PDA

Bekijk Volledige Versie : Fouten die veel gemaakt worden door Pelgrims»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:05
[CENTER:13c7e180fd]Fouten die veel gemaakt worden door Pelgrims [/CENTER:13c7e180fd]


Ten eerste: Fouten met betrekking tot Ihraam

Sommige pelgrims passeren de voor hun bestemde Plaats van Ihraam (al-Miqaat) op hun route zonder in ihraam te zijn of daar ihraam binnen te gaan, maar zetten (hun reis) voort tot ze Djeddah of een andere plaats binnen de grenzen van de Plaatsen bereiken, waar ze vervolgens in ihraam gaan. Dit is tegen het gebod van Allaahaa‚¬a„¢s Boodschapper (salaallaahoe `alayhie was sallem), die bepaalt dat iedere pelgrim in ihraam moet gaan bij de Plaats van Ihraam (Miqaat) dat op zijn route ligt.

Als dit bij iemand gebeurt, dan moet hij of terug gaan naar de Plaats van ihraam op zijn route en daar in ihraam gaan, of hij moet ter compensatie een offerdier in Mekkah offeren en al het vlees aan armen schenken. Dit geldt voor alle pelgrims ongeacht of iemand in de lucht, op zee of over land in ihraam gaat.

Als iemand niet door een van de vijf Plaatsen van ihraam gaat, dan moet hij in ihraam gaan bij een punt dat het dichtst bij een punt van ihraam op zijn route.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:08
Ten tweede: Fouten met betrekking tot Tawaaf


De Tawaaf beginnen op een ander punt dan bij de kant van de Zwarte Steen, want het is verplicht om tawaaf te beginnen vanaf de Zwarte Steen.

Iemands tawaaf van binnenin de Hidjr van Ismaa`iel [1], want dat zou inhouden dat iemand niet rond de Ka`bah gaat, maar dat hij maar tawaaf heeft gemaakt rond 'een gedeelte' van de Ka'abah! Want, de Hidjr van Ismaa`iel is een deel van de Ka`bah, en op deze manier zou zijn tawaaf ongeldig zijn.

Ramal doen (i.e. kleine versnelde passen nemen) tijdens alle zeven ronden terwijl ramal alleen gedaan moet worden tijdens de eerste drie ronden van de Tawaaf van Aankomst in het specifiek (tawaaf al-qoedoem).

Fanatiek doorduwen tijdens de drukte om de Zwarte Steen te kussen. En soms zelfs mensen slaan en uitschelden. Zulke daden zijn niet toegestaan, want dit deert de Moslims. En het slaan en uitschelden van je moslim broeders is zonder gerechtvaarde reden verboden!

Er moet worden vermeld dat de tawaaf helemaal geldig blijft zonder het kussen van de Zwarte Steen. Als iemand de zwarte steen niet kust of niet kan kussen, is het genoeg om er naar te wijzen, zeggende aa‚¬ËœAllaahoe Akbaraa‚¬a„¢ wanneer iemand er parallel mee staat, hoewel iemand er een afstand vannaf mag staan.

Met de hand over de Zwarte Steen vegen, zoekende naar aa‚¬Ëœzegeningenaa‚¬a„¢ (barakah) dat is een innovatie (bidaa‚¬a„¢ah) zonder basis in de Sharie`ah van Islaam. De Soennah is echter het aanraken of het kussen van de steen, alleen wanneer dat mogelijk is.

Al de vier hoeken van de Ka`bah aanraken of alle muren, en met de hand er tegen vegen. De Profeet raakte geen deel van de Ka`bah aan behalve de Zwarte Steen en de Yemenitische Hoek.

Specifieke formules of smeekbeden zeggen bij elke bepaalde ronde. Het is echter nergens authentiek overleverd dat de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) een doe'ah specificeerde behalve het zeggen van aa‚¬ËœAllaahoe akbaraa‚¬a„¢ wanneer hij de Zwarte Steen bereikte en, aan het einde van iedere omsingeling tussen de Yemenitische hoek en de Zwarte Steen, zei hij:

"Rabbanaa, aatinaa fid-doenyaa hasanatan wa fil-aachirati hasanatan wa qinaa 'Adhaaban-Naar aa‚¬Å“

"Onze Heer, geef ons goed in deze wereld en goed in het Hiernamaals en red ons van de bestraffing in het Vuur."

Het verheffen van de stem tijdens de tawaaf door sommige tawaafmakers en tawaafleiders boven de stemmen van de anderen tawaafmakers omdat dit leidt tot verwarring onder de aanbidders.

Duwen in de drukte om te bidden bij de Plaats van Ibraahiem (Maqaam Ibrahiem). Dit is in tegenstelling tot de Soennah, naast dat het voor de andere tawaafmakers verstorend is. Het volstaat om de twee rakaa‚¬a„¢at voor tawaaf te bidden na het voltooien van de tawaaf waar dan ook in de Heilige Moskee.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:10
Ten derde: Fouten met betrekking tot Saaa‚¬a„¢ye

Tijdens het klimmen op Safaa en Marwah, richten sommige pelgrims zich tot de Ka`bah en gebaren met hun handen zeggende; 'Allaahoe Akbar' alsof ze takbier zeiden voor salaat. Dit gebaar is een vergissing want de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) hief zijn edele handen alleen op voor smeekbeden, hij prijzende, verheerlijkende en Hem smekende met welke woorden hij wilde, terwijl hij zich in de richting van de Ka`bah bewoog. Het reciteren van de dhikr die de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) reciteerde bij Safaa en Marwah heeft de voorkeur.

De stap te versnellen gedurende de gehele afstand tussen de twee heuvels. De Soennah is om alleen tussen de twee groene posten de stap te versnellen, terwijl de rest van de weg het tempo normaal is.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:12
Ten vierde: Fouten met betrekking tot aa‚¬ËœArafat

Sommige pelgrims kamperen buiten de grenzen van aa‚¬ËœArafat en verblijven daar tot de zon onder is gegaan; dan vertrekken ze naar Moezdelifah zonder fatsoenlijk bij aa‚¬ËœArafat te staan. Dit is een serieuze vergissing die hun Hadj ongeldig maakt want het staan bij aa‚¬ËœArafah is een voorwaarde voor de Hadj, en het is verplicht om binnen de grenzen te zijn en er niet buiten. Als het niet makkelijk is om binnen de grenzen van 'Arafah te treden, dan mogen ze 'Arafah binnen gaan voor zonsopgang en daar blijven tot de zon onder is. En het is voldoende om in aa‚¬ËœArafat te staan gedurende (een gedeelte van) de nacht van offering in het bijzonder.


Sommige (pelgrims) vertrekken van aa‚¬ËœArafah voor de zon onder is en dit is niet toegestaan, want de Boodschapper van Allaah (salaallaahoe `alayhie was sallem) bleef bij aa‚¬ËœArafah totdat de zon volledig onder was gegaan.

Door de massa worstelen om zo Berg aa‚¬ËœArafah (ar-Rahmah) te beklimmen en de top te bereiken, is niet toegestaan, want het veroorzaakt veel schade en last. De gehele Vlakte van aa‚¬ËœArafat is een plaats om te staan, en het beklimmen van Berg aa‚¬ËœArafah noch salaat daar verrichten is toegestaan.

Smeekbedes doen in de richting van Berg aa‚¬ËœArafah is incorrect want de Soennah is het wenden tot de Qieblah tijdens het maken van smeekbedes.

Het maken van hoopjes aarde of kiezelsteen: tijdens de dag van `Arafah, bij bepaalde plaatsen, door bepaalde mensen, terwijl dit geen basis in de Sharie`ah van Allaah heeft.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:13
Ten vijfde: Fouten met betrekking tot Moezdalifah

Sommige pelgrims beginnen zodra ze in Moezdelifah arriveren kiezels te verzamelen om naar de Stenen Pilaren in Mina te gooien, zelfs nog voordat zij Maghreb en `Ieshaa'a hebben gebeden. Dit is incorrect. Sommigen zijn ervan overtuigd dat alle kiezels bij Moezdelifah verzameld 'moeten worden.

Het correcte standpunt is dat de kiezels waar dan ook binnen de grenzen van al-Haraam (het territorium of terrein van Mekka) verzameld kunnen worden. Het is bekend dat de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) niet opgedragen heeft dat de kiezels die voor hem opgeraapt werden voor Djamratoel-`Aqabah, dat die bij Moezdelifah opgeraapt dienen te worden. Ze werden voor hem verzameld, in de ochtend, na het verlaten van Moezdelifah en het binnen gaan van Mina.
De rest van de kiezels werden voor hem verzameld, ook bij Mina.

Sommige Pelgrims wassen de kiezels met water, maar dit is niet toegestaan.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:18
Ten zesde: Fouten met betrekking tot het gooien van de Kiezels

Sommige pelgrims denken dat wanneer zij kiezels naar de Stenen Pilaren gooien, dat ze die gooien naar de shayaatien (duivels): vandaar dat ze hen bestoken met woede en uitschelden van die Satans. Het gooien van de kiezels is echter bevolen om als een middel te gelden om Allaah te herdenken.

Sommige mensen gooien grote stenen, schoenen of stukken hout. Dit is een overdrijving in zaken van religie, wat de Profeet r verbood. Wat toegestaan is, is om kiezels te gooien ter grote van kleine bonen.

Dringen en vechten met anderen bij de Pilaren tijdens het gooien van de kiezels is niet toegestaan. Wat is voorgeschreven is om voorzichtig te zijn en om de kiezels op een dusdanige manier te gooien dat men er niemand mee bezeert.

Al de kiezels in één keer gooien is een vergissing. Geleerden hebben gezegd dat dit zal tellen als één worp. De Sharie`ah schrijft het één voor één gooien van de kiezels voor, zeggende 'Allaahoe Akbar' bij iedere aparte worp.

Een gemachtigde aan te stellen om de kiezels te gooien, gewoonweg uit angst voor de menigte of uit nood, terwijl iemand in staat is om het zelf te doen. Alleen zieke en zwakke individuen zijn toegestaan om een gemachtigde voor deze daad te nemen.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:20
Ten zevende: Fouten met betrekking tot de Afscheid Tawaaf (Tawaaf al Wid`aa)

Op de dag van hun vertrek, gaan sommige pelgrims naar Mekkah om hun Afscheid Tawaaf te verrichten voor het gooien van de kiezels naar de Pilaren. Dan keren zij terug naar Mina om kiezels te gooien, en vertrekken van Mina naar hun respectievelijke landen. Aldus hun laatste ritueel wordt het gooien van de kiezels naar de Pilaren en niet de tawaaf van de Ka`bah. Dit is een vergissing want de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) zei, de betekenis is als volgt:

aa‚¬Å“Niemand moeten vertrekken zonder dat zijn laatste bezoek aan het Huis (Kaaa‚¬a„¢bah) is."

Overeenkomstig, de Afscheid Tawaaf moet plaats vinden nadat men alle rituelen van de Hadj heeft verricht (en vóór de aanvang van de reis terug naar huis). Na deze tawaaf moet men niet in Mekkah blijven behalve gedurende de tijd die het kost om zich voor te bereiden voor de reis naar huis.

Na het voltooien van de Afscheid Tawaaf, lopen sommige mensen achteruit, gericht naar de Ka`bah, omdat ze de Heilige Moskee verlaten, onder de indruk dat dit een verering van de Ka`bah is. Deze handeling is een innovatie (bidaa‚¬a„¢ah) in de religie en is zonder enige basis.

Na het voltooien van de Afscheid Tawaaf, stoppen sommige pelgrims bij de deur van de Heilige Moskee om smeekbedes te maken. Dit is ook een innovatie zonder basis in de Sharieaa‚¬a„¢ah van de Islaam.

»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:26
Ten achtste: Fouten met betrekking tot het bezoeken van de Moskee van de Profeet

Het aanraken en wrijven met de hand over de muren en ijzeren sierschermen, het binden van draden aan de roosters, en andere handelingen van dit soort tijdens het bezoeken van het graf van de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) om zo zegeningen (barakah) te ontvangen, zijn een innovatie (bidaa‚¬a„¢ah). Zegeningen komen van het opvolgen van wat Allaah I en Zijn Boodschapper hebben voorgeschreven, en niet van het volgen van innovaties.

Het gaan naar de grotten van Berg Oehoed of de grotten van Hiera of Thauwr in Mekkah en daar stukken stof ophangen of smeekbedes maken zijn niet voorgeschreven door Allaah. Het zijn allemaal onnodige moeilijkheden, innovaties in de religie, en zijn zonder enige basis in de reine Sharieaa‚¬a„¢ah.

Het bezoeken van bepaalde plekken in de veronderstelling dat deze gefabriceerde aa‚¬Ëœreliekenaa‚¬a„¢ van de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) bevatten, zoals bijvoorbeeld de plek waar zijn kameel zat, de Bron van `Uthmaan of de Bron van de Ring, en het samenrapen van aarde van deze plekken om aa‚¬Ëœzegeningenaa‚¬a„¢ te krijgen, zijn allemaal innovaties.

Het aanroepen van de doden tijdens het bezoeken van de graven bij de Baqiaa‚¬a„¢ Begraafplaats of de graven van de martelaren van Oehoed, en het gooien van munten om zo zegeningen te vinden van de plek of van de mensen die daar zijn begraven, is zeker een grote vergissing. Het is shirk (toeschrijven van deelgenoten aan Allaah ), zoals is opgemerkt door de geleerden. Het is duidelijk van het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper dat alle vormen van aanbidding voor Allaah alleen zijn. Het is niet toegestaan om iets aan te roepen, ergens voor te offeren, te zweren of iedere andere vorm van `ibaadah (aanbidding) behalve voor Allaah alleen. Allaah, zegt,

aa‚¬Å“En zij waren niets anders opgedragen dan het aanbidden van Allaah alleen, de Religie zuiver voor Hem alleen makend"

En Hij zegt ook:

aa‚¬Å“Voorwaar, de plaatsen van aanbidding zijn voor Allaah (alleen), dus roep niets anders aan behalve Allaah.aa‚¬?

Wij vragen Allaah, om de conditie van de Moslims te verbeteren en hen begrip van de religie te geven en ons af te wenden van vergissingen en afwijkingen.Voorwaar, Hij is Alhorende, en Alreagerende.

Vanuit: Een Gids voor Hadj & `Oemrah Pelgrim en het bezoeken van de Moskee van de Profeet
Geschreven door: Een groep (edele) geleerden
Vertaald door: `Iesaa aboe Yoesoef al-Oeroebie
Nagekeken vanuit het Arabisch door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

[1] Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Het verlengde gedeelte bij de Ka'abah wat niet bekleed is met de zwarte doek, maar oorspronkelijk wel van de Ka'abah is, de bedoeling hier is het verbod op het tawaaf maken rond alleen het gedeelte van de Ka'abah wat met de zwarte doek is bekleed om dit (Hidjr Ismaa'iel) gedeelte te omzeilen