PDA

Bekijk Volledige Versie : De waarheid achter het hoofddoekverbodMohamed_
08-11-09, 15:11
De waarheid achter het hoofddoekverbod

Het Citycollege (St. Fransiscus) in Rotterdam is de eerste school in Nederland die begonnen is met het invoeren van een hoofddoekverbod. Het college beoogt hiermee, naar eigen zeggen, “gelijkheid” te creëren tussen de leerlingen.

Wat het Citycollege echter ontgaan is, is dat gelijkheid gebaseerd dient te zijn op wederzijdse acceptatie en niet op dominantie. Deze vreemde gedachtegang van hem heeft in het recente verleden gezorgd voor veel menselijk leed.

Het team al-Yaqeen vindt deze gang van zaken schrikbarend en heeft dan ook aan het Citycollege gevraagd om een toelichting betreffende dit hoofddoekverbod.

Dhr. Willem Vonk (bestuurslid) pretendeert een parttime baan te hebben als moslimgeleerde. Dit bekrachtigt hij door om de haverklap een Fatwa (religieuze uitspraak) uit te vaardigen. Hij laat zich naar eigen zeggen omringen door “mensen met kennis over de Islam”.

Op de vraag of hij op de hoogte is van het feit dat de hoofddoek een verplichting is binnen het geloof en niet slechts een symbolische uiting, zegt hij:

“Ik bestrijd dat het een verplichting is en daar heb ik me heel goed over geïnformeerd.”


(letterlijk citaat uit het interview met al-Yaqeen)

Zo zo, groot filosoof Vonk heeft gesproken. Duizenden jaren van Islamitische kennis wordt op een blauwe maandag ontkracht door onze wijsgeer.

Op de internetsite van deze school met dit krankzinnig bestuur stuiten we op het volgende:

“Op het Citycollege wordt ruimte geboden aan leerlingen met allerlei levensbeschouwingen en door het bieden van goede informatie bij het vak levensbeschouwing wordt leerlingen geleerd met respect om te gaan met elkaars cultuur en levensbeschouwing.”

Wat een idealen voor een school die meisjes verbiedt een hoofddoek te dragen! De volgende vraag was dan ook snel gesteld.

“Op uw sites staat dat het Citycollege ruimte biedt aan allerlei levensbeschouwingen, wat bedoelt u hiermee.”

Dhr. Vonk: “Er zijn voor de kinderen ook verplichte vieringen en elk geloof mag in die viering dingen inbrengen vanuit hun eigen geloof. Dat betekent dat wij kinderen verplichten om samen bijvoorbeeld de opening van het schooljaar te vieren, de naamdag van onze St. Fransiscus, Kerstmis, Pasen. Dit doen we om te zorgen dat iedere leerling zich vanuit zijn eigen geloof moet herkennen in de school en in zo’n viering. Wij beogen dan ook een multireligieuze viering. Dat daar niet alleen het Christendom centraal staat.”


(letterlijk citaat uit het interview met al-Yaqeen)

Op de vraag of de Islamitische feestdagen ook een plek krijgen binnen deze multireligieuze vieringen, zegt de heer Vonk:

“Nee, die hebben we niet! Wij vieren dat niet. Dat is in Nederland niet gebruikelijk en wij doen dat dan ook niet.”


(letterlijk citaat uit het interview met al-Yaqeen)

Het Citycollege lijkt steeds meer iets weg te hebben van een bolwerk van Islamofobe mensen. De heer Vonk erkent de Islam niet als godsdienst. Gekker kan het niet worden, of toch wel!

Het Citycollege wilt, zo blijkt, een samenleving creëren waar mensen zoveel mogelijk op elkaar gaan lijken. Weer zo’n voornemen dat door wrede dictators wordt gebruikt om complete bevolkingsgroepen te onderdrukken. Dhr. Vonk zegt:

“Gelukkig zie je bij sommige kinderen niet meer dat ze allochtoon zijn, ze lijken heel erg Nederlands. Op het moment dat ze een hoofddoek gaan dragen, weet iedereen weer: Oké, die is van een andere etnische afkomst.”


(letterlijk citaat uit het interview met al-Yaqeen)

Eindelijk is het hoge woord eruit! De waarheid achter het hoofddoekverbod is ontsluierd. Het werd gebracht als een streven naar gelijkheid, maar eindigde als een middel om vrouwen te ontfermen van hun identiteit.

Concluderend kunnen we zeggen dat het Citycollege niet alleen een dreiging is voor vrouwen die hun hoofddoek liefhebben, maar voor eenieder die gelooft in iedere vorm van solidariteit. Het is een schande dat scholen in Nederland, met een dergelijk bestuur, onbezorgd en ongestoord hun gang kunnen gaan. Dagelijks onze kinderen vervuilen met hun gedachtegoed over de “ideale” maatschappij en delen van onze jeugd uitsluiten van onderwijs. Wij zullen ons dan ook tot onze laatste adem verzetten tegen zulke vormen van radicalisme.


Team al-Yaqeen

Noor_Al-islaam
08-11-09, 18:47
Laa 7awla walaa quwata illa bileh!


Allahoumma a3izza-l-islaam wa-lmuslimien!! Amien..