PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorwaarden voor het Huwelijkscontracthassan
11-12-05, 13:24
Voorwaarden voor het Huwelijkscontract

Bron: www.islam-qa.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk____________________________________________

Er zijn drie voorwaarden voor het huwelijkscontract in de islam:

1. Beide partijen moeten vrij zijn van enige obstakels die de geldigheid van het huwelijk zouden kunnen belemmeren, zoals wanneer ze mahrams van elkaar zijn (verwanten die definitief verboden zijn om te trouwen), of deze relatie nou door bloedbanden of door borstvoeding (radaa') komt, of wanneer de man kafir (niet-moslim) is en de vrouw is een moslim, enz.

2. Er moet een aanbod of aanzoek (idjaab) zijn van de wali of de persoon die in zijn plaats handelt, die
tegen de bruidegom moet zeggen "Ik huw die-en-die aan jou" of soortgelijke woorden.

3. Dan moet er een uiting zijn van acceptatie (qabul) van de kant van de bruidegom of wie er in zijn plaats handelt, die moet zeggen "Ik accepteer het" of soortgelijke woorden.


De voorwaarden voor een correcte nikaah zijn als volgt:

1. Zowel de bruid als de bruidegom moeten duidelijk geïdentificeerd zijn, ofwel door hun namen te noemen of door hen te beschrijven enz.

2. Zowel de bruid als de bruidegom moeten tevreden zijn met elkaar, omdat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Geen eerder getrouwde vrouw (weduwe of gescheiden vrouw) mag getrouwd worden totdat haar om haar wensen is gevraagd (m.a.w. ze moet haar wensen duidelijk kenbaar maken), en geen maagd mag getrouwd worden totdat haar toestemming gevraag is (m.a.w. totdat ze ingestemd heeft met woorden of door te zwijgen)." Ze vroegen: "O Boodschapper van Allah, hoe wordt haar toestemming gegeven
(want ze zal zich erg verlegen voelen)?" Hij zei: "Door haar zwijgen." (Overgeleverd door al-Bukhaari, 4741)

3. Degene die het contract namens de vrouw vervult, moet haar wali zijn, aangezien Allah de wali's aanspreek m.b.t. het huwelijk (interpretatie van de betekenis): "En trouwt hen onder jullie die ongetrouwd zijn".[al-Noor 24:32] en omdat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Elke vrouw die trouwt zonder de toestemming van haar wali; haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig." (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1021 en anderen; het is een sahih hadith)

4. Er moeten getuigen zijn van het huwelijkscontract, aangezien de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Er is geen huwelijkscontract zonder een wali en twee getuigen." (Overgeleverd door al-Tabaraani; zie ook Sahih al-Jaami', 7558)

5. Het is ook belangrijk dat het huwelijk aangekondigd wordt, aangezien de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa
salaam) gezegd heeft: "Kondig huwelijken aan." (Overgeleverd door Imam Ahmad; geclassificeerd als hasan in Sahih al-Jaami', 1027)


De voorwaarden voor de wali zijn als volgt:

1. Hij moet geestelijk gezond zijn.

2. Hij moet een volwassene zijn.

3. Hij moet vrij zijn (geen slaaf).


4. Hij moet van dezelfde religie als de bruid zijn. Een kafir kan niet de wali van een moslim zijn, en een moslim kan niet de wali van een kafir zijn. Een afvallige (iemand die de islam verlaten heeft) kan geen wali zijn.

5. Hij moet een goed karakter hebben ('adaalah: vroomheid, houding, gedrag enz.) in tegenstelling tot verdorven zijn. Dit is een voorwaarde die door sommige geleerden bepaald is hoewel sommige van hen de uiterlijke verschijning van goed karakter als voldoende beschouwen en anderen zeggen dat het voldoende is als hij gepaste aandacht kan besteden aan de belangen van de vrouw voor wie hij als wali optreedt in haar huwelijk.

6. Hij moet een man zijn, aangezien de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Geen vrouw mag het huwelijkscontract van een andere vrouw uitvoeren en geen vrouw kan het huwelijkscontract namens zichzelf uitvoeren, want de zaaniyah (overspelige vrouw) is degene die dingen namens zichzelf regelt." (Overgeleverd door Ibn Maajah, 1782; zie ook Sahih al-Jaami', 7298)

7. Hij moet wijs en volwassen (rushd) zijn, wat betekent dat hij de belangen van het huwelijk begrijpt.

De fuqaha' hebben mogelijke wali's in een bepaalde volgorde geplaatst en een wali die nauwer verwant is, moet niet genegeerd worden tenzij een dergelijk persoon er niet is of wanneer de familieleden niet aan de voorwaarden voldoen. De wali van een vrouw is haar vader, dan degene die haar vader voor zijn dood heeft aangesteld, dan haar grootvader van vaderskant of haar overgrootvader, dan haar zoon, dan de zonen of kleinzonen van haar grootvader, dan haar volle broer (van beide
ouders), dan haar halfbroer (van dezelfde vader), dan de zonen van haar volle broer, dan de zonen van haar halfbroer (van dezelfde vader), dan haar oom (de volle broer van de vader), dan de halfbroer van de vader (van dezelfde vader), dan de zonen van de volle broer van haar vader, dan de zonen van de halfbroer van haar vader (van vaderskant), dan degene die het meest nauw verwant is, zoals in het geval van overerving. De moslimleider (of zijn afgevaardigde, zoals een qadi of rechter) is de wali voor een vrouw die geen eigen wali heeft.


En Allah weet het het beste.

Sweet*Lady*
19-11-06, 19:38
Barraka allahoe fiek voor deze info maar wat is een wali?

G.Salem
19-11-06, 19:52
getuige

hassan
19-11-06, 19:52
Barraka allahoe fiek voor deze info maar wat is een wali?

:wasalam:

Wa fieki Baraka Allah beste zuster, Wali wordt vaak vertaald als voogd of vertegenwoordiger wa Allahu A3lam.

Ik zal insha Allah proberen er meer over te plaatsen indien er geen verhindering is (mijn excuses : $).

Sweet*Lady*
19-11-06, 19:53
Shokran broeders !!

hanane Ach
23-10-09, 00:09
Salaam, ik heb gelezen dat een kafir nooit een wali kan zijn van een moslim maar wat als je in het westen leeft en niet anders kan is het dan ook verboden? Ik heb ook een huwelijkscontract getekent ik ben dus wettelijk getrouwd is deze ook niet geldig dan?