PDA

Bekijk Volledige Versie : verplicht, aanbevolen, verboden, Afgeraden.. - Ramadan !!G.Salem
24-09-06, 22:18
"]Voor wie is het vasten verplicht?:
Het vasten is verplicht voor degene die:

- moslim is,
- geestelijk gezond is,
- volwassen is volgens de Islamitische wet,
- niet op reis is,
- lichamelijk gezond is,
- bij vrouwen: rein zijn van bloedingen (haid & nifaas).Vrijstelling van het vasten:
Er zijn 2 soorten van vrijstelling:

- Vrijstelling waarbij het niet verplicht is om het vasten in te halen, maar wel een aflossing geldt (fidyah):
. Wanneer iemand door ouderdom niet in staat is om te vasten
. in geval van ernstige ziekte waarbij geen hoop op genezing bestaat
de aflossing in deze gevallen is het geven van een maaltijd aan een persoon voor elke dag waarop niet is gevast.

- Vrijstelling waarbij het vasten ingehaald moet worden, en er geen aflossing geldt:
. de reiziger die een minimale afstand van 70 km aflegt,
. de zieke die nog hoop heeft op genezing (zie 2:185)

Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, geldt een afzonderlijke regel:
Wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden, krijgen zij vrijstelling. zij moeten dan het vasten inhalen en ook de aflossing betalen.
Wanneer zij vrezen voor hun kind (-eren) en hun eigen gezondheid, geldt ook vrijstelling, maar zij hebben niet de plicht om de aflossing te betalen.Wat zijn de voorwaarden voor de geldigheid van het vasten?
Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, is het vasten geldig:

- De vastende is moslim,
- De vastende is geestelijk gezond,
- De vrouw is rein van haid en Nifaas.Wat zijn de Grondslagen van het vasten?

- Onthouding van handelingen die het vasten ongeldig maken, van ochtendschemering t/m zonsondergang.
- Het formuleren van de intentie,
De Profeet Mohamed saw heeft gezegd "Waarlijk, de waarde van alle handelingen zijn afhankelijk van de intentie, en ieder mens zal worden beloond overeenkomste zijn intentie."
De intentie wordt in het hart geformuleerd of uitgesproken, vóór de aanvang van het vasten.


Aanbevolen handelingen tijdens het vasten:

- Het nuttigen van een maaltijd in de nacht (suhur) tot uiterlijk de ochtendschemering, al was het maar een hap en een slok.
- Het zo snel mogelijk beëindigen van het vasten zodra het toegestaan is, dwz direct na zonsondergang!
- het uitspreken van de smeekbede bij het vebreken van het vasten.
- Het reciteren van de Qoran,
- Het uitgeven van geld, bezitingen of voedsel aan behoeftigen, in het bijzonder aan een vastende moslim,
Volgens een overlevering zei de Boodschapper van Allah "Wie iemand voedsel geeft voor het verbreken van het vasten, ontvangt dezelfde beloning als de vastende voor zijn vasten."Afgeraden handelingen tijdens het vasten:

- het elkaar uitschelden en/of beledigen
- het kussen van echtgenoot (echtgenote)
- het luisteren of kijken naar iets wat sexuele drang opwekt
- het poetsen van de tanden nadat de zon op haar hoogste punt is geweest
- het proeven van voedsel, zonder het door te slikken
- het met opzet laten vloeien van bloed (om medische redenen bijv.)
- het overdag baden of douchen alleen om verkoeling te zoeken.Situaties en handelingen die het vasten ongeldig maken:

- het bewust eten en drinken tussen ochtendschemering en zonsondergang, alsmede het innemen van medicijnen en roken. Wanneer dit gebeurt omdat men vergeten was dat men vastte, moet men verder vasten. het vasten is dan in dat geval nog steeds geldig
- het opzettelijk braken
- het zich voordoen van menstruati of bevalling tussen ochtendschemering en zonsondergang
- tijdelijk verlies van verstand
- het hebben van geslachtsgemeenschap.[/

Sweet*Lady*
25-09-06, 16:51
:djazak: agi!!

Barraka allhoe fiek!