PDA

Bekijk Volledige Versie : Woorden van Advies voor Ramadan»¤ƒãïtµ¤«
04-09-06, 18:17
[CENTER:cc9fcb8916]Woorden van Advies voor Ramadan [/CENTER:cc9fcb8916]Auteur: Shaych 'Abdoel-aa‚¬ËœAziez Ibn Baaz
Bron: Fataawa Ramadaan - Volume 1, Pagina 32, Fatwa No.7;
Majmoo' Fataawa Samaahatu as-Shaykh 'Abdul-'Azeez Ibn Baaz -Volume 3, Pagina`s 147-148
Engelse bron: www.fatwa-online.com
Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein As-Salafi


Vraag:
aa‚¬Å“Wat voor woorden van leiding heeft U voor de Moslim gemeenschap, met de komst van de Ramadaan?aa‚¬?

Antwoord:
aa‚¬Å“In de naam van Allah, alle lof is aan Allah alleen, en moge Allah gebeden en zegeningen op onze Profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen zenden en wie geleid is door zijn leiding. En wat volgt: Zeer zeker, betreffende de komst van de gezegende maand Ramadaan, adviseer ik mijn Moslim broeders en zuster om vrees voor Allah, de Almachtige en Majesteitelijke te hebben, en te streven naar goede daden, en oprecht advies te geven en geduldig te zijn met het advies, en elkaar te assisteren in goede daden en vroomheid, en waakzaam te zijn van alle zonden die Allah verboden heeft, waar iemand dan ook mag zijn, in het speciaal gedurende deze nobele maand, want zeer zeker is het een grootse (kostbare) maand, waarin de beloning voor goede daden wordt vermenigvuldigd. Fouten (zonden) worden gedurende deze maand vergeven, voor diegene die vasten en vrijwillige gebeden verrichten, met oprecht geloof en hoop om Allah`s beloning te bereiken.

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd:

[align=right:cc9fcb8916]قال صلى الله عليه وسلم : [ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه [/CENTER:cc9fcb8916]

aa‚¬Å“Diegene die gedurende de Ramadan vast, met oprecht geloof en hopende Allah`s beloning te bereiken, al zijn voorgaande zonden zullen dan vergeven worden.aa‚¬?


De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd:
[align=right:cc9fcb8916]
إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ [/CENTER:cc9fcb8916]
De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd:

aa‚¬Å“Vasten is een schild of bescherming van het vuur en van het begaan van zonden. Als een van jullie aan het vasten is, moet hij seksuele gemeenschap met zijn vrouw vermijden en het maken van ruzie, en als iemand wil vechten of ruzie wil maken met hem, moet hij zeggen: aa‚¬Å“Ik ben aan het vasten.aa‚¬?

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft ook gezegd: (op autoriteit van Allah, Soebhaanahoe wa Ta'aala):

aa‚¬Å“Alle daden van de zoon van Adam zijn voor zichzelf, een goede daad is gelijk aan tien maal zijn gelijkwaardigheid, behalve het vasten, want voorwaar het is voor Mij, en ik zal er een beloning voor geven. Hij liet zijn behoeften, zijn eten, zijn drinken voor Mij. Er zijn twee plezierigheden voor de vastende persoon, een op het moment als hij het vasten verbreekt, en de andere op het moment als hij zijn Heer ontmoet. De onplezierige geur die uit de mond van een vastende persoon komt is plezieriger bij Allaah dan de lucht van Musk.aa‚¬?

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) was gewend om het goede nieuws voor het aankomen van Ramadan aan te kondigen aan zijn metgezellen, hij zei dan tegen hen:

aa‚¬Å“De maand Ramadan is naar jullie gekomen. Het is de maand van zegeningen. Gedurende deze maand, zendt Allah zijn Genade neder, iemands fouten worden vergeven, smeekbeden worden beantwoord en Allah prijst je aan in aanwezigheid van Zijn engelen, dus laat Allaah je deugdzaamheid zien. Want voorzeker de ongelukkige individueel is hij die onthouden wordt van Allah`s Genade.aa‚¬?


De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd:

aa‚¬Å“Diegene die geen kwade taal en handelingen vermijdt, Allaah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat (bedoelende zijn vasten).aa‚¬?

En zulke overleveringen betreffende de superioriteit van Ramadan en het streven om goede daden te laten toenemen in deze maand, zijn vele.

Daarvoor, adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om oprecht te zijn gedurende deze dagen en nachten, en te wedijveren in het doen van goede daden. En van onder deze goede daden zijn: Het toenemen van het lezen van de Nobele Qor`aan, met begrip en overpeinzing.

En het toenemen in het verheerlijken van Allah [subhan-Allah] (at-Tasbeeh), met begrip en overpeinzing, het preizen van Allah [al-Hamdu-Lillah] (at-Tahmeed), en het verklaren dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah [Laa ilaaha ill-Allaah] (at-Tahleel, en het verklaren van de grootheid van Allah [Allahu Akbar] (at-Takbeer), en het vragen van vergeving aan Allah [Astaghfi-rullah] (al-Istighfaar), en Allah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) voor het Paradijs vragen, en het vragen van Zijn bescherming tegen het Hellevuur en alle andere goede smeekbeden.

Ook adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om toe te nemen in het geven van liefdadigheid, en om de zwakken en de noodlijdende te troosten en op hun gemak te stellen, en om de zakaat te verspreiden over degene die het verdienen, en om te trachten de mensen uit te nodigen naar het pad van Allah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) en diegene die onbekend zijn met de Islaam te leren, en het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte met zachtheid, wijsheid en de beste manieren, en te waarschuwen tegen al het kwade en het oprecht zoeken naar vergeving, volgens Allah`s uitspraak:

aa‚¬Å“aa‚¬Â¦en allen van jullie smeken Allah om jullie allen te vergeven. O gelovigen, zodat jullie succesvol mogen zijn.aa‚¬? (Soerah an-Noer, Vers 31)


En de uitspraak van Allah (Soebhaanahoe wa Ta'aala):

aa‚¬Å“Voorwaar diegene die zeggen: Onze Heer is (alleen) Allah, en daarna Istaqamoe (i.e. standvastig stonden op Islamitisch Geloof en Monotheïsme door het wegblijven van allerlei zonden en kwade daden die Allaah verboden heeft en door het verrichten van allerlei goede daden die Hij opgedragen heeft) Voor hen zal geen vrees zijn, nog zullen zij rouwen. Zij zullen verblijven in het Paradijs daarin duurzaam blijvend, als beloning voor wat zij deden.aa‚¬? (Soerah al-Ahqaaf, Vers 13-14)

Moge Allah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) iedereen succes schenken in hetgeen wat Hem tevreden stelt, en iedereen beschermen tegen de verleidingen die doen dwalen, en tegen alle satanische verlokkingen. Want voorwaar Allah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) is vrijgevig en vriendelijk.

»¤ƒãïtµ¤«
04-09-06, 18:19
[CENTER:8c9a91bd0b]http://img67.imageshack.us/img67/156/ramadan20mubarik3ig.jpg (http://imageshack.us)[/CENTER:8c9a91bd0b]

Moe'tasima
04-09-06, 18:42
Assalaam oe'leikoem warahamtoe Allah oeght Faith

Djazaki Allahoe ghairen voor het plaatsen, dit is echt iets wat we nodig hebben nu voor de Ramadan begint, insha Allah. En er zitten hele goede punten in waar we insha Allah aan kunnen werken. Moge Allah Soebhana wa Ta'ala ons hierbij helpen, amien.

Wat een gezegende maand, met zoveel gunsten erin voor de moeslimien, masha Allah.

:bloem:

Wassalaam oe'leikoem

»¤ƒãïtµ¤«
04-09-06, 20:30
Assalaam oe'leikoem warahamtoe Allah oeght Faith

Djazaki Allahoe ghairen voor het plaatsen, dit is echt iets wat we nodig hebben nu voor de Ramadan begint, insha Allah. En er zitten hele goede punten in waar we insha Allah aan kunnen werken. Moge Allah Soebhana wa Ta'ala ons hierbij helpen, amien.

Wat een gezegende maand, met zoveel gunsten erin voor de moeslimien, masha Allah.

:bloem:

Wassalaam oe'leikoem


:assal:

:waiyak: Ameen op je du3a. Shokran oeghty :sjans:

:wasalam: