PDA

Bekijk Volledige Versie : Ahadith m.b.t Ramadan»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:35
Het verbreken van de vasten met dadels

Overgeleverd door Anas (Moge Allah tevreden over hem zijn): “De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) was gewoon om zijn vasten voor het gebed met verse dadels te verbreken; als verse dadels niet aanwezig waren, dan at hij (gedroogde) dadels; als gedroogde dadels niet aanwezig waren, dan nam hij een paar teugjes water.”

[Overlevering: Tirmidie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:37
Niet te veel eten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “De zoon van Adam (de mens) vult geen slechtere vat dan zijn maag.”

[Overlevering: At-Tirmidie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:38
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:39
Een vastende eten geven

De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die een vastende te eten geeft waarmee hij zijn vasten verbreekt, zal een beloning krijgen die gelijk is aan die van hem, zonder de beloning van de vastende persoon in de geringste vorm te verminderen.”

[Overlevering: Tirmidie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:41
Vasten voor de overledene

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten."

[Overlevering: Al-Buchaarie & Muslim]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:45
Wat verboden is in de Ramadan

Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde dat er een man bij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) kwam en zei:
“O Boodschapper van Allah! Ik ben verloren.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?”
Hij antwoordde: “Ik heb in de Ramadan (d.w.z. overdag) gemeenschap met mijn vrouw gehad.”
Toen vroeg hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) hem: “Kun je een slaaf vrijkopen?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg: “Kun je twee maanden achtereen vasten?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg: “Kun je zestig armen van voedsel voorzien?”
Hij zei: “Nee.”
Toen ging hij zitten. Ondertussen werd er een mand met dadels bij de Profeet gebracht. Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: “Geef dit als sadaqah (liefdadigheid).”
De man zei: “Moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Er is tussen de twee heuvels van Medina geen armere familie dan de mijne.”
Daarop lachte de Profeet (saws) tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Ga heen en voed je familie ermee.”

[Overlevering: Al-Buchaarie & Muslim]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:47
De beloning voor het vasten

Overgeleverd door Aboe Hurairah: De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah de Vehevene Machtige Heer heeft gezegd: Alle werken van de zoon van Adam (dus de mens) zijn voor hem (zelf), behalve het vasten, dit (werk) is voor Mij en Ik zal ervoor belonen. Het vasten is een schild. Wanneer één van jullie een dag aan het vasten is, laat hij dan alle losse praat vermijden en geen rumoer maken. Mocht iemand hem beschimpen of met hem willen vechten, dan moet hij zeggen: ik ben aan het vasten."

Bij Hem in wiens hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is voor Allah beter dan de geur van muskus. Iemand die vast, ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet."

[Overlevering: Bucharie & Muslim]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:48
Zonden worden vergeven

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die de Ramadan uit geloof en met de hoop op beloning van Allah vast, van hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:49
Geen leugens spreken

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”

[Overlevering: AL-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:50
Gered worden van het vuur

De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah laat in de Ramadan mensen uit het vuur ontsnappen. En dat elke nacht."

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:52
De mensen die niet hoeven te vasten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft de verplichting van het vasten en een gedeelte van het gebed van de reiziger opgeheven, en Hij heeft de verplichting van het vasten van de zwangere vrouw en de vrouw die borstvoeding geeft opgeheven”.

[Overlevering: Tirmidie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:54
Du3a bij het verbreken van het vasten

Overgeleverd door Ibn ‘Oemar (moge Allah over beiden tevreden zijn), volgens wie de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd, wanneer hij het vasten verbrak: “Dhahaba ad-dhamma-e, wabatallat al-‘oeroeq, wa thabata al-adjroe inshaa-a llah (De dorst is verdwenen, de aderen stromen weer, en de beloning is zeker, insha Allah).”

[Overlevering: Aboe Dawoed]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:57
Tijd tussen Sahoer en omroep gebed

Zayd ibn thabieth (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft verhaald: "Wij hebben sah'oer gegeten met de Profeet(sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem). Hij stond op om te bidden. Ik zei: "Hoeveel tijd zat er tussen de oproep tot het gebed (van Al Fadjr) en sah'oer". Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: "50 verzen uit de Qor'aan".

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 16:58
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:00
Ar-Rayyaan is bestemd voor de vastenden

Sahl (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde, dat de profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “In het Paradijs is een poort die ar-Rayyaan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve hen zal erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten altijd in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan hen zal erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer door gaan.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:01
Laila-t-ul-Qadr in de laatste 10 dagen van de Ramadan

Aisha vertelde dat de Gazant van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: "Verwacht Laila-t-ul-Qadr in de laatste tien dagen in de Ramadan, die met oneven (witr) getallen zijn."

[Overlevering: Al-Buchaarie]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:03
Het vrijwilige vasten van de 6 dagen van Shawwaal

Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) gezegd heeft: "Wie de maand Ramadan gevast heeft en vervolgens 6 dagen van (de maand) shawwaal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft."

[Overlevering: Muslim, Aboe Dawoed, At-Tirmidi, Nasa'ie en ibn Madjah]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:04
Het niet vasten op een vrijdag

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) hoorde zeggen: "Niet een van jullie behoort op vrijdag te vasten, tenzij hij op de daaraan voorafgaande , of de daarop volgende dag vast."

[Overlevering: Al-Buchaarie en Muslim]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:05
Vergeetachtigheid en vergissingen worden ons niet aangerekend

Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk, Allah neemt mijn gemeenschap de vergissing, de vergeetachtigheid en datgene waartoe zij gedwongen worden, niet kwalijk."

[Overlevering: Ibn Maadjah]

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 17:08
Laat jezelf niet uitgedaagd worden

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als iemand wordt bevecht of wordt beledigd laat hem dan zeggen, ‘ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:07
Het verbreken van de vasten met dadels

Overgeleverd door Anas (Moge Allah tevreden over hem zijn): “De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) was gewoon om zijn vasten voor het gebed met verse dadels te verbreken; als verse dadels niet aanwezig waren, dan at hij (gedroogde) dadels; als gedroogde dadels niet aanwezig waren, dan nam hij een paar teugjes water.”

[Overlevering: Tirmidie]

Soubhana'allah en drm doen wij het zelfde

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:08
Niet te veel eten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “De zoon van Adam (de mens) vult geen slechtere vat dan zijn maag.”

[Overlevering: At-Tirmidie]

Soubhana'allah hier moet ik me een beetje aanpassen want ik eet echt veel :hhh: als het maghreb is

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:09
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Soubhana'allah dus men moet eerst eten dan bidden el maghreb ?

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:10
Een vastende eten geven

De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die een vastende te eten geeft waarmee hij zijn vasten verbreekt, zal een beloning krijgen die gelijk is aan die van hem, zonder de beloning van de vastende persoon in de geringste vorm te verminderen.”

[Overlevering: Tirmidie]

Macha'allah
Moge allah(swt) deze beloningen vergroten inscha'allah als we mer vastende eten geven

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:11
Vasten voor de overledene

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten."

[Overlevering: Al-Buchaarie & Muslim]

Soubhana'allah maar dit kan men toch niet weten ,

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:12
Wat verboden is in de Ramadan

Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde dat er een man bij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) kwam en zei:
“O Boodschapper van Allah! Ik ben verloren.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?”
Hij antwoordde: “Ik heb in de Ramadan (d.w.z. overdag) gemeenschap met mijn vrouw gehad.”
Toen vroeg hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) hem: “Kun je een slaaf vrijkopen?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg: “Kun je twee maanden achtereen vasten?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) vroeg: “Kun je zestig armen van voedsel voorzien?”
Hij zei: “Nee.”
Toen ging hij zitten. Ondertussen werd er een mand met dadels bij de Profeet gebracht. Hij (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: “Geef dit als sadaqah (liefdadigheid).”
De man zei: “Moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Er is tussen de twee heuvels van Medina geen armere familie dan de mijne.”
Daarop lachte de Profeet (saws) tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Ga heen en voed je familie ermee.”

[Overlevering: Al-Buchaarie & Muslim]

Macha'allah!

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:12
De beloning voor het vasten

Overgeleverd door Aboe Hurairah: De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah de Vehevene Machtige Heer heeft gezegd: Alle werken van de zoon van Adam (dus de mens) zijn voor hem (zelf), behalve het vasten, dit (werk) is voor Mij en Ik zal ervoor belonen. Het vasten is een schild. Wanneer één van jullie een dag aan het vasten is, laat hij dan alle losse praat vermijden en geen rumoer maken. Mocht iemand hem beschimpen of met hem willen vechten, dan moet hij zeggen: ik ben aan het vasten."

Bij Hem in wiens hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is voor Allah beter dan de geur van muskus. Iemand die vast, ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet."

[Overlevering: Bucharie & Muslim]

Soubhana'allah!

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:13
Zonden worden vergeven

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die de Ramadan uit geloof en met de hoop op beloning van Allah vast, van hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Allahoema Amien Moge allah(swt) ons onze zonden vergeven!

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:15
Geen leugens spreken

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”

[Overlevering: AL-Buchaarie]

Moge allah(swt) ons behouden van leugens vertellen..

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:16
Gered worden van het vuur

De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah laat in de Ramadan mensen uit het vuur ontsnappen. En dat elke nacht."

[Overlevering: Al-Buchaarie]


Soubhana'allah ...

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:17
Laila-t-ul-Qadr in de laatste 10 dagen van de Ramadan

Aisha vertelde dat de Gazant van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) zei: "Verwacht Laila-t-ul-Qadr in de laatste tien dagen in de Ramadan, die met oneven (witr) getallen zijn."

[Overlevering: Al-Buchaarie]

8) Dees wist ik dat het oneven zijn!!

Sweet*Lady*
19-09-06, 18:18
Het vrijwilige vasten van de 6 dagen van Shawwaal

Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) gezegd heeft: "Wie de maand Ramadan gevast heeft en vervolgens 6 dagen van (de maand) shawwaal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft."

[Overlevering: Muslim, Aboe Dawoed, At-Tirmidi, Nasa'ie en ibn Madjah]

Macha'allah dees probeer ik elke jaar te doen!!Moge allah(swt) het van mij en ieder moslim accepteren!

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:49
Het verbreken van de vasten met dadels

Overgeleverd door Anas (Moge Allah tevreden over hem zijn): “De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) was gewoon om zijn vasten voor het gebed met verse dadels te verbreken; als verse dadels niet aanwezig waren, dan at hij (gedroogde) dadels; als gedroogde dadels niet aanwezig waren, dan nam hij een paar teugjes water.”

[Overlevering: Tirmidie]

Soubhana'allah en drm doen wij het zelfde

Subhan-Allah

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:51
Niet te veel eten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “De zoon van Adam (de mens) vult geen slechtere vat dan zijn maag.”

[Overlevering: At-Tirmidie]

Soubhana'allah hier moet ik me een beetje aanpassen want ik eet echt veel :hhh: als het maghreb is

Subhan-Allah, ik kan daarentegen na het drinken van Harira niets meer door mijn keel krijgen :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:52
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Soubhana'allah dus men moet eerst eten dan bidden el maghreb ?

Goeie vraag :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:53
Een vastende eten geven

De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die een vastende te eten geeft waarmee hij zijn vasten verbreekt, zal een beloning krijgen die gelijk is aan die van hem, zonder de beloning van de vastende persoon in de geringste vorm te verminderen.”

[Overlevering: Tirmidie]

Macha'allah
Moge allah(swt) deze beloningen vergroten inscha'allah als we mer vastende eten geven

Allahuma Ameen!!

Sweet*Lady*
19-09-06, 19:53
Niet te veel eten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “De zoon van Adam (de mens) vult geen slechtere vat dan zijn maag.”

[Overlevering: At-Tirmidie]

Soubhana'allah hier moet ik me een beetje aanpassen want ik eet echt veel :hhh: als het maghreb is

Subhan-Allah, ik kan daarentegen na het drinken van Harira niets meer door mijn keel krijgen :oops:

ow neej ik drink mijn hrira en dan 2min pauze en dan van alles eten wat op tafel ligt in 5min en dan zit ik 10 min aan tafel met een opgezwollen buik en kan ik niet meer rechtstaan en de afwas doen :hhh: ik moet echt minder eten!!

Sweet*Lady*
19-09-06, 19:53
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Soubhana'allah dus men moet eerst eten dan bidden el maghreb ?

Goeie vraag :oops:

:hhh: I know

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:54
Zonden worden vergeven

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die de Ramadan uit geloof en met de hoop op beloning van Allah vast, van hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Allahoema Amien Moge allah(swt) ons onze zonden vergeven!


Allahuma Ameen!!

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:55
Geen leugens spreken

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”

[Overlevering: AL-Buchaarie]

Moge allah(swt) ons behouden van leugens vertellen..

Allahuma Ameen!!

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:55
Het vrijwilige vasten van de 6 dagen van Shawwaal

Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) gezegd heeft: "Wie de maand Ramadan gevast heeft en vervolgens 6 dagen van (de maand) shawwaal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft."

[Overlevering: Muslim, Aboe Dawoed, At-Tirmidi, Nasa'ie en ibn Madjah]

Macha'allah dees probeer ik elke jaar te doen!!Moge allah(swt) het van mij en ieder moslim accepteren!

Allahuma Ameen!!

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:56
Het niet uitstellen van de iftaar

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal de mensen goed gaan zolang zij de iftaar (het vasten verbreken) niet uitstellen.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]

Soubhana'allah dus men moet eerst eten dan bidden el maghreb ?

Goeie vraag :oops:

:hhh: I know

Wie kan ons hier meer duidelijkheid over geven? :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 19:57
Niet te veel eten

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “De zoon van Adam (de mens) vult geen slechtere vat dan zijn maag.”

[Overlevering: At-Tirmidie]

Soubhana'allah hier moet ik me een beetje aanpassen want ik eet echt veel :hhh: als het maghreb is

Subhan-Allah, ik kan daarentegen na het drinken van Harira niets meer door mijn keel krijgen :oops:

ow neej ik drink mijn hrira en dan 2min pauze en dan van alles eten wat op tafel ligt in 5min en dan zit ik 10 min aan tafel met een opgezwollen buik en kan ik niet meer rechtstaan en de afwas doen :hhh: ik moet echt minder eten!!

:shock: wajaaw je weet zelfs precies de tijden etc :hhh:

Sweet*Lady*
19-09-06, 19:58
:hhh: I know

Wie kan ons hier meer duidelijkheid over geven? :oops: [/quote]

Goede vraag :hhh:

Sweet*Lady*
19-09-06, 19:59
:shock: wajaaw je weet zelfs precies de tijden etc :hhh:

Als je het zo vaak doet :oops:

:hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 20:00
:hhh: I know

Wie kan ons hier meer duidelijkheid over geven? :oops:

Goede vraag :hhh:[/quote]

8) i know

Sweet*Lady*
19-09-06, 20:00
hahaha gekkie :hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 20:03
:shock: wajaaw je weet zelfs precies de tijden etc :hhh:

Als je het zo vaak doet :oops:

:hhh:

masha-Allah ik kan t niet. Mijn ma moet me met shor zelfs dwingen om wat te eten :shock:

Sweet*Lady*
19-09-06, 20:04
:shock: wajaaw je weet zelfs precies de tijden etc :hhh:

Als je het zo vaak doet :oops:

:hhh:

masha-Allah ik kan t niet. Mijn ma moet me met shor zelfs dwingen om wat te eten :shock:

Da kan ik geloven dan is het heel moeilijk voor me om op te staan dus meestal eet ik ni in shor :oops:

Sweet*Lady*
19-09-06, 20:04
drm vlieg ik erin tijdens maghreb :hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
19-09-06, 20:15
drm vlieg ik erin tijdens maghreb :hhh:

:hhh:

Sweet*Lady*
20-09-06, 11:32
:hhh:

Nordin
20-09-06, 11:48
Salaam mo3eliekoem warahmatoeAllahi wabarakaatoe

Wat betreft het eerst eten dan bidden. Ik denk hier het volgende over;

Dat degene die vast ( vrouw ) dient bij het aanbreken van salat El-Megreb in ieder geval een beetje te eten. Niet gelijk die shebekia, hariera en alles wat op de tafel ligt eten. Totdat je niet meer kunt opstaan, maar een beetje eten. 5 minuutjes ongeveer is genoeg. Een paar dadels, een koekje. Thee, wat jullie willen. Want dan is je maag al een beetje opgewarmt. En klaar voor ronde 2 nadat je het gebed vericht hebt. Een man is verplicht in de moskee te bidden, want eten is 3oder. Hij dient 1 of 2 dadels te eten en snel naar de moskee gaan. Als je ver van de moskee woont, neem je BV de dadels mee in je auto, fiets noem maar op.

Wallahoe eglem

Wa3eliekoem a salam warahmatoeAllahi wabarakaatoe

Sweet*Lady*
20-09-06, 11:50
Salaam mo3eliekoem warahmatoeAllahi wabarakaatoe

Wat betreft het eerst eten dan bidden. Ik denk hier het volgende over;

Dat degene die vast ( vrouw ) dient bij het aanbreken van salat El-Megreb in ieder geval een beetje te eten. Niet gelijk die shebekia, hariera en alles wat op de tafel ligt eten. Totdat je niet meer kunt opstaan, maar een beetje eten. 5 minuutjes ongeveer is genoeg. Een paar dadels, een koekje. Thee, wat jullie willen. Want dan is je maag al een beetje opgewarmt. En klaar voor ronde 2 nadat je het gebed vericht hebt. Een man is verplicht in de moskee te bidden, want eten is 3oder. Hij dient 1 of 2 dadels te eten en snel naar de moskee gaan. Als je ver van de moskee woont, neem je BV de dadels mee in je auto, fiets noem maar op.

Wallahoe eglem

Wa3eliekoem a salam warahmatoeAllahi wabarakaatoe

Dus men moet erst iets eten...

»¤ƒãïtµ¤«
20-09-06, 15:51
Salaam mo3eliekoem warahmatoeAllahi wabarakaatoe

Wat betreft het eerst eten dan bidden. Ik denk hier het volgende over;

Dat degene die vast ( vrouw ) dient bij het aanbreken van salat El-Megreb in ieder geval een beetje te eten. Niet gelijk die shebekia, hariera en alles wat op de tafel ligt eten. Totdat je niet meer kunt opstaan, maar een beetje eten. 5 minuutjes ongeveer is genoeg. Een paar dadels, een koekje. Thee, wat jullie willen. Want dan is je maag al een beetje opgewarmt. En klaar voor ronde 2 nadat je het gebed vericht hebt. Een man is verplicht in de moskee te bidden, want eten is 3oder. Hij dient 1 of 2 dadels te eten en snel naar de moskee gaan. Als je ver van de moskee woont, neem je BV de dadels mee in je auto, fiets noem maar op.

Wallahoe eglem

Wa3eliekoem a salam warahmatoeAllahi wabarakaatoe

:assal:

Barrak Allahoe feek voor je uitleg. Mijn vader yarhamho Allah deed dat ook (dadels meenemen om snel naar de moskee te gaan).

Moge Allah swt je oneindig belonen, Allahuma Ameen.
:wasalam:

Nordin
20-09-06, 15:57
Wa3eliekoem a salam warahmatoeAllahi wabarakaatoe

WoW, :shock: :inna:

Allahi barak fiek,

»¤ƒãïtµ¤«
20-09-06, 17:17
Barrak Allahu Fiek :cry:

Ma3a Salama

Nordin
21-09-06, 07:55
Allahi barak fiek, dat wist ik niet :(

Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) genadig hem zijn, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn graf doen verspreiden, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn zonden doen vergeven, en zijn goede daden accepterenn. Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) hem het paradijs doen binnentreden.

Allhuma Amien, :(

Nordin
21-09-06, 07:55
Allahi barak fiek, dat wist ik niet :(

Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) genadig hem zijn, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn graf doen verspreiden, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn zonden doen vergeven, en zijn goede daden accepterenn. Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) hem het paradijs doen binnentreden.

Walmoeslimoena Edjme3ien, Allhuma Amien :( :cry:

Sweet*Lady*
21-09-06, 10:18
Allahi barak fiek, dat wist ik niet :(

Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) genadig hem zijn, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn graf doen verspreiden, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn zonden doen vergeven, en zijn goede daden accepterenn. Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) hem het paradijs doen binnentreden.

Allhuma Amien, :(

Amien :cry:

Nordin
21-09-06, 10:31
Sorry voor het dubbelposten, een foutje

hassan
21-09-06, 10:35
Allahi barak fiek, dat wist ik niet :(

Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) genadig hem zijn, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn graf doen verspreiden, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn zonden doen vergeven, en zijn goede daden accepterenn. Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) hem het paradijs doen binnentreden.

Allhuma Amien, :(

:assal:

Amien Yaa Rabi Al-3alamien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7iemien.

»¤ƒãïtµ¤«
21-09-06, 15:08
Allahi barak fiek, dat wist ik niet :(

Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) genadig hem zijn, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn graf doen verspreiden, Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) zijn zonden doen vergeven, en zijn goede daden accepterenn. Moge Allah ( soubhanahoe wata'ala) hem het paradijs doen binnentreden.

Allhuma Amien, :(

:cry: :cry: Allahuma Ameen ya aghy Jamee3 elmoslimeen Yarab el3alameen.

Ma3lesh aghy, dat kon je ook niet weten. :djazak: voor je medeleven.


:wasalam:

Nordin
21-09-06, 20:53
Wa ieyaak ougtie,

»¤ƒãïtµ¤«
23-09-06, 20:59
De profeet sallalahoe 3alayhi wa sallam heeft gezegd: "Een ieder die 1 dag voor Allah(swt) vast, Allah(swt) zal zijn gezicht 70 jaren afstand van het vuur verwijderen." [overgeleverd door Muslim]

»¤ƒãïtµ¤«
23-09-06, 21:01
De profeet :salah: heeft gezegd: "De engelen vragen vergevenis bij Allah(swt) voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken." [Sahih]

Sweet*Lady*
23-09-06, 22:07
De profeet :salah: heeft gezegd: "De engelen vragen vergevenis bij Allah(swt) voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken." [Sahih]

Macha'allah!

»¤ƒãïtµ¤«
23-09-06, 22:47
De profeet :salah: heeft gezegd: "De engelen vragen vergevenis bij Allah(swt) voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken." [Sahih]

Macha'allah!

Barrak Allahoe Fieky

Jamal
23-09-06, 23:27
Salaam wa3alaikoum,

Djazak allaho gayran voor het plaatsen van deze masha allah hadiths.

Moge allah subhan wata'ala ons vasten accepteren en ons gebeden verhoren. Ya allah, ik vraag u om ons roek'oe en sujud te accepteren.

Amien Ya rab al3alamien.

Wa3alaikoum asalaam

»¤ƒãïtµ¤«
23-09-06, 23:34
Salaam wa3alaikoum,

Djazak allaho gayran voor het plaatsen van deze masha allah hadiths.

Moge allah subhan wata'ala ons vasten accepteren en ons gebeden verhoren. Ya allah, ik vraag u om ons roek'oe en sujud te accepteren.

Amien Ya rab al3alamien.

Wa3alaikoum asalaam

:wasalam:

:waiyak: !!

Allahuma Ameen op je Masha-Allah du3a's

Ma3a Salama

Sweet*Lady*
24-09-06, 17:08
Salaam wa3alaikoum,

Djazak allaho gayran voor het plaatsen van deze masha allah hadiths.

Moge allah subhan wata'ala ons vasten accepteren en ons gebeden verhoren. Ya allah, ik vraag u om ons roek'oe en sujud te accepteren.

Amien Ya rab al3alamien.

Wa3alaikoum asalaam

Allahoema Amien!

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:13
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie verplicht gesteld. Gedurende (de Ramadan) zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels zijn geketend. Eén nacht ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan Allah toe. Degene die van het goede (van deze maand) weerhouden wordt, is waarlijk beroofd (van het goede)." (Overgeleverd door Ahmad en An-Nasa'i)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:14
Overgeleverd door Abu Sa’id welke de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) hoorde zeggen:

"Voorzeker een ieder die 1 dag vast voor Allah’s welbehagen, Allah zal zijn gezicht van het Hellevuur weghouden voor 70 lentes." (Buchari)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:15
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd." (Muslim)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:16
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:17
Overgeleverd door Abu Huraira; de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat staan in Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hoop op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Buchari, Muslim)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:18
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Ieder heeft een zakaat (te betalen), en de zakaat van het lichaam is het vasten." (Ibn maadjah)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:19
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:20
In overleveringen door Bukhari en Muslim, vertelde Anas dat de Boodschapper van Allah zei:

"Neem uw vroege ochtendmaaltijd want daarin is een zegen."

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:20
"Bij Degene in Wiens hand mijn ziel is, de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon is beter in de ogen van Allah dan de geur van musk. De vastende persoon zal twee momenten van geluk hebben: Eén wanneer hij zijn vasten verbreekt en de ander wanneer hij zijn Heer ontmoet; dan zal hij tevredengesteld worden vanwege zijn vasten.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 1771)

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 12:21
De Profeet (Sallahoe 'Alayhi Wa Sallam) heeft gezegd:

“Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” (Al-Bucharie)

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:51
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Ieder heeft een zakaat (te betalen), en de zakaat van het lichaam is het vasten." (Ibn maadjah)

Macha'allah!

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:52
De Profeet (Sallahoe 'Alayhi Wa Sallam) heeft gezegd:

“Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” (Al-Bucharie)

Ja is waar macha'allah wrm niet eten als je ni op je taal let enzo

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:52
"Bij Degene in Wiens hand mijn ziel is, de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon is beter in de ogen van Allah dan de geur van musk. De vastende persoon zal twee momenten van geluk hebben: Eén wanneer hij zijn vasten verbreekt en de ander wanneer hij zijn Heer ontmoet; dan zal hij tevredengesteld worden vanwege zijn vasten.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 1771)

Soubhan'alah beter dan heur van musk ??

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:53
In overleveringen door Bukhari en Muslim, vertelde Anas dat de Boodschapper van Allah zei:

"Neem uw vroege ochtendmaaltijd want daarin is een zegen."

oef macha'allah maar is soms wel moielijk om op te staan! :oops:

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:53
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

volldeig jaar :shock:

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:53
Overgeleverd door Abu Huraira; de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat staan in Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hoop op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Buchari, Muslim)

Moge allah(swt) onze zonden wegwassen!

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:54
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)

Amien moge hij(swt) het ons vergeven!!

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:55
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd." (Muslim)

Soubhana'allah dus het is ook tussen vrijdag en vrijdag dit wist ik niet!

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:55
Barraka allhoe fiek lieverd voor deze hadiths!!
:sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:12
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Ieder heeft een zakaat (te betalen), en de zakaat van het lichaam is het vasten." (Ibn maadjah)

Macha'allah!
Barrak Allahow Feeky

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:13
De Profeet (Sallahoe 'Alayhi Wa Sallam) heeft gezegd:

“Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” (Al-Bucharie)

Ja is waar macha'allah wrm niet eten als je ni op je taal let enzo

Barrak Allahoe Feeky

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:14
"Bij Degene in Wiens hand mijn ziel is, de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon is beter in de ogen van Allah dan de geur van musk. De vastende persoon zal twee momenten van geluk hebben: Eén wanneer hij zijn vasten verbreekt en de ander wanneer hij zijn Heer ontmoet; dan zal hij tevredengesteld worden vanwege zijn vasten.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 1771)

Soubhan'alah beter dan geur van musk ??

blijkbaar ...

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:15
In overleveringen door Bukhari en Muslim, vertelde Anas dat de Boodschapper van Allah zei:

"Neem uw vroege ochtendmaaltijd want daarin is een zegen."

oef macha'allah maar is soms wel moielijk om op te staan! :oops:

Ja idd soms heb ik er ook moeite mee ... :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:16
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

volldeig jaar :shock:

ziekte is toch een geldig excuus?

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:16
Overgeleverd door Abu Huraira; de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat staan in Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hoop op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Buchari, Muslim)

Moge allah(swt) onze zonden wegwassen!

Allahuma Ameen!!

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:17
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd." (Muslim)

Soubhana'allah dus het is ook tussen vrijdag en vrijdag dit wist ik niet!

Subhan-Allah

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:18
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)

Amien moge hij(swt) het ons vergeven!!

Allahuma Ameen

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:19
Barraka allhoe fiek lieverd voor deze hadiths!!
:sjans:

Wa fieky Barraka Allah :sjans:

Sweet*Lady*
25-09-06, 17:26
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

volldeig jaar :shock:

ziekte is toch een geldig excuus?

Ja I know maar

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 17:32
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

volldeig jaar :shock:

ziekte is toch een geldig excuus?

Ja I know maar

maar wat?

is je inkt op :oops:

Sweet*Lady*
25-09-06, 17:34
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, dit zal het niet kunnen compenseren voor die (gemiste) dag." (Buchari, ibn Masud)

volldeig jaar :shock:

ziekte is toch een geldig excuus?

Ja I know maar

maar wat?

is je inkt op :oops:

haha jah mijn inkt is op ik bedoel maar 1 jaar oef da is echt veel

Maar Moge allah(swt) ons behoeden iom het ooit te moeten doen!

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-06, 23:00
Maar Moge allah(swt) ons behoeden iom het ooit te moeten doen!

Allahuma Ameen

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 14:01
Narrated by Aby Huraira:

Allah’s Apostile :salah: said: “Whoever establishes prayers during the nights of Ramadan Faithfully out of sincere Faith and hoping to attain Allah’s reward (not for showing off) all of his past sins will be forgiven.”

[Sahih Bukhari, Volume 1, Book 2, Number 36]

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 14:05
Narrated By Abu Huraira:

Allah's Apostle :salah: said:"Fasting is a shield (or a screen or a shelter). So, the person observing fasting should avoid sexual relation with his wife and should not behave foolishly and impudently, and if somebody fights with him or abuses him, he should tell him twice, 'I am fasting." The Prophet added, "By Him in Whose Hands my soul is, the smell coming out from the mouth of a fasting person is better in the sight of Allah than the smell of musk. (Allah says about the fasting person), 'He has left his food, drink and desires for My sake. The fast is for Me. So I will reward (the fasting person) for it and the reward of good deeds is multiplied ten times."

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 118]

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 14:24
Narrated By Al-Bara:

"It was the custom among the companions of Muhammad that if any of them was fasting and the food was presented (for breaking his fast), but he slept before eating, he would not eat that night and the following day till sunset.

Qais bin Sirma-al-Ansari was fasting and came to his wife at the time of Iftar (breaking one's fast) and asked her whether she had anything to eat. She replied, "No, but I would go and bring some for you." He used to do hard work during the day, so he was overwhelmed by sleep and slept. When his wife came and saw him, she said, "Disappointment for you." When it was midday on the following day, he fainted and the Prophet was informed about the whole matter and the following verses were revealed:

"You are permitted To go to your wives (for sexual relation) At the night of fasting." So, they were overjoyed by it.

And then Allah also revealed: "And eat and drink Until the white thread Of dawn appears to you Distinct from the black thread (of the night)." (2.187)

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 139]

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 14:36
Narrated By Anas:

Zaid bin Thabit said: "We took the Suhur with the Prophet. Then he stood for the prayer." I asked, "What was the interval between the Suhur and the Adhan?" He replied, "The interval was sufficient to recite fifty verses of the Qur'an."

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 144]

Sweet*Lady*
26-09-06, 18:47
Barraka Allahoe fiek voor je hadtihs

ik kom elke dag kijken voor nieuwe hadiths :hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 18:52
Barraka Allahoe fiek voor je hadtihs

ik kom elke dag kijken voor nieuwe hadiths :hhh:

ok thats a deal 8)

Wa Fieky Barraka Allah!! :sjans:

Sweet*Lady*
26-09-06, 18:55
Deal :banana: !

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 18:56
Deal :banana: !


maakt t uit in welke taal ik ze plaats? :oops:

Sweet*Lady*
26-09-06, 18:57
Euhm ik prefereer nederlands :ego:

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 18:59
Euhm ik prefereer nederlands :ego:


:shock: :( ik beloof niets .... :oops:

Sweet*Lady*
26-09-06, 19:00
Euhm ik prefereer nederlands :ego:


:shock: :( ik beloof niets .... :oops:

haha als je niets vind english mag ook wel :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 19:03
Euhm ik prefereer nederlands :ego:


:shock: :( ik beloof niets .... :oops:

haha als je niets vind english mag ook wel :oops:

oefff »¤fãïtµ ¤Â« veegt t zweet van haar voorhoofd :oops: :-P

Sweet*Lady*
26-09-06, 19:05
:hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 23:37
Profeet Muhammad :salah: heeft het volgende gezegd:

''Er zijn 3 groepen mensen waarvan de smeekbeden niet afgewezen worden: de smeekbeden van de vastende bij het verbreken van het vasten, de smeekbeden van de rechtvaardige leider, en de smeekbeden van hen die onrechtvaardig behandeld worden''.

»¤ƒãïtµ¤«
26-09-06, 23:38
Muhammad :salah: :

''Als de mens wist welke zegeningen de Ramadan bevat dan zou hij wensen dat de Ramadan het hele jaar zou voortduren''.

*laila*
27-09-06, 04:40
masha'allah... shokran voor de ahadith zuster... moge Allah je belonen.... heb ook al héél wat bijgeleerd shokran...

hassan
27-09-06, 10:16
:assal:

Djazaakum Allahu Khayran


_________________________

Hadith Al-Qudsi

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:

“Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [1] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).
___________
[1] Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.

hassan
27-09-06, 10:26
[CENTER:05b1fecb39]Allahuma beloon ons en accepteer onze 3ibadah en maak ons Uw ontmoeten en zien in de Djannah vol geluk en blijdschap Allahuma maak ons tot de mensen die door de Rayyaan zullen passeren en door elke poort van Uw Djannah Amien Amien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7imien.Wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien[/CENTER:05b1fecb39]

Nordin
27-09-06, 11:13
Allahuma Amien Ya Rebel3elemien :cry:

Sweet*Lady*
27-09-06, 11:33
Profeet Muhammad :salah: heeft het volgende gezegd:

''Er zijn 3 groepen mensen waarvan de smeekbeden niet afgewezen worden: de smeekbeden van de vastende bij het verbreken van het vasten, de smeekbeden van de rechtvaardige leider, en de smeekbeden van hen die onrechtvaardig behandeld worden''.

Macha'allah!

Sweet*Lady*
27-09-06, 11:34
Muhammad :salah: :

''Als de mens wist welke zegeningen de Ramadan bevat dan zou hij wensen dat de Ramadan het hele jaar zou voortduren''.

Barraka allahoe fiek!!

Sweet*Lady*
27-09-06, 11:35
:assal:

Djazaakum Allahu Khayran


_________________________

Hadith Al-Qudsi

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:

“Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [1] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).
___________
[1] Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.

Macha'allah heeft faith ongeveer er ook al eens op gezet :oops:

Sweet*Lady*
27-09-06, 11:35
[CENTER:e99a8916f3]Allahuma beloon ons en accepteer onze 3ibadah en maak ons Uw ontmoeten en zien in de Djannah vol geluk en blijdschap Allahuma maak ons tot de mensen die door de Rayyaan zullen passeren en door elke poort van Uw Djannah Amien Amien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7imien.Wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien[/CENTER:e99a8916f3]

Allahoema Amien

Sweet*Lady*
27-09-06, 11:35
Barraka allahoe fiek lieverd :sjans:


:banana:

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 15:08
masha'allah... shokran voor de ahadith zuster... moge Allah je belonen.... heb ook al héél wat bijgeleerd shokran...

:assal:

Alhamdoulillah, goed om te horen zuster. We zijn hier om kennis op te doen insha-Allah. La shokran 3ala wajeeb.

Ma3a Salama

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 15:10
:assal:

Djazaakum Allahu Khayran


_________________________

Hadith Al-Qudsi

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:

“Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [1] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).
___________
[1] Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.

:wasalam:

:waiyak: beste aghy. Barrak Allahoe Fiek vooor je bijdrage/toevoeging.

Ma3a Salama

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 15:11
[CENTER:8beb54c70e]Allahuma beloon ons en accepteer onze 3ibadah en maak ons Uw ontmoeten en zien in de Djannah vol geluk en blijdschap Allahuma maak ons tot de mensen die door de Rayyaan zullen passeren en door elke poort van Uw Djannah Amien Amien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7imien.Wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien[/CENTER:8beb54c70e]

:cry: :cry: :cry: Allahuma Ameen Yarab el3alameen!!! :cry: :cry: :cry:

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 15:12
Profeet Muhammad :salah: heeft het volgende gezegd:

''Er zijn 3 groepen mensen waarvan de smeekbeden niet afgewezen worden: de smeekbeden van de vastende bij het verbreken van het vasten, de smeekbeden van de rechtvaardige leider, en de smeekbeden van hen die onrechtvaardig behandeld worden''.

Macha'allah!

Masha-Allah, Barrak Allahoe Fieky!

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 15:13
Barraka allahoe fiek lieverd :sjans:


:banana:

Wa Fieky Barraka Allah sweety :sjans:


Je moet niet raar gaan kijken als ik nu doorga in t chinees :ego:

Sweet*Lady*
27-09-06, 18:33
Barraka allahoe fiek lieverd :sjans:


:banana:

Wa Fieky Barraka Allah sweety :sjans:


Je moet niet raar gaan kijken als ik nu doorga in t chinees :ego:


hahaha :hhh:

»¤ƒãïtµ¤«
27-09-06, 19:31
Barraka allahoe fiek lieverd :sjans:


:banana:

Wa Fieky Barraka Allah sweety :sjans:


Je moet niet raar gaan kijken als ik nu doorga in t chinees :ego:


hahaha :hhh:
8)

Sweet*Lady*
28-09-06, 11:52
Geen hadiths ?? meer ik wil nog :banana:

»¤ƒãïtµ¤«
28-09-06, 14:04
Geen hadiths ?? meer ik wil nog :banana:

vanavond misschien insha-Allah.. heb het druk gehad ben :moe:

Sweet*Lady*
28-09-06, 18:14
Geen hadiths ?? meer ik wil nog :banana:

vanavond misschien insha-Allah.. heb het druk gehad ben :moe:

ow ik begrijp het :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
28-09-06, 19:26
Geen hadiths ?? meer ik wil nog :banana:

vanavond misschien insha-Allah.. heb het druk gehad ben :moe:

ow ik begrijp het :sjans:

:sjans:

Sweet*Lady*
29-09-06, 20:42
:banana: up!Hadith!

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-06, 21:43
:banana: up!Hadith!

solly.. been so busy .. maar komt eraan insha-Allah :sjans:

Sweet*Lady*
29-09-06, 21:43
neem je tijd !

»¤ƒãïtµ¤«
30-09-06, 14:14
Titel: De verdiensten voor het vasten

De verdiensten voor het vasten zijn waarlijk groot, en één van de dingen die in de authentieke ahadith is overgeleverd is dat Allah het vasten voor Hemzelf heeft uitgekozen, en Hij zal hiervoor belonen en de beloning zonder maat verveelvoudigen, zoals Hij in de hadith Qudsi zegt: "Behalve voor het vasten, hetgeen alleen voor Mij is, en ik zal hem hiervoor belonen."

Overgeleverd door: Al-Buchaarie

»¤ƒãïtµ¤«
30-09-06, 19:08
De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd". (Muslim)

»¤ƒãïtµ¤«
30-09-06, 19:10
In de boeken van Bukhari en Muslim, zei de Boodschapper van Allah (saw):

"De mensen zullen altijd in een goede mentale en lichamelijke staat blijven (tijdens vasten) voor zover zij zich in het breken van het vasten haasten en suhur kalm verrichten.''

»¤ƒãïtµ¤«
30-09-06, 19:40
De profeet :salah: zei:

"Allah laat in de Ramadan mensen uit het vuur ontsnappen. En dat elke nacht."

[overgeleverd door Boechari].

Sweet*Lady*
30-09-06, 22:09
In de boeken van Bukhari en Muslim, zei de Boodschapper van Allah (saw):

"De mensen zullen altijd in een goede mentale en lichamelijke staat blijven (tijdens vasten) voor zover zij zich in het breken van het vasten haasten en suhur kalm verrichten.''

Soubhana'allah is waar macha'allah !!

:djazak: :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
30-09-06, 22:26
In de boeken van Bukhari en Muslim, zei de Boodschapper van Allah (saw):

"De mensen zullen altijd in een goede mentale en lichamelijke staat blijven (tijdens vasten) voor zover zij zich in het breken van het vasten haasten en suhur kalm verrichten.''

Soubhana'allah is waar macha'allah !!

:djazak: :sjans:

:waiyak: :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 09:30
Wie het vasten gedurende de Ramadhaan verbreekt zonder een geldige reden, heeft een ernstige grote zonde begaan. De profeet vzmh heeft gezegd, toen hij een droom beschreef die hij had gezien:

''....tot ik mij op de berg bevond, waar ik luide stemmen hoorde. Ik vroeg: wat is dat voor geluid? Zij zeiden:'' Dit is het gebrul (gehuil) van de mensen van het Hellevuur.''

Toen werd ik meegenomen (naar een andere plaats) en ik zag mensen die aan hun pezen hingen, met hun mondhoeken verscheurd en druipend van bloed. Ik zei wie zijn zij? Zij zeiden:''De mensen die hun vasten verbraken voordat het tijdstip aangebroken was om dit te doen.'' d.w.z. voor de tijd van iftaar.''

(Sah'ieh' at-Targhieb (1/420)

»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 09:33
Het vasten kent geen gelijke (Overgeleverd door An-Nasaa-ie, 4/165; Sah'ieh' at-Targhieb, 1/413) en de Doe'aa-e van een vastende persoon zal niet geweigerd worden. (Overgeleverd door al-Bayhaaqie, 3/345; As-Sielsielah As-Sah'ieh'ah, 1797,) De vastende persoon kent twee momenten van blijdschap: De eerste is wanneer hij zijn vasten verbreekt en de ander is waneer hij zijn Heer swt ontmoet en verheugd is over zijn vasten. (Overgeleverd door Moesliem, 2/807)

»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 09:34
Het vasten zal bemiddelen voor een persoon op de Dag des Oordeels en zal zeggen:

''Oh Heer, ik heb hem onthouden van zijn voedsel en fysieke begeerten gedurende de dag, dus laat me voor hem bemiddelen.''

(Overgeleverd diir Ah'mad, 2/174 Al-Haythamie classificeerde haar isnaad als H'asan in al-Madjma', 3/181 Zie ook Sah'ieh' at-Targhieb, 1/411,)

Sweet*Lady*
01-10-06, 19:02
Barraka allahoe fiek :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 19:14
Barraka allahoe fiek :sjans:

Wa fieki Barraka Allah :sjans:

Jamal
01-10-06, 21:51
Het vasten zal bemiddelen voor een persoon op de Dag des Oordeels en zal zeggen:

''Oh Heer, ik heb hem onthouden van zijn voedsel en fysieke begeerten gedurende de dag, dus laat me voor hem bemiddelen.''

(Overgeleverd diir Ah'mad, 2/174 Al-Haythamie classificeerde haar isnaad als H'asan in al-Madjma', 3/181 Zie ook Sah'ieh' at-Targhieb, 1/411,)

masha allah. Moge allah subhan wata'ala het vasten van ons accepteren. Amien ya rab al3alamien.

»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 21:59
Het vasten zal bemiddelen voor een persoon op de Dag des Oordeels en zal zeggen:

''Oh Heer, ik heb hem onthouden van zijn voedsel en fysieke begeerten gedurende de dag, dus laat me voor hem bemiddelen.''

(Overgeleverd diir Ah'mad, 2/174 Al-Haythamie classificeerde haar isnaad als H'asan in al-Madjma', 3/181 Zie ook Sah'ieh' at-Targhieb, 1/411,)

masha allah. Moge allah subhan wata'ala het vasten van ons accepteren. Amien ya rab al3alamien.

Allahuma Ameen Yarab el3alameen!

*laila*
02-10-06, 00:46
[CENTER:50a9ff1562]Allahuma beloon ons en accepteer onze 3ibadah en maak ons Uw ontmoeten en zien in de Djannah vol geluk en blijdschap Allahuma maak ons tot de mensen die door de Rayyaan zullen passeren en door elke poort van Uw Djannah Amien Amien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7imien.Wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien[/CENTER:50a9ff1562]

amine

masha'allah shokran faith'ke...

»¤ƒãïtµ¤«
02-10-06, 09:42
[CENTER:3f9db5288d]Allahuma beloon ons en accepteer onze 3ibadah en maak ons Uw ontmoeten en zien in de Djannah vol geluk en blijdschap Allahuma maak ons tot de mensen die door de Rayyaan zullen passeren en door elke poort van Uw Djannah Amien Amien Bira7matika Yaa Ar7ama Ra7imien.Wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien[/CENTER:3f9db5288d]

amine

masha'allah shokran faith'ke...

La shokran 3ala wajeeb

»¤ƒãïtµ¤«
02-10-06, 23:35
De profeet vzmh zei:

"Het nuttigen van de Sehrie- maaltijd is vol van zegeningen, dus verwaarloos deze nooit, zelfs al is het een slok water, omdat Allah, de Verhevene, Zijn Barmhartigheid aan hen schenkt, die van de Sehrie- maaltijd gebruik maken en ook de Engelen smeken om Allah's vergiffenis voor hen die deze nakomen."

( Al-Thargieb)

»¤ƒãïtµ¤«
03-10-06, 07:22
De nacht van Laylatul Qadr is beter dan 1000 maanden.

(Ahmad, Nisai)

»¤ƒãïtµ¤«
03-10-06, 07:24
De Profeet :salah: zei:

"Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen."

(Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam".

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:16
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said:

"Blessed is the wealth of a Muslim from which he gives to the poor, to orphans and to needy travelers."

- Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Hadith 544

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:17
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said:

"Give charity without delay, for it stands in the way of calamity."

- Al-Tirmidhi, Hadith 589

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:18
Narrated Ibn 'Abbas:

The Prophet was the most generous amongst the people, and he used to be more so in the month of Ramadan when Gabriel visited him, and Gabriel used to meet him on every night of Ramadan till the end of the month. The Prophet used to recite the Holy Qur'an to Gabriel, and when Gabriel met him, he used to be more generous than a fast wind (which causes rain and welfare).

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 126]

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:26
Narrated Abdullah bin Umar:

Allah's Apostle said, "The month (can be) 29 nights (i.e. days), and do not fast till you see the moon, and if the sky is overcast, then complete Sha'ban as thirty days."

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 131]

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:28
Narrated Anas:

Zaid bin Thabit said, "We took the Suhur with the Prophet . Then he stood for the prayer." I asked, "What was the interval between the Suhur and the Adhan?" He replied, "The interval was sufficient to recite fifty verses of the Quran."

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 144]

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 10:31
Narrated 'Aisha:

The Prophet used to kiss and embrace (his wives) while he was fasting, and he had more power to control his desires than any of you. Said Jabir, "The person who gets discharge after casting a look (on his wife) should complete his fast."

[Sahih Bukhari, Volume 3, Book 31, Number 149]

Sweet*Lady*
04-10-06, 14:19
De Profeet :salah: zei:

"Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen."

(Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam".

Soubhna'allah maar ik denk wel dat iedereen tijdens de ramdan al van voor af de nia doet om volgende dag te vasten

:djazak:

»¤ƒãïtµ¤«
04-10-06, 18:23
De Profeet :salah: zei:

"Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen."

(Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam".

Soubhna'allah maar ik denk wel dat iedereen tijdens de ramdan al van voor af de nia doet om volgende dag te vasten

:djazak:

:waiyak:

Sweet*Lady*
05-10-06, 14:26
:banana: up!

»¤ƒãïtµ¤«
05-10-06, 17:05
:banana: up!


:-P plaats er zelf ook een paar als je wil

Sweet*Lady*
05-10-06, 20:16
ik heb nu welou tijd in weekend mss :oops:

»¤ƒãïtµ¤«
05-10-06, 20:17
ik heb nu welou tijd in weekend mss :oops:

okz :sjans: .. moge Allah swt je bijstaan in alles wat je doet. Allahuma Ameen Yarab el3alameen!!!

Sweet*Lady*
05-10-06, 20:20
Allahoema Amien :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
13-10-06, 23:25
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

Overgeleverd door Ibn Omar (radiya Allahu 'anh): Aan enkelen van de metgezellen van de profeet werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper zei hierover:' Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

»¤ƒãïtµ¤«
13-10-06, 23:27
De Profeet ( vrede zij met hem) heeft gezegd:

Overgeleverd door Aicha (radiya Allahu 'anha) , Allah's boodschapper (vrede zij met hem) zei: 'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

»¤ƒãïtµ¤«
13-10-06, 23:28
De Profeet :salah: heeft gezegd:

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit (radiya Allah 'anh) De profeet :salah: kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken.

De profeet :salah: zei:' Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (sub7anahu wata3ala) wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

»¤ƒãïtµ¤«
13-09-07, 21:35
Abu Jamra heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg:

"Weten jullie wat geloven in Allah alleen inhoudt?" De mensen antwoordden:"Allah en Zijn boodschapper weten het beter." Hij zei: "Getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden dan God en dat Mohammad Zijn boodschapper is. De dagelijkse gebeden op tijd verichten. Het geven van Zakat. Vasten in de maand van Ramadhan. Het betalen van Al-Khumss (i.e. een vijfde deel van de buit uitgeven op Allah's weg)."

[Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 50]

»¤ƒãïtµ¤«
13-09-07, 22:22
Een man kwam naar de Profeet :salah: en zei:

"Ik ben vernietigd!' De Profeet :salah: vroeg: "Waarom?" De man zei: "Ik had seksueel gemeenschap met mijn vrouw, terwijl ik aan het vasten was (i.e. in de maand van Ramadhan!)." De Profeet :salah: zei: "Bevrijd dan een slaaf (i.e. als vergelding voor je overtreding)." De man zei: "Dat kan ik niet doen (i.e. ik heb geen slaven)." De Profeet :salah: zei: "Ga dan twee volle maanden vasten." De man zei: "Ik kan dat niet." De Profeet:salah: zei: "Ga dan maar zestig armen voedden." De man zei: "Ik heb niks om uit te geven." Toen kwam iemand binnen met een bord vol met dadels en gaf het als een geschenk aan de Profeet. De Profeet :salah: vroeg: "Waar is die vraagsteller?" De man zei: "Ik ben hier." De Profeet :salah: gaf het bord met dadels aan de man en zei: "Geef dit aan de armen." De man zei: "'Moet ik het geven aan iemand die armer is dan ik? Bij Allah, tussen deze twee bergen van Madinah is niemand armer dan mij!" De Profeet :salah: glimlachtte tot zijn tanden zichtbaar werden en zei: "Geef het dan maar aan je eigen familie."

[Sahih Bukhari, Boek 64, Hadith 281]

Jamal
09-09-09, 10:57
Zonden worden vergeven

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die de Ramadan uit geloof en met de hoop op beloning van Allah vast, van hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden.”

[Overlevering: Al-Buchaarie]


Ya Rab ik vraag u om ons bij degene te laten behoren die in aanmerking komen voor deze vergeving. Amien!

»¤ƒãïtµ¤«
09-09-09, 12:04
Ya Rab ik vraag u om ons bij degene te laten behoren die in aanmerking komen voor deze vergeving. Amien!

Allahuma Ameen Yarab el3alameen!!

»¤ƒãïtµ¤«
09-08-10, 19:15
up!

Icecold
20-05-11, 21:12
-

OegtNajat
21-05-11, 07:44
Dit gaan we weer had nodig hebben over 2maanden ongeveer inshaAllah!

(heb er zin in!!:$ )

»¤ƒãïtµ¤«
23-05-11, 20:55
Dit gaan we weer had nodig hebben over 2maanden ongeveer inshaAllah!

(heb er zin in!!:$ )

Insha-Allah! Ik ook!!

»¤ƒãïtµ¤«
31-07-11, 15:04
up!