PDA

Bekijk Volledige Versie : Is Laylatul-Qadr op de 26e nacht van de Ramadhaan?hassan
07-08-12, 21:38
Is Laylatul-Qadr op de 26e nacht van de Ramadhaan?

Vraag:

Sommige moslims hebben de gewoonte om de 26e nacht van de Ramadhaan aan te merken als Laylatoe l-qad'r. Is er een grondslag voor deze bepaling? En is er een bewijs hiervoor?

Antwoord:

Ja, er is voor deze bepaling een grondslag, en dat is dat de hoop gevestigd wordt op het feit dat de 26e nacht Laylatoe l-qad'r is, zoals dit vermeld is in Sah'ieh' Moesliem in de hadieth van Obay Ibnoe Ka'b (RadayaAllahu anhu). Maar de meest correcte uitspraak, uit meer dan 40 uitspraken van geleerden, is dat Laylatoe l-qad'r zich in de 10 laatste dagen bevindt en specifiek in de 7 laatste nachten. Het zou kunnen dat het zich in de 26e nacht bevindt en het zou de 22e nacht kunnen zijn en het zou de 28e nacht kunnen zijn en het zou de 23e nacht kunnen zijn. Daarom is het beter voor de mensen om ijverig te zijn in al deze nachten opdat zij niet ontnomen worden van de bevoorrechting en verdiensten van Laylatoe l-qad'r.

Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt:

"Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) in de gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers."

(44:3)

En de Verhevene zegt:

"Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Laylatoe l-qad'r). * En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? * De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. * De Engelen en de Geest (de engel Djibriel (Alayhi Salaam)) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. * Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering."

(97:1 t/m 5)

Shaykh Muhamed Al-‘Uthaymeen(Rahimahullaah) ’48 vragen omtrent het vasten’