PDA

Bekijk Volledige Versie : Het Gebod op Tauwhied in de Qor`aanhassan
23-08-06, 12:46
Het Gebod op Tauwhied in de Qor`aan (http://www.selefiepublikaties.com/Qoraan.verzenoponderwerp.art1.htm)

"En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden. " (Ad-Dzaariyaat: 56)

" O Mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vòòr jullie, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allaah (in aanbidding) terwijl jullie het weten." (Al-Baqarah: 21-22)

"En jullie Heer zei: Roept Mij aan (i.e. aanbidt Mij en gelooft in Mijn Eenheid [Islaamitische Monotheïsme]), Ik zal jullie (smeekbede) verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (i.e. Mij niet aanroepen en niet geloven in Mijn Eenheid) zullen vernederd de Hel binnengaan." (Ghafir: 60)

"U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp." (Al-Faatiha: 5)

" Zeg: O mensen van het Boek (Joden en Christenen) laten we tot een overeenstemming tussen ons en jullie komen (en dat is), dat wij niemand dan (alléén) Allaah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen (Shirk), en dat géén van ons elkaar als heren (Goden) naast Allaah plaatst. Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij moslims (overgevenden) zijn. " (Ali ‘Imraan: 64)

" Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij, en (ook) de Engelen en de Bezitters van kennis (getuigen voor Zijn Eenheid), standvastig in gerechtigheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. " (Ali ‘Imraan: 18')

" Er werd hen niets anders bevolen dan oprecht naar Allaah de aanbidding te verrichten, als Hoenafaa (van alle godsdiensten afkerend naar de Islaam) En (zij werden ook bevolen) de Salaah te onderhouden en de Zakaat te betalen en dat (de Tauwhied) is de rechte godsdienst." (Al-Bayyinnah: 5)

" En Wij stuurden niet één van de Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij openbaarden aan hem (zeggende): ‘laa ilaaha illaa Anna (niemand heeft het recht om aanbeden te worden, alléén Ik)’, aanbid Mij daarom (alléén en niets of niemand anders.)" (Soerah Al-Anbiyaa’ Vers: 25)