PDA

Bekijk Volledige Versie : Sidna jibriel 3alayhi AsalaamJamal
13-12-05, 22:31
Ook van Omar 1 (Allah's welbehagen zij met hem) die gezegd heeft:

aa‚¬ËœToen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ( Allah's zegen en vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem.Hij ging voor de profeet (Allah's zegen en vrede zij met hem) zitten, met zijn knieën tegen die van de profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei: aa‚¬ËœO, Mohammed, vertel me wat Islam is'. De profeet (Allah's zegen en vrede zij met hem) antwoordde: Islam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, de zakat 2 betaalt, tijdens de maand Ramadan 3 vast en de bedevaart naar het Huis 4 verricht, als je daartoe in staat bent'. Waarop hij zei: aa‚¬ËœU heeft juist gesproken'. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.Daarna zei hij: aa‚¬ËœVertel mij wat Iman 5 is'. Hij antwoordde: aa‚¬ËœHet houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is'. aa‚¬ËœU heeft juist gesproken', zei hij en daarna: aa‚¬ËœVertel mij wat ihsan 6 is'. Hij antwoordde: Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dat Hij jou wel ziet'.Toen zei hij: aa‚¬ËœVertel mij over het Uur 7 aa‚¬Ëœ. Hij antwoordde: aa‚¬ËœDaarover weet de ondergevraagde niet meer dan de vrager'. Vervolgens zei hij: aa‚¬ËœVertel me dan over de tekenen ervan'. Hij antwoordde: aa‚¬ËœDat de slavin haar meester zal baren 8 en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen'. Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef enige tijd zitten, totdat hij (de profeet) me vroeg: aa‚¬ËœO, aa‚¬ËœOmar, weet jij wie die vragensteller was?' Ik antwoordde: aa‚¬ËœAllah en Zijn boodschapper weten het 't beste'. aa‚¬ËœHet was Gabriël, zei de profeet. aa‚¬ËœHij kwam om jullie je godsdienst leren'.'

Overgeleverd door Muslim

1 aa‚¬ËœOmar ibn al-Chattab, de tweede kalief
2 Veelal vertaald als armenbelasting, waardoor men zijn bezittingen aa‚¬Ëœreinigt'
3 Gedurende deze maand wordt elke dag tot zonsondergang gevast
4 De Ka'ba en de heilige moskee in Mekka
5 Hier betekent iman geloof.
6 Het is onjuist om aa‚¬Ëœihsan' met één woord te vertalen. Het betekent namelijk o.a goede behandeling,goedheid,liefdadigheid en oprechtheid. Ook kan het bekwaamheid betekenen en als zodanig komt het in hadis 17 voor.
7 Het tijdstip van de Dag des Oordeels
8 Dit kan meer dan één wijze uitgelegd worden. An-nawawi zegt in zijn commentaar o.a dat slavinnen zonen en dochters zullen baren die vrij zullen worden en aldus meesters zullen zijn van degenen die hen ter wereld brachten.Het Arabische woord aa‚¬Ëœama'-veelal als slavin vertaald-kan echter ook op de vrouw in het algemeen slaan, in de zin dat wij allen slaven of dienaren van Allah zijn.De zin kan daarom ook betekenen dat er een tijd zal komen dat kinderen zo weinig respect voor hun moeders zullen hebben, dat zij hen als hun bediende zullen behandelen

Sweet*Lady*
19-03-07, 22:34
Soubhan'allah, is wel raar als je bekijkt dat vroeger gewoon de engelen opdoken en nu niet meer..ofwel zien we ze niet..


:djazak:

OegtNajat
30-10-09, 21:05
Deze tekst raakt mij op een of andere manier..:(

Djazak Allahoe Ghairan,moge Allah Subhana Wata3ala je belonen.