PDA

Bekijk Volledige Versie : De rol van Vrouwen in het maken van Da’wahMoe'tasima
21-08-06, 10:47
De rol van Vrouwen in het maken van Daaa‚¬a„¢wah

door Shaych aa‚¬ËœAbdoel-Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah)
Engelse Bron: het boek aa‚¬ËœWords of Advice Regarding Daaa‚¬a„¢wah van Sheikh aa‚¬ËœAbdul-Aziez ibn aa‚¬ËœAbdullaah ibn Baazaa‚¬a„¢
Vertaald door: Amin Aboe Nouhad

Net zoals bij mannen is het een noodzaak dat vrouwen Daaa‚¬a„¢wah maken, het goede gebieden en het slechte verbieden. Dit omdat de teksten van de Nobele Qoraa‚¬a„¢an en de pure Soennah van de Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) hier op wijzen, en dit is tevens verduidelijkt door de mensen van kennis.

Vandaar dat vrouwen, net zoals mannen, moeten uitnodigen naar Allaah en het goede gebieden en het slechte verbieden door middel van manieren en gedragsregels die staan voorgeschreven in de Sharie'ah. Ze moet het niet toelaten dat de beledigingen en bespottingen van mensen en reden zullen zijn dat ze onrustig en ongeduldig wordt en dat ze zich hierdoor afkeert van het maken van Daaa‚¬a„¢wah. Liever nog, ze moet(proberen) tolerant en geduldig te zijn.

Zelfs als ze het slachtoffer wordt van bespottingen en beledigingen, of als ze door mensen uitgescholden wordt, dan moet ze zorgdragen dat ze kuis blijft en een goed voorbeeld is. Ze moet haar Hiejaab in stand houden voor vreemde mannen en wegblijven van het vrijelijk omgaan (met niet-mahrams).

Ze moet voorzichtig zijn tijdens het maken van daaa‚¬a„¢wah, zodat ze wegblijft van hetgeen verboden voor haar is. Als ze daaa‚¬a„¢wah maakt bij mannen, dan moet ze dat in volle Hiejaab doen, en niet met iemand afgezonderd zitten. Wanneer ze daaa‚¬a„¢wah maakt bij vrouwen, dan moet ze dat doen met wijsheid. Ze moet rechtvaardig, oprecht en puur in haar karakter en in haar gedrag zijn. Dit is omdat (op deze manier) niemand bezwaren tegen haar kan hebben door (middel van) te zeggen: aa‚¬Å“Waarom begin je niet eerst bij jezelf!aa‚¬?

Een vrouw moet geen kleren dragen die haar schoonheid en haar bekoorlijkheden laten zien, noch moet ze verleidend zijn in haar spreken. Dit is verboden en het veroorzaakt fitnah onder de mensen. Ze moet zich liever concentreren op het maken van daaa‚¬a„¢wah op een manier die haar religie en haar reputatie geen schade berokkend.
De moslim vrouw heeft een hoge status in de Islaam en ze heeft een grote invloed op het leven van elke moslim. Zij heeft de primaire rol in de opvoeding voor het bouwen van een rechtvaardige en pure samenleving, mits zij de leiding van de Qor`aan en de Soennah van de Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) volgt. Dit vanwege (het feit) dat wanneer men standvastig op deze bronnen blijft, het elke moslim (mannelijk of vrouwelijk) weghoudt van misleiding of dwaling op welke manier dan ook. De misleiding en dwaling van naties komt alleen voor wanneer de Oemmah ver verwijderd is van het pad van Allaah en van wat Zijn Profeten en Boodschappers brachten. De Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

aa‚¬Å“Ik heb jullie twee dingen achtergelaten, en als je je aan beide vasthoudt, dan zul je nooit gaan dwalen; het Boek van Allaah en mijn Soennah.aa‚¬?[1]

Het belang van vrouwen als zijnde een moeder, een echtgenote, een zus en als een dochter staat vermeld in de Nobele Qor`aan, zowel als haar rechten, haar verantwoordelijkheden en haar taken. De pure Soennah van Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) geeft dit nauwgezet weer. Het unieke standpunt van Chadiedjah had een enorme invloed op het kalmeren van de Profeet Mohammedaa‚¬a„¢s (salaallaahoe `alayhie was sallem) angsten, na zijn eerste ervaring met de Engel Djibriel (`alayhie-Salaam), toen hij voor de eerste keer naar hem toe kwam met de Openbaring in de grot van Hiraa.
De Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) kwam bij haar en trilde van angst en zei:

aa‚¬Å“Bedek mij, bedek mij, ik vrees voor mijzelf.aa‚¬?

Zij stelde hem gerust, zeggende:
aa‚¬Å“Wees blij, Allaah zal jou nooit kwaad doen. Jij bent degene die familieleden bezoekt. Je spreekt altijd de waarheid en helpt altijd iedereen. Je geeft aan de armen en bent zeer vrijgevig bij je gasten, en je helpt ze wanneer hen iets ellendigs overkomt.aa‚¬?[2]

Voetnoten:
[1] Moewatta van Imaam Maalik.
[2] Sahieh al-Boecharie (Engelse vertaling: 1/2-5/nummer 3) en
Moeslim (Engelse vertaling: 1/96/nummer 301

Moe'tasima
22-08-06, 12:48
:assal:

Ik las gisteren een stukje dat over da'wa ging (niet zozeer voor de vrouwen alleen, maar in het algemeen). Het is van het boek 'Voor dag en dauw' waar ik het gelezen heb. Ik wou het erbij doen naar aanleiding van het stukje hieronder wat in het artikel stond.Wanneer ze daaa‚¬a„¢wah maakt bij vrouwen, dan moet ze dat doen met wijsheid. Ze moet rechtvaardig, oprecht en puur in haar karakter en in haar gedrag zijn. Dit is omdat (op deze manier) niemand bezwaren tegen haar kan hebben door (middel van) te zeggen: aa‚¬Å“Waarom begin je niet eerst bij jezelf!aa‚¬?

Vergeet niet dat je als een "daa'ya", een oproeper tot de Islam, een uitstekend voorbeeld behoort te geven en dat je moet "doen wat jij zegt". Degenen die hun eigen adviezen niet navolgen, worden krachtig veroordeeld door Allah. Blijf dicht in de buurt van de volgende verzen van de Qoeraan:

"O jullie die geloven! Waarom zeggen jullie iets wat jullie niet doen? Het meest gehaat in het aangezicht van Allah is dat jullie zeggen wat jullie niet doen." (Soerat asSafr, ayah 2/3)

"Jullie gebieden vroomheid aan de mensen maar jullie vergeten julliezelf, terwijl jullie de Geschriften reciteren. Hebben jullie dan geen verstand?(Soerah alBaqarah, ayah 44)

Wa Allahoe a'lem.