PDA

Bekijk Volledige Versie : Het huwelijk in de Islam en de Walimahassan
11-12-05, 14:00
Bismillah Ira7mannie Ra7iem inna salatu wa salam 3ala ashraffiel mursalien ama ba3d,

Assalam 3alaikom:

Het huwelijk in de islam:

En trouwt hen onder jullie die ongetrouwt zijn en de waarachtigen onder jullie slaven en slavinnen. Als zij arm zijn, zal Allah hen voorzien vanuit Zijn gunst. En Allah is Alomvattend, Alwetend sura 24: 32

De Profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"Jongelui! Wie van jullie in staat is te trouwen, laat hij trouwen. De huwelijksvereniging maakt de blik decenter en beschermt de seksuele organen op zedige wijze." Bucharie en muslim

"Neem haar als vrouw die vriendelijk en vruchtbaar is. Ik zal jullie op de Dag van de Opstanding met jullie alle andere naties overtreffen." Ahmed en Ibn Majah.


*Doel v/ h huwelijk ( kort samengevat !!! ):


menselijk ras instand houden...

lust van BEIDE echtgenoten bevredigen...

relaties op basis van liefde en respect

samen kinderen groot brengen...

*Verplichte Voorwaarden v. het huwelijk:


acceptatie van twee kanten

twee getuigen

mahr ( huwelijksschat )

zaakwaarnemer voor de vrouw ( Wali: vaak de vader )

*Sunnah:


het juiste gedrag van de ceremonie van het huwelijk

Khutba ( religieuze toespraak )

uitleg van de rechten en plichten na het huwelijk.

*Voorwaarden voor de zaakwaarnemer:


hij dient volwassen te zijn en over mentale en morele vermogens te beschikken.

hij moet toestemming vragen aan de vrouw die hij wil uithuwelijken.

dichtste bloedverwant gaat voor.

als er twee zaakwaarnemers een huwelijk gesloten hebben, is slechts het eerste huwelijk geldig !

*Vereistte voorwarden voor getuigen:


minstens twee

het moeten prijzenswaardige en betrouwbare personen zijn

beter meerdere getuigen

*Hoe wordt het huwelijk gesloten ?

De echtgenoot zegt:

-"Ik vraag u de hand van uw dochter".

*De zaakwaarnemer antwoord:

"U hebt mijn instemming."

-De echtgenoot antwoord:

"Ik accepteer uw dochter als echtgenote van mijzelf."

De echtgenoot dient: devoot, loyaal, een edel karakter te hebben en dient dezelfde sociale achtergrond te heben.

In surat an Nahl aya 97 staat:

"Een ieder die eerlijk handelt, ofwel man of vrouw, terwijl hij ( of zij ) een ware gelovige is, voorzeker aan hem zullen Wij een goed leven geven ( in dit leven met respect, tevredenheid en wettige voorziening ) en Wij zullen hen zeker belonen met een beloning naar het beste wat zij gewend waren te doen ( het Paradijs ).. "

En vooral dient men een persoon te kiezen op basis van zijn geloof, dit is echt aangeraden door onze Profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif:

"Een vrouw wordt om 4 redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid, godsdienst. Jullie kunnen maar beter kiezen de godsdienstige vrouwen, want anders zijn jullie verloren." Bucharie & Muslim

Veel Ulamma geven aan dat het een pre is dat men het uiterlijk ook in orde vindt:

"De beste vrouw is zij, die je opvrolijkt, als je naar haar kijkt, je gehoorzaamt en die bij je afwezigheid je eer niet aantast en je bezit beschermt."" An Nasa3ie, Abu Dawood en Ahmed

De profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif heeft gezegd over het weigeren van een huwelijkskandidaat die mashaAllah is:

"Wanneer iemand met een in alle opzichten bevredigend gedrag zich aandient, laat hem trouwen. Doet gij dit niet, dan zal er verval optreden en ernstige onrust op aarde." Tirmidi

De man kan iemand volmacht geven voor het sluiten van zijn huwelijk, de vrouw wordt vertegenwoordigt door haar zaakwaarnemer.

De bruidsschat is verplicht:

En geeft de vrouwen hun bruidsschatten als een schenking, maar wanneer het hen belieft ( van de bruidsschat ) terug te geven: eet er dan met plezier en welbehagen van. Sura 4:4

Het is aangeraden om de bruidschat te vergemakkelijken:

"De meest geliefde vrouw is zij, die voor de minste kosten trouwt." Tirmidi

De bruidschat kan op de volgende manieren betaald worden:

contant bij het afsluiten van het contract
in zijn geheel uitgesteld
gedeelte in termijn en een gedeelte contant

Het is aangeraden om alles of een gedeelte voor het huwelijk te geven.

De bruidsschat komt ten laste van de man bij het afsluiten van het contract en is verschuldigd voor de consumering van het huwelijk.

Te volgen gedrag:

Verlovingstoespraak: goed om te houden over het huwelijk.

Huwelijksmaaltijd, de profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"Vier je bruiloft met een feest, zelfs met een schaap." Bucharie & Muslim.

Het aankondigen met de slaande trom en geoorloofde
liederen. De profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"Wat een wettige eenheid van een onwettige onderscheidt, is de tamboer en de liederen."

Smeekbeden verrichten voor het paar.

"Moge Allah u Zijn permanente zegen schenken ! Moge deze eenheid voor u beiden gunstig zijn." Tirmidi

Onder vier ogen legt de man zijn hand op het voorhooft van zijn vrouw, zoals de profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif deed en zegt:

"Schenk mij weldaden, waarvoor deze vrouw is geschapen, en bescherm mij tegen de slechte daden waarvoor zij is geschapen." Ibn Majah

Het is verboden om zaken van de seksuele relatie te vertellen:
De profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"Er is op de Dag der Opstanding niets slechters te zien dan dat twee echtgenoten, na zich aan elkaar te hebben overgegeven, vervolgens elkaars geheimen onthullen." Moslim

Alvorens de gemeenschap plaatsvind is het aangeraden te zeggen:

"In de naam van Allah. Heer! Bescherm mij tegen de shaitan evenals mijn nageslacht."

De profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"Van wie zich aldus tot Allah richt zal zijn kind, dat door deze vereniging verwekt is, beschermd worden tegen de shaitan, die nooit macht over hem zal hebben." Moslim en Bucharie

In de maand Sjawwel ( 10e ) trouwde de profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif met Aicha, zij spoorde vrouwen aan om dit voorbeeld te volgen.

hassan
11-12-05, 14:00
*****Het huwelijksfeest: de Walima:


Tijdens de Walima is het toegestaan de daff te slaan. Dit om bekend te maken dat er een Walima is en om vreugde en plezier bij de gasten te brengen.

De profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif zei:

"De grens tussen haram en halal ( in het huwelijksfeest ) is de daff en de stem." ( at Tirmidi )

"Verkondigt dit huwelijk, voltrekt het in de moskee en sla op de daff als het plaatsvindt". ( at Tirmidi )

dus met bijv. een gutba en een maaltijd in de moskee....
daarna het feest voor vrouwen ( voor mij persoonlijk is de vrouw
al mijn cadeau/ feest.. )....Ik prefereer een bijeenkomst voor
>mannen met t3am en na3na !!!

"O Aisha was er maar vermaak want de Ansaar houden van vermaak". ( Al Bucharie )

Dit zei de profeethttp://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif tegen Aisha http://img134.echo.cx/img134/7884/rasmall5sg.gif toen een vrouw was uitgehuwelijkt aan een man van de Ansaar.

Kortom:

Het huwelijksfeest moet gescheiden plaatsvinden ( seksen apart )
Niet overdreven dure bands huren, dure locaties afhuren....
dus niet overdreven besteden, het beste is zo goedkoop mogelijk !!!
Het gezang moet niet gaan over schaamteloze zaken
Over dhikr van Allah http://img129.exs.cx/img129/8315/swt6dg.gif en de profeet http://img199.exs.cx/img199/5880/saws9jg.gif !!!
Huwelijksmaaltijd nuttigen in de moskee of een andere ruimte
als je weinig besteed kun je een "huwelijksreis" plannen naar Mekka of Medina ( fatwa van ibn Uthaimin r.a )

Bronvermelding: minhaj al Moslim deel 3 van Abu Bakr al Djezerie H.A isbn 90-804113-2-9. Ik heb het zelf een beetje aangevuld met bronnen.....

Deze serie bestaat uit 3 delen....
Deel 1: isbn 90-801508-6-X en......

Deel 2: isbn 90-801508-9-4......De boeken heten in het Nederlands "De weg van de Moslim."

Assalam 3alaikom

Oem_Nisa
08-04-07, 14:32
Barakallah oe fiek broeder!!!

Voor deze korte,maar krachtige samenvatting!
over het huwelijk!

Sweet*Lady*
09-04-07, 17:16
Salaam,

Shokran voor deze korte samenvatting van hoe alles in elkaar zit, Moge Allah (swt) je belonen voor als het goede dat je doet..Allahoema Amien

Barraka Allahoe fiek