PDA

Bekijk Volledige Versie : De Status van de kennis van Tawhiedhassan
02-10-11, 13:32
De Status van de kennis van Tawhied (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27)Voorwaar, alle Lof en Dank komen toe aan Allaah, we prijzen Hem, zoeken hulp tot Hem, en vragen Hem om vergeving. We keren ons in berouw tot Hem en zoeken toevlucht tot Allaah tegen het kwaad in onszelf en tegen de zondes in ons handelen. Eenieder die geleid wordt door Allaah kan door niemand misleid worden en een ieder die door Allaah misleid wordt kan door niemand geleid worden.

Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, zonder partner of deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed1 Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge Allaah’s Zegeningen en Vredeswensen met hem zijn, zijn familie, zijn metgezellen en een ieder die hen in oprechtheid volgt.

Voor wat nu volgt: De kennis van at-Tawhied vormt de meest nobele kennis, van de meest grootste waarde en noodzakelijkste kennis, omdat het de kennis Allaah, Zijn Namen, Eigenschappen, en Zijn rechten op Zijn dienaren is. En deze kennis vormt de sleutel tot de weg naar Allaah, en het is het fundament voor Zijn wetgeving.

Dit is ook wat de Boodschappers een unanieme eensgezindheid over hadden, om daartoe uit te nodigen.

Allaah (soebhaanahoe wa ta'ala) zegt:

“En Wij zonden geen Boodschapper voor jou (O Mohammed), behalve dat Wij aan hem openbaarden (zeggende): La ilaha illa Ana [niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden alleen ik (Allaah)], dus aanbidt Mij daarom (alleen en geen ander).” (Soerat Al-Anbiyaa 21, 25)

En Allaah heeft voor zichzelf getuigd voor al-Wahdanieyah[1] Ook de engelen en mensen van kennis getuigen voor Zijn Wahdanieyah:

“Allaah getuigt dat La ilaaha illa Hoewa (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij), en (ook) de Engelen, en de bezitters van kennis (getuigen dit ook); (Hij houdt altijd) zijn schepping in rechtvaardigheid. La ilaaha illa Hoewa, de Almachtige, de Alwijze.” (Soerat Aal-‘Imraan 3, 18)

Gegeven deze erkenning van de status van at-Tawhied, is het daarom een plicht voor elke moslim om juist aan deze kwestie aandacht te besteden door het te leren, onderwijzen, begrijpen, en er in te geloven, zodat hij zijn Dien[2] op een solide fundament kan bouwen, in de meest rustige gemoedstoestand en onderwerping dat hem de juiste vruchten en resultaten zal doen opleveren.

Bron: Sharh Oesoel al-Iemaan

[1] Dat Hij de Enige ware God is die het recht heeft om aanbeden te worden, Niets of niemand is gelijk aan Hem, noch in Zijn Namen noch in Zijn Eigenschappen.
[2] Dien: Is veel omvattender in zijn betekenis dan het Westelijke begrip van “religie”. Elk aspect van het leven onderstreept de openbaring van Allaah. Daarom omvat ‘Dien’ het leven in elk van zijn diverse fases en complexiteit.


http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27