PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat zijn de karaktereigenschappen waarmee je je bekleedt?hassan
08-04-07, 18:27
Wat zijn de karaktereigenschappen waarmee een moslim zich dient te bekleden?

door Shaych al-'Allaamah Zayd al-Madchalie

De karaktereigenschappen waar een moslim zich mee dient te bekleden zijn; Dat hij de betekenis van de Islaam op zijn (gehele) leven toepast. De Islaam betekent: totale overgave aan Allaah, de betekenis van totale overgave aan Allaah is: De opvolging van Zijn Geboden. Ontwijking van Zijn Verboden en het volgen van Zijn Boodschapper (Vrede en Zegen zij met hem) in al hetgeen waarmee hij is gekomen, algemeen en gedetailleerd, in uitspraak, handeling, daad, manieren en gedragingen! Een moslim heeft dus geen ander voorbeeld behalve de Profeten, de Boodschappers en hun vrome volgelingen.

Zo neemt een moslim een voorbeeld in de mensen van rectificatie en succes. Zij (de vrome volgelingen) zijn uitnodigers naar Allaah, dus is hij ook een uitnodiger naar Allaah met hetgeen hij bezit aan kennis. Zij vrezen Allaah Azzowe Djellah, dus moet een moslim ook iemand zijn die Allaah Azzowe Djellah vreest. Zij onderhouden de verplichtingen die Allaah hen heeft opgelegd in het geheim en openbaar, tijdens verblijf en op reis, dus is het aan een moslim om ook zo te zijn.

Dus als een moslim van zichzelf ziet dat hij (ervan houdt om) het Boek van Allaah en de Leiding van Zijn Profeet (Vrede en Zegen zij met hem) vast te houden, dan is dit een teken van het goede, dit is de rectificatie! Dus is het aan hem om Allaah Azzowe Djellah hiervoor te glorificeren en aan Hem vast te (blijven) houden.

Maar als hij echter van zichzelf merkt dat hij neigt naar de valse, ontspoorde, corrupte en afwijkende uitnodigers die een weg in zijn geslagen van het tot last zijn van hen (de vrome volgelingen), dan heeft hij zichzelf onrecht aangedaan door zijn hand in die van de Satan te leggen, waarop hij (Satan) hem met zijn voorhoofd naar de Hel zal leiden. Wat een slechte weg is dit!

Iedere moslim moet dus barmhartig zijn tegenover zichzelf -specifiek de jongeren - door het hiervolgende te bewerkstellen:

1e Door de geleerden en rectificerende mensen te vergezelen.
2e Door bij de wettelijk toegestane Dhikr (gedenkingen van Allaah) zittingen aanwezig te zijn. [Zoals: lezingen, lessen etc]
3e Door het slechte en zijn aanhangers te vermijden.
4e Door een zo groot mogelijk gedeelte van het Boek van hun Heer en de Soennah van hun Profeet (Vrede en Zegen zij met hem) vast te pakken. En door het leven met al het profijtvolle en nuttige door te brengen, zodat het een begunstigd en goed leven zal zijn. En het leven zal niet gunstig noch goed of succesvol zijn behalve als het gebaseerd is op studie, lezen en een leven van het zoeken naar kennis van het geloof van Allaah, en het vergezellen van de goeden.

Dit is het goede en begunstigde leven waar iedere moslim en moslima hun best voor zouden moeten doen om het te krijgen. Specifiek de jongeren onder hen die rein zijn (onschuldig) in hun jonge jaren. Werkelijk, het is voor hun een verplichting om hun onschuldigheid en reinheid te behouden en niet hun harten noch hun ledematen te besmeuren met de vuilheid van zonden en afwijkingen, die de Satan tevreden stellen en ar-Rahmaan (Allaah) Kwaad maken en dus (een reden zijn dat) de wandelaar op deze weg naar een pijnlijke straf en slechte verblijfsplaats zal worden gebracht!

Bron: http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=331712


http://dekoran.net/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=44