PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat krijgen vrouwen in het paradijs?mOslima_Samira
04-01-07, 16:06
Wat krijgen vrouwen in het paradijs?
Ooit héél lang geleden ontvangen in mail. :)

Om direct antwoord te geven wat vrouwen krijgen, weten we niet, omdat de Surat uitlegt dat wij beloning krijgen dat we nog nooit hebben gezien. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt: "Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehoudena ls beloning voor wat zij hebben gedaan." (QS32:17.) Ik denk zelf dat de basis is dat degene die je aanbidt (Allah), namen heeft zoals Al-'Adl, de Rechtvaardige. Allah is rechtvaardig dus zal beiden rechtvaardig behandelen, man en vrouw. Zoals in de Qur'an staat: "En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien en uw Heer zal niemand onrecht aandoen." (QS8:49.) En verder: "Waarlijk, Allah doet in het geheel geen onrecht aan. Als het een goede daad is vermenigvuldigt Hij deze en geeft van Zijn kant een grote beloning." (QS4:40.)

Um 'Umarah al-Ansariyyah zei dat ze naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ging en ze zei tegen hem: "Ik heb het gevoel dat alles voor mannen is, vrouwen worden nauwelijks genoemd dat ze iets krijgen." Toen werd het vers geopenbaard: "Voorwaar, de moslims en de moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken - voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid." (QS33:35.) (Overgeleverd in at-Tirmidhi.)

In de collectie van ah'adith van imam Ahmad was overgeleverd in de h'adith dat Umm Salama (radya Allahu 'anha) zei: Ik zei, "O Boodschapper van Allah, waarom worden wij niet zo vaak genoemd in de Qur'an zoals de mannen genoemd worden in de Qur'an?" Toen was ik verrast om hem te horen preken op een dag, vanuit de preekstoel zei hij: "O mensen, (ik was op dat moment mijn haren aan het kammen, deed mijn haren omhoog en deed er een doek omheen en ging dichtbij de deur staan en ik hoorde hem zeggen) Allah, de Machtige, de Sublieme, heeft geopenbaard: "Voorwaar, de moslims en de moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken - voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid." (QS33:35.)

Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft voor het Paradijs vrouwen geschapen die ontzettend mooi zijn en een perfect karakter hebben. Maar de aardse vrouwen die in het Paradijs zullen komen zullen hoger in rang zijn. Umm Salama (radya Allahu 'anha) vertelde: Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Wie zullen er hoger in rang zijn, de vrouwen die het Paradijs zullen binnengaan of de Hur-al-'ayn, vrouwen die voor het Paradijs zijn geschapen?" Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Zoals de bovenkleding beter is dan onderkleding, zo zijn aardse vrouwen hoger in rang dan de Hur-al-'ayn." Ik vroeg: "Hoe kan dan, O Boodschapper van Allah?" Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Door hun gebeden, vasten en andere vormen van aanbidding tot Allah." Allah (Subhana wa Ta'ala) zal hun gezichten verlichten met Zijn nur en Hij zal hen kleden met zijde. Hun kleur in het Paradijs zal wit zijn. Hun kleding zal groen zijn en hun sieraden zullen geel zijn. Hun halskettingen zullen van parels zijn en hun kam zal van goud zijn." (Ibn Katheer 4/251.)

Overgeleverd door Abu Sa'id Al-Khudri (radya Allahu 'anhu): De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, "Allah zal tegen de mensen van het paradijs zeggen, "O mensen van het paradijs!" Zij zullen zeggen, "Labbaik, O onze Heer en Sa'daik en al het goede dat in Uw handen is!" Allah zal zeggen, "Zijn jullie tevreden?" Zij zullen zeggen, "Waarom zouden we niet tevreden zijn, O onze Heer. U heeft ons gegeven wat u geen één van Uw schepselen heeft gegeven?" Hij zal zeggen, "Zal Ik dan niet iets beters geven dan dat?" Zij zullen zeggen, "O onze Heer! Wat kan beter zijn dan dat?" Hij zal zeggen, "Ik verleen mijn genoegen (tevredenheid) op jullie en zal nooit meer boos op jullie zijn daarna." (Overgeleverd in Bukhari.)

Dus de mannen en vrouwen van het paradijs zullen zeggen, "Waarom zouden we niet tevreden zijn, O onze Heer U heeft ons gegeven wat U geen één van Uw schepselen heeft gegeven?" Dan is de vraag van al beantwoord. Want iedereen is tevreden, insja-Allah.

Overgeleverd door Abu Hurayra (radya Allahu 'anhu): De Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, "Allah zei, "Ik heb voor mijn godvruchtige dienaren dingen voorbereid, welke niemand ooit heeft gezien met het oog, of ooit hebben gehoord met het oor, geen enkele mens kan het zich voorstellen." Als je wenst, kan je een vers reciteren van de heilige Qur'an: "Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan." (QS32:17.)" (Overgeleverd in Bukhari.)

We weten allemaal dat het huwelijk één van de grootste geneugden des levens is. En daarom bestaat er geen twijfel over dat Allah de vrouw in het Paradijs zal huwen met iemand waar ze meer dan tevreden mee zal zijn en van wie zij houdt. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Niemand in het Paradijs is vrijgezel." (Overgeleverd in Muslim.)

Wat betreft het Paradijs, dit is de plaats van beloning, daar is niets anders dan gunsten. Je treft daar geen plichten, beproevingen, ziekte en pijn, verdriet of verveling aan. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zegt: "Waarlijk, de bewoners van de Tuinen eten en drinken daar. Zij spugen, noch urineren daar. En zij ontlasten noch rochelen daar." Zij vroegen: "Hoe zit het dan met het eten?" Hij antwoordde: "(Het eten verlaat het lichaam middels het laten van) boeren, en zweet dat de geur van muskus heeft. Het zeggen van de Tasbieh (het zeggen van Subhana-Allah) en de Tahmied (het zeggen van Al-hamdulilah) is voor hun even eenvoudig als het ademen (in het wereldse leven)." (Overgeleverd in Muslim.)

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.