PDA

Bekijk Volledige Versie : Is rode of gele kleding verboden om door mannen gedragen teOem_Nisa
13-02-07, 11:15
Is rode of gele kleding verboden om door mannen gedragen te worden?


Na'am, hier is een verbod op, alhoewel er meningsverschillen zijn onder de geleerden omdat er overleveringen zijn die het verbieden, overleveringen zijn die het toestaan, maar de grote geleerden hebben de twee samengevoegd en zijn tot een conclusie gekomen, en dit omdat de overleveringen niet tegenstrijdig zijn.


Wat betreft rode kleding;

Al-Baraa²a bin 'Aazib (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalt dat;
(( de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het verbood rode zadeldekkleedjes (voor op de paard en dergelijke) te gebruiken.))

[overgeleverd door Al-Boekharie (5849) en Moeslim (2066) ]


'Alie (moge Allah tevreden over hen zijn) verhaalt dat; (( de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) rood gekleurde zadeldekken verbood.))

[overgeleverd door Aboe Dawoed (4050) en An-Nasaa²ie ( 8/169) met een authentieke isnaad]

Ibn 'Omar (moge Allah tevreden over hen zijn) verhaalt dat; ((de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de Mofaddam (iets dat vol zit met rood, teveel aan rood) verbood))

[overgeleverd door Ibn Maajah (3601) ]


Wat men (volgens sheikh Saliem Al-Hielalie) uit deze overleveringen kunnen begrijpen is;

1. Het dragen van puur rode kleding (zonder andere kleuren), en dit omdat de zadeldek uit puur rood bestaat, en zo ook de Mofaddam, omdat het niet roder kan.

2. Hetgeen overgeleverd is door Al-Baraa²a dat de profeet (vrede zij met hem) normaal gebouwd was en ik zag hem met een rode 7ullah , nooit zag ik iemand knapper dan hem (vrede zij met hem). [Al-Boekharie en Moeslim] Hier is geen bewijs dat het toegestaan is om pure rode kleding te dragen zoals ik al duidelijk heb gemaakt in mijn boek Bahjatoe Naadhierien sharh Riyaadoe Saalihien (2/ 81-82)

Ibnoel Qayim Al-Jawzieyah zegt in zijn Zaad Ul-Ma'aad (1/ 137-139); Het dragen van een rode 7ullah, en een 7ullah : (bestaat uit) een Izaar en een Ridaa (twee delen, onderstuk en boven stuk), en de naam 7ullah (of tenu) is alleen maar van toepassing op twee delen/stukken die samengaan. En het is verkeerd dat sommigen denken dat het helemaal rood is zonder andere kleuren. Want de rode 7ullah: yemenitische gewaden die gestreept zijn en genaaid zijn met zowel rode als zwarte strepen, zoals alle andere Yemenitische gewaden, en het bekend is met de naam (rode 7ullah) omwille van de rode strepen erin, want de pure rode (kleding) is streng verboden aa‚¬Â¦aa‚¬Â¦aa‚¬Â¦aa‚¬Â¦aa‚ ¦.


Wat betreft gele kleding;

Anas (moge Allah tevreden over hen zijn) verhaalt dat; ((de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het gebruiken van Za'fraan voor de mannen verbood)) (za'fraan is een soort plant waarmee ze vroeger hun lichamen en kleding verfden, en het heeft een gele kleur).


[overgeleverd door Boekharie (5846)en Moeslim (2101) ]


'Amaar bin Yaasir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalt ; dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

(( drie (soorten mensen) benaderen de engelen niet; het dode lichaam van een ongelovige, degene die besmeurt/bevlekt is met Khulooq (een geurtje dat gemaakt is uit za'fraan) , en degene die zich bevindt in staat van jaanaba tot hij de woedoe verricht))


[overgeleverd door Aboe Dawoed (4180)en is hassan ligayriehie]

'Abdoe Allah bin 'Amroe (moge Allah tevreden over hen zijn) verhaalt; dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) mij zag in twee kledingstukken geverfd met za'fraan, waarop hij zei:
(( dit hoort tot de kleding van de ongelovigen, dus draag ze niet)).
En in een andere overlevering:

(( heeft je moeder je bevolen dit te dragen ??, was ze! Nee, verbrandt ze beter ))
[overgeleverd door Moeslim (28) en (2077) ]


Wat men (volgens sheikh Saliem Al-Hielalie) uit deze overleveringen kunnen begrijpen is;

1. Dat het niet toegestaan is voor de man om za'fraan te gebruiken op kleding, het lichaam en kleding te dragen die gekleurd zijn in de kleur van za'fraan, omdat dit de gewoonte is van de vrouwen, en dat het bekend is al schoonheid voor de vrouwen.

2. Dat dit alleen van toepassing is bij mannen, omdat de kleding die gekleurd is met za'fraan bekend is al schoonheid voor de vrouw.

3. Dat het verboden is de vrouwen en de ongelovigen na te doen. aa‚¬Â¦

4. Dat de overleveringen die spreken betreffende het toestaan hiervan dat ze zijn opgeheven door deze overleveringen (dus dat het vroeger toegestaan was, en nu niet meer).

Sweet*Lady*
13-02-07, 19:22
Soubhna'allah dit heb ik nog Nooit gehoord/gelezen...


Barraka allahoe fiek!

*laila*
13-02-07, 20:58
SoubhanaAllah heb het ook nooit gehoord of gelezen... JazakaAllah zuster... Moge Allah jou belonen!! amine!

Oem_Nisa
14-02-07, 08:28
Soubhna'allah dit heb ik nog Nooit gehoord/gelezen...


Barraka allahoe fiek!

wa feeki barak allah oeghtie

Oem_Nisa
14-02-07, 08:28
SoubhanaAllah heb het ook nooit gehoord of gelezen... JazakaAllah zuster... Moge Allah jou belonen!! amine!

wa ayaaki oeghtie,allahoema amien

G.Salem
14-02-07, 17:53
Barak Allahoe Fieki

so ik wist t niet, maar ik vind felle kleuren zoals roood en geeel zowiezo niet mooi bij kleren, ik heb vaak bruin, zwart, wit en blauw etc.

Sweet*Lady*
14-02-07, 18:27
SoubhanaAllah heb het ook nooit gehoord of gelezen... JazakaAllah zuster... Moge Allah jou belonen!! amine!

Amien!

Oem_Nisa
14-02-07, 19:13
Barak Allahoe Fieki

so ik wist t niet, maar ik vind felle kleuren zoals roood en geeel zowiezo niet mooi bij kleren, ik heb vaak bruin, zwart, wit en blauw etc.wa feek barak allah akhie !