PDA

Bekijk Volledige Versie : De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwenMoe'tasima
14-11-07, 22:34
De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen

Door de nobele Shaykh
Al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien
- moge Allah hem genadig zijn -


Het huwelijk is bedoeld voor het genot en voor het vormen van een vroom gezin en een gezonde en veilige samenleving.

Zodoende is de vrouw die gehuwd dient te worden, die vrouw bij wie deze twee doeleinden worden verwezenlijkt: dat is de vrouw die gekenmerkt wordt door de uiterlijke en innerlijke schoonheid.


De uiterlijke schoonheid is de volmaaktheid van het uiterlijk. Wanneer de vrouw een mooie gedaante heeft en een aantrekkelijke manier van spreken, verheugt het oog zich met het kijken naar haar en luistert het oor aandachtig naar haar manier van spreken. Daarop opent het hart zich voor haar, de borst verruimt zich voor haar, de ziel vindt rust bij haar en de Woorden van Allah worden verwezenlijkt:En onder Zijn tekenen is dat Hij voor jullie uit jullie zelf echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid.
[ Soerah ar-Roem 30:21 ]


De innerlijke schoonheid is de volmaaktheid van de religie en het karakter. Hoe religieuzer de vrouw is en hoe volmaakter haar karakter, des te geliefder ze is voor de ziel en des te geslaagder is het huwelijk.


De religieuze vrouw houdt zich dan ook aan de wetten van Allah en respecteert de rechten van haar echtgenoot, de slaapkamer, zijn kinderen en zijn bezit. Zij steunt hem in het gehoorzamen van Allah - Verheven is Hij. Wanneer hij vergeet, herinnert zij hem. Wanneer het hem tegenzit, stimuleert zij hem. Wanneer hij kwaad wordt, stelt zij hem tevreden.


De welgemanierde vrouw toont haar genegenheid aan haar echtgenoot en respecteert hem. Zij laat niet datgene waarvan hij wil dat zij het verricht, noch verricht zij datgene waarvan hij wil dat zij het laat.


De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd gevraagd welke de beste der vrouwen is. Hij antwoordde:

"Diegene die hem verheugt wanneer hij (naar haar) kijkt, hem gehoorzaamt wanneer hij (haar iets) beveelt en hem in zichzelf noch in zijn bezit achterlaat met hetgeen hij haat."(1)

Ook zei hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Huw de liefdevolle en vruchtbare (vrouwen), want voorwaar, ik zal met de Profeten wedijveren over het aantal volgelingen."

Of hij zei:

"...met de volkeren..."(2)


Als men dus een vrouw kan verkrijgen die de uiterlijke en innerlijke schoonheid bezit, dan is dit de volmaaktheid en het geluk - met de gunst van Allah.Bron: Az-Zawaadj (Het Huwelijk)
Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Overgeleverd door Ahmad (2/251) en an-Nasaa-ie (3231). Al-Albaanie verklaarde hem hasan sahieh (goed/authentiek).

(2) Overgeleverd door Aboe Daawoed (2050) en an-Nasaa-ie (3227. Al-Albaanie verklaarde hem hasan sahieh (goed/authentiek).

Bron; www.soennah.com (http://www.soennah.com)

abdelhaq
15-11-07, 12:29
assalam alaikoum wr wb bedankt om dit met ons te delen zuster

tabaraka Allah mashAllah tekst en informatie

thanks voor de bron

Moe'tasima
16-11-07, 23:31
Wa'leikoemoe salaam,

het is graag gedaan. En hopelijk insha Allah kunnen wij (de zusters) dit zien als een voorbeeld, en dit meenemen voor ons zelf.

Sayfoudien
16-11-07, 23:35
Assalaamoe 'Aleikoem

Baraka allahoe fiekie voor het plaatsen van deze informatie

Wa 'Aleikoem Assalaam

Sweet*Lady*
17-11-07, 10:33
Wa'leikoemoe salaam,

het is graag gedaan. En hopelijk insha Allah kunnen wij (de zusters) dit zien als een voorbeeld, en dit meenemen voor ons zelf.

Inscha'allah

Barraka Allahoe fieki!

Moe'tasima
17-11-07, 23:55
En moge Allah jullie belonen, met het goede.

»¤ƒãïtµ¤«
18-11-07, 09:05
En moge Allah jullie belonen, met het goede.

Allahuma Ameen!

:djazak:

Al-oegt Noer Aicha
19-11-07, 17:21
Alsalamoe alaikom warahmatoelahi wabarkatoeh,

Masha Allah!! Moge Allah alle moslima's overal ter wereld, aan deze eigeschappen voldoen. Allahoema amien.

Barak Allahoe fieki oegtie al 3aziza, wa oe7iboeki fie Lah. :bloem:

Fie amani Allah.

wa alaikom salaam warahmatoelahi wabarakatoeh

Sweet*Lady*
20-11-07, 20:20
En moge Allah jullie belonen, met het goede.

Allahoema Amien

Moe'tasima
20-11-07, 20:28
Wa'leikoemoe salaam warahmatoe Allah,

Allahoema Amien op je gemaakte doe'a al-oegt Noer Aicha, Amien ya Rabb. Dat zijn mooie woorden die je gesproken hebt. En met Zijn Wil mogen wij behoren tot de vrouwen die Djannah mogen binnentreden. En kunnen we de tekst die we gelezen hebben, toepassen (insha Allah) in onze huwelijksleven, nogmaals insha Allah.


Barak Allahoe fiekoem.