PDA

Bekijk Volledige Versie : Wie is Malak al-Mawt?»¤ƒãïtµ¤«
01-10-06, 20:27
Wie is Malak al-Mawt
(Engels des Doods)?

Antwoord: In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Er is geen twijfel dat het geloof in de Engelen een zuil is van de imaan (geloof). De kennis over Engelen behoort tot de wereld van Al-ghayb (het onwaarneembare). Om een uitspraak te doen over iets wat tot al-Ghayb behoort, is er maar een authentieke Bron voor ons waar wij dit vandaan kunnen halen, en wel Allah, door middel van Zijn Boek (de Qor'aan) en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem). Dit is de enige weg om iets over Engelen en al hetgeen wat onwaarneembaar is te weten te komen.

De Engels des Doods is genoemd in de Edele Qor'aan in een enkel vers en wel in Soerat Assadj-dah, aya 11. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Zeg (O Mohammed): "De Engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd". In de Qor'aan is geen enkele naam voor de Engel des Doods genoemd, hij werd "De Engel des Doods" (Malak al-Mawt) genoemd.

Verder is geen enige naam aangesteld aan de Engel des Doods in de authentieke overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem). De Engel des doods is verder (zonder een naam te noemen) in totaal vijftien hadith genoemd, deze zijn allemaal terug te vinden in de negen verzamelingen van de ahadith (Sahih Boekhaarie, Sahih Moesliem, soenan Abie daawoed, soenan attiermiedhie, soenan an-nasaa-ie, soenan ibn maadjah, moewatha-e maaliek, moesnad Ahmed en soenan addaariemie). Hij kreeg geen enkele naam behalve de Engel des Doods.

Sheikh Al-islaam Mohammed ibn Abdel-wahhab heeft gezegd in zijn boek "Osoel Al-ieemaan blz. 14: "...Zijn naam is niet terug te halen uit de Qor'aan of de overleveringen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem)".

Gebaseerd op al die bewijzen, zeggen we dat de authentieke aqidah (geloofsleer) van de moslim, bestaat uit het aannemen van wat Allah aan ons geopenbaard heeft en wat Zijn boodschapper aan ons gezegd heeft. De Engel des Doods geven we dezelfde naam die te lezen is in de Qor'aan en verlenen hem geen andere namen dan wat overgeleverd is.

En Allah weet het beste.

habib-12
08-10-06, 11:44
[CENTER:929ca7291d]Wie is Malak al-Mawt
(Engels des Doods)?[/CENTER:929ca7291d]

Antwoord: In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Er is geen twijfel dat het geloof in de Engelen een zuil is van de imaan (geloof). De kennis over Engelen behoort tot de wereld van Al-ghayb (het onwaarneembare). Om een uitspraak te doen over iets wat tot al-Ghayb behoort, is er maar een authentieke Bron voor ons waar wij dit vandaan kunnen halen, en wel Allah, door middel van Zijn Boek (de Qor'aan) en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem). Dit is de enige weg om iets over Engelen en al hetgeen wat onwaarneembaar is te weten te komen.

De Engels des Doods is genoemd in de Edele Qor'aan in een enkel vers en wel in Soerat Assadj-dah, aya 11. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Zeg (O Mohammed): "De Engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd". In de Qor'aan is geen enkele naam voor de Engel des Doods genoemd, hij werd "De Engel des Doods" (Malak al-Mawt) genoemd.

Verder is geen enige naam aangesteld aan de Engel des Doods in de authentieke overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem). De Engel des doods is verder (zonder een naam te noemen) in totaal vijftien hadith genoemd, deze zijn allemaal terug te vinden in de negen verzamelingen van de ahadith (Sahih Boekhaarie, Sahih Moesliem, soenan Abie daawoed, soenan attiermiedhie, soenan an-nasaa-ie, soenan ibn maadjah, moewatha-e maaliek, moesnad Ahmed en soenan addaariemie). Hij kreeg geen enkele naam behalve de Engel des Doods.

Sheikh Al-islaam Mohammed ibn Abdel-wahhab heeft gezegd in zijn boek "Osoel Al-ieemaan blz. 14: "...Zijn naam is niet terug te halen uit de Qor'aan of de overleveringen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem)".

Gebaseerd op al die bewijzen, zeggen we dat de authentieke aqidah (geloofsleer) van de moslim, bestaat uit het aannemen van wat Allah aan ons geopenbaard heeft en wat Zijn boodschapper aan ons gezegd heeft. De Engel des Doods geven we dezelfde naam die te lezen is in de Qor'aan en verlenen hem geen andere namen dan wat overgeleverd is.

En Allah weet het beste.

shoukran moge Allah jij belonen voor deze info

»¤ƒãïtµ¤«
10-10-06, 18:01
[CENTER:19bc533245]Wie is Malak al-Mawt
(Engels des Doods)?[/CENTER:19bc533245]

Antwoord: In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Er is geen twijfel dat het geloof in de Engelen een zuil is van de imaan (geloof). De kennis over Engelen behoort tot de wereld van Al-ghayb (het onwaarneembare). Om een uitspraak te doen over iets wat tot al-Ghayb behoort, is er maar een authentieke Bron voor ons waar wij dit vandaan kunnen halen, en wel Allah, door middel van Zijn Boek (de Qor'aan) en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem). Dit is de enige weg om iets over Engelen en al hetgeen wat onwaarneembaar is te weten te komen.

De Engels des Doods is genoemd in de Edele Qor'aan in een enkel vers en wel in Soerat Assadj-dah, aya 11. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Zeg (O Mohammed): "De Engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd". In de Qor'aan is geen enkele naam voor de Engel des Doods genoemd, hij werd "De Engel des Doods" (Malak al-Mawt) genoemd.

Verder is geen enige naam aangesteld aan de Engel des Doods in de authentieke overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem). De Engel des doods is verder (zonder een naam te noemen) in totaal vijftien hadith genoemd, deze zijn allemaal terug te vinden in de negen verzamelingen van de ahadith (Sahih Boekhaarie, Sahih Moesliem, soenan Abie daawoed, soenan attiermiedhie, soenan an-nasaa-ie, soenan ibn maadjah, moewatha-e maaliek, moesnad Ahmed en soenan addaariemie). Hij kreeg geen enkele naam behalve de Engel des Doods.

Sheikh Al-islaam Mohammed ibn Abdel-wahhab heeft gezegd in zijn boek "Osoel Al-ieemaan blz. 14: "...Zijn naam is niet terug te halen uit de Qor'aan of de overleveringen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem)".

Gebaseerd op al die bewijzen, zeggen we dat de authentieke aqidah (geloofsleer) van de moslim, bestaat uit het aannemen van wat Allah aan ons geopenbaard heeft en wat Zijn boodschapper aan ons gezegd heeft. De Engel des Doods geven we dezelfde naam die te lezen is in de Qor'aan en verlenen hem geen andere namen dan wat overgeleverd is.

En Allah weet het beste.

shoukran moge Allah jij belonen voor deze info

La shokran 3ala wajeeb .. Allahuma Ameen op je du3a Jamee3 elmoslimeen

OegtNajat
30-10-09, 21:02
Djazak Allahoe Ghairan.

Moge Allah Subhana Wata3ala je belonen.

»¤ƒãïtµ¤«
30-10-09, 21:09
Djazak Allahoe Ghairan.

Moge Allah Subhana Wata3ala je belonen.


Wayaakoem,

allahuma ameen jamee3 elmoslimeen! Barrak Allahoe fiekoem