PDA

Bekijk Volledige Versie : De engelen beschermen en steunen rechtvaardige mensen en zij verlichten hun moeilijkh»¤ƒãïtµ¤«
31-07-09, 12:23
De engelen beschermen en steunen rechtvaardige mensen en zij verlichten hun moeilijkheden

Allah Ta'ala kan engelen sturen om enkele van zijn rechtvaardige dienaren te beschermen ; dit zijn anderen dan de profeten en de boodschappers. Het kan zijn dat dit een man is overkomen, waarover Ibn Kathier heeft verteld. In Tafsier Ibn Kathier zegt hij het volgende in het commentaar op het vers:

(Of zijn jullie afgoden beter dan) Hij die gehoor geeft aan de behoeftige (in nood) wanneer die Hem aanroept?
(Qs An Neml 27:62)

Al Haafid ibn 'Asaakir vertelde het verhaal van Aboe Bakr Moehammad ibn Dawoed Ad Daynoorie, die bekend stond als Ad Daqqie As Soefie. Deze man vertelde: "ik vervoerde mensen en hun goederen met mijn muildier van Damascus naar Balad Az Zabadaanie. Op een dag reed er een man met mij mee en gedurende een deel van de reis reden wij naast de gebaande weg. Hij zei tegen mij: ?Neem dit pad, dat is korter." Ik zei: "Dat heeft geen zin." Hij zei: "Maar het is korter." Dus namen we dat pad toch en het kwam uit op een zeer moeilijke en onbegaanbare plek, en er was een diepe vallei waarin vele dode lichamen lagen. Hij zei: "Houd het hoofd van het muildier vast, zodat ik kan afstappen." Hij steeg af en rolde zijn mouwen op en tilde zijn kleren op. Daarop trok hij een mes en kwam naar mij toe. Ik rende van hem weg en hij achtervolgde mij. Namens Allah Ta'ala smeekte ik tot hem: "Neem het muildier en al de vracht!" Hij zei: "Die behoren mij in ieder geval toe, want ik ga jou afmaken!" ik probeerde hem bang te maken door hem aan Allah en aan de bestraffing te herinneren, maar hij sloeg daar geen acht op. Dus ik gaf mij aan hem over en ik zei: "Laat mij twee rak'aat bidden."

Hij zei: "Ok, maar schiet daarmee op!" Dus ik stond op om te bidden, maar ik kon niet op de woorden van de Qor-aan komen. Ik kon mij zelfs niet een letter herinneren. Ik bleef staan, helemaal in de war en hij zei: "Schiet nou een op, ga verder met je gebed!" Daarop stelde Allah mij in staat om het volgende vers te reciteren:

(Of zijn jullie afgoden beter dan) Hij die gehoor geeft aan de behoeftige (in nood) wanneer die Hem aanroept, en Die het kwaad (zoals ziekte, armoede of stress) bij jullie vandaan haalt?
(Qs An Neml 27:62)

Plotseling zag ik, vanuit de ingang van de vallei, een ruiter aandraven met een speer in de hand. Hij wierp de speer naar de man en deze miste zijn hart niet. De man viel dood neer, en ik klampte mij vast aan de ruiter en zei: "Bij Allah wie bent u" Hij zei: "Ik ben een boodschapper van de Ene, Die het aanroepen van Hem, door mensen in nood, verhoort en Die het kwade verwijdert. Uiteindelijk nam ik mijn muildier en de vracht, en keerde ik veilig en gezond terug."

Vergelijkenderwijs stuurde Allah Ta'ala Djibriel om de moeder van Ismaa'iel, in Mekka, te helpen. In Sahieh al Boekharie is overgeleverd, via Ibn Abaas , dat de profeet http://www.risala.nl/forum/images/smilies/saws.gif vertelde over de migratie van Ismaa'iel en zijn moeder Hadjar, naar het land van Mekka, waarbij de moeder van Ismaa'iel, in nood en op zoek naar water, zevenmaal tussen As Saffaa` en Al Marwah heen en weer rende. De Profeet http://www.risala.nl/forum/images/smilies/saws.gif vertelde:

"Terwijl zij uitkeek vanaf Al Marwah, hoorde zij een stem en zij hield zich stil en luisterde zeer aandachtig. Ze hoorde de stem opnieuw en zei: "O (wie u ook bent). U heeft mij uw stem laten horen, heeft u iets om mij te helpen" En op de plaats van Zamzam zag zij een engel die met zijn hiel in de aarde wroette (of met zijn vleugel) totdat er water opborrelde op die plek. De engel zei tegen haar: "Wees niet bang dat je zult worden verwaarloosd, want dit is het Huis van Allah dat zal worden gebouwd door deze jongen en zijn vader, en Allah veronachtzaamt Zijn mensen nooit!"¹

Deze engel die naar haar toekwam, was Djibriel http://www.risala.nl/forum/images/smilies/as.gif. In Al Moesnad is via Ibn 'Abbaas overgeleverd dat Oebayy ibn Ka?b zei: "Terwijl Djibriel met zijn hiel naar water zocht, begon de moeder van Ismaa'iel de aarde er omheen bijeen te scheppen.

De Profeet http://www.risala.nl/forum/images/smilies/saws.gif zei:

"Moge Allah de moeder van Ismaa'iel genadig zijn! Als zij zich niet bemoeid had met het Zamzamwater (nl. het had laten stromen zonder te proberen het onder controle te krijgen), dan zou het een vloeiende stroom over de aardoppervlakte zijn geweest."²
________________________________________
¹ Al Boekharie, 6/397, hadieth nr. 3364
² Moesnad Ahmed, 5/121

Jamal
29-10-09, 15:14
Djazak Allaho gairan faith voor dit stuk. Het is een leerzame stuk.

»¤ƒãïtµ¤«
29-10-09, 16:22
Djazak Allaho gairan faith voor dit stuk. Het is een leerzame stuk.


Wayaak!

OegtNajat
15-11-09, 14:48
SubhanaAllah...heel mooi!

BarkaAllahoe Feek.

»¤ƒãïtµ¤«
15-11-09, 18:12
SubhanaAllah...heel mooi!

BarkaAllahoe Feek.


Wa Fiekom Barraka Allah!