PDA

Bekijk Volledige Versie : Betekenis van het woord Tauwhiedhassan
11-12-05, 14:46
Betekenis van het Woord Tauwhied

In de Naam van Allaah, de Genadevolle, moge Zijn Salaah en Salaam over
Zijn laatste Profeet zijn,en over zijn hele familie en metgezellen, om verder te gaan


__________________________________________________ ________


Wat is deze tauwhied precies, die zo belangrijk is, dat het zo’n hoge
positie heeft?

Taalkundig, komt het woord van het woord wah-hada, en dat betekent
waahied (enkelvoudig, dus 1) maken. Waahied is het tegenovergestelde van twee,
drie etc het is het tegenovergestelde van meerderheid (= meer dan 1)
Dus waahied is iets dat altijd enkelvoudig zal blijven en zal nooit een
partner van iets anders worden.

En nu de definitie volgens de Sharie’ah [1] , de tauwhied betekent alléén
Allaah uitkiezen bij alle vormen van aanbidding [2] , zodat je al jouw
aanbidding alléén voor Allaah doet.


Allaah zegt:
En de godsdienst zal helemaal voor Allaah zijn [3]

Het woord godsdienst betekent in deze vers aanbidding, zoals Allaah
zegt:En ik heb de Djinn en de Mensheid niet geschapen behalve om Mij te aanbidden [4]

En Allaah zegt:
En aanbidt Allaah, en schrijf geen enkele partner aan Hem toe [5]

En Allaah zegt ook:
Dus roep Allaah aan, maak de godsdienst helemaal voor Hem, zelfs als de
ongelovigen ervan walgen.[6]


Dit is de betekenis van tauwhied – om alléén Allaah uit te kiezen bij
alle handelingen van aanbidding en om het aanbidden van alle andere dingen
op te geven (dus niet doen).

_______________________________________________

[1]De Regels van Allaah
[2]De dingen die je doet vanwege de godsdienst, zoals bijvoorbeeld
bidden, vasten, Qor’aan lezen en leren
[3]De betekenis van de vertaling van de Soerah Al-Anfaal en daarvan de 39ste Ayah
[4]De betekenis van de Soerah Ath-Thaariyaat en daarvan de 56ste Aayah
[5]De betekenis van de Soerah An-Nisaa’ en daarvan de 36ste Aayah
[6]De betekenis van de Soerah Ghaafir en daarvan de 14de Aayah

Door de geleerde Saalih ibn 'Abdillaah Al-Fauwzaan
Uit zijn boek Doeroes mien Al-Qor'aan Al-Kariem (bladzijde 11-12)

Sweet*Lady*
17-01-07, 13:12
:djazak: Voor deze uitleg...

Moge allah (swt) je belonen...