PDA

Bekijk Volledige Versie : De Laatste Tien Dagen Van De RamadanOegtNajat
31-08-10, 10:35
De Laatste Tien Dagen Van De Ramadan

Van deze bijzondere maand hebben de laatste tien dagen een speciale waarde. We weten van de vrouw van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam), Aisja, dat hij deze laatste tien dagen nog meer ibadah deed dan normaal, dus nog meer salaah deed en nog meer Qor´aan las e.d., en vooral ´s nachts. En hij maakte zijn vrouwen en de ander mensen van zijn huishouden ´s nachts wakker om hetzelfde te doen. Het is dus niet alleen iets voor vaders of oude mensen om in deze nachten op te staan. Het is voor ons vrouwen en meisjes net zo belangrijk. Je ziet ook vaak dat mannen deze laatste tien dagen in de moskee doorbrengen (´itikaf). Ze
blijven daar slapen en gaan niet meer naar buiten en zijn dag en nacht bezig met Allah aanbidden. Deze tien dagen zijn zo bijzonder, omdat één van de nachten Lailat-oel-Qadr is. Dit is een heel speciale nacht, eens per jaar tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan. Het is één van de oneven nachten, dus de 21ste, 23ste, 25ste,27ste of 29ste. (Let op! In het Arabisch gaat de nacht vooraf aan de dag. De 21ste nacht is dus de nacht tussen de 20ste en 21ste dag) Sommige overleveringen zeggen dat het waarschijnlijk de 27ste nacht is, maar zeker weten doen we dat niet. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) had via een openbaring van Allah te horen gekregen welke nacht de Lailat-oel-Qadr zou zijn. Toen hij naar buiten ging om het aan de mensen te vertellen, werd hij afgeleid door twee mannen die een discussie voerden. Daardoor vergat hij wat hij wilde zeggen (Buchari). Allah zorgde er op die manier voor, dat we niet precies
weten welke nacht het is, zodat we ons best doen om ernaar te zoeken. Als we precies zouden weten welke nacht de Lailat-oel-Qadr is, zouden we alleen die nacht opstaan en extra aanbidding doen. De Lailat-oel- Qadr heeft zَveel waarde, dat Allah wil dat we ernaar gaan zoeken, dus dat we alle oneven nachten opstaan.

Wat is eigenlijk de betekenis van Lailat-oel-Qadr voor ons? Wie weet waarom het zo´n bijzondere nacht is? ( .............)
De meesten van jullie kennen waarschijnlijk wel soerat-al-Qadr:
Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor´aan) neergezonden in de Lailat-oel- Qadr.
En wat doet jullie weten wat de Lailat-oel-Qadr is?
De Lailat-oel-Qadr is beter dan duizend maanden.
De Engelen en de Geest daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering.

In deze soerat staan een aantal kenmerken van de Lailat-oel-Qadr:
* Allah heeft de Qor´aan neergezonden in de Lailat-oel-Qadr
* De Lailat-oel-Qadr is beter dan duizend maanden.
* De Engelen en de Geest dalen neer met alle beschikkingen, d.w.z. alles wat
Allah voor het komende jaar besloten heeft.

* In deze nacht heerst er vrede tot aan de ochtendschemering (fadjr).


We zullen deze punten één voor één langslopen.

Allah heeft de Qor´aan neergezonden in de Lailat-oel-Qadr 50.000 jaar voor Allah
de schepping begon, is alles wat er ooit zou gebeuren al opgeschreven in de
Lauh-oel-Maufoez, het Boek dat bij Allah is. (Allah bevindt zich op Zijn Troon
boven de hemelen) Ook de Qor´aan hoorde daarbij. Op een nacht heeft Allah deze originele Qor´aan naar de onderste hemel laten brengen. Dat is dus de hemel die zich het dichtst bij ons bevindt. Daar wordt het bewaard in een speciale plaats, Bait al-´Izza genaamd. Deze nacht waarin dat gebeurde was de Lailat-oel-Qadr en sindsdien is er elk jaar de Lailat-oel-Qadr, ter herinnering aan dit feit. Want waarom was het zo bijzonder dat de Qor´aan naar de laagste hemel werd gebracht. Je moet je voorstellen, dat de mensen in die tijd geen Boek meer hadden waar ze de antwoorden op al hun vragen konden vinden. De Boeken van de Profeten en hun
voorbeelden waren er niet meer in hun originele vorm. Als wij een vraag hebben over hoe we moeten handelen, of iets wel goed is om te doen of niet, wat Allah wil dat wij doen, dan gaan we naar de Qor´aan en de Soenna van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) voor het antwoord. De mensen in die tijd konden dat niet. Daarom was er heel veel slechtheid. Mensen gingen beelden etc. aanbidden in plaats van Allah. Er waren ook mensen die wel gelovig waren en die al die slechtheid vreselijk vonden. Ze wilden terugkeren naar de ware godsdienst, maar hoe? Totdat Allah in de Lailat-oel-Qadr de Qor´aan naar de laagste hemel liet brengen en van daaruit de Qor´aan stukje voor stukje door Djibriel (aleihi assalaam) aan Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallam) liet openbaren, in een periode van 23 jaar. Dit was dus het tijdstip waarop de leiding van de mensheid begon en Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallam) een Profeet van Allah werd.

(Kennen jullie het verhaal over de eerste openbaring aan Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallam) in de grot Hira?)

De Lailat-oel-Qadr is beter dan duizend maanden

Er was eens een man van Bani Israel die ´s nachts gebed verrichtte en overdag Jihad (heilige oorlog) voerde tot aan de avond, en hij deed dat duizend maanden lang! Toen de vrienden van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) dat hoorden, waren ze natuurlijk onder de indruk. Toen openbaarde Allah: "De Lailat-oel-Qadr is beter dan duizend maanden." De Lailat-oel-Qadr is een geschenk van Allah aan ons. Als we erin slagen de Lailat-oel-Qadr door te brengen met het aanbidden van Allah, dan is dat alsof we Hem duizend maanden hebben aanbeden. En duizend maanden, dat is 30.000 dagen! Ongeveer 83 jaar! Dus een mensenleven lang of zelfs nog langer! En dat alles het resultaat van één nacht. Dit is echt één van de zegeningen van Allah. Denk eens aan de mensen die lang voor ons leefden en hoe oud zij werden. Van de Profeet Noeh (aleihi ssalam) weten we dat hij 950 jaar bij zijn volk verbleef. Dus de mensen werden toen veel en veel ouder dan wij nu, en hadden veel meer kans om veel hasanaat te
krijgen, konden veel meer bidden, veel meer goede daden doen. Maar Allah
compenseert dit door ons de Lailat-oel-Qadr te geven. Als we alleen maar één keer in ons leven erin slagen de Lailat-oel-Qadr te vinden en deze goed te benutten, dan hebben we de hasanaat van 83 jaar aanbidding daarmee gekregen!

De Engelen en de Geest dalen neer met alle beschikkingen De Engelen en de Geest (dat is de engel Djibriel (aleihi assalam)) brengen in de Lailat-oel-Qadr alles wat Allah voor het komende jaar heeft besloten, naar beneden. Dus wie er zal sterven, wie geboren zal worden, wie naar het Paradijs zal gaan, wie naar de Hel zal gaan, wie gelukkig zal worden, wie ongelukkig, welke (natuur)rampen zullen plaatsvinden, alles wat er gaat gebeuren wordt in die nacht naar beneden gebracht. Sta daar eens bij stil, misschien brengen de engelen in de komende Lailat-oel-Qadr iets voor jou mee naar beneden. We weten niet of er voor ons iets bij zal zitten, en of het leuk zal zijn of niet. Maar als we straks tijdens de laatste tien nachten ´s nachts opstaan in de hoop dat het de Lailat-oel-Qadr is, en we beseffen dat dan misschien wel de beschikking naar beneden komt, dan
zal inshaallah onze vrees voor Allah toenemen. InshaAllah gaan we dan ons best doen Hem nog meer en nog beter te aanbidden. Dat de engelen naar beneden komen, betekent ook dat de aarde vol zal zijn met engelen, op zoek naar mensen die Allah aanbidden en waarvoor ze du´a kunnen doen. Normaal gesproken als mensen bij elkaar komen om over Allah te praten en te leren, dan gaan de engelen naar hun toe en spreken doe´as uit voor hen. In deze nacht zullen het er nog meer zijn. Nog een reden om die nacht niet mis te lopen.

In deze nacht heerst er vrede tot aan de ochtendschemering In de Lailat-oel-Qadr zullen de sjeiyatien niets slechts kunnen doen. De hele nacht zal vol vrede zijn. De aarde zal vol engelen zijn, en engelen houden niet van plaatsen waar slechte dingen gebeuren. Ze houden ook niet van plaatsen waar veel sjeiyatien zijn. Dus deze nacht zal vol vrede zijn. Het is ook een nacht vol vrede, omdat veel mensen door hun aanbidding van Allah in die nacht, gered zullen worden van bestraffing. De Profeet heeft immers gezegd: "Degene die vast in de Ramadan, met geloof en de hoop op een beloning, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden en degene die wakker blijft in de Lailat-oel-Qadr met geloof en hoop op
een beloning, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden."

Nu we weten wat de waarde is van deze nacht, willen we natuurlijk weten wat we kunnen doen.

We moeten ons deze nacht bezighouden met het aanbidden van Allah (dus niet met t.v kijken, eten, etc.!)
* De beste vorm van aanbidding die we kunnen doen, is bidden. Het maakt niet uit hoeveel of hoelang. Als je maar een paar soerah´s kent, dan zeg je die. Als je het niet zolang kunt volhouden, dan pauzeer je tussendoor. Het gaat er niet om hoeveel rakaat je bidt, maar hoe je ze bidt, dus
geconcentreerd en met je gedachten bij Allah.

* We kunnen Qor´aan lezen en reciteren. Voor elke letter van de Qor´aan die we reciteren, krijgen we een beloning.

* Het is goed om dhikr te doen. Dhikr is het gedenken van Allah, bijvoorbeeld door te zeggen: Soebhanallah walhamdoelillah wa la ilaaha illallaah wa allahu akbar

* We moeten niet vergeten om Allah om vergeving te vragen voor onze fouten. Dit is de nacht waarin we vergeven kunnen worden. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) leerde de mensen de volgende du´a voor de Lailat-oel-Qadr:

"Allahoemma innaka afuwwun, tuhibbul ´afwa, fa´fu ´anni"

(O Allah, U bent de Altijdvergevende, U houdt van vergeving, dus vergeef mij)

* We kunnen du´a verrichten voor alles wat we willen, want de Profeet
(sallallahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd dat du´a aanbidding is. In een
andere hadieth lezen we dat de du´a van een vastende wordt verhoord, en van degene die vast op het moment dat hij zijn vasten breekt, dus de Ramadan is bij uitstek de maand om veel du´a te doen.

En laten we in onze du´a´s niet alleen denken aan onszelf en de mensen in onze directe omgeving, maar ook aan alle ander moslims ter wereld die we niet kennen maar die onze du´a´s wel nodig hebben. Dus inshaAllah zullen we allemaal in de komende tien dagen ´s nachts opstaan voor wat extra salah, Qor´aanlezen, du´a etc. Het is een kleine moeite, maar met een grote beloning . Het zou jammer zijn deze kans te laten lopen.

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd: "De maand Ramadan is gekomen, een gezegende maand waarin Allah het vasten voor jullie verplicht heeft gemaakt. In deze maand zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn
geketend. In deze maand is een nacht, beter dan duizend maanden. Wie de
voordelen van deze nacht verliest, heeft iets verloren wat niet vervangen kan worden." (Ahmed, An-Nasa´i)

oem_omar
01-09-10, 09:39
djazaaka Allahu ghairan voor het delen

salam alykoum oem Omar

lady_soumaya
01-09-10, 10:03
Up.
Soekran voor het delen, zuster.

OegtNajat
01-09-10, 13:40
Up.
Soekran voor het delen, zuster.

Laa shokran:sjans:

OegtNajat
01-09-10, 13:46
djazaaka Allahu ghairan voor het delen

salam alykoum oem Omar

Wa Iyaaki