PDA

Bekijk Volledige Versie : Kijk eens om je heen...hassan
05-08-07, 10:25
Kijk eens om je heen... (http://www.soennah.com/content/view/579/35/)


Aanschouw alles wat zich om je heen bevindt op aarde: de voorwerpen, de planten, de insecten, de dieren, de vogels en de vissen...

Zie je niet dat zij nauwkeurige systemen hebben die hun levens besturen en leiden?

Aanschouw al hetgeen zich boven jou bevindt in de hemel: de zon, de maan, de sterren, de wolken, de winden... Is het niet zo dat zij allemaal op een volmaakte en precieze wijze functioneren en waardevolle diensten verlenen aan ons leven op aarde?

Kijk eens naar jezelf, je organen, de talrijke en efficiënte systemen in je lichaam; hoe zij coöperatief functioneren om een gezond leven voor jou te verzekeren!

Wie heeft al deze fantastische dingen geschapen? Wie heeft hun nauwkeurige systemen gevestigd? Wie beheerst dit enorme en gecompliceerde universum?Tot op de dag van vandaag heeft niemand het gewaagd te beweren om ook maar één ding gecreëerd te hebben of in staat te zijn het te creëren, al is het maar een haartje!!

De Schepper en Voorziener van al deze schepsels is de Ene. Als er meer dan één zouden zijn, dan was er een grote chaos in de hemelen en de aarde! Die Ene is Allah, de Enige Ware God.Daarom is het heel logisch om dit feit te erkennen, om onze Schepper en Voorziener te kennen, om Hem dankbaar te zijn en om onszelf en onze levens te onderwerpen aan Zijn AlWijze en Barmhartige Leiding.

Onze Schepper heeft ons begiftigd met een intellect om te begrijpen en met een vrije wil om het Rechte Pad te kiezen.

Allah heeft ons het Rechte Pad getoond door middel van Zijn Boodschappers, van wie de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - de laatste is; en door middel van Zijn Boeken waarvan de Koran (Qor-aan) de laatste is.Voor ons bevinden zich twee wegen. De ene weg leidt naar de zegeningen in dit leven en het Hiernamaals: dat is de Islaam.

De andere weg leidt naar de ellende en het verlies in deze wereld en een eeuwige bestraffing in het Hiernamaals. De keuze is aan ons, wat gaan wij kiezen?

De Islaam... Waarom?- Omdat de Islaam de religie is die door Allah voor de gehele mensheid gekozen werd.

- Omdat de Islaam de religie is van alle Profeten, van Aadam tot aan Mohammad - vrede en gebeden over hen allen.

- Omdat de Islaam de religie is die verkondigd werd door alle Boodschappers van Allah.

- Omdat de Islaam het zegel van alle Hemelse Openbaringen is.

- Omdat Mohammad - vrede en gebeden over hem, de Boodschapper van de Islaam, de laatste der Profeten is.

- Omdat de Koran (Qor-aan) het laatste Geschrift van Allah is.

- Allah - Verheven is Hij - zegt hierin:


[CENTER:1eeae408f6]
Zoeken zij dan een andere religie dan de religie van Allah? Terwijl alle schepsels in de hemelen en de aarde zich, willig of onwillig, onderworpen hebben aan Zijn Wil en tot Hem zullen zij allen worden teruggebracht.

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:83 ]
[/CENTER:1eeae408f6]

[CENTER:1eeae408f6]
En wie een andere religie dan de Islaam wenst, dit zal nooit van hem worden aanvaard. En in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:85 ]

[/CENTER:1eeae408f6]De Islaam... Voor wie?- Voor eenieder die door Allah een leven en een intellect werd gegeven.

- Voor degenen die de zegeningen van Allah kunnen zien.

- Voor degenen die de Woorden van Allah kunnen horen.

- Voor degenen die de Tekenen van Allah begrijpen.

- Voor degenen wiens harten vol zijn van liefde en dankbaarheid voor Allah.

- Voor jou, voor mij en voor degenen wiens harten open staan voor de Waarheid.

De Islaam... Wanneer?- Nu en voor altijd.

- Gehoorzaam de roep van het Geloof in je hart.

- Het is je levenskans.

- Een gouden kans die jouw hart wellicht niet nog eens zal raken.

- Geef gehoor aan de Roep van Allah:


[CENTER:1eeae408f6]
En jullie God is Eén God. Geef jullie zelf dus over aan Hem. En verkondig het goede nieuws aan degenen die zich in ootmoed onderwerpen.

[ Soerah al-Haddj 22:34 ]
[/CENTER:1eeae408f6]


Vertaald vanuit het Engels door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie


http://www.soennah.com/content/view/579/35/

Sweet*Lady*
05-09-07, 12:24
Macha'allah inleiding van de islam..