PDA

Bekijk Volledige Versie : De Soerahs die zijn Uitgekozen voor de Classificatie van Tawhiedhassan
02-10-11, 13:29
De Soerahs die zijn Uitgekozen voor de Classificatie van Tawhied (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27)

Shaych Hammaad bin Mohammed al-Ansaarie (rahiemehoellaah) heeft gezegd:

En deze soerah (al-Faatihah) is van de collectie van soerahs die zijn uitgekozen voor (de uitleg van) Tawhied. En de Soerahs die zijn uitgekozen voor Tawhied zijn vier in de Nobele Qor`aan:

a) Soerah al-Faatihah

b) Soerah al-Kaafiroen

c) Soerah “Qoel HoewalLaahoe Ahad” (Ighlaas)

d) Soerah al-Falaq

Elk van hen classificeert de (specifieke soort) Tawhied die daar specifiek betrekking op heeft.

Bijvoorbeeld, Soerah al-Faatihah classificeert de gehele Tawhied.

En Soerah al-Kaafiroen omvat Tawhied al-Oeloehiyyah, bedoelende de (Tawhied van) `Ibaadah.

En Soerah “Qoel Hoewallaahoe Ahad” (Ichlaas) omvat Tawhied al-Asmaa was-Sifaat.

En Soerah al-Falaq omvat Tauwhied ar-Roeboebiyyah.

En als dit ook maar iets aantoont, dan is het wel de waarde van Tauwhied, want Allaah heeft voor elke soort van deze Tauwhied een gehele Soerah geopenbaard. En dit was totaal niet het geval voor de regelgevingen (ahkaam), noch voor de foeroe` (bijkomstige zaken), net zoals Allaah, de Machtigste en Majesteitelijke heeft gezegd:

“En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden.” [Soeraah Ad-Dzaariyaat: Vers 56]

Zijn uitspraak, “zodat zij Mij zouden aanbidden”, is Tauwhied.

En het eerste bevel in het Boek van Allaah is het bevel om te aanbidden, zoals voorkomt in Soerah al-Baqarah:

“O mensheid, aanbid jullie Heer.” [Soerah al-Baqarah: Vers 21]

Hieruit komen we te weten dat de openbaring van Allaah, de Machtigste en Majesteitelijke van vier soerahs, die elk van hen Tawhied omvat, een indicatie is van het belang van Tawhied, en dat, dat het geheim is achter de schepping van de Djinn en Mensheid.

Bron: Rasaa`il fil-`Aqiedah, pagina 18 (Maktabah al-Foerqaan)


http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27