PDA

Bekijk Volledige Versie : Het grootste gevaar van alle andere gevarenhassan
23-08-06, 12:44
Het grootste gevaar van alle andere gevaren (http://www.selefiepublikaties.com/basiseducatie.monotheisme.art2.htm)

Engelse Bron: www.salafipublications.com (http://www.salafipublications.com)
Vertaald door: Youssef aboe Safiyyah Ibn Hoessein
Nagekeken door: Mohammed aboe `oebaydillaah

De Nobele Geleerde Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien (rahiemahoellaah) heeft gezegd: [1]

“Het meest gewichtige van al hetgeen dat Allaah verboden heeft is Shirk (het aanbidden van anderen naast Allaah), en dat is omdat de geweldigste rechten van allemaal, de Rechten van Allaah de Machtige en Majesteitelijke zijn.

Dus als een persoon het Recht van Allaah overtreedt, dan heeft hij de geweldigste rechten van allemaal; de Rechten van Allaah overtreden...”

De Nobele Geleerde Saalih Ibn Fawzaan Al-Fawzaan (hafidhahoellaah) heeft gezegd: [2]

“…zo lang je de Tauwhied hebt begrepen, wat inhoudt: de aanbidding puur en alleen voor Allaah te verrichten, is het verplicht voor je om de Shirk te herkennen, want degene die iets niet weet, valt daar in...”
Dus het gevaar van Shirk is dat het binnentreden van het Paradijs erdoor verboden wordt.

Daarom is het een groot gevaar en waardoor het verplicht voor je is om er kennis over te hebben, vóór (voordat men leert over) elk ander gevaar...”

Voetnoten:

[1] “Uitleg van De Drie Fundamenten van Islaam” (p. 75 van de Engelse vertaling)
[2] “Lezingen in Al-Qawaa’id al-Arba’ah deel 3” (salafipublications.com)