PDA

Bekijk Volledige Versie : De openbaring van de Qur’aan in zeven stijlenhassan
11-12-05, 14:10
De openbaring van de Quraa‚¬a„¢aan in zeven stijlen

Bron: www.islam-qa.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk
--------------------------------------------------------------------------------

1. In het begin werd de Quraa‚¬a„¢aan in één stijl geopenbaard maar de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) bleef Jibriel vragen totdat hij hem zeven stijlen had geleerd die allemaal compleet waren. Het bewijs hiervoor is de hadith van Ibn aa‚¬ËœAbbas die vertelde dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: aa‚¬Å“Jibriel leerde me één stijl en ik bestudeerde het totdat hij me er meer leerde en ik bleef hem om meer vragen en hij gaf me meer totdat er uiteindelijk zeven stijlen waren.aa‚¬? (Overgeleverd door al-Bukhari, 3047; Muslim, 819)


2. Wat wat er bedoeld met stijlen (ahruf, ev. harf)? De beste mening van de geleerden over wat er bedoeld wordt, is dat er zeven manieren zijn om de Quraa‚¬a„¢aan te reciteren, waarbij de verwoording kan verschillen maar de betekenis hetzelfde is; als er een andere betekenis is dan is het als variatie op een thema, niet tegenstrijdig of in tegenspraak.


3. Sommige geleerden zeiden dat er met ahruf de dialecten van de arabieren bedoeld werd maar dit is onwaarschijnlijk vanwege de hadith van aa‚¬ËœUmar ibn al-Khattab die gezegd heeft: aa‚¬Å“Ik hoorde Hisham ibn Hakim Soerat al-Furqaan op een andere manier reciteren dan de manier waarop ik het reciteerde en de manier waarop de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) het mij geleerd had te reciteren. Ik stond op het punt om met hem te discussiëren terwijl hij aan het bidden was, maar ik

wachtte totdat hij zijn gebed beëindigd had en toen bond ik zijn kledingstuk om zijn nek, greep hem erbij en bracht hem naar de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) en zei: aa‚¬ËœO Boodschapper van Allah, ik hoorde deze man Soerat al-Furqaan op een andere manier reciteren dan de manier die jij aan mij geleerd hebt.aa‚¬a„¢ De Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei tegen hem: aa‚¬ËœReciteer het,aa‚¬a„¢ en hij reciteerde het zoals ik het hem had horen reciteren. De Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: aa‚¬ËœZo werd het geopenbaard.aa‚¬a„¢ Toen zei hij tegen mij: aa‚¬ËœReciteer het,aa‚¬a„¢ dus ik reciteerde het en hij zei: aa‚¬ËœZo werd het geopenbaard.aa‚¬a„¢ Deze Quraa‚¬a„¢aan is op zeven verschillende manieren geopenbaard dus reciteer het op de manier die voor jou het makkelijkst is.aa‚¬a„¢aa‚¬? (Overgeleverd door al-Bukhari, 2287; Muslim, 818)

Het is bekend dat Hisham Asadi Qurashi was (m.a.w. van de clan van Bani Asad in Quraysh) en aa‚¬ËœUmar was aa‚¬ËœAdawi Qurashi (m.a.w. van de clan van Bani
aa‚¬ËœAdiyy in Quraysh). Beiden waren van de Quraysh en de Quraysh hadden slechts één dialect. Als het verschil in ahruf (stijlen) een verschil in dialecten was geweest, waarom zouden twee mannen van de Quraysh dan verschillen?

De geleerden hebben bijna veertig verschillende meningen vermeld over deze kwestie! De meest correcte is wellicht datgene wat we hierboven vermeld hebben. En Allah weet het het beste.


4. Het schijnt dat de zeven stijlen in verschillende bewoordingen zijn geopenbaard, zoals aangegeven door de hadith van aa‚¬ËœUmar, want het bezwaar van aa‚¬ËœUmar betrof de stijl en niet de betekenis. De verschillen tussen deze stijlen zijn geen kwestie van tegenspraak en tegenstelling, ze zijn juist synoniem, zoals Ibn Masaa‚¬a„¢ood heeft gezegd: aa‚¬Å“Het is als één van jullie halumma, aqbil of taaa‚¬a„¢aal zegt (allemaal verschillende manieren om aa‚¬ËœKom hieraa‚¬a„¢ te zeggen).aa‚¬?


5. Wat betreft de zeven recitaties (al-qiraaaa‚¬a„¢aat al-sabaaa‚¬a„¢), dit aantal is niet gebaseerd op de Quraa‚¬a„¢aan en
Sunnah, het is de ijtihaad van Ibn Mujaahid (rahimahullah). Mensen dachten dat al-ahruf al-sabaaa‚¬a„¢ (de zeven stijlen) al-qiraaaa‚¬a„¢aat al-sabaaa‚¬a„¢ (de zeven recitaties) waren omdat ze hetzelfde aantal bleken te zijn. Maar dit aantal kan toevallig overeengekomen zijn of het kan opzettelijk zijn gedaan door Ibn Mujaahid om aan te sluiten bij wat overgeleverd was over dat het aantal stijlen (ahruf) zeven was. Sommige mensen dachten dat de stijlen (ahruf) de recitaties waren, maar dit is onjuist. Een dergelijke opmerking is niet bekend onder de geleerden. De zeven recitaties zijn één van de zeven stijlen en dit is de stijl die aa‚¬ËœUthmaan voor al de moslims gekozen heeft.


6. Toen aa‚¬ËœUthmaan kopieën van de Quraa‚¬a„¢aan maakte, deed hij dit volgens één stijl (harf) maar hij liet de punten en klinkertekens weg zodat sommige andere stijlen ook toegepast konden worden. De Mus-haf die in zijn tijd werd gekopieerd, kon dus volgens andere stijlen gelezen worden en elke stijl die toegepast kon worden
op de Mus-haf van aa‚¬ËœUthmaan bleef in gebruik en de stijlen die niet toegepast konden worden, werden onbruikbaar. De mensen begonnen elkaar te bekritiseren omdat men anders reciteerde dus verenigde aa‚¬ËœUthmaan hen door hen één stijl van de Quraa‚¬a„¢aan te geven.


7. De stelling dat de verschillende recitaties van Mujaahid de zeven stijlen zijn, is niet correct, zoals gezegd is door Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. (Majmooaa‚¬a„¢ah al-Fatawa, vol. 13, blz. 210)


8. De zeven lezers of voordragers waren:

1. Naafiaa‚¬a„¢ al-Madani

2. Ibn Kathir al-Makki

3. aa‚¬ËœAasim al-Kufi

4. Hamzah al-Zayaat al-Kufi

5. Al-Kisaaaa‚¬a„¢i al-Kufi

6. Abu aa‚¬ËœAmr ibn al-aa‚¬ËœAlaaa‚¬a„¢ al-Basri

7. aa‚¬ËœAbd-Allah ibn aa‚¬ËœAamir al-Shaami


Degenen die de sterkste isnaad in recitatie hebben, zijn Naafiaa‚¬a„¢ en aa‚¬ËœAasim.

De meest welbespraakte zijn Abu aa‚¬ËœAmr en al-Kisaaaa‚¬a„¢i.

Warsh en Qaaloon zijn voortgekomen van Naafiaa‚¬a„¢.

Hafs en Shuaa‚¬a„¢bah zijn voorgekomen van
aa‚¬ËœAasim.


En Allah weet het het beste.

Jamal
16-01-09, 00:23
Masha allah. Wist niet dat het in zeven stijlen werd geopenbaard. Djazak allaho gayran agie voor het plaatsen.