PDA

Bekijk Volledige Versie : Testen van Allah Subhana Wa Ta'ala»¤ƒãïtµ¤«
03-09-06, 07:20
[CENTER:39457be424]http://www.tavaf.com/tefhimul/bismila1.gif[/CENTER:39457be424]


Allah Subhana Wata3ala zegt ons dat we getest zullen worden. Hij maakt ons ook duidelijk wat van ons verwacht wordt wanneer we deze beproevingen ondergaan en wat onze beloning zal zijn als we succesvol zijn.

Hij zegt: aa‚¬Å“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: aa‚¬ËœVoorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.aa‚¬a„¢ Zij zijn degenen op wie de zegeningen van Heer neerdalen en Barmhartigheid en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.aa‚¬? (Baqara:155)

De profeet :salah: zei: aa‚¬Å“Geen vermoeidheid, ziekte, onrust, zorgen of verdriet overkomen een moslim, zelfs niet het prikken van een doorn, zonder dat Allah zijn zonden erdoor uitwist.aa‚¬? (Sahih Al-Bukhari en Moslim)

In een andere overlevering zegt de profeet :salah: : aa‚¬Å“Geen moslim wordt schade berokkend, al is het maar de prik van een doorn of erger, zonder dat Allah hem er zijn slechte daden voor uitwist en zijn zonden van hem afvallen als bladeren van een boom.aa‚¬? (Sahih Al-Bukhari)

De profeet :salah: zei: aa‚¬Å“Wanneer Allah goed voor iemand wenst, test Hij hem met moeilijkheden.aa‚¬? (Sahih Al-Bukhari)

De moslim kan getest worden met alle mogelijke moeilijkheden zoals ziekte, tekort aan inkomsten en ongehoorzaamheid van zijn kinderen.

Feitelijk zijn de vele problemen die iemand kunnen overkomen ontelbaar.
Dit gegeven bedoelde de profeet :salah: toen hij zei: aa‚¬Å“Vermoeidheid, ziekte, onrust, zorgen, schade of verdriet....zelfs tot het prikken van een doorn.aa‚¬?

Wanneer deze moeilijkheden door de gelovige geduldig gedragen wordt, zijn ze een manier om Allahs vergeving te verkrijgen als ook zijn beloning.

Ieder van ons wordt getest door Allah Subhana Wata3ala. Hij test ons allemaal op verschillende manieren. We moeten er niet van uit gaan dat de moeilijkheden die we ondergaan in dit leven een bestraffing is of een teken dat Allah Subhana Wata3ala ontevreden met ons is. Ook zouden we uit het succes en het plezier van anderen niet mogen afleiden dat dit tekenen zijn dat Allah Subhana Wata3ala tevreden met hen is of dat zij bevoorrecht zijn. Soms is juist het tegenovergestelde waar.

Allah Subhana Wata3ala maakt ons duidelijk dat alles in ons leven aa‚¬“ het goede en het slechte - een test voor ons is. Hoe zullen we handelen in de situatie die Allah Subhana Wata3ala voor ons bepaald heeft? Zullen we dankbaar zijn in voorspoed en geduldig in tegenspoed of zullen we arrogant en ongehoorzaam zijn?

Allah Subhana Wata3ala zegt: aa‚¬Å“Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons worden jullie teruggekeerd.aa‚¬? (Al-Anbiya: 35)

Allah Subhana Wata3ala zegt: aa‚¬Å“Weet dat jullie rijkdom en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat een grote beloning bij Allah is.aa‚¬? (Al-Anfal:28 )

Veel mensen beseffen niet dat ze net zo veel met het goede dat ze hebben, getest worden als met het slechte dat hen overkomt.

Allah Subhana Wata3ala zegt: aa‚¬Å“Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij:aa‚¬a„¢Mijn Heer heeft mij geëerd.aa‚¬a„¢ Maar wanneer Hij hem beproeft en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: aa‚¬ËœMijn Heer heeft mij vernederd.aa‚¬a„¢aa‚¬? (Al-Fadjr:15-16)

Sommige mensen zijn gezegend door in een goed moslimgezin geboren en getogen te zijn, maar dan keren zij hun rug naar de Islam, terwijl anderen geboren en getogen zijn in niet-moslimlanden bij ongelovige ouders en opgroeien tot de beste moslims.

We worden zowel met rijkdom als armoede getest. Als we rijk zijn, potten we onze rijkdommen dan op of geven we het uit in liefdadigheid? Zullen we het voor wettige doelen gebruiken of geven we het uit aan slechte zaken? Zullen we op Allah Subhana Wata3ala vertrouwen bij onze investeringen of zal onze hebzucht en angst onze rijkdom te verliezen er voor zorgen dat we onze toevlucht nemen in onwettige middelen om het te behouden en te vergroten?

Als we arm zijn, zullen we dan tevreden en geduldig zijn en naar toegestane middelen zoeken om in ons onderhoud te voorzien of zullen we ons wenden naar onwettige middelen om aan onze behoefte te voldoen?

Zullen we het feit accepteren dat Allah Subhana Wata3ala aan sommigen meer geeft dan aan anderen of zullen we haatdragend en rancuneus worden?

We worden zowel met gezondheid als met ziekte getest. Een man met goede ogen wordt getest met betrekking tot het gebruik ervan. Zal hij de zegen van zijn goede ogen voor een goed doel gebruiken of om naar onwettige zaken te staren? Zijn goede ogen kunnen hem naar de Hel brengen. Een blinde man wordt getest of hij zijn handicap geduldig zal dragen. Door zijn geduld in zijn aandoening kan hij een plekje in het Paradijs verdienen. Ons doel is het Hiernamaals en we worden allemaal getest.

Allah Subhana Wata3ala zegt: aa‚¬Å“Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht.aa‚¬? (Al-Moelk:2)

We kunnen ook getest worden door anderen. We weten uit ervaring dat zelfs een klein kind kan lijden net als iemand die verstandelijk gehandicapt is zodat hij de concepten van de Islam niet kan begrijpen en wettig niet aansprakelijk is. Hoewel zo iemand de testen niet ondergaat voor zichzelf, kan zijn toestand heel goed een test zijn voor degenen die met hem te maken hebben. Hoe zullen ze hem behandelen? Zullen ze voor hem zorgen, hem respecteren en hem zijn rechten geven?

We kunnen misschien de wijsheid niet helemaal bevatten achter waarom Allah Subhana Wata3ala bepaalt wat Hij bepaalt voor ons of voor anderen van Zijn schepselen. Maar we moeten weten dat Allah Subhana Wata3ala alles in overeenstemming met Zijn wijsheid doet en we moeten onze beproevingen geduldig dragen.

Uiteindelijk moeten we ons de woorden van Allah Subhana Wata3ala in de Qoraan herinneren: aa‚¬Å“Hij kan niet over Zijn handelen ondervraagd worden, terwijl zij wel ondervraagd worden.aa‚¬? (Al-Anbiya:23)