PDA

Bekijk Volledige Versie : Sa'eed bin al-Musayyib en het Huwelijk van zijn DochterKarima
15-06-07, 22:38
Sa'eed bin al-Musayyib en het Huwelijk van zijn Dochter


Tijdens de Khilaafah van'Abdil-Malik bin Marwaan, vroeg de Khaleefah Sa'eed op zijn dochter te huwelijken met de Khaleefah's zoon, al-Waleed. Sa'eed weigerde omdat hij op geen enkele wijze een relatie wou met de zondigende heerser van zijn tijd. In plaats daarvan huwde hij zijn dochter aan een student van kennis, Aboo Wadaa'ah die zijn lessen bijwoonde in de Moskee van de Profeet.

Het verhaal gaat als volgt:

Aboo Wadaa'ah [de student] zei,

"Ik zou Sa'eed bin al-Musayyib's bijeenkomsten bijwonen, maar ik was een paar dagen afwezig. Toen ik naar hem toeging na die periode, vroeg hij: 'Waar ben je geweest?' Ik antwoorde:'Mijn vrouw is overleden, dat hield mij bezig.' Hij reageerde toen: 'Waarom vertelde je het mij niet, zodat ik aanwezig kon zijn(bij de begravenis?'

Toen ik wou gaan, zei hij: 'Heb je erover nagedacht om te trouwen met een andere vrouw?' Dus zei ik: 'Moge Allah Barmhartig met u zijn, en wie zou met mij willen trouwen terwijl ik maar een of twee dirhams bezit?' Hij zei: 'Als ik het zou doen(mijn dochter aan jou huwen), zou je het accepteren?' Ik antwoorde: 'Ja.'

Hij prees toen Allah, deed dua voor vrede en zegeningen voor de Profeet, en huwde mij toen zijn dochter voor twee Dirhams.

Op de avond van die dag, hoorde ik iemand op de deur kloppen en vroeg: "Wie is het?"

Hij antwoorde: "Sa'eed." Ik dacht aan elke persoon genaamd Sa'eed behalve Sa'eed bin al-Musayyib, omdat hij de afgelopen veertig jaar nergens anders gezien is dan tussen zijn huis en de Masjid.

Ik stond op en opende de deur en trof Sa'eed bin al-Musayyib aan. Ik dacht dat hij misschien van gedachten was veranderd en zich wou verontschuldigen.

Dus zei ik: "Wat moet ik nu doen?"

Hij antwoorde: "Je was eerst alleen, en nu getrouwd, en ik hou er niet van dat je de nacht alleen doorbrengt, hier is dus je vrouw." Ze bleek achter hem te staan. Hij gaf haar vervolgens een duwtje om naar binnen te gaan en deed de deur dicht."

Dit verhaal word aangehaald door 'Abdil-'Azeez al-Badree in zijn boek, al-Islaam bayn al-'Ulamaa'i wal-Hukkaam. Het verhaal is overgeleverd in at-Tabaqaat al-Kubraa door Ibn Sa'eed.