PDA

Bekijk Volledige Versie : "O Allah! Laat me tot de weinigen behoren!"»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:23
Ibn Jad'an heeft overgeleverd:

"'Umar hoorde een man dua doen: "O Allah! Laat me tot de weinigen behoren!"

Dus vroeg 'Umar hem: "O dienaar van Allaah! Wie zijn de weinigen?"

De man antwoordde: "Ik hoorde Allaah de Verhevene zeggen (in de Quran): {"...en niemand geloofde met hem behalve weinigen..."} en {"...en weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar..."}."

'Umar zei toe: "Iedereen is wijzer dan Umar!"

[''Uluww al-Himmah'; p. 41]

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:23
Sufyan bin 'Uyaynah zei:

"Doortocht de paden van waarheid, en laat je niet ontmoedigen door het kleine aantal mensen dat hetzelfde doet."

[''Uluww al-Himmah'; p. 41]

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:24
al-Fudayl bin 'Iyad zei:

"Blijf op het pad der leiding, en wees niet gekwetst door het kleine aantal mensen die dit pad nemen, en pas op voor het pad van misleiding,en laat je niet misleiden door het grote aantal mensen die zichzelfvernietigen op dit pad."

[''Uluww al-Himmah'; p. 41]

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:25
Ibn Taymiyyah zei:

...betreffende het Vers: {"Waarlijk, Ibrahim was een natie opzich, oprecht, gehoorzaam aan Allah en hij behoorde niet tot de afgodendienaren.} [an-Nahl; 120] "Betekenend, hij was de enige gelovige, en de rest van de mensen waren ongelovigen."

['Majmu' al-Fatawa'; 11/436]

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:27
Dr. Muhammad Ahmad ar-Rashid said:

"Wat betreft de vreemdheid van de vreemdelingen genoemd in de hadith: "...blijde tijdingen aan de vreemdelingen," dit is een vreemdheid in verhouding met de werkelijkheid van de omgeving van een persoon. Betekenend, goede tijdingen zijn aan hen wegens de zeldzaamheid van zulke mensen, en hun kleine aantal in een oceaan van misleidingen. Wat betreft de wereldlijke emoties en gevoelens (van vreemdheid) de gelovige heeft, in zijn geloof, een nabije vriend en metgezel die bij hem het gevoel van eenzaamheid weghaalt."

['al-Muntalaq'; p. 236]

»¤ƒãïtµ¤«
29-09-09, 09:28
Ibn al-Qayyim zei:

"[Een dergelijke persoon] wordt niet ontmoedigd door zij die verschillen van hem en zich tegen hem verzetten, aangezijn zij minder zijn in belang en betekenis, zelfs al zouden ze meer in aantal zijn, zoals sommige van de Salaf zeiden: "Doortocht de padden van waarheid, en laat je niet ontmoedigen door het kleine aantal mensen dat hetzelfde doet." Elke keer dat je ontmoedigd word doordat je alleen bent op dit pad, kijk dan naar degenen die voor jou kwamen en streef erna om hen in te halen, en keer je af van alle anderen, aangezien zij je niet het meest minste voordeel zullen geven bij Allaah. Als je ze zou zien ergens op het pad dat je bewandeld, draai je dan niet om om naar hen te kijken, want als je dat doet, zullen zij jou afleiden en simpelweg je vooruitgang vertragen."

['Madarij as-Salikin'; 1/21]

Moe'tasima
29-09-09, 17:22
Ibn al-Qayyim zei:

"[Een dergelijke persoon] wordt niet ontmoedigd door zij die verschillen van hem en zich tegen hem verzetten, aangezijn zij minder zijn in belang en betekenis, zelfs al zouden ze meer in aantal zijn, zoals sommige van de Salaf zeiden: "Doortocht de padden van waarheid, en laat je niet ontmoedigen door het kleine aantal mensen dat hetzelfde doet." Elke keer dat je ontmoedigd word doordat je alleen bent op dit pad, kijk dan naar degenen die voor jou kwamen en streef erna om hen in te halen, en keer je af van alle anderen, aangezien zij je niet het meest minste voordeel zullen geven bij Allaah. Als je ze zou zien ergens op het pad dat je bewandeld, draai je dan niet om om naar hen te kijken, want als je dat doet, zullen zij jou afleiden en simpelweg je vooruitgang vertragen."

['Madarij as-Salikin'; 1/21]

Deze woorden zijn mij, sinds ik deze een hele tijd geleden voor het eerst gelezen had, altijd bij gebleven.


"O Allah! Laat me tot de weinigen behoren!"Weet iemand hoe deze doe'a in het Arabisch gaat? Allahoema, dja'lni ..........


:bloem: Faith.