PDA

Bekijk Volledige Versie : Al-Hoebb Al ‘Oedree»¤ƒãïtµ¤«
25-09-09, 12:15
Al-Hoebb Al ‘Oedree (http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=1224343)


Edele Liefde voor getrouwde stellen.


Vertaald door abdelAziz Ezhar

De zes voornaamste liefdes benodigdheden die een vrouw nodig heeft: als je deze benodigdheden vervult, zullen de banden van liefde insja-Allah http://moetmainaa.hadithuna.com/wp-content/plugins/islamicpraise/images/allah.gif alleen maar sterker worden.

Voor de man.
*zorg (om haar geven)
*begrip
*respect
*de bevestiging
*toewijding
*geruststelling

De zorg (en om haar geven) - wanneer een echtgenoot interesse toont in haar gevoelens en oprecht zorgen maakt om haar welzijn, dan voelt zij dat er om haar gegeven wordt.

Vb. De h’adith in de Sahih Al-Bukhari overleverde Anas ibn Malik (radya Allahu ‘anhu), “Ik zag de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam), achter op zijn kameel een soort kussen maken van zijn mantel voor haar (Safiya). Hij ging dan zitten naast zijn kameel en stak zijn knie uit voor Safiya (radya Allahu ‘anha) zodat ze haar voet erop kon zetten, zodat ze kon gaan rijden (op de kameel).”


Begrip - wanneer de echtgenoot luistert zonder dat hij een oordeel geeft behalve met medeleven naar zijn vrouw toe, dan voelt zij zich begrepen. Ga er niet vanuit dat jij weet wat jouw vrouw d’r gedachten of gevoelens zijn wanneer ze probeert haar verhaal te vertellen aan jou, in plaats daarvan verzamel je de betekenis van hetgeen er gezegd wordt.

Vb. Stel je voor, je vrouw komt terug van werk en heeft een rotdag achter haar rug, dan luister je naar haar gevoelens die ze uit, en toont begrip.


Respect - wanneer de echtgenoot zijn vrouw antwoordt op een manier zodat haar rechten worden erkend en prioriteit wordt gegeven aan haar wensen en behoefte, dan voelt zij zich gerespecteerd. Fysieke expressies van respect zijn het geven van een presentje, cadeautjes, bloemen en het onthouden van waar ze van houdt en niet van houdt, en het laten zien dat je haar waardeert is essentieel.

Vb. Zorg ervoor dat je er goed uitziet voor haar, geef haar cadeautjes — het hoeft niet duur te zijn of groots. Zorg ervoor dat je waardeert wat ze doet zelfs als is het iets kleins.


Bevestiging - wanneer de echtgenoot niet gaat discussiëren of kritiek gaat geven over zijn vrouw haar gevoelens, maar in plaats daarvan het accepteren van haar bevestiging, dan voelt ze de liefde.

Vb. Een keer tijdens een reis, was Safiyyah (radya Allahu ‘anha) aan het huilen omdat ze een langzame kameel kreeg. De Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) zei niet tegen haar dat ze onredelijk was, maar in plaats daarvan, veegde hij haar tranen, en troostte haar, en deed zelfs zijn best om een andere kameel te vinden voor haar.


Toewijding - wanneer een echtgenoot prioriteit geeft aan zijn vrouw haar wensen en behoeftes en de echtgenoot vertrouwt zichzelf toe dat hij haar gaat steunen, dan voelt zij zich speciaal en geliefd. Wanneer zij belangrijker is dan werk, televisie etc. dan voelt zij de toewijding.

Vb. Kijk haar aan wanneer ze tegen je aan het praten is. Wees niet bang om je toewijding te laten zien. De Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) toonde zijn liefde openlijk naar zijn vrouwen toe.


Geruststelling - zorg ervoor dat je je vaak houdt aan wat er hierboven staat, geruststelling is ervoor zorgen dat ze continu de liefde krijgt. De echtgenoot moet keer op keer laten zien dat hij van haar houdt.

Vb. Geef haar vaak een knuffel en zeg tenminste “ik hou van je” vier keer per dag.

»¤ƒãïtµ¤«
25-09-09, 12:15
De zes voornaamste liefdesbenodigdheden die een man nodig heeft, als je deze benodigdheden vervult, zullen de banden van liefde insja-Allah http://moetmainaa.hadithuna.com/wp-content/plugins/islamicpraise/images/allah.gif alleen maar sterker worden.

Voor de vrouw.
*vertrouwen
*aanmoediging
*bewondering
*goedkeuring
*dankbaarheid
*accepterenVertrouwen - wanneer de houding van de vrouw open en ontvankelijk tegenover haar echtgenoot is, dan voelt de echtgenoot het vertrouwen. Een echtgenoot vertrouwen is geloven dat hij zijn best doet en dat hij het beste wil voor zijn vrouw. Het positieve geloof moet reflecteren door de vrouw haar interactie met haar echtgenoot.

Vb. De echtgenoot is aan het proberen om de gootsteen te maken. Als hij druk bezig is met de waterpomptang zegt zijn vrouw, “misschien kan je beter de loodgieter bellen…”. De echtgenoot voelt zich dan gekrenkt omdat hij dan denkt dat zij hem niet vertrouwt in wat hij aan het doen is. In plaats daarvan kan ze beter wachten tot hij klaar is, is het gemaakt een knuffel en als het niet lukt dan een loodgieter bellen.


Aanmoediging - wanneer de vrouw dus aangeeft vertrouwen te hebben in haar echtgenoot zijn bekwaamheden en karakter, vult het hem met hoop en moed en dan voelt hij dus de aanmoediging.

Vb. Een h’adith in Sahih Al-Bukhari, toen de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) de eerste openbaring ontving van Allah Ta'ala, was hij doodsbang en zocht bescherming/troost bij zijn vrouw Khadija (radya Allahu ‘anha). De Profeet zei, “Ik ben bang dat er iets met mij gaat gebeuren.” Khadija (radya Allahu ‘anha) antwoordde, “Nooit! Maar heb de blije tijdingen, want bij Allah http://moetmainaa.hadithuna.com/wp-content/plugins/islamicpraise/images/allah.gif, Allah http://moetmainaa.hadithuna.com/wp-content/plugins/islamicpraise/images/allah.gif zal je nooit ten schande brengen want jij onderhoudt goede banden met je familie en vrienden, spreekt altijd de waarheid, je helpt de behoeftige en de arme, je bent gastvrij en helpt de benodigde etc.”


Bewondering - wanneer de vrouw naar de man kijkt met verwondering, vreugde en behaagde goedkeuring, dan voelt de man zich gewild. Bewondering is wanneer de vrouw blij is met zijn unieke karakter of talent zoals humor en sterkte, uithoudingsvermogen, integriteit, eerlijkheid, romantiek, liefde, begrip etc.

Vb. Dit is overgeleverd in Dala’el Al-Nubuwa voor Imam Abu Nu’aim met isnad inclusief Imam Bukhari en Imam Ibn Khuzaina. De Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) was een keer aan het zitten in de kamer samen met Aicha (radya Allahu ‘anha) en hij was zijn schoen aan het maken. Het was heel erg warm en Aicha keek naar zijn gezegende voorhoofd en zag dat er druppels met zweet op zaten. Zij werd overweldigd door hetgeen ze aan het bezichtigen was en ze was zo lang aan het staren dat de Profeet het door kreeg dat ze hem aanstaarde. Hij zei, “Wat is er?” Ze antwoordde, “Als Abu Bukair Al-Huthali, de gedichten schrijver jou zou zien, dan zou hij weten dat zijn gedicht zeker voor jou was geschreven.” De Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) vroeg toen, “Wat heeft Abu Bukair Al-Huthali gezegd?”
Aicha antwoordde, “Abu Bukair zei dat als je kijkt naar de majesteit van de maan, het fonkelt en verlicht de wereld voor ieder die kijkt.” Toen stond de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) op en liep naar Aicha toe en kuste haar tussen de ogen, en zei, “Wallahi ya Aicha, jij bent dat ook en zelfs meer dan dat.”


Goedkeuring - wanneer de vrouw de goedheid erkent van haar echtgenoot en het uit dat ze tevreden is met hem, dan ontvangt de echtgenoot de goedkeuring die hij nodig heeft. Elke echtgenoot wil een held zijn voor zijn vrouw, en de teken dat hij dat heeft bereikt is zijn vrouw d’r goedkeuring.

Vb. Zijn vrouw die uit haar boze gevoelens en reageert direct met de vraag, “Hoe kan je ooit zoiets doen?” Hij voelt dan dat zijn goedkeuring weggenomen is en dan is hij het gevoel kwijt van goedkeuring.


Dankbaarheid - wanneer de vrouw erkent dat zij persoonlijke winst heeft gekregen door de echtgenoot zijn gedrag en inspanning, dan voelt hij de dankbaarheid. Dan weet hij ook meteen dat zijn inspanning niet verspild is.

Vb. Erken en geef het aan wat jouw echtgenoot heeft gedaan voor jou, in plaatst van wat hij niet heeft gedaan. Als hij geen dankbaarheid hoort, dan zal hij niet doorgaan met zijn inspanning.


Geaccepteerd worden - wanneer de vrouw met liefde haar echtgenoot ontvangt zonder hem te willen veranderen, voelt hij zich geaccepteerd. Deze acceptatie van zijn gedrag betekent niet dat zij gelooft dat hij perfect is, maar geeft een indicatie dat ze niet probeert om hem te willen veranderen en ze vertrouwt erop dat hij zelf vooruitgang boekt.

Vb. Niet blijven zeuren over zijn minpunten of proberen zijn gedrag te controleren door negatief of boos te reageren. De gevoelens delen is oke maar niet om elkaar neer te halen of elkaar te manipuleren.

H’adith in Sahih Bukhari.
Overgeleverd door Abu Huraira (radya Allahu ‘anhu): De Boodschapper van Allah Ta'ala (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) zei, “Behandel vrouwen vriendelijk. Vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Dus als je het probeert recht te maken, breekt het, maar als je het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.“

H’adith in Sahih Bukhari.
Overgeleverd door Safiya bint Huyay (radya Allahu ‘anha): Terwijl de Boodschapper van Allah Ta'ala (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) in Itikaf was, riep ik hem ’s nachts en had een gesprek met hem. Ik stond op om te vertrekken. Hij stond ook op en vergezelde mij naar de woning, wat toen het huis van Usama bin Zaid was.

H’adith in Sahih Bukhari.
Overgeleverd door ‘Aicha (radya Allahu ‘anha): “Na het verrichten van de Sunna van het Fajr gebed, ging de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) meestal met me praten, als ik wakker was. Anders ging hij liggen totdat de Iqama werd geroepen (voor het Fajr gebed).”

H’adith in Sahih Bukhari.
Aswa Bin Yazid, één van de metgezellen, vroeg aan Aicha, de vrouw van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) wat de Profeet deed wanneer hij gewoon thuis was. Aicha antwoordde, “Hij was altijd bezig met serveren en helpen met de bewoners van zijn huis, en wanneer de tijd van salaah (het gebed) aangebroken was, dan vertrok hij.”


En dit is onder Zijn tekenen,
dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep,
opdat gij er rust in moogt vinden,
en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst.
Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.
(Q30:S21.)En Allah (Subhana wa Ta’ala) weet ‘t best