PDA

Bekijk Volledige Versie : Drie manieren om de Hadj te verrichten»¤ƒãïtµ¤«
10-11-06, 20:35
[CENTER:9cabdd847a]Drie manieren om de Hadj te verrichten[/CENTER:9cabdd847a]

[CENTER:9cabdd847a] Hadj at-Tamatt`oe (onderbroken)
Hadj al-Qiraan (gecombineerd)
Hadj al-Ifraad (afzonderlijk) [/CENTER:9cabdd847a]

Hadj at-Tamatt`oe

Dit betekent het binnentreden van de ihraam voor de `Oemrah tijdens de maanden van de Hadj, i.e. de maanden Shawwal, Dhoel-Qi`dah en de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjah; het ontdoen van de ihraam na het verrichten van de `Oemrah; om vervolgens opnieuw ihraam aan te nemen voor de Hadj tijdens hetzelfde jaar waarin de `Oemrah verricht werd.

Hadj al-Qiraan

Dit betekent het binnentreden van de ihraam voor zowel de `Oemrah als de Hadj op hetzelfde moment, de ihraam niet uitdoen tot de Dag der Offering (de tiende van Dhoel-Hidjah). Of, iemand treedt eerst in ihraam voor de `Oemrah, en voordat hij zijn tawaaf begint maakt hij de intentie van ihraam ook voor de Hadj.

Hadj al-Ifraad

Dit betekent het binnentreden van Ihraam voor de Hadj vanaf de voorgeschreven plaatsen voor inachtneming van ihraam (al-miqaat), of vanuit Mekkah als men daar verblijft, of vanuit een plaats tussen al-miqaat en Mekkah. Vervolgens blijft hij in ihraam tot en met de Dag der Offering (het slachtfeest op 10 Dhul-Hidjah) als hij een offerdier met zich mee heeft genomen. Als iemand echter geen offerdier met zich mee heeft genomen, dan is het toegestaan dat hij uit ihraam komt na het verrichten van de `Oemrah; hij maakt dan tawaaf rond de Ka`bah (7 keer), verricht de sa`ye (het lopen tussen Safa en Marwah), knipt wat van al zijn (hoofd) haren af en komt dan uit de ihraam[1] zoals de Profeet r dit heeft voorgeschreven voor die mensen die de ihraam binnentraden voor de Hadj zonder het meebrengen van een offerdier.[2]

Hetzelfde geldt voor een persoon die Hadj al-qiraan aan het verrichten is in het geval dat hij geen offerdier heeft meegenomen; het is dan toegestaan dat hij uit ihraam komt na de `Oemrah, zoals hierboven beschreven staat.

De beste soort van Hadj voor degene die geen offerdier met zich mee brengt is de Tamatt`oe, want de profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) heeft zijn metgezellen hiertoe opgedragen en dit aan hen benadrukt!

Geschreven door: Een groep (edele) geleerden
Vanuit: Een Gids voor Hadj & `Oemrah Pelgrim en het bezoeken van de Moskee van de Profeet
Vertaald door: `Iesaa aboe Yoesoef al-Oeroebie
Nagekeken vanuit het Arabisch door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah[hr:9cabdd847a]
En trekt zijn normale kleding weer aan en komt weer in zijn oorspronkelijke staat.

Zij treden opnieuw de ihraam binnen op de achtste van Dhoel-Hidjah om de Hadj te verrichten

Bron (http://www.selefiepublikatiescom/fiqh.ibaadah.hadj.art4.htm)