PDA

Bekijk Volledige Versie : Het zien van de engelenOegtNajat
15-11-09, 15:03
Omdat Allaah (s.w.) de engelen speciale eigenschappen heeft gegeven wat betreft hun uiterlijk, is het onmogelijk voor de mensen om de malaa’ikah waar te nemen met menselijke zintuigen. Sommige dieren, zoals honden kunnen veel beter dan mensen ruiken omdat hun reukzintuig veel sterker is;waardoor zij dus dingen kunnen ruiken die de mensen niet kunnen ruiken,datzelfde geldt voor het kijk zintuig dat bij veel diersoorten sterker is dan bij mensen.
Veel dieren kunnen bijvoorbeeld wel engelen zien terwijl wij dat niet kunnen.
Dit blijkt o.a.uit de hadith overgeleverd door Ahmad 1/391 waarin de profeet (s.a.s.) zegt:

“Als jullie het kraaien van een haan horen, vraag Allaah om Zijn gunsten, want het heeft een engel gezien en als jullie een ezel horen balken, zoek dan toevlucht bij Allaah, want het heeft een sjeitaan gezien” ( Sahieh verklaard door al-Albaanee)

En in een andere hadith overgeleverd door Abu Daawud (4/327) en Ahmad (3/306) heeft de profeet (s.a.s.) gezegd:

“Wanneer jullie ’s nachts honden geblaf horen of ezel gebalk, zoek dan toevlucht bij Allaah, want zij zien wat jullie niet zien.” (Sahieh verklaard door al-Albaanee in Al Kalim at-Tayyib p. 113)

Niemand heeft de engelen in hun echte vorm gezien,behalve onze profeet (s.a.s.).
Hij heeft de engel Jibriel -vrede zij met hem- twee keer in zijn echte vorm, hoe Allaah hem geschapen heeft, gezien.Uit bewijzen van de soennah weten we dat de mensen engelen kunnen zien als deze andere vormen hebben aangenomen. We zullen voorbeelden hiervan zien.

OegtNajat
15-11-09, 15:08
De gigantische vorm van de engelen

Sommige engelen zijn sterker dan wat dan ook dat we kennen in deze wereld, sommige zijn groter dan wat dan ook wat we ooit gezien hebben. Jibriel is een van de grootste en sterkste engelen.Wanneer de Dag des Oordeels komt zullen maar acht engelen het grootste schepsel van Allaah dragen, n.l. Zijn Troon, dat laat zien hoe groot en sterk zij wel niet zijn; zoals in de Quraan staat:

En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden, en acht
(van hen)zullen op die dag de Troon van Jouw Heer boven zich dragen.(Soerat ul-Haaqqah 69:17 )

Die engelen zijn zo groot dat je het je niet voor kunt stellen.
Abu Daawood en at-Tabaraanee hebben van Anas overgeleverd in een hadith die Sahih is verklaard door al-Albaanee (as-saheehah no. 151) dat Rasuu***laah (s.a.s.) heeft gezegd:

“Het is mij (door Allaah) toegestaan jullie te vertellen over één van Allaah Zijn engelen
die de troon dragen; het duurt zevenhonderd jaren reistijd van zijn oorlel naar zijn schouder.”Sahieh sunan Abie Daa’oed:3/895 nr. :9353

Deze afstand tussen zijn oorlel en zijn schouder (700 jaar) is uitdrukt in tijd.
In een andere hadieth die overgeleverd is door Ibn Abie Haatim lezen we de toevoeging: “vogel reis”. De isnaad van dit is ook sahieh. Deze andere overlevering is een toelichting bij de eerst genoemde overlevering. Dus de afstand die een vogel nodig heeft om 700 jaar te vliegen!
In een andere hadieth die ook sahieh is verklaard door Sheikh At-Tabari en Sheikh Al-Albaani lezen we dat Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de boodschapper (s.a.s.) zei:

“Het is mij (door Allaah) toegestaan jullie te vertellen over één van de engelen
die de troon dragen; zijn voeten zijn op de laagste aarde (van de zeven aarden), en op zijn hoorn draagt hij de troon, en het duurt zevenhonderd jaren voor een vliegende vogel om van zijn oorlel naar zijn schouder te komen. Die engel zegt: verheven bent U waar U zich ook maar bevindt”
Sahieh Al-Jaami’As-saqier, derde editie: 1/208 nr 853

En in een andere hadieth lezen we dat Ibn Mas’oed zei:

“De boodschapper van Allaah heeft Jibriel (a.s.) in zijn echte vorm gezien. Hij heeft 600 vleugels, iedere vleugel bedekt de horizon. Uit zijn vleugels vallen de “tahaaliel” (=glinsteringen met verschillende kleuren) parels en robijnen.”
Ibn Kathier heeft over deze hadieth gezegd: “zijn isnaad is goed”Al-bidaayah wan-Nihaayah: 1/47

En Allaah vertelt ons dat de engelen die verantwoordelijk zijn voor de Hel enorm sterk zijn
en ruw tegen de kuffaar. Zij doen alles wat Allaah hen opdraagt te doen.
In de Quraan staat:

(De Hel) waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allaah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt en die uitvoeren wat hun is bevolen. Soerat ul-Tahreem 66:6

OegtNajat
15-11-09, 15:13
De belangrijkste uiterlijke eigenschappen:Ten eerste: De vleugels van de engelen:


Sommige engelen hebben twee vleugels, sommige vier, andere veel meer.
In de Quraan staat:

Alle lof zij Allaah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allaah is Almachtig over alle zaken. Soerat ul-Faatir 35:1

We lezen in de hadieth die verzameld is door Al-Boelhari, dat ‘Abdul-laah ibn Mas’oed zei:

“ Mohammed (s.a.s.) heeft Jibriel gezien met 600 vleugel.”Al-Boelhari in.8/610 nr. 4856 en 4857

We hebben inmiddels al meerdere ahadieth gelezen van dezelfde aard.


Ten tweede: De schoonheid van de engelen:


De malaa’ika zien er heel mooi uit.
De vrouwen in de tijd van de profeet Yuusuf vonden hem zo mooi dat ze zeiden dat hij een engel was. Lees maar wat erover in de Quraan staat:

En enkele vrouwen in de stad zeiden: “De vrouw van Al’AZIEZ verleidt haar slaaf tegen zijn wil, hij heeft haar hevig verliefd gemaakt. En voorwaar, wij zien haar in duidelijke dwaling verkeren.” Toen zij hoorde over hun kwaadsprekerij, liet zij hen komen en zij zette kussens voor hen gereed en zij voorzag een ieder van hen van een mes. Zij zei: “Komt tevoorschijn voor hen.”
En toen zij hem zagen waren zij van hem onder de indruk en verwondden zij hun handen, en zij zeiden;
“Heilig is Allaah, DIT IS GEEN MENS DIT IS NIETS DAN EEN NOBELE ENGEL!
Soerat Yuusuf 12:31

De malaa’ika van de hel verschijnen daar in tegen met een afstotelijk, wreed uiterlijk, net als de andere engelen van straf, want dat is een onderdeel van hun taak.
En over Jibriel zegt Allaah (s.w.) in de Qoraan:

Een machtige in kracht (Jibriel) onderwees hem (de Qoraan) ÿ Een bezitter van schoon uiterlijk, en hij verscheen aan de hoogste horizon Soerat ul-Najm 53:5-7

OegtNajat
15-11-09, 15:18
Ten derde: Onderlinge verschillen in uiterlijk en status


Niet alle engelen bezitten dezelfde status en waarde bij Allaah.
Zij hebben bij Allaah (s.w.) zekere, bekende en uiteenlopende statussen. Allaah (s.w.) vertelt in de Qoraan wat de engelen zeggen:

“En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.”Soerat As-Saafaat (37): 164

En over de engel Jibriel zegt Allaah (s.w.):

Voorwaar, het is zeker het woord van een edele boodschapper (Jibriel), een bezitter van kracht die een ereplaats heeft bij de Bezitter van de Troon Soerat At-Takwier (81):19,20

De meest gewaardeerde engelen met de hoogste ere plaatsen zijn diegenen die in de slag van Badr hebben mee gevochten.(dit was een oorlogsstrijd van de moslims tegen de niet-moslims.) Want in Sahieh ul-Bukhaari lezen we, dat Rifaa’ah bin Raafi’ zei dat Jibriel (vrede zij met hem) naar de profeet (s.a.s.) kwam en zei:

“Welke positie hebben de mensen van Badr bij jullie?” De profeet (s.a.s.) zei: “Van de beste mensen.” (of een woord dat daarop lijkt). Jibriel zei: “En even zo de engelen die de slag van Badr hebben bij gewoond”.Al-Boekhaari 7/312 nr. 3992

In soerat al-Anfaal (8:12) staat:

(Herinner) toen jullie Heer tegen de engelen zei: “Waarlijk Ik ben met jullie, help dus de gelovigen.Ik zal angst in de harten van de ongelovigen plaatsen.
Slaat dan hun hoofden af en hun vingers en tenen.”(met jullie zwaarden)

En Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat de profeet (s.a.s.) zei:

“Ik zag Jibriel, het hoofd van zijn paard vasthoudend en klaar voor de strijd met wapens.” (Sahih al-Bukhaarie)

OegtNajat
15-11-09, 15:22
Ten vierde: Ze mogen niet beschreven worden als mannelijk of vrouwelijk.


Een van de redenen waarom mensen van het rechte pad afdwalen als ze praten over het ongeziene (Al-Qaib), is dat sommige van hun deze ongeziene werelden proberen te meten met voor hun bekende maatstaven. Het toepassen van de aardse regels en wetten op andere werelden is dwaas en niet zinnig. Sommigen zeggen: hoe is het mogelijk dat de profeet een vraag stelt aan Jibriel en slechts na enkele seconden komt Jibriel terug bij de profeet met het antwoord, helemaal bij Allaah vandaan, hoe kan hij met zulke gigantische snelheid vliegen tussen de aarde en de 7e hemel, terwijl het licht miljoenen lichtjaren nodig heeft om bij sommige planeten te komen die dicht bij de hemel staan??! Maar de wereld van de malaa’ikah kent haar eigen maatstaven, wat voor ons mensen onmogelijk is, is daar doodgewoon!

Precies in dit gebied verdwaalden de Arabische afgodendienaren in de jaahiliyah tijd.
(d.w.z: de tijd van onwetendheid voor de komst van Islaam)
Deze beweerden dat de engelen vrouwelijk waren. Deze verschrikkelijke onrechtvaardige bewering is al het mogelijke overschreden toen ze zeiden dat de engelen de dochters waren van Allaah Subahaanahoe wa ta’aalaa (=verheven is Hij van alles wat niet bij Hem past).
Vreemd genoeg hadden zij een hekel aan meisjes. Als een van hun een meisjes baby kreeg, veranderde zijn gezicht in een zwarte wolk en zijn blikken veranderden in kwade blikken.
Hij verschool zich voor de mensen uit schaamte en voordat hij het wist begroef hij de baby levend in aarde.
Ondanks dat schreven ze Allaah dochters toe. En zo ontstaan leugens over het ongeziene bij de mensen die geen goddelijk licht en leiding van Allaah (s.w.) ontvangen.
Lees maar de volgende Aayat die deze zaak beschrijft en de discussie die Allaah met deze dwazen voert in de hoop dat zij hun hersenen gebruiken:

Vraag hen (de ongelovigen), of voor jouw Heer de dochters zijn en voor hen de zonen. Hebben Wij de Engelen als vrouwen geschapen en waren zij getuigen?. Weet dat zij wegens hun verzonnen leugens zeker zullen zeggen: “Allaah heeft kinderen verwekt.”Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars. Heeft Hij dochters verkozen boven zonen? Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie? Laten jullie je dan niet vermanen? Of beschikken jullie over een duidelijk bewijs? Breng dan jullie boek, als jullie waarachtig zijn!” Soerat As-Saafaat (37):149-157

Je ziet dat Allaah hun bewering rekent als een getuigenis, waarover zij gevraagd zullen worden op de Dag des Oordeels. Weet dat iets vertellen over Allaah zonder kennis,
een van de grootste zonden is!

En zij maken de Engelen, degenen die dienaren van de Erbarmer zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd. Soerat Az-Zoekhroef (43): 19

Daarom moet een moslim waken over wat uit zijn/haar mond komt over Al-Qaib (maar ook over andere zaken in Islaam). De filosofen die beweren dat de mens van een dier afstamt, zoals van de aap,of wat dan ook, krijgen hetzelfde antwoord:

Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend En Allaah zegt:
Ik roep hen niet op om te getuigen van de schepping van de hemelen en de aarde en niet van de schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die doen dwalen als helpers. Soerat Al-Kahf (18):51

Met andere woorden; Heeft Allaah aan deze leugenaars, die beweren dat de mensen van een aap afstammen laten zien, hoe Hij de mens heeft geschapen?. Of heeft Hij hun laten helpen bij de schepping van henzelf.? Dan blijft maar een conclusie over: Voorwaar zij zijn de verliezers, de leugenaars.

OegtNajat
15-11-09, 15:26
Ten vijfde: Zij eten noch drinken.

De engelen eten en drinken niet. De aard van de engelen is verheven boven de behoefte om te eten, te drinken en dus ook vervolgens naar het toilet te gaan om de overblijfselen kwijt te raken.
Allaah heeft ons verteld dat de engelen naar Ibrahiem (vrede zij met hem) kwamen in menselijke vorm (mannen). Ibrahiem was bekend om zijn gastvrijheid, en dat hij ervan hield om gasten en voorbijgangers te dienen. Daarom haastte hij zich om het dikste kalf met het meeste vlees voor hen uit te kiezen. Toen hij het eten voor hen neer zette,merkte hij dat zij niet wilden eten en dat zij hun handen niet naar het eten reikten. De angst sloop daarom in zijn hart; want als een gast jouw verwelkoming niet accepteert en je eten weigert, dan betekent dat, dat deze gast geen vrede wil, en misschien kwade voornemens met jou heeft.
Maar toen de engelen bekend maakten wie zij waren, verdwenen zijn angst en verbazing onmiddellijk.Dit verhaal lezen in soerat Ath-Thaariyaat. Lees maar:

Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Ibrahiem jou bereikt? Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij: “Vrede!” Hij zei: “Vrede!”, (en hij dacht bij zichzelf:) “Onbekend volk”
Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf. Hij plaatste het daarop voor hen, en zei: “Eten jullie het niet?” (maar zij wilden niet eten.) Toen voelde hij angst voor hen. Zij zeiden: “Wees niet bang.” En zij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) een verstandige jongeling (Isaaq). Soerat Ath-Thaariyaat (51): 24-28

En in een andere aayah zegt Allaah (s.w.):

Toen hij dan zag dat hun handen er niet naar reikten, vond hij hen vreemd en werd hij bang van hen. Zij zeiden: “Vrees niet, Wij zijn gezonden tot het volk van Loeth.” Al-Habaa’ik fie Akhbaar Al-malaa’ikah blz. 264
Soerat Huud (11):70


As-Sayuuti heeft overgeleverd van Al-Fakhr Ar-Raazie dat deze zei: “Alle geleerden zijn het met elkaar eens geworden dat engelen noch eten noch drinken noch trouwen.”
Al-Habaa’ik fie Akhbaar Al-malaa’ikah blz. 264

OegtNajat
15-11-09, 15:28
Ten zesde: Ze worden niet moe en vervelen zich niet.

De engelen zijn voortdurend in aanbidding, zonder daar moe van te worden; dag en nacht, terwijl wij wanneer wij bepaalde dingen langdurig moeten doen of herhalen,moe worden of verveling ervaren.In soerat ul-Anbiyaa’21:20 staat:

Zij (de Engelen) prijzen (Allaah) dag en nacht, en zij worden nooit moe of zwak
Zij hebben geen last van al de tegenwerkende gevoelens waar de mensen mee te maken hebben.Een andere aayah:

…degenen die zich bij jouw Heer bevinden prijzen dag en nacht
Zijn Glorie en zij versagen niet Soerat Fussilat (41):38
Uit het woord “laa yaftaroen” (=ze versagen niet) heeft de geleerde As-Sayoeti afgeleidt dat de engelen ook niet slapen, want slapen doe je omdat je moe en versaagd bent om je strekte terug te krijgen.

Majdouline20
26-05-11, 00:26
Mashallah! Sub7anallah wa bi7amdihi, sub7anallah al3adim!
Yaa rabbie lakal 7amdoe kamaa yanbaghie li Jalaali wadj hika wa li 3adimie Sultanika!