PDA

Bekijk Volledige Versie : Laylatoel Qadr»¤ƒãïtµ¤«
08-09-06, 19:02
Laylatoel Qadr

door Amr Khalid

Moge het zo zijn dat we allen door hebben, voor welke waardevolle tien nachten wij staan…dat we blij mogen zijn dat Allah swt ons deze kans heeft gegeven, de kans om dit jaar insha-Allah Lailat-ul-Qadr mee te maken. Wie weet of je deze kans nog een keer aangeboden krijgt, of je volgend jaar weer in staat bent om deze waardevolle nacht mee te maken…wie weet….Het enige wat duidelijk is dat we deze kans moeten grijpen, en niet zomaar voorbij moeten laten gaan!!

Laten we eens terug gaan naar de allereerste Lailat-ul-Qadr. De allereerste keer dat Jibriel naar de profeet :salah: kwam.

De profeet :salah: zat zoals vaker, in De grot van 7iraae Allah swt te aanbidden en te herdenken. Het was nacht. Plotseling zag hij een engel voor zich, die de horizon vulde. Overal waar de profeet :salah: heen keek, kon hij geen gaatje vinden om verder te kijken….zo groot was deze engel!!

De profeet :salah: zegt: “Hij pakte mij, hij omhelsde mij hard, totdat ik dacht dat het de dood was. Hij liet me los, en zei: ‘Lees!’ Ik antwoordde: ‘Ik kan niet lezen.’ Hij pakte mij weer, omhelsde mij weer zo hard dat ik dacht het de dood was, en zei: ‘Lees!’ Ik antwoordde weer: ‘Ik kan niet lezen.’ Hij pakte me weer, en omhelsde mij. Dit keer dacht ik dat dit het einde was. Hij liet me weer los, en zei: ‘Lees!’ Uit angst antwoordde ik: ‘Wat moet ik lezen??’. Hij zei: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige.”

De profeet :salah: ging zo snel mogelijk naar Khadisja, hij trilde en zweette, en riep: “wikkel mij, wikkel mij!!”

Een zwaar begin voor de profeet :salah:. De meesten van ons dachten dat het een vredig begin was, dat Jibriel de profeet :salah: heel zacht benaderde enz.

Deze betekenis kunnen we ook doortrekken naar onze situatie: Lailat-ul-Qard is een belangrijke nacht voor ons, we moeten alle inzet tonen om eer het beste uit te halen!!
Wat is de beste dag in jouw leven??
Jouw huwelijksdag? De dag dat je moeder of vader wordt? De dag dat je afstudeert?

Helemaal niet!! Jouw gelukkigste dag in je leven is de dag dat je van het vuur wordt gered!! De kans daarvoor is, de deze komende tien dagen!! Zo belangrijk is deze nacht!!

Hoe kan iemand, tijdens zo'n waardevolle nacht, ergens in een cafeetje een kop koffie aan het drinken zijn, terwijl alle moslims naar Allah swt zijn gericht, om vergeving en redding vragen, en hij laat deze kans zomaar, voorbij gaan. Of hij die deze nacht gaat slapen, doen alsof het gelijk is aan het hele jaar…de zon komt dan op…duizenden, miljoenen mensen zijn gered….en jij hebt zitten slapen….kun je dit idee aan?!?

De profeet :salah: kon zich de precieze datum van deze nacht niet meer herinneren. Hij probeerde deze dag op te sporen, en hij bad Allah swt gedurende de eerste teien dagen van de Ramadan aan. Jibriel kwam naar hem toe en zei: “Datgene wat je zoekt, is nog niet aangekomen.” En de profeet :salah: ging door met de volgende tien dagen.

Weer kwam Jibriel naar hem toe en zei: “Datgene wat je zoekt, is nog niet aangekomen.” Zo weten we dat het dus in ieder geval de laatste tien dagen is, maar welke van deze tien, de oneven dagen, maar preciezer, weten we het niet.

Wat is de beloning van deze nacht? Dus als je deze nacht oprecht hebt gebeden. Wat krijg je daarvoor terug?

1- Allah swt zegt: “De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden” Wat betekent beter dan duizend maanden?"

Als je deze nacht twee rak3aat bidt, dan is het alsof je duizend maanden, dus ongeveer 84 jaar, achter elkaar, elke nacht, twee rak3aat hebt gebeden. Heb je deze nacht sadaka gegeven, dan heb je de beloning, van iemand die 84 jaar lang achter elkaar sadaka heeft gegeven.
84 jaar…een eigenaardig getal, waarom deze waarde. Een leven van een mens is ongeveer 70 jaar, ligt dicht bij dit getal…dus een nacht aanbidding, is beter dan dat je je hele leven Allah swt hebt aanbeden!!
Stel je jouw weegschaal van zegeningen voor, voordat de Ramadan begon…je was toen anders, gedroeg je anders, na 20 dagen meer tot Allah swt gericht te zijn, meer aanbidding, ben je veranderd, meer zegeningen, dus die kant wordt steeds lager in je weegschaal, en na Lailat-ul-Qadr, is hij zo laag, dat de zonden het nooit meer kunnen inhalen!!


2- De profeet :salah: zegt: “Als je in Lailat-ul-Qadr Allah swt oprecht aanbidt, worden zal je zonden vergeven!”

Dus de laatste tien dagen, mezelf oprecht tot Allah swt richten, Hem aanbidden, Hem vragen, zal al mijn zonden wissen?? Hoe simpel is dit?? Kan het nog makkelijker??? Zo barmhartig is Allah swt tegen ons….hoe kunnen er nog mensen zijn die zeggen dat Allah swt niet van ons houdt…Alleen iemand die van je houdt, geeft je zoveel kansen om naar hem terug te gaan, na alles wat je hebt verricht!


3- Jouw smeekbeden worden verhoord.

Ieder van ons heeft problemen, ieder van ons heeft wensen, doelen die je wilt bereiken…vraag Allah swt om jou te helpen….jou smeekbede wordt insha Allah verhoord. Na de les nr 18. mag daar geen twijfel meer over bestaan!!


4- De redding uit de hel.

Aan het begin van de Ramadan hadden we een overlevering die ons zei dat Allah swt elke nacht van de Ramadan mensen uit het vuur redde…dus het vierde punt is overbodig zou je denken.

Het is zo dat in deze laatste tien dagen iedereen kans maakt, vergeving staat open voor iedereen. Jij kwam de Ramadan binnen, en je was een en al zonden, de middelste tien dagen waren een vergeving voor je, en nu ben je er klaar voor om echt uit het vuur gered te worden. Je zou het kunnen vergelijken met een werknemer, die wordt ook altijd aan het eind van de maand betaald.

De echte verliezer, is diegene, die na een maand vol barmhartigheid, toch geen redding heeft kunnen krijgen…


De profeet :salah: zegt: “Er zijn dienaren, die uit het eid-gebed komen, en zij hebben geen enkele zonde.”

Zij zijn degenen die hun kansen goed hebben benut.

Als jij merkt dat je na de Ramadan bent veranderd, dat je je anders tot Allah swt richt.. dan lijkt het erop dat Allah swt jou heeft gered van het vuur..! Want een gevolg van het feit dat je gered bent, is dat Allah swt jou zijn belofte nooit zal breken…eens gered, altijd gered…en daarom zal hij jou altijd bijstaan om het goede pad te blijven bewandelen.

Aicha zegt: “Als de laatste tien dagen van de Ramadan aankwamen, stond hij op in de nacht, wekte zijn familie, en ‘stroopte zijn mouwen."

Dit was de profeet :salah: , hij bad extra, hij deed meer sadaka, meer dikr, las meer koraan, en wekte zijn vrouwen, iedereen moet bezig zijn met aanbidding…zo hard je maar kan….de profeet :salah: , die geen vergeving nodig had…wat over ons???? Laten we een doel opstellen voor deze tien dagen…dan is het makkelijker bij te houden. Als je echt iets wil bereiken. Stel je hebt slaap, maar je hebt nog een hoofdstuk dat je moet uitlezen voor die nacht…dan doe je dat sneller…Zorg er wel voor dat jou plannetje realistisch blijft, houd rekening met schooltijden, werktijden..enz


1- Elke dag tarawih

2- Elke dag tahajoed (extra gebeden verder in de nacht)

3- Lees de koraan uit, in je tahajoed, en ook reciterend..dat zou mooi zijn!

4- Bereid een aantal smeekbeden voor: Vraag Allah het paradijs, redding uit het vuur, vraag Hem jou broeders en zusters in Palestina te helpen. Stel je voor dat alle moslims uit de wereld smeekbeden doen voor onze moskee al-Aqsa….zal Allah onze gebeden dan niet verhoren?

5- Geef veel sadaka! Wat we goed in de gaten moeten houden zijn twee zaken, die deze nacht verloren kunnen laten gaan, en dat zijn:
- Ruzie met familie
- Het verrichten van zonden. Stel je voor…alle barmhartigheid en liefde die naar de aarde komt…en waar ben jij mee bezig…een zonde???? Dan kun je het helemaal vergeten!

iwiss_n_tmezirt
08-09-06, 20:10
salam alikoem wrhmatoe allahi wbrakteoh,
eerst en voraal hoop dat je in goed gezondheid en sterke iman verkeert..
jazaki allhoe gayrann dat je diit met ons heeft gedeelt..
wil eraan het volgedne toevoegen ,het volgende hadith van ons profeet (vgzzhm)

de profeet van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) heeft gezegd in een h'adieth overgeleverd van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn): "Degene die staat tijdens Laylatoe-l Qadr uit geloof en hoop om beloning te verkrijgen, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).

Met "staat" wordt bedoeld dat men wakker blijft gedurende de nacht, deze doorbrengt in gebed, smeekbedes etc. De zinssnede "uit geloof en hoop om beloning te verkrijgen" betekent: gelovend in Allah Zijn belofte om een geweldige beloning te krijgen hiervoor van Hem, en het zoeken van de beloning zonder dat men een ander doel heeft, zoals het pochen etc. (Zie Fath' al Baarie, 4/251).


Lees, moge Allah jouw lering laten trekken uit deze woorden, wat de kenmerken van deze geweldige nacht:
1) Het is de nacht waarin de Qor-aan neergezonden is.
2) Allah heeft het beschreven als beter dan duizend maanden (dat staat gelijk aan circa 82 jaar van aanbidding!)
3) Allah heeft het als gezegend beschreven
4) Op deze nachten dalen de engelen en de Roeh' (d.w.z. Djibriel) neer
5) De nacht is beschreven als vrede, d.w.z. het is veilig; de shaytaan kan geen kwaad doen of enig slechtheid veroorzaken op deze nacht, zoals gezegd is door Moedjaahied.
6) Op deze nacht worden de zaken van een heel jaar van de Lawh' al Mah'foedh doorgegeven aan de engelen: d.w.z. de engelen krijgen te horen wat er met elke persoon gaat gebeuren het komend jaar, wie sterft en wie leeft, wat voor voorzieningen zij zullen krijgen etc.
7) Allah vergeeft ALLE voorgaande zonden van degene die deze nacht doorbrengt in het gebed uit geloof en hoop van het krijgen van de beloning van Hem.

waslam alikoem wrhmatoe allhi wbrakteoh.

»¤ƒãïtµ¤«
08-09-06, 20:35
:assal:

:waiyak: Ya Aghy. Barrak Allahoe Feek voor je toevoeging.

Moge Allah ons alle bijstaan en leiden tot zijn licht.

Ma3a Salama

iwiss_n_tmezirt
16-10-06, 17:29
:assal:

:waiyak: Ya Aghy. Barrak Allahoe Feek voor je toevoeging.

Moge Allah ons alle bijstaan en leiden tot zijn licht.

Ma3a Salama

wafikie braka allhoe ogeti...amien al opjou do3a..

Sweet*Lady*
16-10-06, 17:35
:assal:

:waiyak: Ya Aghy. Barrak Allahoe Feek voor je toevoeging.

Moge Allah ons alle bijstaan en leiden tot zijn licht.

Ma3a Salama

Allahoema Amien!

Barraka allahoe fieki!

»¤ƒãïtµ¤«
16-10-06, 17:51
:assal:

:waiyak: Ya Aghy. Barrak Allahoe Feek voor je toevoeging.

Moge Allah ons alle bijstaan en leiden tot zijn licht.

Ma3a Salama

Allahoema Amien!

Barraka allahoe fieki!

Wa Fieki Barraka Allah :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
08-10-07, 19:05
[CENTER:d3d5b5149e]Laylatoel Qadr [/CENTER:d3d5b5149e]

[CENTER:d3d5b5149e]door Amr Khalid[/CENTER:d3d5b5149e]

Moge het zo zijn dat we allen door hebben, voor welke waardevolle tien nachten wij staan…dat we blij mogen zijn dat Allah swt ons deze kans heeft gegeven, de kans om dit jaar insha-Allah Lailat-ul-Qadr mee te maken. Wie weet of je deze kans nog een keer aangeboden krijgt, of je volgend jaar weer in staat bent om deze waardevolle nacht mee te maken…wie weet….Het enige wat duidelijk is dat we deze kans moeten grijpen, en niet zomaar voorbij moeten laten gaan!!

Laten we eens terug gaan naar de allereerste Lailat-ul-Qadr. De allereerste keer dat Jibriel naar de profeet :salah: kwam.

De profeet :salah: zat zoals vaker, in De grot van 7iraae Allah swt te aanbidden en te herdenken. Het was nacht. Plotseling zag hij een engel voor zich, die de horizon vulde. Overal waar de profeet :salah: heen keek, kon hij geen gaatje vinden om verder te kijken….zo groot was deze engel!!

De profeet :salah: zegt: “Hij pakte mij, hij omhelsde mij hard, totdat ik dacht dat het de dood was. Hij liet me los, en zei: ‘Lees!’ Ik antwoordde: ‘Ik kan niet lezen.’ Hij pakte mij weer, omhelsde mij weer zo hard dat ik dacht het de dood was, en zei: ‘Lees!’ Ik antwoordde weer: ‘Ik kan niet lezen.’ Hij pakte me weer, en omhelsde mij. Dit keer dacht ik dat dit het einde was. Hij liet me weer los, en zei: ‘Lees!’ Uit angst antwoordde ik: ‘Wat moet ik lezen??’. Hij zei: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige.”

De profeet :salah: ging zo snel mogelijk naar Khadisja, hij trilde en zweette, en riep: “wikkel mij, wikkel mij!!”

Een zwaar begin voor de profeet :salah:. De meesten van ons dachten dat het een vredig begin was, dat Jibriel de profeet :salah: heel zacht benaderde enz.

Deze betekenis kunnen we ook doortrekken naar onze situatie: Lailat-ul-Qard is een belangrijke nacht voor ons, we moeten alle inzet tonen om eer het beste uit te halen!!
Wat is de beste dag in jouw leven??
Jouw huwelijksdag? De dag dat je moeder of vader wordt? De dag dat je afstudeert?

Helemaal niet!! Jouw gelukkigste dag in je leven is de dag dat je van het vuur wordt gered!! De kans daarvoor is, de deze komende tien dagen!! Zo belangrijk is deze nacht!!

Hoe kan iemand, tijdens zo'n waardevolle nacht, ergens in een cafeetje een kop koffie aan het drinken zijn, terwijl alle moslims naar Allah swt zijn gericht, om vergeving en redding vragen, en hij laat deze kans zomaar, voorbij gaan. Of hij die deze nacht gaat slapen, doen alsof het gelijk is aan het hele jaar…de zon komt dan op…duizenden, miljoenen mensen zijn gered….en jij hebt zitten slapen….kun je dit idee aan?!?

De profeet :salah: kon zich de precieze datum van deze nacht niet meer herinneren. Hij probeerde deze dag op te sporen, en hij bad Allah swt gedurende de eerste teien dagen van de Ramadan aan. Jibriel kwam naar hem toe en zei: “Datgene wat je zoekt, is nog niet aangekomen.” En de profeet :salah: ging door met de volgende tien dagen.

Weer kwam Jibriel naar hem toe en zei: “Datgene wat je zoekt, is nog niet aangekomen.” Zo weten we dat het dus in ieder geval de laatste tien dagen is, maar welke van deze tien, de oneven dagen, maar preciezer, weten we het niet.

Wat is de beloning van deze nacht? Dus als je deze nacht oprecht hebt gebeden. Wat krijg je daarvoor terug?

1- Allah swt zegt: “De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden” Wat betekent beter dan duizend maanden?"

Als je deze nacht twee rak3aat bidt, dan is het alsof je duizend maanden, dus ongeveer 84 jaar, achter elkaar, elke nacht, twee rak3aat hebt gebeden. Heb je deze nacht sadaka gegeven, dan heb je de beloning, van iemand die 84 jaar lang achter elkaar sadaka heeft gegeven.
84 jaar…een eigenaardig getal, waarom deze waarde. Een leven van een mens is ongeveer 70 jaar, ligt dicht bij dit getal…dus een nacht aanbidding, is beter dan dat je je hele leven Allah swt hebt aanbeden!!
Stel je jouw weegschaal van zegeningen voor, voordat de Ramadan begon…je was toen anders, gedroeg je anders, na 20 dagen meer tot Allah swt gericht te zijn, meer aanbidding, ben je veranderd, meer zegeningen, dus die kant wordt steeds lager in je weegschaal, en na Lailat-ul-Qadr, is hij zo laag, dat de zonden het nooit meer kunnen inhalen!!


2- De profeet :salah: zegt: “Als je in Lailat-ul-Qadr Allah swt oprecht aanbidt, worden zal je zonden vergeven!”

Dus de laatste tien dagen, mezelf oprecht tot Allah swt richten, Hem aanbidden, Hem vragen, zal al mijn zonden wissen?? Hoe simpel is dit?? Kan het nog makkelijker??? Zo barmhartig is Allah swt tegen ons….hoe kunnen er nog mensen zijn die zeggen dat Allah swt niet van ons houdt…Alleen iemand die van je houdt, geeft je zoveel kansen om naar hem terug te gaan, na alles wat je hebt verricht!


3- Jouw smeekbeden worden verhoord.

Ieder van ons heeft problemen, ieder van ons heeft wensen, doelen die je wilt bereiken…vraag Allah swt om jou te helpen….jou smeekbede wordt insha Allah verhoord. Na de les nr 18. mag daar geen twijfel meer over bestaan!!


4- De redding uit de hel.

Aan het begin van de Ramadan hadden we een overlevering die ons zei dat Allah swt elke nacht van de Ramadan mensen uit het vuur redde…dus het vierde punt is overbodig zou je denken.

Het is zo dat in deze laatste tien dagen iedereen kans maakt, vergeving staat open voor iedereen. Jij kwam de Ramadan binnen, en je was een en al zonden, de middelste tien dagen waren een vergeving voor je, en nu ben je er klaar voor om echt uit het vuur gered te worden. Je zou het kunnen vergelijken met een werknemer, die wordt ook altijd aan het eind van de maand betaald.

De echte verliezer, is diegene, die na een maand vol barmhartigheid, toch geen redding heeft kunnen krijgen…


De profeet :salah: zegt: “Er zijn dienaren, die uit het eid-gebed komen, en zij hebben geen enkele zonde.”

Zij zijn degenen die hun kansen goed hebben benut.

Als jij merkt dat je na de Ramadan bent veranderd, dat je je anders tot Allah swt richt.. dan lijkt het erop dat Allah swt jou heeft gered van het vuur..! Want een gevolg van het feit dat je gered bent, is dat Allah swt jou zijn belofte nooit zal breken…eens gered, altijd gered…en daarom zal hij jou altijd bijstaan om het goede pad te blijven bewandelen.

Aicha zegt: “Als de laatste tien dagen van de Ramadan aankwamen, stond hij op in de nacht, wekte zijn familie, en ‘stroopte zijn mouwen."

Dit was de profeet :salah: , hij bad extra, hij deed meer sadaka, meer dikr, las meer koraan, en wekte zijn vrouwen, iedereen moet bezig zijn met aanbidding…zo hard je maar kan….de profeet :salah: , die geen vergeving nodig had…wat over ons???? Laten we een doel opstellen voor deze tien dagen…dan is het makkelijker bij te houden. Als je echt iets wil bereiken. Stel je hebt slaap, maar je hebt nog een hoofdstuk dat je moet uitlezen voor die nacht…dan doe je dat sneller…Zorg er wel voor dat jou plannetje realistisch blijft, houd rekening met schooltijden, werktijden..enz


1- Elke dag tarawih

2- Elke dag tahajoed (extra gebeden verder in de nacht)

3- Lees de koraan uit, in je tahajoed, en ook reciterend..dat zou mooi zijn!

4- Bereid een aantal smeekbeden voor: Vraag Allah het paradijs, redding uit het vuur, vraag Hem jou broeders en zusters in Palestina te helpen. Stel je voor dat alle moslims uit de wereld smeekbeden doen voor onze moskee al-Aqsa….zal Allah onze gebeden dan niet verhoren?

5- Geef veel sadaka! Wat we goed in de gaten moeten houden zijn twee zaken, die deze nacht verloren kunnen laten gaan, en dat zijn:
- Ruzie met familie
- Het verrichten van zonden. Stel je voor…alle barmhartigheid en liefde die naar de aarde komt…en waar ben jij mee bezig…een zonde???? Dan kun je het helemaal vergeten!

»¤ƒãïtµ¤«
05-09-10, 10:48
up

OegtNajat
05-09-10, 11:13
Alhamdoelillah dat wij deze dag en nacht weer mogen mee maken.

soesoe
05-09-10, 12:38
Soubhana'Allah.

»¤ƒãïtµ¤«
05-09-10, 18:56
Veel mensen doen voor Laylatul-Qadr hun best door gebeden te verrichten en Qur'aan te reciteren, maar zijn onachtzaam over een andere zaak. Dit betreft het geven van aalmoezen tijdens deze geweldige nacht. Het gebed gedurende deze nacht is beter dan het gebed van 1000 maanden, dat staat gelijk aan ongeveer 30.000 gebeden! Dit geldt ook voor andere handelingen, zoals Allaah de Verhevene heeft gezegd: "Laylatul-Qadr is beter dan 1000 maanden." Dus als een persoon een euro aan Saqadah geeft tijdens Laylatul-Qadr, het is alsof hij 30.000 euro aan Sadaqah heeft gegeven! Daarom is het belangrijk voor degene die Laylatul-Qadr wil benutten in de oneven nachten van Ramadaan om op z'n minst één euro aan Sadaqah te geven op iedere nacht van deze nachten, d.w.z. de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste en 29ste nacht van Ramadaan, zoals de Profeet - sallallaahu 'alayhi wasallam - heeft gezegd: "Zoek Laylatul-Qadr in de oneven [nacht] van de laatste tien [nachten] van Ramadaan." Dus als een persoon in al deze nachten Sadaqah geeft en zijn best doet in het verrichten van de aanbidding, dan is hij insha Allaah verzekerd van de beloning van Laylatul-Qadr.

soukaina358
07-09-10, 17:55
Mashallah Mashallah, super mooi!!!
Moge we het volgend jaar ook meemaken Inshallah.
Moge Allah jullie allemaal belonen voor de meegedeelde informatie.

»¤ƒãïtµ¤«
08-09-10, 19:06
Allahuma Ameen!