PDA

Bekijk Volledige Versie : Wees erbij op Laylatul Qadriwiss_n_tmezirt
02-10-06, 01:44
Wees erbij op Laylatul Qadr

Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

Er bestaan vele autenthieke overleveringen betreffende wanneer Laylatoel Qadr plaatsvindt: Men dient laylatoel Qadr te zoeken in de oneven nachten, dat wil zeggen op de 21ste nacht, op de 23ste, de 25ste, de 27ste en de 27ste nacht. Het is namelijk overgeleverd in as-Sah'ieh'ayn dat de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) heeft gezegd: "Zoek het in de laatste 10 nachten, op de oneven nachten." (Overgeleverd door Boekhaarie, 1912, zie ook 1913. Tevens overgeleverd door Moesliem, 1167, zie tevens 1165).

[as-Sah'ieh'ayn: dit wil zeggen, de twee sah'ieh' ah'adiethbundels. Hiermee wordt bedoeld: de sah'ieh' van Imaam Boekhaarie en de sah'ieh' van Imaam Moesliem].

Ibn 'Abbaas heeft overgeleverd dat de profeet (salla llaahoe 'aleuhi wa sallam) zei: "Zoek het (dwz laylatoel qadr) in de laatste 10 nachten van ramadhaan, wanneer er 9 over zijn, wanneer er 7 over zijn, wanneer er 5 over zijn." (Overgeleverd door Boekhaarie, 1917-1918).

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem en ons genadig zijn) zei: "Maar de oneven getallen hebben te maken met wat voorbij is (dat wil zeggen, wanneer men begint met het tellen vanaf het begin van de maand), dus het dient gezocht te worden op de 21ste, de 23ste, de 25ste, de 27ste of 29ste; OF het kan te maken hebben met hetgeen dat nog over is, zoals de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: 'wanneer er nog 9 (nachten) over zijn, of 7 over zijn, of 5 over zijn, of 3 over zijn.' Op basis hiervan, als de maand 30 dagen heeft, dan zullen dit de even nachten zijn, dus op de 22ste zullen er 9 dagen over zijn, of de 24ste nog 7 dagen (etc). Dit is de wijze waarop het uitgelegd is door Sa'ied al Khoedrie (radhia llaahoe 'anhoe) in de sah'ieh' hadieth, en dit
is de wijze waarop de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) qiyyaam bad gedurende deze maand. Als dit het geval is, dan dient de gelovige het te zoeken in alle (nachten) van de laatste 10 dagen." (al-Fataawaa, 25/284, 285).

Beste broeders, streef ernaar om zoveel mogelijk 'ibaadaat te verrichten in deze laatste 10 nachten. Vertrouw er niet zo maar op dat het de
27ste nacht zal zijn, zoals veel genoemd wordt. Vele overleveringen sporen ons aan om deze gezegende nacht te zoeken in de laatste 10 nachten, dus laten we nog even de tanden op elkaar zetten. De nachten gaan voorbij en komen wellicht nooit terug, dus zoek toevlucht bij Allah tegen de shaytaan en onze begeerten, en laten we samen even doorbijten.

'Aa-ishah (radhia llaahoe 'anhaa) vroeg de boodschapper van Allah wat zij diende te zeggen, indien zij Laylatoel Qadr zou meemaken. De nabiyy (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: Say, O Allaah, You are Forgiving and Generous, and you love forgiveness, so forgive me.* (Narrated by Imaam Ahmad, al-Tirmidhi (3515) and Ibn Maajah (3850). Its isnaad is saheeh).

"Zeg: Allahoemma innaka 'afoewwoen kariemoen, toeh'iebboe-l 'awfa
fa'foe'annie.'" (Overgeleverd door Imaam Ahmad at-Tirmidhie en anderen)

[Dus: Allahoemma innaka 3afoewwoen kariemoen, toe7iebboe-l 3awfa fa3foe3annie Vertaald: O Allah, U bent Vergevensgezind, Genereus, en u houdt van vergiffenis, dus vergeef mij.]