PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat zijn de malaa’ikah?...iwiss_n_tmezirt
01-01-07, 19:20
assalamoe alaikoem wrhmatoe allhi bwrakteoh .
eerst envoraal hoop jullie in goed gezondheid ,innerlijk staat ,en strek iman te treffen..Alhamdulillaah,alle lof is aan Allaah.
We prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving.


Wat zijn de malaaaa‚¬a„¢ikah?
Om ons heen en met ons leven talloze engelen, zonder dat wij ze kunnen zien. Ze leven in een wereld die heel anders is dan de onze;een wereld die heel rein en puur is. Schoon, rein en verheven en vrij van iedere onzuiverheid, dus volkomen anders ook dan de wereld van de jinn.Zowel mensen als jinn kunnen kiezen tussen goed en kwaad en dus gehoorzaam- en ongehoorzaamheid;ze kunnen dus moslim of kaafier zijn, maar de malaaaa‚¬a„¢ÃƒÂ*kah zijn Godvrezende schepselen die Allaah (Subhanahu wa taaa‚¬a„¢aala) voortdurend aanbidden op de manier hoe Hij wil, zij kiezen dus niets, zij zijn alleen maar gehoorzaam aan Hem!
Wij zullen in het licht van de Qoraan verzen en de authentieke overleveringen van onze profeet Mohammed (s.a.s.) zien wat hun eigenschappen zijn, en hun kenmerken,om zo vertrouwd te raken met deze wereld waarin wij als moslims moeten geloven.

Geloven in de engelen:
Als je het woord geloven hoort dan moet je denken aan iets wat niet waar te nemen is met onze normale zintuigen noch met de beste apparatuur van welke eeuw dan ook. Geloven is geen geloof als je alleen moet geloven in zichtbare,tastbare zaken. Om maar een voorbeeld te noemen; als je een lampje ziet branden dan is geloven in een elektrische stroom van zelfsprekend, ook al kun je deze stroom niet met je ogen zien.
De wereld van de engelen is een wereld die niet gezien kan worden behalve door mensen die Allaah uitkiest zoals we dat zullen zien. Deze mensen zien malaaaa‚¬a„¢ikah wanneer die een bepaalde vorm hebben aangenomen.Engelen leven om ons heen. Dag en nacht zijn ze met ons en toch zien we hun niet. Om dit feit is het geloven in de engelen de tweede hoeksteen van de geloofspilaren.

Zoals bekend is, bestaat aa‚¬Å“arkaan-ul-imaanaa‚¬?( de pilaren van geloof) uit zes punten:
1. Geloven in Allaah,
2. Geloven in de engelen,
3. Geloven in Zijn geopenbaarde boeken,
4. In Zijn boodschappers,
5. In de Dag des Oordeels,
6. En in aa‚¬Å“al-Qadaraa‚¬?.

Hoe moeten we geloven in de engelen?
Geloven in de engelen bestaat uit vier delen:

1. Geloven in hun bestaan.
2. Geloven in wat ons verteld is over hun namen, bijv: Jibriel, evenals geloven in andere engelen waarvan we de namen niet weten.
3. Geloven in wat ons verteld is over hun eigenschappen. Bijv: de beschrijving van Jibriel. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft ons verteld dat hij Jibriel in zijn echte vorm zag; Zo groot als de hele hemel en met 600 vleugels, waarvan elk de horizon bedekte.
4. Geloven in de taken die zij met Allah Zijn bevel verrichten.

Ook in de Quraan worden de meeste van de pilaren genoemd;( soerat ul-Baqarah 2:285)

..to be continued..

Jamal
16-01-09, 00:29
Masha allah. Djazak allaho gayran agie.

Majdouline20
26-05-11, 22:50
Salamalaikom wa ra7matoe Allahi wa barakatoehoe,

Zou je er nog meer over kunnen/willen vertellen. Ik vind dit mashallah een mooi onderwerp! Djazaka allahu gairan!

Wslm