PDA

Bekijk Volledige Versie : Lhob Fi AllahOegtNajat
15-09-11, 11:22
BismiAllahie rahmaanie Rahiem,Veel mensen zijn gewend geraakt aan het idee dat hun relatie met Allah een relatie is van “verplichtingen” en “angst”. Men is bang om naar de Hel te gaan. Men bidt omdat men bang is om naar de Hel te gaan. Men vast omdat men bang is om naar de Hel te gaan. Maar deze mensen die zo denken begrijpen de relatie tussen Allah en Zijn dienaren en de liefde van Allah voor Zijn dienaren niet goed. Waarom maken we dit geen doel in ons leven, dat Allah de Verhevene van ons houdt? Want wie oordeelt er over ons op de Dag des Oordeels? De basis van de relatie zijn niet de verplichtingen en angst, maar de basis is liefde en dat gaat gepaart met angst. Dit hoort erbij.

Als mensen naar je kijken, dan kijken ze naar wat je hebt, ze kijken naar je kleren, je auto, je uiterlijk, je huis. En de meeste mensen zorgen ervoor dat ze er goed uit zien voor anderen. Maar Allah de Verhevene kijkt niet naar je uiterlijk, Hij kijkt naar je hart. Dus pas op! Zorg er voor dat je niet in de situatie bent dat hetgeen waar de mensen naar kijken mooi is, en dat hetgeen waar Allah naar kijkt lelijk is.

In een h'adieth Qoedsi lezen we het volgende: “Als Allah van een dienaar (van Hem) houdt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: “Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem.” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Dus Djibriel houdt van hem.” Dan roept hij (Djibriel) in de hemel, zeggende: “Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem.” En de bewoners van de hemel houden van hem. Hij (de profeet) zei: “Dan is acceptatie voor hem op aarde gevestigd.” En als Allah een dienaar (van Hem) verafschuwt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: “Ik verafschuw die-en-die, daarom, verafschuw hem.” Dus Djibriel verafschuwt hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: “Allah verafschuwt die-en-die, daarom, verafschuw hem.” Hij (de profeet) zei: “Dus de bewoners van de hemel verafschuwen hem en verafschuwing voor hem is op aarde gevestigd.”

Kijk eens hoe Allah de Almachtige Zijn liefde aankondigt en kijk naar je zelf. Durf jij jouw liefde voor Allah tegenover andere mensen te verklaren?

Ik zie vele mensen hier in Nederland lopen met t-shirts van PSV of AJAX, of van hun favoriete muziekband, of ze hebben hun haar en kleding in een bepaalde stijl om te laten zien dat ze er van houden. Twee homoseksuelen bij mij in de straat hebben zelfs een vlaggenmast in hun voortuin met een homovlag. In Nederland kun je bijna overal voor uitkomen waar je voor staat. Maar kunnen wij moslims dat ook? Waar zijn wij als moslims? Komen wij er voor uit dat we moslims zijn of laten we ons wegstoppen in een hoekje? Hou jij van Allah? Laat jij door jouw baard zien dat je van Allah houdt? Laat jij door jouw hoofddoek of niqaab zien dat je van Allah houdt? Of zorgen we er voor dat hetgeen waar de mensen naar kijken goed is? Houden we meer van de mensen dan van Allah?! Vraag jezelf af, is jouw hart vol met liefde voor Allah?

Om iemand te zijn waarvan Allah de Verhevene houdt, betekent niet dat je perfect moet zijn en dat je nooit fouten maakt. Maar het betekent dat jouw gehoorzaamheid, jouw goede daden en jouw goed gedrag veel meer zijn dan je fouten. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Toen Allah de schepping voltooide, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn Genade bedwingt Mijn boosheid.” (Sah'ieh' Al-Boekhaarie, h'adieth 4.416)

In een andere h'adieth Qoedsi lezen we: “O zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, ook al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam, ook al kom je tot Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot als dat.”

Worden jullie harten hier niet warm van? Laat dit niet zien hoeveel Allah de Verhevene van Zijn oprechte dienaren houdt? Soebh'ana llaah. Allaahoe Akbar. En schamen wij ons dan niet dat wij deze liefde niet beantwoorden?

‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Als ze tegen me zouden zeggen op de Dag des Oordeels, “wij laten jouw vader en moeder jouw beoordelen”, dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij dan mijn vader en moeder.” Soebh'ana llaah, waren dit mensen zoals wij?

Als je mensen vraagt of ze van Allah houden, zullen ze allemaal zeggen, “ja, ik houd van Allah, we houden van Allah met heel ons hart”. Maar als je ze vraagt of ze bidden of vasten, dan zeggen ze, “uhh, nee…”. Laten hun daden ook zien dat ze van Allah de Verhevene houden? Bidden zij? Vasten zij? Werkelijk, er zijn broeders en zusters die continu vragen of iets verboden (haraam) is, of dat iets verplicht (waadjib) is. Ze zoeken naar een weg om het niet te hoeven of om het juist wel te mogen. Sommige gaan zelfs nog een stapje verder, die vragen zich af of iets heel erg haraam is of maar een beetje haraam. O Heer, leidt ons op Uw Weg en bescherm ons tegen dwaling.

Allah Ta'ala is niet zoals wij. Hij roept niet zomaar dingen, maar als Hij iets zegt, dan komt Hij ook met bewijs, maar als wij iets zeggen, blijkt dat dan ook uit onze daden?

http://i55.tinypic.com/2aenzfl.jpg