PDA

Bekijk Volledige Versie : [Boek] Tawhied vereenvoudigdhassan
07-03-12, 10:40
Tawhied vereenvoudigd

Download als PDF. (https://docs.google.com/file/d/0B5z_mnm1XrTcZXFiUkFtUGlSdkdqcUpPaTVicGRMQQ/edit?pli=1)

Inhoudsopgave:

Voorwoord (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129289&viewfull=1#post129289)

Betekenis van het begrip Tawhied (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129290&viewfull=1#post129290)

De verschillende categorieën van Tawhied (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129291&viewfull=1#post129291)

Het belang en de verhevenheid van Tawhied (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129292&viewfull=1#post129292)

De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129293&viewfull=1#post129293)

De voorwaarden van Laa ilaaha ill-Allah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129294&viewfull=1#post129294)

Mohammed vrede zij met hem is de Boodschapper van Allah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129295&viewfull=1#post129295)

Shirk (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129296&viewfull=1#post129296)

De verschillende vormen van grote Shirk (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129297&viewfull=1#post129297)

Voorbeelden van grote en kleine Shirk (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129298&viewfull=1#post129298)

Het gevaar van Shirk en de bestraffing ervan (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129299&viewfull=1#post129299)

De zaken die de Islam verbreken (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129300&viewfull=1#post129300)

Het niet geloven in at-Taaghoet (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129302&viewfull=1#post129302)

De drie fundamenten (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129304&viewfull=1#post129304)

Koefr (ongeloof) (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129308&viewfull=1#post129308)

Nifaaq (Hypocrisie) (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129310&viewfull=1#post129310)

Islam (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129311&viewfull=1#post129311)

De zuilen van de Islam (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129312&viewfull=1#post129312)

Al-Imaan (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129313&viewfull=1#post129313)

De zuilen van Imaan (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129314&viewfull=1#post129314)

Al-Ihsaan (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129315&viewfull=1#post129315)

Aanbidding (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129316&viewfull=1#post129316)

Categorieën van liefde (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129317&viewfull=1#post129317)

Vrees (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129318&viewfull=1#post129318)

Hoop (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129319&viewfull=1#post129319)

Vertrouwen (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129320&viewfull=1#post129320)

De smeekbede (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129321&viewfull=1#post129321)

Ar-Roeqaa (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129323&viewfull=1#post129323)

Amuletten (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129324&viewfull=1#post129324)

At-Tabarroek (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129325&viewfull=1#post129325)

At-Tawassoel (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129326&viewfull=1#post129326)

Het offeren voor een ander dan Allah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129327&viewfull=1#post129327)

Het doen van een gelofte aan een ander dan Allah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129328&viewfull=1#post129328)

Al-Isti'aanah, al-Istighaathah en al-Isti'aadhah (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129329&viewfull=1#post129329)

ash-Shafaa'ah (Voorspraak) (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129330&viewfull=1#post129330)

Het bezoeken van graven (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129331&viewfull=1#post129331)

Tovenarij (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129332&viewfull=1#post129332)

Waarzeggerij en helderziendheid (http://forum.risala.nl/showthread.php?17906-Boek-Tawhied-vereenvoudigd&p=129333&viewfull=1#post129333)

hassan
07-03-12, 10:42
Voorwoord
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der profeten en boodschappers, onze Profeet Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.


Vervolgens:


Deze korte nuttige samenvatting bevat complete vraagstukken en belangrijke leerpunten op het gebied van Tawhied. Het belang van Tawhied kan niet voldoende benadrukt worden. De daden van de dienaar worden zonder Tawhied niet geaccepteerd en Allah is niet tevreden totdat de dienaar met de Tawhied komt. Deze verkorte samenvatting omvat voorwaarden, basisprincipes en diverse categorieën die voor de lezer bijeengebracht zijn, inzichtelijk worden gemaakt en hem in staat stellen dit alles duidelijk in zijn hoofd te rangschikken. Men zal nooit achter iets kunnen komen, behalve als hij over de volgende twee zaken beschikt:


1. De werkelijke betekenis van dat ‘iets’. 2. Duidelijkheid over het tegenovergestelde van dit ‘iets’.


Ik heb mijn best gedaan om de werkelijkheid van Tawhied, haar fundamenten en haar categorieën te verduidelijken. Vervolgens heb ik weer het tegenovergestelde van Tawhied behandelt: namelijk Shirk. Ik heb het gedefinieerd, haar verschillende vormen, categorieën en wetsoordelen verduidelijkt, omdat:


Het ene tegenovergestelde laat zien hoe verheven het andere tegenovergestelde is.
En met het tegenovergestelde maakt men onderscheid tussen zaken.


Het is niet mogelijk om de schoonheid en de verhevenheid van Tawhied aan te tonen, zonder dat men kennis opdoet over de verdorvenheid en het gevaar van Shirk. Ook heb ik aan deze samenvatting andere belangrijke onderwerpen toegevoegd, waarmee een Moewahhid (monotheïst) niet zonder kan. Ik heb mij ingespannen om deze zaken te rangschikken, op elkaar af te stemmen en te categoriseren. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de Islamitische grenzen (Hoedoed) en het definiëren van deze onderwerpen vergezeld met bewijzen. Dit alles in het kort zodat deze samenvatting gemakkelijk is om te begrijpen en om te onthouden.


Ik heb getracht af te zien van lange eentonige teksten, samenvattingen die het onderwerp onvoldoende verduidelijken en heb voor deze samenvatting geprobeerd de middenweg te bewandelen. Als ik gelijk heb, dan komt het van Allah alleen en als ik een fout heb begaan, dan komt het van mijzelf en de shaytaan.


Ik heb voor deze samenvatting de boeken van de nauwkeurige geleerden geraadpleegd, zoals: Sheich al-Islaam Ibn Taymiyyah, zijn leerling Ibn al-Qayyim en de imam, de Moedjaddid (vernieuwer) Mohammed ibn cAbd al-Wahhab. En van de hedendaagse geleerden: Zijne Eminentie, Sheich cAbd al-cAziez bin Baaz, Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien, Sheich Mohammed Naasir ad-Dien al-Albaani, Sheich Saalih al-Fawzaan en Sheich cAbd Allah ibn Djibrien. Moge Allah degenen die overleden zijn begenadigen en degenen die nog in leven zijn bewaren en ons met hun kennis baten.


Deze korte samenvatting heb ik de naam ‘Tawhied Vereenvoudigd’ gegeven en ik vraag de Beschermer, Die hiertoe in staat is om dit werk van nut te laten zijn en dit in mijn weegschaal van goede daden te laten terugkomen op de Dag dat ik Hem zal ontmoeten. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, met zijn familieleden en zijn metgezellen.
cAbdoellah bin Ahmed al-Hoewayl

hassan
07-03-12, 10:43
Betekenis van het begrip Tawhied
Taalkundige betekenis: Tawhied stamt af van het woord Wahhada en houdt in dat je van iets één maakt. Bijvoorbeeld:
Als je zegt: “Niemand vertrekt uit het huis, behalve Mohammed.” Mohammed is dan de enige die het huis verlaat.

En als je zegt: “Niemand staat op tijdens de vergadering, behalve Khalied.” Dus alleen Khalied is de enige die is opgestaan tijdens de vergadering.Islamitische betekenis:Het één maken van Allah wat betreft:1. Zijn Heerschappij (Roeboebiyyah)

2. Zijn Alleenrecht op aanbidding (Oeloehiyyah)


3. Zijn Namen en eigenschappen (Asmaa’ was Sifaat)[1]


[1] Al-Qawl ul-Moefied van Sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 8

hassan
07-03-12, 10:45
De verschillende categorieën van Tawhied

Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Tawhied ur-Roeboebiyyah
2. Tawhied ul-Oeloehiyyah

3. Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende categorieen van Tawhied:

Categorie van Tawhied
Betekenis
BewijsTawhied ur-Roeboebiyyah


Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft:

1 Zijn Schepping
2 Zijn Koninkrijk
3 Het besturen

Of: Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft Zijn Daden. Voorbeelden van Zijn Daden: het scheppen, het onderhouden, het schenken van leven, het doden, het laten regenen en het laten groeien van planten en bomen enz.
“Weet, dat het scheppen en het bevelen aan Hem is voorbehouden.”

(Soerat al-Acraaf: 54)


“En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe.”

(Soerat Aali cImraan: 189)


“Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”

(Soerat Yoenoes: 31)Tawhied ul-Oeloehiyyah: wordt ook wel Tawhied ul-cIbaadah genoemd.
Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft de daden van aanbidding, zoals het gebed, het vasten, de Hadj, het vertrouwen, het doen van een gelofte, vrees, hoop, liefde en andere daden van aanbidding
“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)“En aanbidt Allah en kent Hem geen deelgenoot toe.”

(Soerat an-Nisaa’: 36)“En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan ik is, aanbidt Mij dus.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 25)

Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat

Dit houdt in: het beschrijven van Allah, zoals Hij Zichzelf heeft beschreven en zoals de Profeet vrede zij met hem Hem heeft beschreven, zonder dat er sprake is van:
Takyief (het toekennen van een hoedanigheid)
Tamthiel (het trekken van een vergelijking)
Tahrief (verdraaiing)
Tactiel (ontkenning)
“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”

(Soerat ash-Shoeraa: 11)
“En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.”

(Soerat al-Acraaf: 180)

Belangrijke opmerkingenTen eerste: Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën. Men is verplicht om elke categorie te accepteren. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie dus gelooft in één onderdeel van Tawhied maar niet in een ander is geen Moewahhid (gelovige in de Tawhied: monotheïst).1

Ten tweede: Men moet weten dat de ongelovigen, die de Boodschapper van Allah bestreden heeft, het eens waren met Tawhied ur-Roeboebiyyah. Zij gaven toe dat Allah de Schepper en de Onderhouder is en Degene is Die doet leven, doet doden, baat, schaadt en over alle zaken gaat. Maar dit deed hen nog niet binnentreden tot de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:“Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”


(Soerat Yoenoes: 31)2
Ten derde: Tawhied ul-Oeloehiyyah was het onderwerp van Dacwah van de Boodschapper omdat dit de basis is voor alle daden van aanbidding. Zonder dat dit in orde is zijn alle daden van aanbidding incorrect. Wanneer dit niet correct is treedt het tegenovergestelde ervan op: Shirk.3De wrijving tussen de Boodschapper en zijn volk ontstond vanwege deze categorie van Tawhied. Het is dus verplicht om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan, de onderwerpen ervan goed te leren en de fundamenten ervan goed te begrijpen.41Haashiyat ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 12. 2 Madjmoecat at-Tawhied, deel 1, blz. 72.

3cAqiedatoe Tawhied van Sheich Saalih al-Fawzaan, blz. 48.

4Kitaab Oesoel ul-Imaan fie Dhaw’ il-Kitaab was Soennah, blz. 26.

hassan
07-03-12, 10:56
Het belang en de verhevenheid van Tawhied

Tawhied is de belangrijkste zuil van de Islam

Het is niet mogelijk voor een persoon om de Islam te betreden zonder te getuigen van de Tawhied.

De Profeet vrede zij met hem zei: “De Islam is gebouwd op de volgende vijf zuilen:
Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.
Het onderhouden van de Salaah (gebed).
Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
Het vasten van de Ramadan.

Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Kacbah) voor degene die daartoe in staat is.”

(al-Boechari en Moeslim)

2. Tawhied is het allerbelangrijkste wat er is en behoort tot de eerste verplichte handelingen.

Tawhied komt voor alle daden en komt voor alle andere belangrijke zaken die zijn geopenbaard. Het is ook het eerste waarnaar uitgenodigd dient te worden. De Profeet vrede zij met hem zei tegen Moecadh toen hij hem stuurde naar Jemen: “Je zult komen bij een volk dat behoort tot de mensen van het Boek: het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.” En in een andere overlevering “Totdat zij Allah één maken.”


(al-Boechari en Moeslim)


3. De daden van aanbidding worden niet geaccepteerd, behalve als Tawhied aanwezig is.

Er is hier sprake van een Shart Sihah (vereiste voor authenticiteit): een basisvereiste die aanwezig dient te zijn alvorens de daden van aanbidding. Daden van aanbidding worden geen daden van aanbidding genoemd zolang Tawhied niet aanwezig, zoals er geen sprake is van het gebed, behalve indien er sprake is van reinheid. Als Shirk binnensluipt in de daden van aanbidding dan raken deze daden ongeldig, zoals de reinheid ongeldig wordt bij het voordoen van een Hadath (letterlijk een gebeurtenis die zich voordoet waardoor men de rituele wassing verliest), zo veranderen de daden, indien er geen sprake is van Tawhied, in Shirk, dit heeft als gevolg dat de daden verdorven raken en teniet worden gedaan. De pleger hiervan zal hierdoor voor eeuwig in het Vuur verblijven.[1]

Tawhied is een reden tot veiligheid en leiding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Degenen die geloven en hun geloof niet met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.”


(Soerat al-Ancaam: 82)
Met onrecht wordt hier Shirk bedoeld, zoals de Profeet vrede zij met hem dit duidelijk maakte.[2]

Ibn Kathier, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Oftewel, zij zijn degenen die hun daden van aanbidding met toewijding voor Allah alleen verrichten, zonder hem deelgenoten toe te kennen. Zij zijn degenen die veiligheid toekomt op de Dag van de Opstanding en zij zijn de (recht)geleide mensen in dit leven en in het Hiernamaals.”[3]
Wie met de complete Tawhied komt zal complete veiligheid toekomen, complete leiding krijgen en zal het Paradijs binnentreden zonder gestraft te worden.[4] En Shirk is de grootste onrecht en Tawhied is de grootste rechtvaardigheid.[5]

4. Tawhied is een reden tot het binnentreden van het Paradijs en het zich bevrijden worden van het Hellevuur.

De Profeet vrede zij met hem zei: “Wie getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah alleen, zonder deelgenoten, en dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is, en dat cIesaa (Jezus) de Dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper, en Zijn Woord dat Hij heeft geschonken aan Mariam en een Roeh (ziel dat afkomstig is) van Hem, en dat het paradijs waarheid is en dat het Hellevuur waarheid is: Allah zal Hem op basis van zijn daden het Paradijs binnenlaten.”


(al-Boechari en Moeslim)

Tevens zei de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degene die zegt: ,,Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensende.”


(al-Boechari en Moeslim)

5. Tawhied is een redding van het verdiet in dit wereldse leven en het Hiernamaals. Ibn al-Qayyim, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Tawhied is de redding van zowel de vijanden en de verdedigers van Tawhied.” Wat betreft:

- De vijanden van Tawhied

Tawhied is hun redding van de wereldse kwellingen. Allah zegt:

“En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem) toe.”


(Soerat al-cAnkaboet: 65)

- De verdedigers van Tawhied

Tawhied is hun redding in dit leven en in het Hiernamaals. Er bestaat geen beter middel tegen alle moeilijkheden dan Tawhied. Gedenk de smeekbede van Dhaa Noen (Yoenes) toen hij in de buik van de vis zat. Een persoon zegt niet de volgende smeekbede, of Allah zal zijn kwellingen van hem wegnemen:

“Laa ilaaha illa antaa. Soebhaanaka inni koentoe minna Dhaalimien.”

(Er is geen god dan U. Verheven zij U. Waarlijk, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.)
(Ibn al-Qayyim zegt) verder: “Datgene wat men naar de afgrond leidt, is Shirk en het enige wat men van de ondergang behoedt, is Tawhied.”[6]

Tawhied is de wijsheid achter het scheppen van de mens en de djinns. Allah, de Verhevene, zegt:

“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”


(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)


Oftewel Hem één te maken wat betreft aanbidding. De reden waarom Boodschappers zijn gestuurd, Boeken geopenbaard, Goddelijke Wetten zijn voorgeschreven schepselen zijn geschapen is voor het één maken van Allah en om Hem alleen te aanbidden zonder hem deelgenoten toe te kennen.[1] Madjmoecat ut-Tawhied, deel 1, blz. 71.
[2] Al-Boechari, 2/484, overlevering van Ibn Mascoed.
[3] Tafsier ul-Qur’aan ul-cAdhiem, deel 2, blz. 277.
[4] Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 51.
[5] Al-Djawaab ul-Kaafiy van Ibn al-Qayyim, blz. 312.
[6] Al-Fawaa’id (samengevat), blz. 132-133.

hassan
07-03-12, 10:58
De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah

Allah zegt:

“Allah getuigt dat er waarlijk geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis (bevestigen dit), standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”


(Soerat Aali cImraan: 18)

“Weet dat er geen god is dan Allah.”


(Soerat Moehammed: 19)
De ware betekenis van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ is: Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah.De valse betekenis van Laa ilaaha ill-AllahDikwijls wordt de werkelijke betekenis van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ verkeerd uitgelegd, zo komt men nog wel eens de volgende betekenissen tegen:

- Niets wordt aanbeden behalve Allah

Dit is onjuist, want dit suggereert dat alles wat terecht dan wel onterecht aanbeden wordt, Allah is.

- Allah de Enige Schepper is.

Dit is slechts een gedeelte van de betekenis, maar dit is niet waar het werkelijk om gaat. Zou dit de ware betekenis zijn van ‘Laa ilaaha ill-Allah’, dan was de strijd tussen de Profeet vrede zij met hem en de ongelovigen onnodig, want zij getuigden ook dat Allah de Enige Schepper is.
- Niemand het recht heeft om regels uit te vaardigen, behalve Allah.

Dit is ook slechts een gedeelte van de betekenis, maar dit is niet genoeg en dit is wederom niet waar het werkelijk om gaat, want laten we veronderstellen dat het recht om regels uit te vaardigen alleen aan Allah wordt toegekend, terwijl daarentegen nog steeds anderen naast hem worden aanbeden, dan is er nog steeds geen sprake van ware Tawhied (Eenheid van Allah).De fundamenten van Laa ilaaha ill-AllahTen eerste: De ontkenning (Nafiey) dat iets anders dan Allah het recht heeft aanbeden te worden. Dit op basis van het zinsdeel ‘Laa ilaah’.

Ten tweede: De bevestiging (Ithbaat) dat alleen Allah aanbeden mag worden zonder dat Hem deelgenoten worden toegekend. Dit op basis van het zinsdeel ‘ill-Allah’. Het bewijs hiervoor vindt men in de volgende vers:

En wie de Taaghoet (alles wat naast Allah aanbeden wordt) verwerpt (dit zinsdeel betreft de ontkenning) en in Allah gelooft (dit zinsdeel betreft de bevestiging): Hij heeft waarlijk het stevigste houvast gegrepen, dat onbreekbaar is.


(Soerat al-Baqarah: 256)

En (gedenkt) toen Ibrahiem tot zijn vader en zijn volk zei: “Waarlijk, ik wil niets te maken hebben met datgene wat jullie aanbidden (de ontkenning). Behalve Degene Die mij heeft geschapen (de bevestiging): Waarlijk, Hij zal mij leiden.”


(Soerat az-Zoechroef: 26-27)

De mens zal pas profijt hebben van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ als hij de werkelijke betekenis ervan kent en handelt in overeenstemming met deze betekenis, namelijk: het verlaten van de aanbidding van anderen dan Allah voor het aanbidden van Hem alleen.[1][1] Bayaan Macnaa Kalimat Laa Ilaaha Ill-Allah van Sheich bin Baaz, blz. 5 en Oesoel ath-Thalaathah, blz. 10 en cAqiedat ut-Tawhied van Sheich al-Fawzaan, blz. 50-51.

hassan
07-03-12, 10:59
De voorwaarden van Laa ilaaha ill-Allah

Er zijn acht voorwaarden waaraan iemand dient te voldoen alvorens ‘Laa ilaaha ill-Allah’ van hem wordt geaccepteerd. Dit zijn:


1. Kennis

Men dient te weten wat de betekenis is van ‘Laa ilaaha ill-Allah’, zowel het bevestigende als het ontkennende deel ervan. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden.”


(Soerat Moehammad: 19)


2. Overtuiging

Men dient overtuigd te zijn van het feit dat alleen Allah het recht heeft aanbeden te worden. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.”


(Soerat al-Hoedjoeraat: 15)


3. Toewijding

Men moet alleen Allah aanbidden zonder Hem enige deelgenoten toe te kennen. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En zij werden niets anders opgedragen dan Allah met toewijding te aanbidden...”


(Soerat al-Bayyinah: 5)

4. Oprechtheid

Men dient de daden bij het woord te voegen. Als men dus beweert te geloven, moet dit niet slechts bij lipdiensten blijven en moet zijn hart zich ook hebben overgegeven aan de eenheid van Allah. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Rekenen de mensen erop dat zij met rust zullen worden gelaten als zij zeggen: ,,Wij geloven.” En dat zij niet beproefd zullen worden? En waarlijk, Wij hebben degenen voor hen beproefd. Opdat Allah de oprechten en de leugenaars bekend zal maken.”


(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)


5. Liefde

Men dient de getuigenis af te leggen met liefde voor Allah, Zijn Profeet vrede zij met hem en de betekenis van deze woorden. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen, die zij liefhebben, zoals zij Allah liefhebben. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.”


(Soerat al-Baqarah: 165)


6. Overgave
Men dient alleen Allah te aanbidden en zich over te geven aan en te geloven in Zijn Wetgeving. Daarnaast moet men ervan overtuigd zijn dat de Wetgeving van Allah de Waarheid is. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:


“En keert terug tot jullie Heer en geeft jullie over aan hem.” (Soerat az-Zoemar: 54)

7. Aanvaarden

Men dient de getuigenis te aanvaarden. Dit houdt in dat men dient te aanvaarden dat Allah alleen aanbeden mag worden en niets of niemand anders. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Voorwaar toen er tegen hen gezegd werd: ,,Er is geen god dan Allah”, stelden zij zich hoogmoedig op en zij zeiden: ,,Zullen wij onze goden dan in de steek laten vanwege een bezeten dichter.”


(Soerat Saaffaat: 35-36)


8. Het niet geloven in datgene wat naast Allah wordt aanbeden

Men dient afstand te nemen van datgene wat naast Allah wordt aanbeden en dient de overtuiging te hebben dat dit tot de valsheid behoort. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

En wie de Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft: Hij heeft waarlijk het stevigste houvast gegrepen, dat onbreekbaar is.


(Soerat al-Baqarah: 256)[1]
[1] Toehfat ul-Ikhwaan bi Adjwibatin Moehimmah tatacalaq bi Arkaanil Islaam van Sheich bin Baaz, blz. 25-26. Al-Waadjibaat ul-Moetahattimaat, blz. 4-5. Ash-Shahaadataan macnahoemaa wa maa tastalzimoehoe koeloen minhoema van Sheich Ibn Djibrien, blz. 77-85

hassan
07-03-12, 11:01
Mohammed vrede zij met hem is de Boodschapper van Allah

Hier volgt een aantal bewijzen voor het feit dat Mohammed vrede zij met hem de Boodschapper is van Allah: Voorwaar, er is een Boodschapper, uit jullie midden, tot jullie gekomen. Hij trekt zich aan datgene wat jullie hebben moeten doorstaan. Hij bekommert zich over jullie, voor de gelovigen is hij genadig, barmhartig.


(Soerat at-Tauwbah: 128)
En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent.


(Soerat al-Moenaafiqoen: 1)

De betekenis van Mohammadan Rasoel-Allah

De onwrikbare overtuiging van het hart die tevens door de tong wordt bevestigd, dat Mohammed vrede zij met hem de dienaar en Boodschapper is van Allah, die naar de gehele mensheid en djinns is gestuurd.

De vereisten van Mohammadan Rasoel-Allah

1 Het erkennen van zijn Boodschap.
2 Het geloven in het feit dat hij de dienaar is van Allah. Hij is een Boodschapper die niet verloochend mag worden en een dienaar die niet aanbeden mag worden.De voorwaarden van Mohammadan Rasoel-Allah

1 Het geloven in datgene wat hij ons heeft verteld.
2 Hem gehoorzamen in datgene wat hij ons heeft opgedragen.
3 Het vermijden van datgene wat hij ons heeft verboden.
4 Het slechts aanbidden van Allah op de wijze die hij, Mohammed vrede zij met hem, ons heeft voorgeschreven.[1]

[1] Aclaam us-Soennat ul-Manshoerah, blz. 42. Sharh Doeroes al-Moehimmah, blz. 100 van cArfadj en Oesoel uth-Thalaathah, blz. 10.

hassan
07-03-12, 11:07
Shirk

Taalkundige betekenis: gelijkstellen en deelnemen.

Islamitische betekenis: een ander gelijkstellen aan Allah in wat betreft zaken die slechts Hem toebehoren.Verschillende vormen van Shirk


Grote Shirk: Shirk waarover de Islamitische wetgeving heeft gesproken en de pleger ervan buiten het geloof plaatst.Kleine Shirk: iedere daad, ongeacht of dit nu uitspraak of handeling is en door de Islamitische wetgeving als Shirk is benoemd, maar de pleger ervan niet buiten het geloof plaatst.[1]
Het verschil tussen grote Shirk en kleine Shirk[2]
Grote ShirkKleine ShirkPlaatst de pleger ervan buiten het geloof.
Plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.


De pleger ervan verblijft voor eeuwig in het Vuur.
De pleger ervan verblijft niet voor eeuwig in het Vuur.


Doet alle daden teniet gaan.
Doet niet alle daden teniet gaan, slechts de daden die gepaard gaan met Riyaa’ (aanbiddingen verrichten om gezien te worden).

[1] Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 42. Ifaadat ul-Moestafied van Asmariy, blz. 20.

[2] Kitaab ut-Tawhied van Sheich al-Fawzaan, blz. 13-14.

hassan
07-03-12, 11:09
De verschillende vormen van grote Shirk

Grote Shirk is onder te verdelen in vier categorieën:
Shirk in het verrichten van smeekbeden


Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem) toe.”


(Soerat al-cAnkaboet: 65)

Shirk in de intentie, wil en voornemen

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Wie uit is op het wereldse leven en haar versierselen, Wij zullen hun daden daarin (dan) volledig vergoeden en zij zullen daarin niet benadeeld worden. Dat zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets anders dan Vuur te wachten staat, en al datgene wat zij daarin (het wereldse leven) verrichtten wordt teniet gedaan. En vals is datgene wat zij pleegden te doen.”


(Soerat Hoed: 15-16)

Shirk in het gehoorzamen
Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Zij hebben hun schriftgeleerden en monniken tot deelgenoten van Allah gemaakt en (ook) de Messias de zoon van Mariam. En zij werden slechts opgedragen om één God te aanbidden. Er is geen god dan Hij. Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen”


(Soerah at-Tauwbah: 31)

Hieruit kunnen wij concluderen dat het niet toegestaan is om de geleerden en dienaren te gehoorzamen wanneer zij uitnodigen tot zonden. Toen cAdiyy ibnoe Haatim (die voordat hij zich bekeerde tot de Islam christen was) als reactie op deze vers tegen de Profeet vrede zij met hem zei: “Wij aanbaden hen niet.” Hierop antwoordde de Profeet vrede zij met hem dat het gehoorzamen van de schriftgeleerden en monniken wanneer zij uitnodigen tot een zonde een vorm van aanbidding is.


(at-Tirmidhi)

Shirk in de liefde

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen, die zij liefhebben, zoals zij Allah liefhebben. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.”


(Soerat al-Baqarah: 165)[1]


[1] Madjmoecat ut-Tawhied, deel 1, blz. 7-8

hassan
07-03-12, 11:12
Voorbeelden van grote en kleine Shirk

Voorbeelden van grote Shirk

Zichtbare grote Shirk, zoals:

- Het offeren in de naam van een ander dan Allah.
- Het afleggen van een gelofte aan een ander dan Allah.
- Het vragen van redding aan een ander dan Allah.Verborgen grote Shirk, zoals:

- De shirk van de hypocrieten en hun Riyaa’ (te kijk lopen).
- Geheime angst; dit betekent het vrezen van een ander dan Allah inzake datgene waar alleen Allah over gaat.

Voorbeelden van kleine Shirk


Zichtbare kleine Shirk, zoals:

- Het zweren bij een ander dan Allah.
- Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”
- Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”

Verborgen kleine Shirk, zoals:

- Lichte vorm van riyaa’
- Bijgeloof

Doecaa’ (smeekbede) die bescherming biedt tegen Shirk

Aboe Moesa overlevert: “De Boodschapper van Allah vrede zij met hem sprak ons op een dag toe en zei: ,,O mensen, vrees deze Shirk, want waarlijk, het ligt meer verborgen dan de voetstappen van mieren.” Er werd, door iemand waarvan Allah het wilde, tegen hem gezegd: ,,En hoe kunnen wij ons hiertegen beschermen, terwijl het (Shirk) meer verborgen ligt dan de voetstappen van mieren, O Boodschapper van Allah?” Hij zei:
,,Zegt: Allahoemma innaa nacoedhu bika an noeshrika bika shay’an naclamoehoewa nastaghfiroeka limaa laa naclamoehoe.”

“O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U, tegen het toekennen van iets, waarvan wij kennis hebben, als deelgenoot aan U en wij vragen U om vergeving voor de (door ons begane shirk) waarvan wij geen kennis hebben.”
(Ahmad)

hassan
07-03-12, 11:13
Het gevaar van Shirk en de bestraffing ervan

Allah vergeeft de pleger van Shirk niet als hij sterft en geen berouw heeft getoond. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

De pleger van Shirk treedt buiten de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En dit is een oproep van Allah en Zijn Profeet richting de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah en Zijn Boodschapper vrij zijn van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders).”

(Soerat at-Tauwbah: 3)
Allah accepteert de daden van een Moeshrik niet en al zijn voorgaande daden zullen zijn als verstrooid stof. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:

“En Wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot verstrooid stof.”

(Soerat al-Foerqaan: 23)


Het binnentreden van het Paradijs is haraam voor de pleger van Shirk en hij zal voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:

“Waarlijk, wie deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs voor hem verboden gemaakt en zijn verblijfplaats is het Vuur en voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”

(Soerat al-Maa’idah: 72)[1]


[1] Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 150-152. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 8

hassan
07-03-12, 11:14
De zaken die de Islam verbreken

Dit zijn de zaken die de Islam verbreken en haar ongeldig maken. Hiertoe behoren vele zaken, maar de meest gevaarlijke en voorkomende zijn de volgende tien:
1. Shirk in de cIbaadah van Allah. Dit betekent dat je anderen naast Allah aanbidt. Hieronder valt o.a. het brengen van offers aan een ander dan Allah. De bewijzen hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah:

“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat deelgenoten aan hem worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten (alles) aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)
“Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent; waarlijk, Allah heeft voor hem het Paradijs verboden gemaakt en zijn bestemming zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”

(Soerat al-Maa’idah: 72)


2. Als je niet direct aan Allah vraagt, maar je neemt een bemiddelaar tussen jou en Allah. Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan een profeet of een heilige, terwijl je denkt dat zij als bemiddelaar voor jou kunnen optreden bij Allah. Dit wordt ook wel voorspraak genoemd en in het Arabisch noemen we dit Shafaacah.

3. Als je een kaafir (ongelovige) niet als kaafir erkent, je twijfelt aan zijn ongeloof of je keurt sommige van zijn stromingen goed. Door dit te doen negeer je het gebod van Allah dat een ongelovige, ook al kan hij in iemands ogen ‘goede daden’ verrichten, de grootste zonde begaat (namelijk Shirk) en altijd bestemd zal zijn voor het Vuur als hij niet bijtijds berouw toont.

4. Wie ervan overtuigd is dat de leiding van een ander volmaakter is dan die van de Profeet vrede zij met hem of dat andermans oordeel beter is dan die van de Profeet vrede zij met hem, deze persoon is een kaafir.

5. Als je een hekel hebt aan iets wat van de Profeet Mohammed vrede zij met hem komt. De Soennah van de Profeet vrede zij met hem vormt een belangrijk deel van ons geloof. De manier waarop hij heeft geleefd, is voor ons het beste voorbeeld om te volgen. Allah heeft ons bevolen om Mohammed vrede zij met hem te volgen en te gehoorzamen. Dus als iemand hier een hekel aan heeft, dan is hij niet alleen ongehoorzaam tegenover de Profeet vrede zij met hem, maar ontkent hij bovendien een gebod van Allah. Deze persoon is kaafir, zelfs als hij zich houdt aan de rest van de geboden van Allah.

6. Als je de spot drijft met Allah en Zijn Profeet vrede zij met hem of je de Islam of één van diens regels belachelijk.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

"Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Als wij een groep van jullie vergeven dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren. ”

(Soerat at-Tauwbah: 65-66)


7. Als je jezelf bewust bezig houdt met Sihr(magie) en je er tevreden mee bent.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Zij volgden hetgeen de shayaatien (duivelen) voorlazen tijdens het leven van Soelayman. Soelayman was geen ongelovige maar de shayaatien waren ongelovig. Zij leerden de mensen magie en datgene dat nedergedaald is naar de twee engelen in Babylon, Haroet en Maroet. Maar geen van beiden (engelen) leerde iemand (zulke dingen) totdat zij zeiden: “Wij zijn slechts een beproeving, weest dus niet ongelovig (door het leren van deze magie van ons).” En van deze (engelen) leren mensen datgene wat een man van zijn vrouw scheidt, maar zij kunnen niemand schaden behalve met Allah’s toestemming.”

(Soerat al-Baqarah: 102)


8. Als je hulp en steun aan de kaafir biedt tegen de moslim. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
“O, jullie die geloven, Neemt niet de joden en de christenen als Awliyaa’ (vrienden, beschermers, helpers, enz.), zij zijn slechts elkaars awliyaa’. En als iemand onder jullie hen als awliyaa’ neemt, dan is hij voorzeker één van hen.”

(Soerat al-Maa’idah: 51)

9. Wie ervan overtuigd is dat het voor iemand toegestaan is om buiten de regels van de Islam te leven is een kaafir. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden en in het Hiernamaals behoort hij tot de verliezers.”

(Soerat Aali cImraan: 85)


10. Iemand die de Islam de rug toekeert, het geloof niet wil leren en niet wil toepassen. In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

En wie begaat er een groter onrecht dan hij die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich er vervolgens van afkeert? Voorzeker, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers.

(Soerat as-Sadjdah: 22)

OegtNajat
07-03-12, 11:15
SubhanaAllah djazak Allahoe ghairan.

Ik ga dadelijk alles goed door lezen.

hassan
07-03-12, 11:18
Het niet geloven in at-Taaghoet

De plicht om niet te geloven in at-Taaghoet

Het eerste dat Allah de mens heeft opgedragen is om niet te geloven in at-Taghoet en slechts te geloven in Allah. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van Allah:

“En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:.) ,,Aanbidt Allah en vermijdt at-Taaghoet.”

(Soerat an-Nahl: 36)

Op welke wijze dienen wij niet te geloven in at-Taaghoet?


Geloven dat het aanbidden van een ander dan Allah vals is en dit dient dan ook vermeden en verafschuwd te worden.
De volgelingen van at-Taaghoet Koeffaar (ongelovigen) te verklaren en hen te schuwen.

De belangrijkste at-Taaghoet


Iblies (shaytaan)
Wie naast Allah aanbeden wordt en hier tevreden mee is.
Wie de mensen uitnodigt naar de aanbidding van hem zelf.
Wie beweert kennis te hebben van het ongeziene.
Wie oordeelt met wetten die niet van Allah afkomstig zijn (en hij overtuigd is dat deze wetten beter zijn dan die van Allah).[1]

[1] Madjmoecat ut-Tawhied, blz. 14. Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 150.

hassan
07-03-12, 11:19
SubhanaAllah djazak Allahoe ghairan.

Ik ga dadelijk alles goed door lezen.

Ameen wa iyaaki.
Ja het is een verhelderend boek.

Wassalam.

hassan
07-03-12, 11:21
De drie fundamenten


De drie fundamenten van het geloof zijn:

Kennis opdoen over Allah.
Kennis opdoen over het geloof.
Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem.

Dit zijn tevens de drie vragen die ons in de graf worden gesteld.

Kennis opdoen over Allah

Dit betreft het opdoen van kennis over de volgende zaken:


Allah is onze Heer, Die ons en iedereen heeft grootgebracht met al Zijn Gunsten.
Allah is de Enige die aanbeden wordt en naast Hem dient er niets of niemand anders aanbeden te worden.
Wij hebben kennis opgedaan over Allah aan de hand van Zijn Tekenen en Zijn geweldige schepselen. Tot deze tekenen behoren de nacht, de dag, de zon en de maan. En tot Zijn schepselen behoren de hemelen en de aarde en alles en iedereen die zich hierin bevindt.

Kennis opdoen over het geloof

Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:


Het geloof, buiten welke geen andere wordt geaccepteerd door Allah, is de Islam.
Islam staat voor:- Onderwerping aan Allah.
- Het zich houden aan Zijn voorschriften.
- Afstand nemen van Shirk en haar volgelingen.


Er zijn drie categorieën in het geloof:
1. De Islam
2. Al-Imaan
3. Al-Ihsaan


Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem

Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:Zijn naam en afkomst.

Zijn naam is Mohammed ibnoe cAbd Allah ibnoe cAbd al-Moettalib ibnoe Haashim vrede zij met hem. Haashim stamt af van Qoeraysh. Qoerays stamt af van de Arabieren en de Arabieren stammen weer afvan Ismaciel ibnoe Ibrahiem al-Khaliel u.

Zijn leeftijd.

Hij is drieënzestig jaar geworden, waarvan veertig jaar voor zijn Profeetschap en drieëntwintig jaar erna.

Zijn Profeetschap en Boodschap.

Hij vrede zij met hem werd Profeet met de openbaring van Soerat Iqraa’ en hij werd Boodschapper met de openbaring van Soerat al-Moeddatthir.

Zijn geboorteplaats en de plaats waarnaar hij emigreerde.

Zijn geboorteplaats was Mekka en hij is geëmigreerd naar Medina.

De essentie van zijn Boodschap.


Hij werd door Allah gestuurd om de mensen uit te nodigen naar de Tawhied en hen te waarschuwen voor Shirk.[1][1] Risaalat ul-Oesoel at-Thalaathah van scheich ul-Islaam Mohammed ibnoe cAbd al-Wahhaab.

OegtNajat
07-03-12, 11:26
Ameen wa iyaaki.
Ja het is een verhelderend boek.

Wassalam.

Dat is het zeker broeder subahanaAllah.

Ben je aan het overtypen als ik mag vragen?

hassan
07-03-12, 11:31
Koefr (ongeloof)

Taalkundige betekenis: bedekken, verhullen.

Islamitische betekenis: tegenovergestelde van Imaan (geloof).

De verschillende soorten Koefr


Grote Koefr
Kleine Koefr

Grote Koefr

Dit staat voor het niet geloven in Allah en Zijn Boodschappers, ongeacht of dit nu wel of niet gepaard gaat met verloochening.

Het oordeel over deze daad: de pleger ervan treedt buiten het geloof.

Grote Koefr kan men onderverdelen in vijf categorieën:

1. Koefr die voortkomt uit verloochening. Allah zegt:

“Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen verzint over Allah of de waarheid verloochent wanneer deze tot hem is gekomen. Is de Hellevuur geen verblijfplaats van de ongelovigen?”

(Soerat cAnkaboet: 68)

2. Koefr die voortkomt uit hoogmoed en het weigeren van de waarheid. Allah zegt:

“En toen Wij tot de engelen zeiden: ,,Buigt voor Adam”, bogen zij, behalve Iblis (shaytaan), hij weigerde en was hoogmoedig en hij behoorde (hierdoor) tot de ongelovigen.”

(Soerat al-Baqarah: 34)

3. Koefr die voortkomt uit twijfel. Allah zegt:

“En hij trad zijn tuin binnen, terwijl hij zichzelf onrecht aandeed, hij zei: ,,Ik denk niet dat deze (tuin) ooit zal vergaan en ik denk niet dat het Uur zal aanbreken en zelfs al zou ik tot mijn Heer terugkeren, dan zal ik zeker een betere plaats van terugkeer treffen. Zijn vriend zei tegen hem, toen hij met hem in gesprek raakte: ,,Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde heeft geschapen en vervolgens uit een druppel (sperma) en jou (tenslotte) tot mens maakte. Maar wat mij betreft: Hij is Allah, mijn Heer, en ik ken mijn Heer geen deelgenoten toe.”

(Soerat al-Kahf: 35-38)

4. Koefr die voortkomt uit afkeer. Allah zegt:

“En degenen die niet geloven, zij wenden zich af van datgene waar zij voor werden gewaarschuwd.”

(Soerat al-Ahqaaf: 3)

5. Koefr die voortkomt uit Nifaaq (hypocrisie). Allah zegt:

“Dat is omdat zij geloofden, vervolgens niet geloofden, waarna hun harten werden verzegeld zodat zij niet begrijpen.”

(Soerat al-Moenaafiqoen: 3)

Kleine Koefr

Dit staat voor iedere zonde die als Koefr genoemd wordt in de Koran en de Soennah, maar niet het niveau van grote Koefr bereikt.

Het oordeel over kleine Koefr: dit is haraam en behoort tot de grote zonden, maar plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.

Voorbeelden van kleine Koefr

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van kleine Koefr:

1. Het ondankbaar zijn voor de gunsten van Allah. Allah zegt:

“En zij was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah.”

(Soerat an-Nahl: 112)

2. Het doden van een moslimbroeder door een moslim.De Profeet vrede zij met hem zei: “Het uitschelden van een moslim is een zonde en hem bestrijden is Koefr.”

(al-Boechari en Moeslim)

3. Het uitschelden van andermans familienaam.

4. Geweeklaag om de dode. Het bewijs voor deze twee zaken is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Twee eigenschappen onder de mensen houden Koefr in: het uitschelden van de familienaam en het geweeklaag om de dode.”

(Moeslim)[1]

[1] Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 15-17. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 443-448.

hassan
07-03-12, 11:33
Dat is het zeker broeder subahanaAllah.

Ben je aan het overtypen als ik mag vragen?

Alhamdulilahi,maar wat je vraag betreft ik ben het niet aan het overtypen,dit is afkomstig van een site.

Wassalam

hassan
07-03-12, 11:35
Nifaaq (Hypocrisie)

Taalkundige betekenis: Nifaaq betekent het verbergen of verstoppen van iets.

Islamitische betekenis: het uiterlijk aannemen van de Islam maar het tegelijkertijd verbergen van Koefr (ongeloof) en het slechte.[1]


Soorten Nifaaq


Grote Nifaaq in de overtuiging.
Kleine Nifaaq in de daden.


Nifaaq in de overtuiging

Dit houdt grote Nifaaq in. De pleger ervan draagt naar buiten de Islam uit maar verbergt zijn innerlijke ongeloof.

De pleger ervan treedt in zijn geheel buiten het geloof en zal in de diepste laag van het Hellevuur verblijven.

Deze vorm van Nifaaq is onder te verdelen in zes categorieën:


Het loochenen van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem.
Het loochenen van iets waarmee de Boodschapper van Allah vrede zij met hem gekomen is.
Het haten van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem.
Het haten van iets waarmee de Boodschapper van Allah vrede zij met hem gekomen is.
Het ervan houden dat het geloof van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem aan de verliezende kant is.
Een afkeer hebben van het feit dat de godsdienst van de Boodschapper van Allah vrede zij met hem aan de winnende kant is.Nifaaq in de daden

Dit houdt in dat iemand daden verricht van de hypocrieten, terwijl Imaan (geloof) nog in zijn hart aanwezig is. De pleger ervan treedt niet buiten het geloof maar hij gaat die kant op. Deze vorm van Nifaaq is verboden en behoort tot de grote zonden. De pleger ervan bezit zowel Imaan als Nifaaq en als deze daden van Nifaaq toenemen wordt hij uiteindelijk een pure Moenaafiq (hypocriet).

Voorbeelden van deze vorm van Nifaaq:

- Liegen als men spreekt.
- Het niet nakomen van de beloften.
- Het belazeren van de Amaanah (iets wat je in onderpand hebt gekregen).
- het zich onrechtvaardig opstellen tijdens conflicten.
- Bedriegen.
- Het laks omgaan met het verrichten van het gezamenlijke gebed in de moskee.
- Te kijk lopen met de verrichte goede daden.[2]
[1] Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 251. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 19.


[2] Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 20-22. Madjmoecat ut-Tawhied, blz. 10. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 453-460.

hassan
07-03-12, 11:36
Islam

Taalkundige betekenis: zich houden aan, zich overgeven aan, zichzelf onderwerpen aan.
Islamitische betekenis:


Het overgeven aan Allah door zich te houden aan Tawhied (eenheid van Allah).
En het zich gehoorzaam houden aan Zijn Wetten.
En het afstand nemen van Shirk (polytheïsme) en haar volgelingen.

De algemene betekenis van Islam

Het aanbidden van Allah middels Zijn Voorschriften vanaf het moment dat Hij boodschappers heeft gestuurd tot aan het Uur.

De specifieke betekenis van Islam

Datgene waarmee de Profeet Mohammed vrede zij met hem is gestuurd.[1]
[1] cAlaam us-Soennat ul-Manshoerah, blz. 33. Sharh Thalaathat ul-Oesoel van sheich al-cOethaymien, blz. 20. Kitaab Oesoel ul-Imaan, blz. 255.

hassan
07-03-12, 11:37
De zuilen van de Islam

De Islam is gebouwd is op de volgende vijf zuilen:


Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed vrede zij met hem de Boodschapper is van Allah.
Het onderhouden van de Salaah (gebed).
Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
Het vasten van de Ramadan.
Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Kacbah) voor degene die daartoe in staat is.

De zuilen van de Islam kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën:Zuilen die onontbeerlijk zijn voor de bouw. Deze zuilen worden basiszuilen genoemd Arkaanoe Asaas. Dit zijn:

Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.
Het onderhouden van de Salaah (gebed)[1].


Aanvullende zuilen waarmee de bouw compleet wordt gemaakt. Deze zuilen worden Arkaanoe Tamaam genoemd. Dit zijn:

Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
Het vasten van de Ramadan.
Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Kacbah) voor degene die daartoe in staat is.[2]

Bewijs voor de zuilen van de Islam

Aboe cAbd ar-Rahman cAbd Allah ibnoe cOmar ibnoe al-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah vrede zij met hem zeggen: ,,De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van de Salaah (gebed), het betalen van de Zakaah (armenbelasting), het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in de (maand) Ramadan.”

(al-Boechari en Moeslim)[1] Hierover bestaat een meningsverschil tussen de geleerden. Een aantal van hen menen dat het onderhouden van het gebed tot de basiszuilen behoort, terwijl anderen weer dit tegenspreken en het onderhouden van het gebed slechts onder Arkaanoe Tamaam (aanvullende zuilen) classificeren.

[2] Moekhtasar Macaaridj ul-Qaboel van Hishaam Aal-cOqdah, blz. 166

hassan
07-03-12, 11:38
Al-Imaan


Taalkundige betekenis: bevestigen, goedkeuren.
De betekenis van Imaan bij Ahl us-Soennah wal Djamaacah:


Overtuiging van het hart.
Die wordt uitgesproken door de mond.
En bevestigd door het verrichten van daden door de ledematen.
En die toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid.[1]
[1] al-Kawaashif ul-Djilliyyah can macaani al-Waasitiyyah van sheich cAbd al-cAziez as-Salmaan, blz. 648. Kitaab Oesoel ul-Imaan, blz. 257.

hassan
07-03-12, 11:40
De zuilen van Imaan

Imaan is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in:


Allah
Zijn Engelen
Zijn Boeken
Zijn Boodschappers
De Laatste Dag
Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan.

Het geloven in Allah
Het geloven in Allah omvat de volgende vier zaken:


Het geloven in het bestaan van Allah.
Het geloven in Zijn Roeboebiyyah (Heerschappij).
Het geloven in Zijn Oeloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding).
Het geloven in Zijn Asmaa’ was Sifaat (Namen en Eigenschappen).

Het geloven in de Engelen
Het geloven in de Engelen omvat vier zaken:


Het geloven in hun bestaan.
Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel, en in degenen die niet bij naam zijn genoemd. Wij geloven dus in hen allen.
Het geloven in hun eigenschappen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld.
Het geloven in hun daden waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld en die zij verrichten op bevel van Allah.

Het geloven in de Boeken
Het geloven in de Boeken omvat vier zaken:


Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van Allah.
Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Qur’aan, de Tauwrah en de Indjiel.
Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.
Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.

Het geloven in de Boodschappers
Het geloven in de Boodschappers omvat vier zaken:


Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft hen allemaal verloochend.
Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem, Moesaa, cIesaa en Noeh u.
Het bevestigen van wat authentiek is van hun berichtgevingen.
Het handelen naar de Wetten van degenen die naar ons zijn gestuurd. In deze tijd waarin wij leven is dit Mohammed vrede zij met hem, de laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid.

Het geloven in de Laatste Dag
Het geloven in de Laatste Dag omvat drie zaken:


Het geloven in de Bacth (wederopstanding).
Het geloven in de verrekening en de beloning.
Het geloven in het Paradijs en het Hellevuur.

Tot het geloven in de Laatste Dag behoort ook al datgene wat zich na de dood zal voordoen, zoals de beproeving in het graf, de bestraffing in het graf en de gunsten van het graf.
Het geloven in al-Qadr (de Voorbeschikking)
Het geloven in al-Qadr omvat vier zaken:


Het geloven dat Allah op de hoogte is geweest van alle zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd.
Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven op al-Lawh al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel).
Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de Wil van Allah, de Verhevene.
Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn van Allah, de Verhevene.[1]


Het bewijs voor de zes zuilen van Imaan
De volgende uitspraken van Allah:
“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en het Schrift en de Profeten.”

(Soerat al-Baqarah: 177) “Waarlijk, Wij hebben alle zaken met al-Qadr geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)
En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel u, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Imaan?” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”

(Moeslim)[1] Risaalat ul-Oesoel ul-Imaan van sheich Ibn al-cOethaymien.

hassan
07-03-12, 11:41
Al-Ihsaan

Taalkundige betekenis: het tegenovergestelde van slechtheid.

Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.De zuilen van al-Ihsaan
Ihsaan is gebouwd op één zuil:


Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

De niveaus van al-Ihsaan
Al-Ihsaan is onder te verdelen in twee niveaus:


Het niveau van het aanschouwen: dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet.
Het niveau van het kennisnemen en het bewust zijn: en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

De categorieën van al-Ihsaan
Al-Ihsaan is onder te verdelen in twee categorieën:


Ihsaan tegenover de schepping. Dit met betrekking tot de volgende zaken:
Het bezit
De reputatie
De kennis
Het lichaam
Ihsaan in het aanbidden van de Schepper. Deze categorie van Ihsaan is, zoals vermeld onder te verdelen in twee niveaus:
Het aanschouwen.
Het kennisnemen en het bewust zijn.


Het bewijs voor al-IhsaanDe uitspraak van Allah:


“Waarlijk, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die Moehsinoen (weldoeners) zijn.”

(Soerat an-Nahl: 128)
En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg: ,,Bericht mij over (de betekenis van) al-Ihsaan.” Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.”

(Moeslim)[1]
[1] Macaaridj ul-Qaboel van Hishaam Aal-cOqdah, blz. 309. Qawl ul-Moefied van sheich al-Wasaabiy, blz. 71.

hassan
07-03-12, 11:44
Aanbidding


Taalkundige betekenis: zich nederig maken voor, zich onderwerpen aan.
Islamitische betekenis: Verzamelnaam voor alle zaken waar Allah van houdt en tevreden mee is, of het nou om daden gaat of uitspraken, innerlijk of uiterlijk.[1]


De reden waarom de religieuze verantwoordelijkheden voor de dienaren aanbidding wordt genoemd

Omdat zij deze religieuze verantwoordelijkheden strikt nakomen, het in de praktijk brengen,terwijl zij dit in een staat van onderwerping en nederigheid jegens Allah doen.[2]


De zuilen van aanbidding

De aanbidding is gebouwd op drie zuilen:Liefde
Vrees
Hoop[3]


Voorwaarden van aanbiddingVoorwaarde die aanwezig dient te zijn alvorens te beginnen met een daad van aanbidding (Shart Woedjoed):Oprechte wil (Sidq ul-cAziemah).
Voorwaarden voor correctheid (Shoeroet Sihah):Toewijding (Ikhlaas).
Het volgen van het voorbeeld van de Profeet vrede zij met hem (Moetaabacah).[4]


Soorten aanbidding

Er bestaan twee soorten van aanbidding:Universele aanbidding.
Islamitische aanbidding.


Universele aanbidding

Universele aanbidding houdt in: het zich onderwerpen aan het universele bevel van Allah. Alle schepselen vallen hieronder. Niemand is hiervan uitgezonderd, niet de gelovige, noch de ongelovige, niet de goedaardige persoon, noch de verdorven persoon.

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Er is niemand in de hemelen en op de aarde of hij zal als dienaar naar de Barmhartige komen.”

(Soerat Mariam: 93)

Islamitische aanbidding

Dit is het onderwerpen aan het Islamitische bevel van Allah. Dit slaat in het specifiek op degenen die Allah gehoorzamen en datgene volgen waarmee de Boodschappers u zijn gekomen. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En de dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan.”

(Soerat al-Foerqaan: 63)[5]


Belangrijk basisbeginsel inzake Allah’s Alleenrecht op aanbidding

Als een daad, waarvan het bewezen is dat het tot de daden van aanbidding behoort, aan Allah wordt gericht dan is dat Tawhied. Wanneer deze daad echter aan een ander dan Allah wordt gericht, dan behoort dit tot Shirk en het stellen van gelijken aan Allah.[6]


Bewijs voor dit basisbeginsel

Voor dit basisbeginsel zijn vele bewijzen, waaronder de volgende uitspraken van Allah:

“En aanbidt Allah en kent Hem niets als deelgenoot toe.”

(Soerat an-Nisaa’: 36)
“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.”

(Soerat al-Israa’: 23)
“Zeg: ,,Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie geen deelgenoten aan Hem toekennen.”

(Soerat al-Ancaam: 151)


Voorbeelden

De smeekbede (ad-Doecaa’) is een daad van aanbidding.

Het richten van de smeekbede aan een ander dan Allah is Shirk.


Vrees (Khauf) is een daad van aanbidding.

Het vrezen van een ander dan Allah is Shirk.Het offeren (ad-Dhabh) is een daad van aanbidding

Het offeren in de naam van een ander dan Allah is Shirk.Het doen van een gelofte (an-Nadhr) is een daad van aanbidding.

Het doen van een gelofte aan een ander dan Allah is Shirk.[1] Fath ul-Madjied, blz. 17. Al-cOeboediyyah, blz. 19.

[2] Tasyier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 29.

[3] Madjmoecaat ul-Tawhied, deel 1, blz. 29.

[4] Aclaam us-Soennat ul-Manshoerah van al-Haakimiy, blz. 31-32.

[5] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 39.

[6] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 249.

hassan
07-03-12, 11:46
Categorieën van liefde


Liefde (Mahabbah) kan onderverdeeld worden in vier categorieën:

1. Liefde als zijnde een daad van aanbidding.
Dit houdt in: het houden van Allah en het houden van datgene waar Allah van houdt. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:

“Maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 165)

2. Liefde als zijnde Shirk.
Dit houdt in: het houden van een ander dan Allah, in dezelfde mate waarin je van Allah houdt of in een nog grotere mate. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:

“En er zijn er onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 165)
3. Liefde als zijnde een zonde.
Dit houdt in: het houden van zonden, religieuze innovaties en verboden zaken. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:

“Waarlijk, degenen die ervan houden dat de onzedelijkheid zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.”

(Soerat an-Noer: 19)

4. Natuurlijke liefde.
Zoals de liefde voor kinderen, familie, zichzelf enz. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:

“Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke zaken als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kuddes dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer.”

(Soerat Aali cImraan: 14)[1]

[1] Al-Qawl ul-Moefied fie adillatit Tawhied van Mohammed al-Wasaabiy, blz. 114-116.

hassan
07-03-12, 11:47
Vrees

Vrees (Khauf) is een toestand waarin men verkeert op het moment dat hij verwacht getroffen te worden door iets schadelijks of dat gevaar op vernietiging aanwezig is.

Categorieën van vrees

Vrees kan onderverdeeld worden in vier categorieën:


1. Vrees als zijnde grote Shirk.
Dit is verborgen angst: Het vrezen van een ander dan Allah in zaken waar alleen Allah over gaat.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:


“Vreest hen niet, maar vreest Mij indien jullie (ware) gelovigen zijn.”

(Soerat Aali cImraan: 175)

2. Vrees als zijnde verboden.
Wanneer men een verplichte daad verlaat of een verboden daad begaat, uit vrees voor de mensen.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Vreest daarom niet de mensen maar vreest Mij.”

(Soerat al-Maa’idah: 44)

3. Vrees als zijnde toegestaan.
Dit is natuurlijke vrees, zoals vrees voor een leeuw, voor de vijand enz.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Toen werd hij bang (Moesaa) in de stad en was op zijn hoede.”

(Soerat al-Qassas: 18)

4. Vrees als zijnde een daad van aanbidding.
Dit houdt in: vrees voor Allah alleen, Die geen deelgenoten kent.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen.”

(Soerat ar-Rahmaan: 46)

Vrees voor Allah

Vrees voor Allah bestaat uit twee categorieën:


1. Prijzenswaardige vrees
Deze vrees weerhoudt je van het plegen van een zonde tegenover Allah en brengt je tot het verrichten van verplichte daden van aanbidding en het verlaten van verboden zaken.

2. Niet prijzenswaardige vrees
Deze vrees leidt ertoe dat de dienaar gaat wanhopen aan de Genade van Allah. Allah zegt:

Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat az-Zoemar: 53)[1]


[1] Al-Qawl ul-Moefied van Mohammed Wasaabiy, blz. 110. Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 56. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 76.

hassan
07-03-12, 11:48
Hoop

Hoop (ar-Rajaa’) is een toestand van hunkering, verlangen en het afwachten van iets geliefds.

Hoop is onder te verdelen in drie categorieën:
Hoop als zijnde een daad van aanbidding.
Hopen op Allah, alleen zonder Hem deelgenoten toe te kennen.

Hoop als zijnde Shirk.
Hopen op een ander dan Allah, met betrekking tot zaken waar alleen Allah over gaat.

Natuurlijke hoop.
Dat je hoopt op iets van een persoon, wat hij bezit en waar hij toe in staat is, zoals bijvoorbeeld de uitspraak: “Ik hoop dat je komt.”Het bewijs voor hoop

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer geen deelgenoten toekennen.”

(Soerat al-Kahf: 110)

Het hopen op Allah

Het hopen op Allah kan onderverdeeld worden in twee categorieën:Prijzenswaardige hoop.
Dit is hoop die gepaard gaat met daden van aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah.

Afkeurenswaardige hoop.
Dit is hoop die niet gepaard gaat met daden. Dit is slechts valse hoop en hoogmoed.[1]

[1] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 57. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 79.

hassan
07-03-12, 11:49
Vertrouwen

Taalkundige betekenis: het overgeven aan, het stellen van de vertrouwen in.

Islamitische betekenis: Het vertrouwen van het hart op Allah alleen.

Het vertrouwen (Tawakkoel) volgens de Shariecah (Goddelijke Wetten) omvat de volgende drie zaken:


Het oprecht en waarachtig stellen van het vertrouwen in Allah.
Het vertrouwen op Allah en de overtuiging dat alle zaken in Zijn Handen liggen
Het verrichten van toegestane Asbaab (middelen).

Verschillende categorieën van vertrouwen

Vertrouwen kan onderverdeeld worden in drie categorieën:Vertrouwen als zijnde aanbidding.
Dit houdt in: het vertrouwen op Allah alleen, Die geen deelgenoten kent.

Vertrouwen als zijnde Shirk.
Zoals het stellen van het vertrouwen op een ander dan Allah in de zaken waar alleen Allah over gaat of het geheel of gedeeltelijk vertrouwen op de Asbaab.

Tawkiel
Dit houdt in dat je een persoon vanuit vertrouwen aanstelt om in jouw naam een daad te verrichten waartoe hij in staat is. Dit is toegestaan. Het verschil tussen Tawkiel en Tawakkoel
Tawakkoel is een innerlijke daad van het hart.
Tawkiel is een uiterlijke daad.


Het bewijs voor vertrouwen

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En stelt jullie vertrouwen op Allah, indien jullie gelovigen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 23)[1][1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 87. al-Irshaad ilaa sahieh il-Ictiqaad, van sheich al-Fawzaan, blz. 78. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 428. Madaaridj us-Saalikien van Ibn al-Qayyim, deel 2, blz. 119.

hassan
07-03-12, 11:51
De smeekbede

De smeekbede is een vorm van aanbidding

De smeekbede (ad-Doecaa’) behoort tot de belangrijkste vormen van aanbidding. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De smeekbede is DE aanbidding.”

(at-Tirmidhi)

En de uitspraak van Allah:
“En waarlijk, de moskeeën behoren toe aan Allah: roept dan niemand naast Allah aan.”

(Soerat al-Djinn: 18)

Verschillende categorieën van smeekbeden

Smeekbeden kunnen verdeeld worden in twee categorieën:De smeekbede als zijnde aanbidding

Hiermee wordt bedoeld: Iedere daad waarmee de mens zijn Heer aanbidt, zoals de Salaah (gebed), de Hadj (bedevaart), Sadaqah (liefdadigheid) enz.

De reden waarom deze aanbiddingen smeekbeden worden genoemd

Omdat door middel van deze daden iets gevraagd wordt aan Allah. Als de mens deze daden verricht, is het net alsof hij Allah vraagt om hem genadig te zijn en om hem het Paradijs te laten binnentreden.De vragende smeekbede

Hiermee wordt bedoeld: de smeekbede waarin iets wordt gevraagd, zoals:
Allahoemm-arhamnie
(Allah, wees mij genadig)
Rabbi-ghfirlie
(Mijn Heer, vergeef mij)


De smeekbede aan een ander dan Allah

De smeekbede is een daad van aanbidding. Wie de smeekbede richt tot een ander dan Allah is een polytheïst (Moeshrik), een ongelovige (Kaafir).

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En wie een andere god naast Allah aanroept, waarvoor hij geen bewijs heeft: waarlijk, zijn afrekening is bij zijn Heer. Waarlijk, de ongelovigen zullen niet welslagen.”

(Soerat al-Moe’minoen: 117)[1]

[1] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 56. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 74.

hassan
07-03-12, 11:52
Ar-Roeqaa

Twee categorieën van ar-Roeqaa
Ar-Roeqaa kunnen in twee categorieën verdeeld worden:


1. Toegestane Roeqyah
2. Verboden Roeqyah


Toegestane Roeqyah

Deze vorm van Roeqyah dient op basis van unanimiteit (Idjmaac) onder de geleerden aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:


Uitgesproken in duidelijk Arabische taal en de betekenis van de woorden moet bekend zijn.
Dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de Woorden of Namen en Eigenschappen van Allah.
Dat er niet volledig vanuit wordt gegaan dat de Roeqyah op zichzelf geneest, maar dat dit gebeurt met de Qadr (Voorbeschikking) van Allah.

Verboden Roeqyah

Dit zijn alle soorten Roeqyah waaraan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden van de toegestane Roeqyah ontbreken.[1]


Bewijs vanuit de Soennah voor het verrichten van Roeqyah

De uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah (datgene wat gedaan wordt waardoor een man van een vrouw gaat houden) zijn Shirk.”

(Ahmad en Aboe Daawoed)


En zijn vrede zij met hem uitspraak: “Toon mij jullie ar-Roeqaa. Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”

(Moeslim)[1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 178. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ur-Roeqaa alaa daw’i aqiedati ahl us-Soennati wal-Djamaacah van Ali al-cAlyaani.

hassan
07-03-12, 11:54
Amuletten

Taalkundige betekenis: at-Tamaa'im(amuletten) is de meervoud van Tamiemah.
De door de geleerden gegeven betekenis: wat onder andere om de halzen van baby’s wordt gehangen om te beschermen tegen al-cAyn(het boze oog).

Verschillende categorieën amuletten

Amuletten zijn onder te verdelen in twee categorieën:


Amuletten van Koranteksten en Profetische uitspraken.


De meest correcte mening is dat dit niet is toegestaan vanwege de volgende drie zaken:


Het algemene verbod op amuletten en het feit dat hier geen specifieke uitzonderingen op zijn gemaakt.
Het sluiten van de deur voor verboden zaken (Sad ad-Dariecah).
Het leidt tot minachting in het geval wanneer iemand bijvoorbeeld met dit om zijn hals naar de toilet gaat om zijn behoeften te doen.Amuletten anders dan Koranteksten en Profetische uitspraken. Zoals amuletten die bijvoorbeeld namen van djinns en shayaatien bevatten of onbekende uitspraken. Dit is algeheel verboden en behoort tot Shirk omdat het vertrouwen op een ander dan Allah wordt ingesteld.


Samengevat kunnen we zeggen dat alle amuletten verboden zijn, ongeacht of zij teksten van de Koran bevatten of andere zaken. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah behoren tot Shirk.”

(Ahmad en Aboe Daawoed)[1]
[1] Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 129. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ut-Tamaa’im fi mizaanil cAqiedah van Ali al-cAlyaani.

hassan
07-03-12, 11:55
At-Tabarroek

Islamitische betekenis: het vragen van zegeningen (Barakah), hopen het te krijgen en erin geloven.
De categorieën van at-Tabarroek

At-Tabarroek is onder te verdelen in twee categorieën:


Toegestane Tabarroek
Verboden Tabarroek

Toegestane Tabarroek

Deze vorm van Tabarroek is onder te verdelen in vijf categorieën:


At-Tabarroek aan de hand van de Profeet vrede zij met hem zelf of datgene wat is losgekomen van zijn lichaam. Dit was specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven toegestaan.
At-Tabarroek aan de hand van toegestane uitspraken en daden. Als de dienaar dit doet zal hem het goede en zegeningen toekomen, zoals het lezen van de Koran, het gedenken van Allah en het bijwonen van bijeenkomsten van kennis.
At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals de moskeeën, de plaatsen Mekka, Medina en ash-Shaam. Tabarroek zoeken aan de hand van deze plaatsen houdt in: Het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding. Hiermee wordt niet bedoeld dat men het lichaam tegen de muren en pilaren ervan moet gaan vegen.
At-Tabarroek aan de hand van specifieke tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerdert. Zoals de maand Ramadan, de tien dagen van Dhoel Hiddjah, Laylat ul-Qadr en de laatste eenderde deel van de nacht. Tabarroek zoeken aan de hand van deze tijden houdt in: het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding.
At-Tabarroek aan de hand van voedsel waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals olijvenolie, honing, melk, zwarte zaad (Habbat us-Sawdaa’) en Zam Zam water. De zegeningen van Zam Zam water verdwijnen overigens niet met het verplaatsen van dit water naar een andere plaats.

Verboden Tabarroek

Verboden Tabarroek is onder te verdelen in drie categorieën:Verboden Tabarroek aan de hand van plaatsen en levenloze dingen. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in drie subcategorieën:Het vegen met het lichaam over de muren van plaatsen waarvan het vaststaat dat zij gezegend zijn, het kussen van de ramen en pilaren ervan en het vragen van genezing aan de hand van de aarde ervan.
At-Tabarroek aan de hand van de graven van rechtschapen personen en hun mausolea.
At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waar zich belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen hebben voorgedaan, zoals de geboorteplek van de Profeet vrede zij met hem of de grotten Hiraa’ en Thawr.
Verboden Tabarroek aan de hand van tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerderd. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in twee subcategorieën:Het verrichten van niet voorgeschreven daden en Bidac (religieuze innovaties) op tijden waarvan het vaststaat dat zij vanuit de Islam gezegend zijn.
At-Tabarroek aan de hand van tijden waarvan het Islamitisch niet vaststaat dat zij gezegend zijn, zoals: de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem), de nacht van de Israa’ wal Micraadj (de nachtreis en hemelvaart), de nacht van de helft van de maand Shacbaan en dagen en nachten waarin zich historische gebeurtenissen hebben voorgedaan.
Verboden Tabarroek aan de hand van de lichamen van rechtschapen personen en hun relikwieën. Er mag geen Tabarroek worden verricht aan de hand van lichamen en relikwieën van wie dan ook, behalve van de Profeet vrede zij met hem. Dit was, zoals reeds vermeld, specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven.Belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek

Hieronder volgt een aantal belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek:At-Tabarroek is een daad van aanbidding en het uitgangspunt voor daden van aanbidding is dat deze verboden zijn en dat men hierin terughoudend dient te zijn, totdat er bewijzen zijn geleverd dat dit voorgeschreven is.
Alle zegeningen zijn afkomstig van Allah alleen. Hij is de Koning en de Schenker ervan. Zegeningen dienen dus niet van een ander dan Allah gevraagd te worden.
At-Tabarroek die verricht wordt aan de hand van datgene waarvan vaststaat dat dit gezegend is, baat slechts de monotheïst, de gelovige in Allah en Zijn Boodschapper vrede zij met hem.
At-Tabarroek aan de hand van datgene waarvan vanuit de Shariecah (Islamitische Wetten) vaststaat dat dit gezegend is mag alleen gebeuren aan de hand van Islamitisch voorgeschreven manieren en er dient niet afgeweken te worden van de manieren en wijzen van de vrome voorgangers door het verrichten van bijvoorbeeld religieuze innovaties.[1]


[1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 194. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 47. Risaalat Tabarroek ul-Mashroec wa Tabarroek ul-Mamnoec van Ali al-cAlyaani

hassan
07-03-12, 11:56
At-Tawassoel

Taalkundige betekenis: komt van het woord al-Wasielah en dit betekent oorspronkelijk iets waarmee je een zaak probeert te bereiken of waarmee toenadering tot iets gezocht wordt.


Islamitische betekenis: Het nemen van een voorgeschreven middel waarmee men tot Allah, de Verhevene, toenadering zoekt.


De verschillende categorieën van at-Tawassoel


At-Tawassoel is onder te verdelen in twee categorieën:

Toegestane Tawassoel
Verboden Tawassoel

Toegestane Tawassoel


Toegestane Tawassoel kan onderverdeeld worden in de volgende drie soorten:

Tawassoel met behulp van één van de Schone Namen of Verheven Eigenschappen van Allah, de Geprezene, de Verhevene.
Tawassoel door middel van verrichte goede daden.
Tawassoel door middel van een rechtschapen levende persoon.[1]

Verboden Tawassoel


Dit is elke vorm van Tawassoel die buiten de hierboven drie vermelde toegestane wijzen valt, waaronder:

Tawassoel tot Allah aan de hand van een recht of reputatie van personen.
Het verrichten van smeekbeden tot en het doen van geloften aan Awliyaa’ (heiligen) en rechtschapen personen.
Het brengen van offers aan de zielen van Awliyaa’ en het verblijven bij hun graven.[2]


[1]Deze derde vorm van toegestane Tawassoel beperkt zich tot het vragen aan een rechtschapen persoon om Doecaa’ voor je te verrichten.
[2]At-Tawassoel Anwaacoehoe wa Ahkaamoehoe van Sheikh al-Albaani, blz. 29-42. Anwaacoe wa Ahkaam ut-Tawassoel van cAbdoellaah al-Athariy, blz. 26 en 78.

hassan
07-03-12, 11:58
Het offeren voor een ander dan Allah

Taalkundige betekenis: adh-Dhabh betekent oorspronkelijk het splijten en wat daar op lijkt.

De betekenis die de geleerden geven: het ontnemen van een leven en het laten vloeien van bloed om daarmee op een specifieke wijze toenadering te zoeken en te verheerlijken.

Verschillende categorieën van het offeren


Het offeren valt onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

Voorgeschreven offers
Toegestane offers
Offers als zijnde Shirk

Voorgeschreven offers


Voorbeelden van voorgeschreven offers zijn:

al-Oedhiyah (het offeren tijdens cIed ul-Adhaa: Offerfeest).
Het offeren vanwege een gelofte die je hebt gedaan aan Allah.
Het offeren bij wijze van geschenk (als onderdeel van de bedevaart).
Het offeren als Fidyah (datgene wat aan Allah wordt aangeboden om een tekortkoming in de aanbidding op te heffen) tijdens de Hadj en cOemrah.
Het offeren in verband met de geboorte van een kind (al-cAqieqah).
Het offeren als Sadaqah (liefdadigheid) om daarmee toenadering te zoeken tot Allah.
Het offeren om daarmee de gasten goed te behandelen.

Toegestane offers Voorbeelden van toegestane offers zijn:

Het slachten door de slager voor verkoop.
Het slachten voor het nuttigen ervan.

Offers als zijnde Shirk Voorbeelden van offers als zijnde Shirk:

Het offeren voor afgodsbeelden.
Het offeren voor Djinn.
Het offeren voor mausolea, tempels en graven.
Het offeren voordat een woning bewoond wordt als bescherming tegen de Djinn.
Het offeren door een echtpaar bij het binnentreden van hun huis, waarbij zij over het bloed van het offerdier lopen.
Het offeren voor Allah, terwijl er een andere naam dan die van Allah genoemd wordt bij het slachten.

Samenvatting Het offeren is een daad van aanbidding. Het is dan ook niet toegestaan om te offeren voor een ander dan Allah. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis): “Zeg: “Waarlijk, mijn gebed, mijn riten, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.”
(Soerat al-Ancaam: 162) Riten (Noesoek) betekent hier het offeren. Het offeren voor een ander dan Allah behoort tot grote Shirk en de pleger hiervan is vervloekt. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet: “Allah vervloekt diegene die offert in de naam van een ander dan Allah.”[1]
(Moeslim)
[1] Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 214. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 51. Al-Qawl ul-Moefied van al-Wasaabiy, blz. 127.

hassan
07-03-12, 12:00
Het doen van een gelofte aan een ander dan Allah

Taalkundige betekenis: het houden aan.

Islamitische betekenis: Het jezelf verplichten te houden aan iets wat (in oorsprong) niet verplicht is, om daarmee degene aan wie je de gelofte hebt gedaan te verheerlijken.

An-Nadhr is een daad van aanbidding aan Allah

Weet dat an-Nadhr (het doen van een gelofte) een daad van aanbidding is die aan geen ander dan Allah gedaan mag worden. Wie een gelofte doet aan een ander dan Allah heeft zich schuldig gemaakt aan Grote Shirk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij vervulden hun geloften.”
(Soerat al-Insaan: 7) Wie een gelofte heeft gedaan aan een ander dan Allah, dient zich hier niet aan te houden.

Wanneer is het doen van een gelofte Shirk?


Als iemand zichzelf iets verplicht stelt om daarmee een ander dan Allah te verheerlijken en toenadering tot hem te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn:

De uitspraak: “Als Allah mijn zieke geneest, dan zal ik aan het graf van die en die Waliy (heilige) zoveel aan vee en bezittingen offeren.”
De uitspraak: “Als ik een kind krijg, dan zal ik een offerdier slachten bij het graf van die en die Waliy.”
De uitspraak: “Aan die en die Waliy of Djinn doe ik de gelofte om drie offerdieren te slachten.”
Het doen van een gelofte aan een afgodsbeeld.
Het doen van een gelofte aan de zon en de maan.[1]

[1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 245. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 166.

hassan
07-03-12, 12:03
Al-Isticaanah, al-Istighaathah en al-Isticaadhah

Betekenis van deze termen:

Al-Isticaanah: Het vragen van hulp.

Al-Istighaathah: Het vragen van al-Ghawth en dit woord houdt in: het opheffen van moeilijkheden.

Al-Isticaadhah: Het zoeken van toevlucht.

Het bewijs dat deze drie zaken daden van aanbidding zijn


Al-Isticaanah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”
(Soerat al-Faatihah: 5) Al-Istighaathah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde.”
(Soerat al-Anfaal: 9) Al-Isticaadhah:

De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.”
(Soerat an-Naas: 1) Het oordeel over het zoeken van deze drie zaken bij een ander dan Allah


Dit is onder te verdelen in twee categorieën:

1. Toegestaan Mits aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: Twee voorwaarden die zien op datgene waarvoor al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gedaan.

Dat dit niet behoort tot de zaken die Allah specifiek toe komen.
Dat deze persoon hiertoe in staat is.

Twee voorwaarden die zien op degene bij wie al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gevraagd.

Dat deze persoon in leven is.
Dat deze persoon aanwezig is.

2. Shirk Als er aan één van de vier bovengenoemde vereisten niet wordt voldaan.[1]
[1]Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 170 en 175. Haashiyat ul-Kitaab ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 110. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 71.

hassan
07-03-12, 12:05
ash-Shafaacah (Voorspraak)

Taalkundige betekenis: komt van het woord Shafaca. Als je van iets twee maakt. Het tegenovergestelde ervan is oneven.

De door de geleerden gegeven betekenis: Het voor anderen bemiddelen of voorspraak doen om hem van nut te zijn of te beschermen tegen iets schadelijks.
Verschillende categorieën van Shafaacah


Shafaacah is onder te verdelen in de volgende twee categorieën:

Ontkennende Shafaacah
Bevestigende Shafaacah


Ontkennende Shafaacah


Dit houdt in dat Shafaacah van een ander dan Allah gevraagd wordt inzake datgene waarover Allah slechts gaat. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“O jullie die geloven, geeft uit van dat waar Wij jullie van voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap en geen voorspraak zal zijn.”
(Soerat al-Baqarah: 254)
Bevestigende Shafaacah
Dit houdt in dat Shafaacah wordt gevraagd aan Allah.


De voorwaarden voor bevestigende Shafaacah
De bevestigende Shafaacah dient aan de volgende twee vereisten te voldoen:


De Toestemming van Allah aan degene die Shafaacah wil doen.
Zijn Tevredenheid met de verrichter van de Shafaacah en degene voor wie hij Shafaacah doet.

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraken van Allah:

“Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Toestemming?”
(Soerat al-Baqarah: 255) En:

“En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah Toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt.”
(Soerat an-Nadjm: 26)
Het oordeel over het vragen van Shafaacah aan een levende

Als hem een voorgeschreven of toegestane zaak gevraagd wordt waartoe hij in staat is, dan is dit toegestaan. Dit valt onder het helpen van elkaar in het goede.
Als hem een zaak gevraagd wordt waartoe Allah slechts in staat is, dan is dit Shirk.[1]


[1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 329. Qoerat ul-cOeyoen il-Moewahhidien van Sheikh cAbdur-Rahmaan Aal ash-Sheikh, blz. 97.

hassan
07-03-12, 12:06
Het bezoeken van graven

Het bezoeken van graven kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

1. Islamitisch bezoek

Dit houdt in: het bezoeken van de graven om:

het Hiernamaals te gedenken.
de vredesgroet te geven aan de doden en het verrichten van smeekbeden voor hen.

2. Bezoek als zijnde een Bidcah (religieuze innovatie). Dit is in strijd met de compleetheid van de Tawhied en is een middel dat leidt tot Shirk. Hiertoe behoort onder andere:

De bedoeling hebben om daden van aanbidding voor Allah te verrichten bij het graf.
De bedoeling hebben om zegeningen te krijgen middels dit graf.
Het wegschenken van een beloning aan iemand bij dit graf.
Het reizen om de graven te bezoeken.
En wat hier op lijkt.

3. Bezoek als zijnde Shirk Dit ontkent de Tawhied (in zijn geheel) en houdt in: het richten van verschillende daden van aanbidding aan de dode in het graf, zoals:

Het richten van de smeekbede tot de dode in het graf in plaats van aan Allah.
Het vragen van al-Isticaanah en al-Istighaathah aan de dode in het graf.
Het offeren voor en het doen van een gelofte aan de dode in het graf.
En wat hier op lijkt.[1]


[1]Al-Qawl ul-Moefied van sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 427. Moedjmal Oesoel us-Soennati wal Djamaacati fil-cAqiedah van Naasir al-cAql, blz. 18.

hassan
07-03-12, 12:08
Tovenarij

Taalkundige betekenis: wat verborgen ligt en een verzachtend middel is.

De door de geleerden gegeven betekenis: ar-Roeqaa, al-cAzaa’im, at-Tacaawidh (zaken die allen worden geraadpleegd om bescherming te bieden), medicijnen en pillen die, met de Wil van Allah, het hart en het lichaam beïnvloeden.


De verschillende categorieën van Tovenarij


Tovenarij is onder te verdelen in twee categorieën:

1. Tovenarij zijnde grote Shirk.

Dit gebeurt wanneer er sprake is van tussenkomst van de Djinns en Shayaatien die aanbeden worden, wiens toenadering wordt gezocht en voor wie Soedjoed wordt verricht, zodat zij de bezeten persoon achtervolgen.

2. Zondigheid en agressie.

Dit gebeurt wanneer er gebruik wordt gemaakt van medicijnen, pillen, enz. Hieronder valt ook het hebben van vluchtige handen en het manipuleren van het gezichtsvermogen van anderen.
Het oordeel over de tovenaar

Als er sprake is van tovenarij van de hierboven genoemde eerste categorie, dan is deze persoon een Kaafir (ongelovige) en dient gedood te worden op grond van het feit dat hij een afvallige is (in een Islamitische staat).
Als er sprake is van tovenarij van de hierboven genoemde tweede categorie, dan is deze persoon geen Kaafir maar een Faasiq (zondaar) en dient, indien het Islamitisch staatshoofd (Waliy ul-Amr) dit nodig acht, gedood te worden op grond van het sluiten van de deur voor verboden zaken.


Het bewijs dat tovenarij Koefr is


Het bewijs voor het feit dat tovenarij Koefr is, vindt men in de volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):


“En geen van beiden gaven onderricht (in tovenarij), zonder dat zij zeiden: “Waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig.”
(Soerat al-Baqarah: 102) Wie tovenarij bedrijft, het onderwijst of er tevreden mee is, begaat Koefr en treedt dus buiten het geloof.Het oordeel over an-Noeshrah


Betekenis van het woord an-Noeshrah: Het ongedaan maken van tovenarij bij degene die het slachtoffer hiervan is geworden. Het oordeel over an-Noeshrah is in twee categorieën onder te verdelen:

Het ongedaan maken van tovenarij door middel van tovenarij. Dit is verboden en behoort tot de daden van de Shaytaan.
Het ongedaan maken van tovenarij door middel van Islamitische Roeqyah, at-Tacaawidh en toegestane medicatie. Dit is toegestaan en hier is geen bezwaar tegen.


Het informeren over het gevaar van tovenaren en het waarschuwen tegen hen


Het is verplicht om de mensen te informeren over het gevaar van tovenaren en hen te waarschuwen tegen hen. Dit valt namelijk onder het tegengaan van al-Moenkar (de verwerpelijkheden) en het adviseren van de moslims.


Kenmerken van een tovenaar


Als je één van de volgende kenmerken herkent in een ‘genezer’,dan is hij zonder enige twijfel een tovenaar. Blijf dus bij deze persoon uit de buurt:

Hij vraagt de zieke naar zijn naam en de naam van zijn moeder (anders dan voor identificatiedoeleinden).
Hij gebruikt iets persoonlijks van de zieke, zoals een gewaad, overhemd of mantel.
Het opschrijven van Talaasim (onduidelijke formules).
Het oplezen van onbegrijpelijke spreuken.
Soms vraagt hij om dieren met specifieke kenmerken om deze vervolgens te offeren in een andere naam dan die van Allah. Soms wordt de zieke besmeurd met het bloed van dit offerdier of wordt dit dier op een verlaten plaats achtergelaten.
Hij geeft de zieke een talisman met vreemde letters en cijfers.
Hij mompelt onbegrijpelijke woorden.
Hij geeft aan de zieke bladen die hij moet verbranden en het rook dat daarbij vrijkomt moet hij vervolgens tot zich nemen.
Hij geeft dingen aan de zieke die hij in de grond moet begraven.[1]


[1]Fath ul-Madjied, blz. 252. Al-Qawl ul-Moefied van Sheich Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 489. Haashiyat ul-Kitaab ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 176. As-Saarim ul-Battaar fiet-Tasaddi li Saharat il-Ashraar van Wahied Baaliy, blz. 43-44.

hassan
07-03-12, 12:10
Waarzeggerij en helderziendheid

Betekenis van een Kaahin (waarzegger): iemand die de toekomst voorspelt door de hulp van Djinns en Shayaatien.

Betekenis van een cArraaf (helderziende): iemand die beweert kennis te hebben over zaken die zich hebben voorgedaan. Zo beweert deze persoon, aan de hand van geheimzinnige wijzen, te weten wat bijvoorbeeld de plaats van een gestolen of vermiste voorwerp is. Het beweren kennis te hebben over het ongeziene


Dit is Koefr, omdat dit de volgende uitspraak van Allah in de Koran loochent:

“Zeg: “Niemand kent het ongeziene in de hemelen en op de aarde, behalve Allah.”
(Soerat an-Naml: 65) Verschillende categorieën van degenen die uitspraken doen over het ongeziene Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v. de Djinns; deze persoon noemt men een Kaahin. Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v. het trekken van lijnen op de grond; deze persoon noemt men een Rammaal. Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v. het raadplegen van de sterren; deze persoon noemt men een Moenaddjim. Wie uitspraken doet over gestolen of vermiste voorwerpen d.m.v geheimzinnige manieren; deze persoon noemt men een cArraaf.


Het oordeel over degene die waarzeggers, helderzienden en tovenaars bezoekt


Het oordeel over degenen die waarzeggers, helderzienden en tovenaars bezoeken is onder te verdelen in twee categorieën:


1. Naar hen toe gaan en hun vragen zonder in hen te geloven, is Haraam en behoort tot de grote zonden. Het gebed van degene die dit doet, wordt voor veertig dagen niet geaccepteerd. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet: “Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt: het gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”
(Moeslim)


Dit houdt in dat het gebed van deze persoon niet beloond wordt voor een periode van veertig dagen. Het gebed dient echter wel verricht te worden in deze periode.


2. Naar hen toe gaan, hun vragen en in hen geloven, duidt erop dat je niet gelooft in datgene wat geopenbaard is aan Mohammed. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van de Profeet: “Wie naar een helderziende of waarzegger gaat en vervolgens gelooft in datgene wat hij zegt: hij gelooft waarlijk niet in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.”
(Ibn Maadjah, Aboe Daawoed, at-Tirmidhi, an-Nasaa’ie en al-Haakim)[1]

[1]Fath ul-Madjied, blz. 266. Al-Qawl ul-Moefied van sheikh Ibn ul-cOethaymien.

Broederrr
07-03-12, 12:39
Akhi ..

Ten eerste, djazaka Allah oe gairen voor het plaatsen..

Verder .. misschien is het handig om het in een word of pdf bestand van te maken .. zodat men het ook offline op hun gemak kunnen lezen. Als het niet te veel moeite is, uiteraard.

hassan
07-03-12, 20:06
Akhi ..

Ten eerste, djazaka Allah oe gairen voor het plaatsen..

Verder .. misschien is het handig om het in een word of pdf bestand van te maken .. zodat men het ook offline op hun gemak kunnen lezen. Als het niet te veel moeite is, uiteraard.

Ameen wa iyaakum.

Ik dank je voor je suggestie,en heb de PDF-download link erbij gevoegd.

Baraka Allahu feek.

Wassalam

Broederrr
07-03-12, 21:17
Ameen wa iyaakum.

Ik dank je voor je suggestie,en heb de PDF-download link erbij gevoegd.

Baraka Allahu feek.

Wassalam

Maa Sha Allah, ik zal morgen insh Allah het bestand uit printen en doornemen en kijken wat het bevat ..

Ik weet niet of je meer van dit soort ebooks hebt.. zo ja, zou je die met ons willen delen ..

Ik zal tevens deze toevoegen aan mijn eigen reeks ebooks..

Djazaka Allah oe gairen