PDA

Bekijk Volledige Versie : Het nachtgebed van de Profeet (saw) tijdens de Ramadan»¤ƒãïtµ¤«
04-09-06, 18:39
[CENTER:27e75d2f1d]Het nachtgebed van de Profeet :salah:

tijdens

de Ramadan[/CENTER:27e75d2f1d]

Hij leidde zijn Metgezellen in het gezamenlijke Taraawih-gebed en later stopte hij daarmee omdat hij vreesde dat het nachtgebed verplicht gesteld zou worden voor zijn ummah. Maar toen hij overleed, verdween deze angst en het voorschrift om het gezamenlijk te bidden bleef voortbestaan, vanwege de uitspraak van de Profeet (sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam): aa‚¬Å“Waarlijk, wanneer een man met de imam bidt totdat hij het gebed beëindigd, wordt er voor hem genoteerd dat hij de (gehele) nacht gebeden heeft.aa‚¬?

Hij verrichte niet meer dan elf rakaa‚¬a„¢aat, of het nou in de maand Ramadan was of op enig ander moment.

Soms zei hij de Qunoet na zijn recitatie en voordat hij in de buigende positie (rukoeaa‚¬a„¢) overging:
[align=right:27e75d2f1d]
اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لني فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجى منك إلا إليك [/CENTER:27e75d2f1d]

Allahumma ihdini fieman hadayta wa aa‚¬Ëœaafini fieman aa‚¬Ëœaafayta wa tawallani fieman tawallayta wa baarik li fiema aaa‚¬a„¢tayta, wa qini sharra ma qadayta, fa innaka taqdi wa la yuqda aa‚¬Ëœalayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa yaaa‚¬a„¢izzu man aa‚¬Ëœaadayta, tabaarakta Rabbana wa taaa‚¬a„¢aalayta la munji minka illa ilayk

aa‚¬Å“O Allah, leid mij samen met degenen die U geleid heeft, en vergeef mij samen met degenen die U vergeven heeft, en neem me onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede genomen heeft en zegen voor mij wat U mij gegeven heeft en bescherm mij tegen het kwaad dat U bepaald heeft want waarlijk, U bepaalt en niemand kan over U bepalen. En voorzeker, hij aan wie U trouw toont, wordt nooit vernederd, en noch zal uw vijand geëerd worden. Gezegend bent U, onze Heer, en Verheven bent U. Er is geen toevlucht van U behalve tot U.aa‚¬?

In de tweede helft van de Ramadan zeiden de Metgezellen de Qunoet na het omhoog komen vanuit de buigende positie (rukoeaa‚¬a„¢) en zij vulden het aan door de ongelovigen te vervloeken. Hun imam zei dan:
[align=right:27e75d2f1d]
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق [/CENTER:27e75d2f1d]

Allahumma qaatil al-kafarata alladhiena yasuddoena aa‚¬Ëœan sabielik wa yukadhdhiboena rusulak wa laa yuaa‚¬a„¢minoena bi waaa‚¬a„¢dik. Wa khaalif bayna kalimatihim wa alqi fi quloebihim al-ruaa‚¬a„¢b wa alqi aa‚¬Ëœalayhim rijzaka wa aa‚¬Ëœadhaabak ilaah al-haqq

aa‚¬Å“O Allah, vervloek de ongelovigen die mensen van Uw Pad weerhouden en die Uw Boodschappers loochenen en die niet in Uw belofte geloven. En maak hen verdeeld en plaats angst in hun harten en stuur Uw kwelling en bestraffing over hen, O God van de Waarheid.aa‚¬?

Daarna zond hij Salaat over de Profeet (sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) en verrichtte hij smeekbeden voor goedheid voor de moslims. Daarna vroeg hij om vergeving voor de moslims. Wanneer hij dit alles gedaan had, zei hij:
[align=right:27e75d2f1d]
اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت ملحق [/CENTER:27e75d2f1d]

Allahumma iyyaaka naaa‚¬a„¢bud wa laka nusalli wa najud, wa ilayka nasaa‚¬a„¢aa wa nahfud, wa narju rahmataka rabbanaa wa nakhaafu aa‚¬Ëœadhaabak al-jadd. Inna aa‚¬Ëœadhaabaka liman aa‚¬Ëœaadayta mulhaq

aa‚¬Å“O Allah, U alleen aanbidden wij en tot U bidden en knielen wij en tot U alleen haasten en snellen wij ons en we hopen op Uw Barmhartigheid, O onze Heer, en we vrezen Uw enorme bestraffing. Waarlijk, Uw bestraffing zal Uw vijanden overvallen.aa‚¬?

En in het laatste gedeelte van zijn Witr (voor de Salam ofwel erna) zei hij:
[align=right:27e75d2f1d]
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما اثنيت على نفسك [/CENTER:27e75d2f1d]

Allahumma innie aaa‚¬a„¢oedhu bi ridaaka min sakhatika wa bi muaa‚¬a„¢aafaatika min aa‚¬Ëœaqoebatika, wa aaa‚¬a„¢oedhu bika minka. La uhsie thanaaaa‚¬a„¢an aa‚¬Ëœalayka, anta kamaa athnayta aa‚¬Ëœala nafsik

aa‚¬Å“O Allah, waarlijk, ik zoek toevlucht in Uw Genoegen voor Uw Ongenoegen en in Uw Vergeving voor Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U voor U. Ik kan U niet genoeg prijzen. U bent zoals U Uzelf geprezen heeft.aa‚¬?

Nadat hij het Witr-gebed beëindigd had, zei de Profeet (sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) drie maal:

سبحان الملك القدوس

Subhaan al-Maalikil-Qudoes

aa‚¬Å“Geprezen is de Heerser, de Meest Heilige.aa‚¬?


De derde keer verlengde hij de klanken en verhief hij zijn stem.

Na het Witr-gebed bad hij twee rakaa‚¬a„¢at en droeg zijn ummah op om dat ook te doen. Hij reciteerde daarin Surah al-Zilzaal en Surah al-Kaafiroen.

Wanneer de laatste tien dagen van de Ramadan aangebroken waren, trok hij zijn Izar (kledingstuk) strakker aan, bleef aa‚¬a„¢s nachts op (in aanbidding) en wekte zijn familie (om aa‚¬a„¢s nachts te bidden). En tijdens deze laatste tien dagen spande hij zich in op een manier waarop hij zich op geen enkele andere dag inspande.

Hij verrichtte veel smeekbeden, vooral in de Nacht van Al-Qadr:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Allahumma Innaka aa‚¬ËœAfoewun, tuhibbul-aa‚¬Ëœafwa fa-aa‚¬ËœAafu aa‚¬ËœAnnie

aa‚¬Å“O Allah, U bent Vergevingsgezind, U houdt van Vergeving dus vergeef mij.aa‚¬?

Sweet*Lady*
14-09-06, 20:16
“Waarlijk, wanneer een man met de imam bidt totdat hij het gebed beëindigd, wordt er voor hem genoteerd dat hij de (gehele) nacht gebeden heeft.”

Soubhana'allah..


:djazak: faith voor deze info..

»¤ƒãïtµ¤«
14-09-06, 20:37
“Waarlijk, wanneer een man met de imam bidt totdat hij het gebed beëindigd, wordt er voor hem genoteerd dat hij de (gehele) nacht gebeden heeft.”

Soubhana'allah..


:djazak: faith voor deze info..

Subhan-Allah! :waiyak: sweety

Nordin
14-09-06, 21:02
Jazaak Allahoe khair,

Jullie kennen de ahadith waarin de profeet saws heeft gezegt, dat wie 3iescha in de moskee bid voor hem een halfe nacht aan nevila gebeden wordt geschreven ( als ajr), en wie fajr in de moskee bid voor hem de gehele nacht aan nevila gebeden word geschreven ( als ajr)

Allahoe Akbar :cry:

Moge Allah swt ons de tofik en de kracht geven om fajr in de moskee te bidden inschAllah. Allhuma Amien

»¤ƒãïtµ¤«
14-09-06, 21:16
Jazaak Allahoe khair,

Jullie kennen de ahadith waarin de profeet saws heeft gezegt, dat wie 3iescha in de moskee bid voor hem een halfe nacht aan nevila gebeden wordt geschreven ( als ajr), en wie fajr in de moskee bid voor hem de gehele nacht aan nevila gebeden word geschreven ( als ajr)

Allahoe Akbar :cry:

Moge Allah swt ons de tofik en de kracht geven om fajr in de moskee te bidden inschAllah. Allhuma Amien

Thx 4 je toevoeging aghy! Allahuma Ameen op je du3a!