PDA

Bekijk Volledige Versie : Het medicijn voor verboden liefde.OegtNajat
07-12-09, 21:39
In de naam van Allah De Erbarmer, De meest barmhartige

De Sheikh al iemaam en de geleerde sheikh al islaam Ahmed ibn taymiya (Moge Allah genade met zijn ziel hebben) werd gevraagd over iemand die door giftige pijlen van Iblies (lucifer = God van licht die een paar volkeren aanbaden, daarom die naam LUCIFER), is geraakt.

Hij antwoordde met: Wie een giftige wond is opgelopen dient een medicijn te gebruiken die het gif kan uithalen, en de wond dicht kan maken, door onder andere de volgende adviezen ter harte te nemen:
Door te trouwen. De profeet Allahs vrede en genade zij met hem heeft gezegd:"Wie naar de mooie dingen van een vrouw kijkt, dient zijn lusten op zijn vrouw uit te oefenen; wat zijn vrouw heeft, heeft de andere vrouw ook." (Moeslim hadith 10 uit het boek Nikaah. Mosnad Ahmed ibn hanbal 3/341, 348) hierdoor zal liefde, en de seksuele lusten verminderd worden.
Door de gebeden op tijd en in de moskee te bidden, en smeekgebeden verrichten, en Allah de verhevene vragen om verlossing in de laatste deel van het nacht. En de verichtte gebeden dient men rustig te doen met aanwezigheid van de hele lichaam. Tevens dient men de volgende Do3a (smeekgebed) meerdere malen te herhalen "yaa moeqallieba al qolooobie thabiet qalbie 3ala dieniek! Yaa moesarriefa al qoloobie sarrief qalbie ielaa taa3atiek wa taa3atie rassoeliek" Door het het hart bezig te houden met smeekgebeden en vraag aan Allah om de desbetreffende persoon van deze ziekte te verlossen. Zoals Allah SWT in de Qor-aan zegt: " Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren" Yoesoef:24.
Door afstand te nemen van de woonplaats waar desbetreffende persoon woont, en zijn omgeving veranderen. Als hij afstand neemt zal zijn hart verlost worden van deze satanische ziekte die over zwakke harten heerst.
(Gedeelte van blz. 90 uit het boek A7kaam azzawaaj van Sheikh al islaam Ibn taymieyya.)