PDA

Bekijk Volledige Versie : Advies Over Trouwen En Vervolgens Gemakkelijk/snel Scheidenhassan
28-09-06, 22:26
Voor Broeders En Zusters: Advies Over Trouwen En Vervolgens Gemakkelijk/snel Scheiden, Van imaam Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee


As-Salaamoe 'alaikoem wa rahmatullaahie wa barakatoehoe,

Belangrijk advies!Trouwen en snel scheiden komt helaas steeds vaker voor. Moge Allaah ons leiden en tot de geduldigen laten behoren, ameen.

Vertaald door één van onze zusters, moge Allaah haar belonen, ameen.

Een prachtig advies betreffende het huwen en daarna makkelijk scheiden

Onze Shaych, Muhaddith, Muqbil ibn Haadee (rahimahullaah) werd gevraagd door enkele broeders uit de Verenigde Staten:

“Er is een slechte gewoonte die zich verspreid heeft onder de praktiserende broeders (salafiyyeen); dat is dat één van hen een vrouw huwt en (dat) na enkele dagen een ruzie plaatsvindt tussen het echtpaar en (dat) het nieuws zich verspreidt (in de gemeenschap). Dan zijn er enkele broeders die hem aanmoedigen om van haar te scheiden, tot op het punt dat er een zuster is die veertien keer is gescheiden. En dit is wijdverspreid en komt vaak voor en er is geen persoon van de mensen van de kennis daar (Amerika) om naar terug te keren. Dus wat is uw advies voor ons?”

De Shaych antwoordde:

“Ik adviseer de broeders met hetgeen de Profeet (sall-Allaahu ‘aleyhi wa sallam) heeft gezegd:

“De gelovige man heeft geen afkeer voor de gelovige vrouw. Wanneer hij ontevreden is met iets van haar, is hij tevreden met iets anders (van haar).”

En het is overgeleverd in de Saheehayn op gezag van Abu Hurayrah (radhiallaahu ‘anhu) dat de Profeet (sall-Allaahu ‘aleyhi wa sallam) gezegd heeft:

“Wees goed voor vrouwen, waarlijk zij zijn geschapen uit een rib, en waarlijk de rib is gebogen, en het meest gebogen gedeelte van de rib is het bovenste. Als je het recht probeert te krijgen zal het breken en als je het laat zoals het is, zal het gebogen blijven, dus wees goed voor vrouwen.”

En de Profeet (sall-Allaahu ‘aleyhi wa sallam) heeft ook gezegd:

“Waarlijk de vrouw is geschapen uit een rib en het zal niet recht worden. Dus als je haar laat zoals het is, zal het gebogen blijven; en als je het recht probeert te krijgen, zal je haar breken en haar breken is haar scheiden.”

En de Profeet (sall-Allaahu ‘aleyhi wa sallam) heeft ook gezegd:

“Ik heb niemand gezien die meer tekortschiet in intellect en religie die sneller het verstand wegneemt van een verstandige man dan jullie (vrouwen).”

Dus een tekortkoming in intellect en religie is iets aanhoudend bij de meeste vrouwen.

En Allaah zegt in Zijn Nobele Boek:

“En leef met hen in vriendelijkheid.” [Surah Nisaa’ (4): ayaa 19]

En Hij zegt ook:

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allaah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allaah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie jij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allaah is Verheven, Groot.” [Surah Nisaa’ (4): ayaa 34]

Als zij slechte gewoontes heeft, wees dan geduldig met haar. Maar als zij niet kuis (onzedelijk) is, scheidt dan van haar. Allaah zegt:

“De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.” [Surah Nisaa’ (4): ayaa 3]

En ze is in een land van overmatigheid, een land van zonde en slechtheid die iemand niet helpt in diens religie, laat staan in het goede. En bij Allaah is het beter voor jou dat jij deze vrouwen met jouw handen leidt dan de humurun-ni’am (de rode vrouwen-kameel). 1

En de Profeet (sall-Allaahu ‘aleyhi wa sallam) stond voor de mensen en zei:

“Waarlijk, Allaah beveelt jullie om goed te zijn tegen de vrouwen (drie maal). Want voorzeker, ze zijn jullie moeders, dochters en tantes. En waarlijk een man, van de mensen van het Boek, trouwt een jonge arme vrouw en geen van hen verlangt elkaar te verlaten (scheiden) totdat ze op een hoge leeftijd sterven.” 2

Imaam al-Manaawee zei (in Faydul-Qadeer) over de uitleg van deze hadith:

“Wat hier bedoelt wordt is het aanmoedigen van de metgezellen om goed te zijn voor de vrouwen en om geduldig met hen te zijn.”

Shaych ‘Alee Ridaa zegt in het commentaar van deze hadith:

“…Van de meest kostbare van de Profetische ahadeeth in het bevelen om goed te zijn voor vrouwen en hierin schuilt een aanmoediging om niet te scheiden en bij hen te blijven tot de dood.”


1 Zie Tafatul-Mujeeb, vraag nr.112.
2 Verzameld door at-Tabaraanee in Mu’jam al-Kabeer en authentiek verklaard door de Muhaddith Al-Albaani (rahimahullah) in as-Saheehah (nr. 2871) op de autoriteit Al-Miqdaam ibn Ma’dee.


http://www.troid.ca/index.php/women/nikaah/164-a-beautiful-advice-concerning-marrying-then-divorcing-easily


Wa salaam.http://www.selefieforum.net/sf/index.php?showtopic=2292

Sweet*Lady*
29-09-06, 20:40
Is wel een beetje overdreven vind ik na een ruzie safe direct aan scheiding denken..

Moge allah(swt) ons leiden en :djazak: !

Sweet*Lady*
29-09-06, 20:40
[CENTER:d83d82e03e]Voor Broeders En Zusters: Advies Over Trouwen En Vervolgens Gemakkelijk/snel Scheiden, Van imaam Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee[/CENTER:d83d82e03e]


As-Salaamoe 'alaikoem wa rahmatullaahie wa barakatoehoe,

Belangrijk advies!Trouwen en snel scheiden komt helaas steeds vaker voor. Moge Allaah ons leiden en tot de geduldigen laten behoren, ameen.Allahoema Amien

hassan
31-07-10, 16:51
Amien yaa Rab.

Baraka Allahu fieki.

Wa Salaam