PDA

Bekijk Volledige Versie : Mag de pil als anticonceptiemiddel gebruikt worden?OegtNajat
14-11-09, 12:41
Vraag:

Is het toegestaan om de pil als anticonceptiemiddel te gebruiken?

Vraag ontvangen op 26 januari 2004

Antwoord:

Het is gewenst dat de moslims hun nageslacht vermeerderen, voor zover zij daartoe in staat zijn. Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Huwt de Wadoed (de liefdevolle vrouw), de Waloed (de vruchtbare vrouw), zodat ik (mijn gemeenschap, de andere gemeenschappen qua aantal) zal overtreffen.”

Het vermeerderen van de mensen houdt tevens in het vermeerderen van de Oemmah (gemeenschap) en het vermeerderen van de oemmah draagt bij aan haar glorie. Daarom zien wij dat Allah Banie Israa’iel aan het volgende herinnert (interpretatie van de betekenis):

“En Wij maakten jullie tot de grootste groep.” (Soerat al-Israa’: 6)

En Shoecayb (vrede zij met hem) zei tegen zijn volk (interpretatie van de betekenis):

“En gedenkt toen jullie met weinigen waren, waarop hij jullie (in aantal) vermeerderde.” (Soerat al-Acraaf: 86)

Niemand ontkent dat het vermeerderen van een gemeenschap in haar voordeel is, dit in tegenstelling tot datgene wat de mensen met slechte gedachten willen doen geloven. Zij beweren dat het vermeerderen van een gemeenschap slechts kan leiden tot armoede en hongersnood. Het is juist zo dat wanneer een gemeenschap in aantal toeneemt en vertrouwt op Allah en gelooft in Zijn volgende belofte (interpretatie van de betekenis):

“En er is geen levende wezen op de aarde of Allah voorziet het van onderhoud.”

(Soerat Hoed: 6)

Of Allah zal deze gemeenschap verrijken met zijn gunsten. Op basis van het voorgaande wordt het ons duidelijk dat het een vrouw niet is toegestaan om de anticonceptiemiddel te gebruiken, behalve onder de volgende twee voorwaarden:

1 Indien dit nodig is, bijvoorbeeld omdat de vrouw ziek of zeer tenger is en niet opgewassen is tegen de complicaties van het continu zwanger zijn.

2 De instemming van de man, omdat hij ook het recht heeft op het hebben van een
nageslacht. Ook dient zij de dokter te raadplegen over de eventuele schadelijke gevolgen
van deze middelen.

Als aan de vorige twee eisen wordt voldaan, dan is er niets op tegen om de pil te gebruiken, onder de voorwaarde dat dit niet voor altijd wordt gedaan. Met andere woorden, ze mag geen middelen gebruiken om daarmee de zwangerschap voor altijd te voorkomen, omdat dit leidt tot het afsnijden van het nageslacht.

Sheich Mohammed Saalih ibnoe cOethaymien

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als het is bedoeld om de zwangerschap te reguleren en niet om deze definitief onmogelijk te maken, dan is dit toegestaan.

En Allah weet het beter.

Sheich Fawaz Jneid