PDA

Bekijk Volledige Versie : Vertrouw op AllahJamal
13-12-05, 22:38
Vertrouw op Allah

Beste broeders en zusters in de Islam,

Is het jullie ook opgevallen dat veel moslims steeds verder afdwalen van het rechte pad dat naar Allah en zijn paradijs leidt ? Waarom houden wij ons niet meer aan de regels en waarom wordt ons vertrouwen in Allah steeds minder ? Iedere verplichting of advies wordt tegenwoordig eerst geanalyseerd en tot op de bodem onderzocht. En vaak vinden we dan dingen die wij niet kunnen verklaren of die wij niet volledig begrijpen of voor ons niet logisch zijn. Op dat moment geven we het vertrouwen in Allah op en dan stoppen we met de uitvoer van die verplichting of gaan we, in het ergste geval, het tegenovergestelde doen wat ook nog verboden is.

Alleen maar omdat wij, met de geringe wereldlijke kennis die wij hebben, bepaalde zaken niet logisch vinden. Veel jongeren hebben tegenwoordig, Alhamdoelilah, een MBO of een HBO studie genoten. Dit is op zich heel goed, maar waarom denken of vinden wij dat we met een MBO of een HBO diploma op zak mogen uitmaken of iets Haram of Halal is ? Waarom denken we dat we met zo een diploma op zak heel goed kunnen en mogen bepalen wat echt door Allah verboden of toegestaan is en wat niet en wanneer wel en wanneer niet ? Waarom weten we wel dat we met ons diploma alleen maar daar kunnen en mogen solliciteren waar we voor gestudeerd hebben maar als het om de Islam gaat dan vinden we ons allemaal wel deskundig genoeg om uit te maken wat in ons ogen Haram of Halal zou moeten zijn.

Beste broeders en zusters in de Islam, we moeten weer leren Allah te vertrouwen en beseffen dat Hij ons zal beschermen als we in hem geloven en zijn pad volgen voor het te laat is en spijt geen zin meer zal hebben. We moeten weer leren te vertrouwen dat Allah het beste met ons voor heeft en alles wat hij verboden of toegestaan heeft voor ons eigen bestwil is. Het is uiteraard wel goed om de achterliggende gedachte te weten van een verbod of gebod maar we moeten weer leren eerst zonder meer aan te nemen dat het voor ons eigen bestwil is. We mogen of beter gezegd moeten wel sceptisch zijn als ons iets nieuws opgedragen wordt wat twijfelachtig klinkt maar het probleem van de laatste tijd is dat velen van ons, regels die al meer dan 1400 jaar gelden en algemeen bekend zijn, opnieuw gaan analyseren en anders willen interpreteren omdat we een MBO of HBO opleiding genoten hebben. En altijd in ons voordeel uiteraard.

Toen Aisha (ra), nadat Surat an-Nur was neergedaald, de vrouwen over de Hijab vertelde, pakten zij onmiddellijk een stukje van hun gewaad en bedekten daarmee hun hoofd. Toen de Koranvers alcohol verbood, spuugden de metgezellen direct uit wat ze nog in hun mond hadden! Dit is pas vertouwen op Allah. Maar wij, wij moeten altijd en met alles eerst het onderste uit de kan halen.

Even een voorbeeld:
Waarom zou een knappe vrouw haar mooie haren en schoonheid moeten bedekken terwijl Allah zelf haar die mooie haren en schoonheid heeft gegeven? Dit is wat vele meisjes tegenwoordig vaak te horen krijgen van ongelovige feministen. En helaas, door gebrek aan kennis en inzicht van de Islam, kunnen sommige jongeren heel gemakkelijk beïnvloed worden door deze kromme "logica"! Want na heel lang nadenken en analyseren komen sommigen tot de conclusie dat Allah wel een fout gemaakt moet hebben en anderen denken dat die regel alleen vroeger van toepassing was en de meest gehoorde conclusie is dat deze regel verzonnen moet zijn door mannen om de vrouwen te onderdrukken. Maar dit is allemaal de "logica" van de feministen.

Maar als we de "logica" van de feministen moeten geloven dan zou alles wat mooi is voor iedereen te zien moeten zijn en niet bedekt hoeven te worden. Ikzelf, en velen met mij, vinden goud en andere juwelen mooi, waarom wordt dat dan wel bedekt en ligt het niet overal voor het oprapen en ligt het achter slot en grendel in de kluizen bij de banken ? Alle mensen vinden geldstukken waardevol en mooi, en waarom wordt dat wel door iedereen bedekt in zijn portemonnee en bewaard in de binnenste zak van hun jas? Waarom wordt er niet simpelweg heel veel geld, goud en juwelen gemaakt en die overal op straat gestrooid waar iedereen het kan zien en over kan beschikken ? Precies, omdat het dan waardeloos wordt ! Als wij allemaal miljonairs waren en allemaal over tientallen kilo's goud zouden beschikken dan zou dat geld en goud helemaal niets meer waard zijn.
Welnu, zo is dat met de vrouw ook het geval. De Islam beschouwt de vrouw juist als een juweel en om te voorkomen dat ze waardeloos wordt, heeft de islam haar het recht gegeven om waardevol te blijven.

Beste waardevolle moslimzuster, laat je niets wijs maken door het negatieve woordgebruik van feministen dat de Islam jou onderdrukt vanwege de verplichting om je te bedekken. De realiteit is dat de Islam jou beschouwt als een waardevolle juweel die het recht heeft gekregen om waardevol te zijn en te blijven. Doordat je niet overal voor het oprapen ligt, blijf je juist waardevol. Door je bedekking wordt je niet onderdrukt maar heb je juist meer vrijheid omdat jij, in tegenstelling tot de westerse vrouw, niet gedwongen wordt om te voldoen, en constant te blijven voldoen, aan het moderne schoonheidsideaal. De westerse vrouw heeft zich werkelijk in een wespennest begeven. Elke ochtend, noodgedwongen, uren voor de spiegel moeten staan voor de make-up. Elke maand, noodgedwongen, naar de kapper voor het laatste modelletje. Elk halfjaar, noodgedwongen, haar garderobe vervangen en aanpassen aan de dan geldende modekleur etc. etc. Wie wordt er nu eigenlijk onderdrukt?

Beste waardevolle moslimzuster, laat je niet wijs maken dat de Islam jou onderdrukt omdat je verplicht thuis moet blijven. De realiteit is dat de Islam jou daarentegen, juist de vrijheid heeft gegeven om te kiezen door het recht om niet buitenshuis te hoeven werken en te ploeteren. Jij hebt juist, in tegenstelling tot de geëmancipeerde westerse vrouw, alle vrijheid om te kiezen of en wanneer je buitenshuis wilt werken. Jij hebt alle vrijheid om je eigen kinderen zelf op te voeden omdat de plicht voor het levensonderhoud bij de man ligt. Zeg nu eens eerlijk, wie heeft er nu meer vrijheid de westerse vrouw die gedwongen wordt buitenshuis te werken omdat ze anders haar koophuis niet meer kan betalen en waarmee omgegaan wordt alsof ze een slaafje is of het islamitische juweel die zelf mag bepalen of ze eerst haar kinderen opvoedt en daarna met een gerust gevoel eventueel buitenshuis gaat werken. En die door haar hidjaab niet lastig gevallen wordt en dus haar waarde, schoonheid en trots als vrouw behoudt.

De westerse feministen willen jou alleen maar negatief beïnvloeden door alles te verdraaien en door alles zo negatief mogelijk te beschrijven. De westerse feministen Hieronder volgt een korte beschrijving van een aantal rechten die de Islam aan de vrouw heeft toegekend. Aan jou nu, beste moslimzuster om deze aandachtig te lezen en je heel goed af te vragen of de Islam werkelijk zo onderdrukkend is voor de vrouw en of je werkelijk minder rechten hebt gekregen dan de man.

1) Binnen de Islam heeft de man de plicht om voor het gezin te zorgen, zodat de moslimvrouw in alle vrijheid kan kiezen .
2) Binnen de Islam is het inkomen van de man tevens voor de moslimvrouw maar als de moslimvrouw eigen vermogen heeft, mag haar man daar niet aankomen.
3) De Islam benadrukt het belang om speciale zorg te besteden aan dochters.
4) De moslimvrouw heeft het recht om een huwelijksaanzoek te accepteren of te weigeren, vrij van elke druk.
5) De vrouw in de rol van moeder wordt intens geëerd. De profeet Mohammed (vzmh) heeft in dit kader gezegd: "Het paradijs ligt aan de voeten van de moeders."
6) Degene die het meest de liefhebbende zorg van een moslim verdient is zijn moeder , die zelfs meer respect verdient dan de vader. Alhoewel beide ouders de liefde van hun kind verdienen, is degene, die de meeste aanspraak op de liefde van een kind maakt op de eerste plaats zijn moeder op de tweede plaats zijn moeder op de derde plaats weer zijn moeder en daarna pas zijn vader.
7) En getrouwde moslimvrouw mag haar eigen familienaam aanhouden en hoeft die niet noodzakelijk in te ruilen voor die van haar man. Dit is een teken van respect voor de moslimvrouw.
8) Een moslimvrouw dient tijdens haar maandelijkse periode vriendelijker en zachter behandeld te worden. Ze wordt niet als onrein of zondig beschouwd, zoals het geval is in sommige andere religies en culturen.
Dit is hoe de ware Islam jou beschouwt en niet zoals de vele negatieve berichten op tv en in de kranten over vrouwenbesnijdenis, huiselijk geweld etc. die gebracht worden alsof dat de Islam is maar in werkelijkheid daden zijn die gebaseerd zijn op cultuur, traditie of gewoon onwetendheid. En laat je vooral niet wijsmaken dat de moslimvrouw het meest met huiselijk geweld te maken heeft want dat is absoluut niet het geval. Wetenschappelijke cijfers laten een heel ander beeld zien. En het constant aangehaalde bewijs van mevrouw Hirsi Ali dat de meeste vrouwen in de blijf-van-mijn-lijf te huizen van Marokkaanse en Turkse afkomst is, komt eerder doordat vrouwen van deze afkomst vaak nog maar pas in Nederland zijn en geen ander alternatief hebben of weten na een huiselijke ruzie. De Nederlandse vrouw is niet bang dat ze het land uitgezet zal worden en weet dat zij meer kans maakt om in het echtelijke huis te mogen blijven of heeft in het ergste geval vele vrienden en collega's waar ze tijdelijk gaat verblijven tot ze een ander huis krijgt. En dit is de enige reden waarom in dat soort tehuizen meer allochtone dan autochtone vrouwen zitten, niet meer en niet minder.
Omdat de westerse vrouw wel in de val van de vrouwenemancipatie is terechtgekomen en haar schoonheid en waarde totaal verloren heeft, wil ze, puur uit jaloezie, niets liever dan dat het Islamitisch juweel ook zo waardeloos wordt. Het lichaam van de westerse vrouw ligt tegenwoordig overal voor het oprapen, in tijdschriften, op video's, op tv etc. en hoewel zij doet alsof zij daar heel trots op is en dat vaak beschrijft als verworven vrijheid en emancipatie mag je van mij gerust aannemen dat zij diep in haar hart heel veel spijt heeft en absoluut niet zo gelukkig is als zij zich voordoet en het liefst weer terug zou willen gaan naar de situatie van voor de vrouwenemancipatie.
Maar het is een feit, ze zitten in de val en kunnen niet meer terug en dat beseffen ze maar al te goed en daarom zijn ze zo jaloers op de Islamitische vrouw.

Beste moslimzuster , geloof me, de reden waarom jij zoveel aandacht krijgt van de westerse wereld is echt niet omdat je zo zielig bent of omdat je bevrijd moet worden of omdat je onderdrukt wordt door je man of je religie, het is puur jaloezie. Jaloezie omdat je zo waardevol bent gebleven. Jaloezie omdat je niet te koop bent. Jaloezie omdat je nog als enige op deze wereld je vrouwelijke schoonheid behouden hebt. Men heeft getracht om de Afghaanse, onderdrukte vrouw te bevrijden. Geloof je nu werkelijk dat ze dat gedaan hebben omdat ze die vrouwen zo zielig vonden en medelijden met ze hadden ? Dan vraag ik je, zijn al die miljoenen vrouwen in Afrika die van de honger omkomen niet zielig en hebben die geen hulp nodig, waarom woorden die niet bevrijdt uit hun lijden ? Waarom delen ze hun welvaart niet met die miljoenen hongerige vrouwelijke slach-toffers ? Het antwoord is heel simpel. Die vrouwen daar dragen geen hoofddoek !!!!!!!!!!! (behalve die ene moslimvrouw die wegens overspel gestenigd zou worden, die moest weer wel bevrijd worden maar over al die andere moslimmannen die dezelfde straf krijgen in dat land die hoeven weer niet bevrijd te worden). Wist je dat het allereerste wat met behulp van Amerikaanse financiële steun is opgericht in Afghanistan, een opleidingsinstelling voor schoonheidsspecialisten is ? De gedachte hierachter is natuurlijk de Afghaanse moslimvrouwen te lokken tot die valse schoonheid en hun zo snel mogelijk, door hun eigen opgeleide zusters, van hun bedekking te ontdoen en zo waardeloos te maken.

Beste moslimzuster, denk voortaan zelf goed na en laat je niet steeds, door alle negatieve berichtgeving over de Islam, beïnvloeden. Als de feministen van mening zijn dat de schoonheid van de vrouw geshowd en voor iedereen zichtbaar moet zijn waarom worden die onbedekte feministen constant aan de kant gezet door hun man omdat hij een andere schoonheid heeft ontmoet ? En waarom zijn die onbedekte feministen dan constant bezig met dé spanning in de relatie te houden met hun kaarsjes, ontbijtjes etc. ? En hoe vinden die onbedekte feministen het dat ze door hun eigen partners ter beschikking gesteld worden aan andere mannen omdat hun partners ook eens van die andere onbedekte schoonheden willen proeven ? En ga zo maar door. Dit komt allemaal omdat de vrouw haar waarde verliest zoals goud haar waarde verliest als deze overal te zien en te krijgen is.

Dit is misschien maar een heel klein tipje van de sluier van het doel van de Hidjaab. Ongetwijfeld zijn er wel veel meer gunstige gevolgen waarbij wij met onze beperkte kennis niet bij kunnen. Dit komt omdat Islamitische regels nooit door het westen wetenschappelijk onderzocht worden, uit angst de waarheid te ontdekken. Ik zal jullie een ander voorbeeld geven waar dit uit blijkt.

We kennen verplichtingen en adviezen van Allah en zijn profeet. Adviezen volgen we tegenwoordig nog nauwelijks op want daar hebben we geen tijd voor en de verplichtingen doen we alleen als ze in ons straatje passen en logisch zijn want anders dan zijn ze vast door iemand verzonnen in de loop van de tijd. Welnu, ik ga nu in het kort een voorbeeld geven van een advies van de profeet, waarvan het belang van dat advies, bij toeval, ontdekt is door Amerikaanse onderzoekers. Let wel, het gaat hier dus maar om een advies, laat staan wat het resultaat zal zijn als de verplichtingen wetenschappelijk onderzocht zouden worden.

Een tijd geleden is in een van de Amerikaanse Staten een onderzoek gedaan naar de criminaliteit onder de jongeren. Uit dat onderzoek bleek dat gedurende drie dagen binnen een bepaalde terugkerende periode de criminaliteit niet alleen in aantal maar ook in ernst (moord, verkrachting etc.) aanzienlijk toenam. De wetenschappers die dit onderzochten, konden het hoe en waarom van die drie aaneengesloten dagen maar niet verklaren. Om een beter beeld te krijgen, hebben ze hetzelfde onderzoek in een andere Staat uitgevoerd maar daar kwamen ze ook tot de zelfde conclusie.

Nadat de onderzoekers tevergeefs naar allerlei verklaringen hadden gezocht, zijn ze uiteindelijk gebruik gaan maken van andere soorten wetenschap. Zoals iedereen weet zorgt de maanstand voor het eb en vloed fenomeen. En omdat de mensen ook voor een heel groot gedeelte uit water bestaan, zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het wel met de maanstand te maken moet hebben waardoor gedurende die drie dagen de maanstand zodanig is dat het de mens actiever of overactief maakt en hierdoor de criminaliteit toenam. Daar het Islamitisch jaar gebruik maakt van maan maanden, hebben ze de onderzochte periode op deze kalender toegepast. Pas hierna bleek dat het steeds om de 13de , 14de en de 15de van de maanmaanden ging. Toen ze navraag hadden gedaan bij een moslimgeleerde kregen ze te horen dat onze profeet (vzmh) 1425 jaar geleden al de moslims aangeraden heeft om op deze drie dagen te vasten !!! Hierna is nooit meer iets over dat onderzoek bekendgemaakt !!!

Beste moslimbroeders en zusters, onze profeet Mohammed (vzmh) heeft ons 1425 jaar geleden geadviseerd om op deze drie dagen te vasten. Nu pas, en puur toevallig, is gebleken wat de waarde en het doel is van zo een advies, die tegenwoordig nog nauwelijks nageleefd wordt. En dit, beste broeders en zusters, wist onze profeet (vzmh) 1425 jaar geleden al, vandaar zijn advies om op deze dagen te vasten zodat het vasten ons gedurende deze drie dagen tot rust brengt waardoor de maanstand geen of weinig effect op ons kan hebben. Zonder dit onderzoek zouden we misschien ook gezegd hebben dat zo een advies nergens opslaat, gewoon verzonnen is etc. etc.

MAAR. . . . . . . .
Als deze drie dagen gevast waren zoals ons is geadviseerd*..
Wie weet hoeveel ruzies hiermee voorkomen zouden zijn ?
Wie weet hoeveel scheidingen hiermee voorkomen zouden zijn ?
Wie weet hoeveel oorlogen hiermee voorkomen zouden zijn ?
Wie weet hoeveel moorden hiermee voorkomen zouden zijn ?
Wie weet hoeveel zinloos geweld hiermee voorkomen zou zijn ?
Wie weet hoeveel verkrachtingen hiermee voorkomen zouden zijn ?
Wie weet hoeveel verdriet en ellende hiermee voorkomen zou zijn ?

Moge Allah ons de kracht en de imaan geven om steeds meer en steeds vaker op Hem en zijn profeet (vzmh) te vertrouwen en de kracht geven om de "koude oorlog" die men tegen de islam en met name tegen de moslimvrouw voert, te doorstaan.

WEES OP JE HOEDE, JE BENT NU GEWAARSCHUWD !!!!!!!!!!

Moge Allah mij vergeven voor eventuele fouten en moge Allah iedereen belonen die dit stuk leest en doorstuurt naar zijn moslimbroeders en zusters.

OegtNajat
26-11-09, 21:25
Prachtig verwoord! MashaAllah.


Djazak Allahoe Ghairan,moge Allah subhana wata3ala je hier voor belonen.

lella_amina
15-01-10, 11:59
Djazaak allahoe gairen.

Allahsdienares-m
15-01-10, 17:16
prachtig stuk!! masha allah

djazaak allahoe khairan voor het plaatsen