PDA

Bekijk Volledige Versie : Het grootste voordeel voor een ander voordeelhassan
23-08-06, 12:44
Het grootste voordeel voor een ander voordeel (http://www.selefiepublikaties.com/basiseducatie.monotheisme.art1.htm)

Oorspronkelijke Bron: aa‚¬Å“Uitleg van De Drie Fundamenten van Islaamaa‚¬? (p.71, 74 en 82 van de Engelse vertaling)
Engelse Bron: www.salafipublications.com
Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein
Nagekeken door: Mohammed aboe `Oebaydillaah

De Nobele Geleerde Mohammed ibn`Abdoel Wahhaab (rahiemahoellaah) heeft gezegd:

aa‚¬Å“Het grootste van al hetgeen wat Allaah heeft bevolen is Tauwhied. Dit is de aanbidding puur en alleen voor Allaah te verrichten...aa‚¬?

De Nobele Geleerde Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien (rahiemahoellaah) zei in uitleg hiervan:

aa‚¬Å“Tauwhied is het grootste bevel dat gegeven is door Allaah aangezien dit het fundament is waarop de gehele Religie van Islaam is gebouwdaa‚¬Â¦aa‚¬?

aa‚¬Å“aa‚¬Â¦Dus de religie van Islaam beveelt elke goede en rechtvaardige handeling en verbiedt elke kwade handeling. Het beveelt elke nobele eigenschap en verbiedt elke kwade handeling.aa‚¬?