PDA

Bekijk Volledige Versie : huwelijk+Istikhara GebedOem_Nisa
17-11-07, 10:09
http://img72.imageshack.us/img72/4240/istikharaeb7.jpg

Het Istikhara gebed

De fout die men nog steeds in zijn hoofd heeft:
Visioen in je droom


We beginnen meteen met het punt waarvan velen die weinig kennis erover hebben denken dat het klopt.
Als je zegt het Istikhara gebed dan zeggen ze :

Je doet een aantal rakaats en een vers en dan ga je op je rechterzijde liggen en dan droom je s'nachts of wat je zou moeten doen of
je droomt over een groene/witte kleur wat POSITIEF zou betekenen
en een rood/zwarte kleur wat NEGATIEF zou betekenen.

Dit bestaat niet,er is geen enkel hadith of een koran vers die dit ooit
heeft gezegt,men neemt namelijk elkaars teksten over op het internet
en zo verspreid het onwaarheid zich verder.
Allemaal fabeltjes,degene die dingen in hun dromen zouden zien
dat zijn degene die de hele tijd aan hun besluit denken.
De hersenen nemen het op,en zo droom je erover.
Als ik de hele dag aan een ferrari denk,en voor ik ga slapen verricht
ik dit gebed,dan is de kans groot dat ik over die ferrarie droom.
Nogmaals dromen + het Istakhara gebed zijn nonsens.
Wat is de Istikharagebed?

Het Istikharagebed is een zeer belangrijke gebed die jou
keuze kan beinvloeden die jij wilde doen.
Degenen die oprecht het Istikharagebed verrichten zullen
het Teken van Allah vanzelf krijgen.


Wat zijn die Tekens?


De Teken die Allah ons geeft nadat wij het Istakhara gebed hebben
verricht kunnen onder andere 2 punten zijn :

* Punt 1
Als het goed voor je is en BESTEMD dan zal Allah jou de weg naar dat gene makkelijker maken,jij zal de juiste keuze maken,automatisch,je gaat je door Allah er goed bij voelen.

*Punt 2
Als het slecht voor jou is en NIET BESTEMD dan zal Allah jou de weg naar dat gene moeilijker maken,en jij zal de juiste keuze maken,automatisch,je gaat door Allah afstand nemen voor dat gene.


Vertrouwen op de keuze die Allah geeft


Je moet vertrouwen op de keuze die Allah aan je geeft,
zoals Hij zegt :

En het kan zijn dat jullie iets haten terwijl het goed is voor jullie.
En het kan zijn dat jullie van iets houden
terwijl het slecht is voor jullie.

soerah al baqara 2:216


Voorbeeld

Bijvoorbeeld een meisje haar hand is gevraagt door iemand en
zij moet de keuze van haar leven maken.Ze doet het Istikhara gebed
en ze voelt zich slecht erbij,maar toch twijfelt ze,degene is zo leuk
en heeft alles voor elkaar,een droomjongen.

Maar iets knaagt aan haar,de keuze van Allah.
Wat zij niet weet is de toekomst van haar relatie met die jongeman,
Allah kent namelijk wel de toekomst.

Wat als over 5 jaar die jongeman haar slecht zou laten behandelen
en haar leven zou verzieken?
Het is Allah die haar voor heeft behoed!Allah maakt namelijk altijd
de juiste keuze.


Hoe verricht ik het Istakhara gebed?

Voor eenieder die een belangrijk besluit wil nemen en niet weet of het goede zich bevindt in het verrichten ervan of het laten ervan, is het aanbevolen om Allah - Verheven is Hij - hierin om het beste te vragen (istikhaarah). Men bidt dan twee raka'aat die niet tot het verplichte gebed behoren, vervolgens verricht men na de tasliem de bekende smeekbede uit de overlevering van Djaabir
zei de Profeet :


"Wanneer één van jullie een besluit wil maken, laat hij dan twee raka'aat bidden buiten het verplichte gebed om en laat hij vervolgens zeggen:"


"Allahoemma innie astakhieroeka bi 'Ilmik, wa astaqdiroeka bi Qoedratik, wa as-aloeka min Fadlikal-‘Adhiem. Fa-innaka taqdiroe wa laa aqdir, wa ta'lamoe wa laa a'lam, wa Anta ‘Allaamoel-Ghoeyoeb. Allahoemma in koenta ta'lamoe anna haadhal-amra khayroen lie fie dienie wa ma'aashie wa ‘aaqibati amrie (of hij zei: ‘aadjili amrie wa aadjilihi), faqdoerhoe lie, wa yassirhoe lie, thoemma baarik lie fieh. Wa in koenta ta'lamoe anna haadhal-amra sharroen lie fie dienie wa ma'aashie wa ‘aaqibati amrie (of hij zei: ‘aadjili amrie wa aadjilihi), fasrifhoe ‘annie, wasrifnie ‘anhoe, waqdoerlil-khayra haythoe kaan, thoemma ardinie bih."


Betekenis :

"O Allah, ik vraag U om het beste bij Uw Kennis, ik vraag U dat U mij er sterk voor maakt bij Uw Kracht, en ik vraag U om Uw Geweldige Gunst. Want voorwaar, U heeft Kracht en ik niet, U heeft Kennis en ik niet en U bent de Kenner van de Verborgenheden. O Allah, als U weet dat deze zaak beter voor mij is betreffende mijn religie, mijn leven en mijn einde" of hij zei: "mijn huidige en toekomende situatie: beschik het dan voor mij voor, vergemakkelijk het voor mij en zegen het daarna voor mij. En als U weet dat deze zaak slechter voor mij is betreffende mijn religie, mijn leven en mijn einde" of hij zei: "mijn huidige en toekomende situatie: wend het dan van mij af en wend mij ervan af. En beschik het goede voor mij voor, waar dit zich ook bevindt en stel mij vervolgens hiermee tevreden."

Hij zei: "En dan noemt hij zijn zaak (die hij wil besluiten).


Oplezen van de smeekbede van een blaadje
Na het gebed,kan dit?

JA dat is toegestaan.
Deze vraag werd gesteld aan een pernamente raad van
wetenschappelijke onderzoeken en fatwas in saudi-arabië.
Zij antwoorden:

Je mag de smeekbede van de Istikhara uit je hoofd opzeggen of
je mag het ook uit een boek lezen,op dat vlak is de Islam tolerant.
We raden je wel aan om moeite te doen opdat jou hart aanwezig
zou zijn en van nederigheid getuigt tegenover Allah
en wees oprecht in jou smeekbedens.

Geen Teken ontvangen en nu ?

Sommige verrichten dit gebed en denken meteen een Teken te ontvangen,dat zijn de mensen die geen verstand hebben van dit gebed.
Het Istakhara gebed heeft GEDULD nodig,omdat Allah de keuze al heeft
bepaald.

Er kunnen een aantal zaken zijn,

* Je verricht dit gebed en smeekbede omwille van iets slecht,jij weet dat het haram is maar toch verricht je het gebed ervoor,
maar geen Teken ontvangen,de situatie kan zelfs TEGEN je keren.
* Jij hebt geen geduld,zoals ik vertelde,dit gebed kent geduld en de
keuze die jij zal maken zal op latere termijn duidelijk worden.Moge Allah ons behoede voor de slechte keuze.
Amin

Sweet*Lady*
17-11-07, 10:35
je droomt over een groene/witte kleur wat POSITIEF zou betekenen
en een rood/zwarte kleur wat NEGATIEF zou betekenen.
deze onzin heb ik nog nooit gehoord .. :s

Soubhan'allah Allah (swt) wil steeds het beste voor ons


Moge Allah ons behoede voor de slechte keuze.
Amin
Allahoema Amien

:djazajk: voor deze info