PDA

Bekijk Volledige Versie : Artikelen omtrent het vastenhassan
07-09-06, 08:41
http://img394.imageshack.us/img394/3016/acrobat5vq.jpg

Kitaab as-Siyaam (Het boek over het Vasten) (http://tinyurl.com/g4o87)
(09-10-2004)
door Shaych aa‚¬a„¢Abdoer-Rahmaan Ibn Naasir as-Saaa‚¬a„¢die (rahiemehoellaah)
Het vasten in de Ramadaan is een verplichting voor iedere volwassen, bij volle verstand zijnde, moslim, die het vasten kan verdragen en de maan van de (aanvang van de) Ramadaan heeft gezien of als de maand Sh'abaan dertig dagen voltooid heeft...


Etiquette van het Vasten (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/EtiquettevanhetVasten.pdf) (09-10-2004)
door Shaych Mohammed bin Saalih al-aa‚¬ËœOthaymien (rahiemehoellaah)
Het behoort tot de etiquette van het vasten, om vrees voor Allaah te hebben, de Machtige en Majesteitelijke, door het doen van vrome handelingen en het vermijden van verboden zaken. Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene...
Betreffende het aantal Rak`ahs in Tarawieh (Deel 1) (http://tinyurl.com/z8y2u) (09-10-2004)
door Shaych Mohammed bin Saalih al-aa‚¬ËœOthaymien (rahiemehoellaah)
Echter, als de mensen van de moskee prefereren dat hij (de iemaam) de lengte van de recitatie en de lengte van de buigingen (roekoe`) en nederwerpingen (soedjoed) verkort, en het aantal rak`ahs verhoogt, zeggende: aa‚¬Å“Voorwaar dit is makkelijker voor ons,aa‚¬? dan is er niets ergs aan...


Betreffende het aantal Rak`ahs in Tarawieh (Deel 2) (http://tinyurl.com/zfaqm) (09-10-2004)
door Shaych Mohammed bin Saalih al-aa‚¬ËœOthaymien (rahiemehoellaah)
Dus ik zeg: Zeer zeker elk persoon die zegt dat hij de soennah volgt en de leiding van de Selef, dan is het voor hem niet toegestaan om de iemaam te verlaten wanneer hij drieëntwintig (rak`ahs) bidt en te zeggen: aa‚¬Å“Ik zal de soennah volgen en elf rak`ahs biddenaa‚¬?, aangezien je bent opgedragen om je iemaam te volgen, en het is je verboden om hem tegen te gaan...Umdaat al-Ahkaam (Het Boek van het Vasten) (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/HetBoekvasten.pdf) (25-10-2003) `
door Iemaam al-Haafidh 'Abdoel-Ghanie al-Maqdasie (rahiemahoellaah)
Wanneer de maand van Ramadaan begint, zijn de poorten van de Hemel geopend en de poorten van het Hellevuur gesloten en zijn de duivels geketend...

Woorden van Advies voor Ramadaan (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/WoordenvanadviesvoorRamadaan.pdf) (25-10-2003)
door Iemaam `Abdoel-`Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah)
Zeer zeker, betreffende de komst van de gezegende maand Ramadaan, adviseer ik mijn Moslim broeders en zuster om vrees voor Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke te hebben, en te streven naar goede daden, en oprecht advies te geven en geduldig te zijn met het advies, en elkaar te assisteren in goede daden en vroomheid, en waakzaam te zijn van alle zonden die Allaah verboden heeft...

Al-Moefattiraat (zaken die het vasten verbreken) (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/Al-Moefattiraat.pdf) (25-10-2003)
Shaych Ibn aa‚¬ËœOthaymien (rahiemehoellaah)
(De eerste voorwaarde is) dus als een persoon enige van deze genoemde moefattiraat overkomt, zonder dat hij er kennis van heeft (dat het daadwerkelijk zijn vasten verbreekt) Het vasten van die persoon is dan correct. Of dat nu is, omdat hij onwetend is met betrekking tot de tijd of onwetend is met betrekking tot de regelgeving...

Ramadaan aangelegenheden die specifiek voor vrouwen zijn (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/Ramadaanaangelegenhedenvoorvrouwen.pdf) (25-10-2003)
door Shaych Saalih bin Fawzaan (hafidhahoellaah)
Menstruerende, zwangere en zieke vrouwen moeten hun gemiste dagen van het vasten in Ramadaan inhalen vóór Ramadaan van het jaar daarop. Hoe meer een persoon bespoedigt de gemiste dagen in te halen, des te beter het is...

Het Nachtgebed tijdens de Maand Ramadaan (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/HetNachtGebedindeRamadaan.pdf) (25-10-2003)
door Iemaam Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie (rahiemehoellaah)
Bestaat uit dertien rakaa‚¬a„¢aat, hetgeen wordt begonnen met twee korte rakaa‚¬a„¢aat. Volgens de meest correcte opinie, zijn dit de twee rakaa‚¬a„¢aat Soennah gebed die na aa‚¬ËœIshaa verricht worden, of zij zijn twee specifieke rakaa‚¬a„¢aat waarmee men het Nacht Gebed begint, zoals hiervoor is vermeld. Daarna bidt men twee hele lange rakaa‚¬a„¢aat. Vervolgens...

Siyaam (Vasten) (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/Vasten.pdf)
door Iemaam `Abdoel-`Aziez ibn Baaz (rahiemahoellaah)
Vasten is de moslims voorgeschreven zoals het ook voorgeschreven was voor degenen die voor hen kwamen. In dit artikel worden een aantal belangrijke feiten over het vasten verduidelijkt...

De Islaamitische Bepaling betreffende de Twee `Ied Gebeden (http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/Detwee_Eidgebeden.pdf) (09-11-2004)
door Shaych aa‚¬a„¢Abdoer-Rahmaan Ibn Naasir as-Saaa‚¬a„¢die (rahiemehoellaah)
De Soennah (qua uitvoering) is: het te verrichten in de woestijn (open vlakte) en zo vroeg mogelijk tijdens het Adha (slachtfeest) gebed en wat later tijdens het Fitr-gebed. Voor het Fitr gebed wordt er specifiek een oneven aantal dadels genuttigd en (men) reinigt zich voor dit gebed en...


Het Bijwonen van het `Ied-gebed op een plek waar Innovaties en openbare Zonden heersen (http://tinyurl.com/kd53z)
(09-11-2004)
door Shaych Rabieaa‚¬a„¢ ibn Haadie al-Madchaalie (hafidhahoellaah)
Het verzamelen van de moslims moet zijn om goede zaken te leren, om te leren over de Religie, te leren over Tauwhied. Het moet niet gebruikt worden om te leren hoe men kwaad, valse ideologieën, of afwijkende activiteiten verspreidt. Wij willen niet de eenheid van de Moslims opsplitsen...

http://img399.imageshack.us/img399/7664/getadobereader5bg.gif (http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html)