PDA

Bekijk Volledige Versie : Hou jezelf bezig met nuttige zakenhassan
31-03-07, 11:42
Hou jezelf bezig met nuttige zaken

Door: Aboe ‘Abdoer-Rahman van Ael
Bron: http://www.terugnaardedien.comWij leven in een tijd dat de meeste jongeren niet meer weten waar zij zichzelf mee moeten bezighouden, waardoor zij zich beginnen bezighouden met ‘Qiel & Qaal' (er werd gezegd, hij heeft gezegd). Zij laten zaken die belangrijk zijn en ruilen deze in voor zaken die minder belangrijk zijn.

Het zou in werkelijkheid al mooi zijn wanneer iemand gewoon probeert een goede moslim te zijn, en zijn tong, ogen, kuisheid en hart probeert te beschermen tegen het slechte van zijn ziel die hem aanspoort tot het slechte.

Ik vraag mij af of wij nog beseffen dat wij moeten proberen als moslims te sterven:

"O gelovigen, vrees Allah zoals Hij gevreesd dient te worden. En sterft niet, dan als een moslim." (Aali ‘Imraan)

Als je weet dat Allah jou zegt als moslim te sterven, houdt dit in de eerste plaats in dat jij als moslim moet leven, want je zal sterven zoals je geleefd hebt.

Zo gaven de Profeten ook de raad aan hun kinderen om als moslims te sterven:

"En zo gaf Ibraahiem evenwel als Ya'qoeb deze raad (om zich aan Allah te onderwerpen):' O mijn kind, Allah heeft het geloof voor jullie uitgekozen, sterf dus niet dan als een moslim.' Of waren jullie misschien getuigen toen de dood tot Ya'qoeb kwam en hij tegen zijn zonen zei: ‘Wat zullen jullie aanbidden na mij(n) (dood)?' Zij zeiden: ‘Wij aanbidden jouw Heer, die de Heer was van jouw voorouders (zoals) Ibraahiem, Ismaa'iel en Ishaaq. Eén enkele Heer, waar wij ons aan onderwerpen.'"

En zo vroeg Yoesoef ook aan Allah om hem als moslim te laten sterven:

"O Allah, neem mijn leven terwijl ik moslim ben, en voeg mij bij de vromen (in het Paradijs na mijn dood)." (Yoesoef)

Als je weet dat de Profeten aan Allah vroegen om hun leven te nemen als moslims, wat dan met ons?

En zoals wij alreeds gezegd hebben, zal je sterven zoals je leeft. Het kan zijn dat je uiterlijk onder de mensen leeft als een vroom iemand, maar dat je - wanneer je alleen bent, of denkt alleen te zijn - een ander persoon bent en je Allah bestrijdt door het verrichten van zonden. Het zou dan wel eens kunnen zijn dat je sterft terwijl je zonden verricht en de mensen jou zo dood aantreffen! Want is het niet zo dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"Het kan zijn dat iemand de daden van de mensen van het Paradijs verricht - volgens de mensen - , terwijl hij tot de inwoners van het Hellevuur behoort." (Sahiehoel-Djaami': 1624)

Onder de mensen staat hij/zij gekend als een vroom iemand, terwijl Allah weet dat deze persoon een fitnah-zaaier, stoker, roddelaar, betichter, dief of zondaar is.

Het wordt dus tijd dat wij niet enkel ons uiterlijk veranderen, zoals het laten groeïen van een baard, het verkorten van de qamies, handschoenen aantrekken en voortdurend inshaa Allah zeggen, en ons hoofd naar beneden houden (terwijl deze zaken belangrijk zijn). Maar het is ook tijd dat wij beseffen dat wij onze witte thawb (qamies) over zwarte harten getrokken hebben, en dat wij onze witte mutsjes op een hoofd vol met slechte gedachten en vermoedens geplaatst hebben waar Allah niet van houdt. En dat de zusters niet enkel hun lichaam verborgen houden, maar dat zij dit kleed ook over deze zelfde gebreken getrokken hebben!

Het is niet voldoende om te zeggen en om te beweren dat je de juiste weg volgt, maar het is een vereiste dat je de juiste weg daadwerkelijk volgt, niet alleen kent.

Want hoeveel mensen zeggen wel niet dat zij de juiste weg volgen, terwijl zij met hun daden en ziektes van het hart naast de juiste weg stappen, en zij de voorgangers op deze manier een slechte naam geven. Zo zie je dat iemand die beweert dat hij de juiste weg volgt, dat hij:

Liegt,

Bedriegt,

valselijk beticht,

met andermans zaken bemoeit,

oordeelt zonder naar beide kanten te luisteren,

opkomt voor zijn ego, en niet voor de waarheid,

jaloezie in zijn hart ervaart,

anderen naar beneden wil halen om zelf te zegevieren,

en ga zo maar door.

Er is dus een groot verschil tussen de juiste weg kennen, en de juiste weg bewandelen.

Om terug te komen:

Wij moeten ons op de juiste weg plaatsen, en deze juiste weg is de weg van de Schepper (Verheerlijkt is Hij boven alle gebreken) met Mohammed - sallallahoe 'alayhi wa sallam - als voorbeeld:"Er is een goed voorbeeld voor jullie in de Boodschapper van Allah voor degenen die hopen op een goede ontmoeting met Allah en de Laatste Dag." (Qoer-aan)

Wij moeten beseffen dat wij ons geloof ten schande brengen door er uiterlijk als mensen van de waarheid uit te zien, terwijl wij ons arrogant, hoogmoedig, valselijk of leugenachtig gedragen! Inderdaad, want wanneer de mensen ons zien en horen dat wij ons aan de voorgangers toeschrijven, en wij vervolgens het slechte voorbeeld geven, dan zullen zij de schuld niet enkel aan ons toeschrijven, maar ook aan de voorgangers.

Hierdoor zullen zij naar mensen zoeken die zich niet aan de voorgangers toeschrijven en zullen zij zich bij hen aansluiten, waardoor zij in een put van vernietiging en vernieuwing zullen vallen waar zij niet meer uit zullen geraken - dan met de wil van Allah.

Benut jouw tijd en wordt een oprechte moslim die zich bezighoudt met datgene wat belangrijk is. Een moslim die probeert deze reis op aarde op de beste manier te volbrengen, waardoor hij tevreden zal zijn wanneer hij aankomt op zijn eindbestemming.

http://www.terugnaardedien.com/content/view/56/46/

Sweet*Lady*
02-04-07, 20:34
Er is dus een groot verschil tussen de juiste weg kennen, en de juiste weg bewandelen...Soubhana'allah idd

Moge allah (swt) je belonen voor deze Macha'allah en leervolle artikel..