PDA

Bekijk Volledige Versie : Lezingen Te RotterdamGhouraba
24-12-05, 13:42
A salaam wa3alaikoem wara7amtoe allahi wabarakatoe!

amaba3d,
Ik hoop inshallah dat jullie en jullie naasten in goeie staat verkeren...

ik wil inshallah,hier op deze toppic lezingen zetten,die ik volg in Rotterdam,het zijn aantekeningen,die ik dus maak,inshallah zullen we er allemaal profijt aan hebben...

ps: zusters die kunnen de lezingen bijwonen,voor meer info kan je me inshallah pm'en....

Ghouraba
24-12-05, 13:49
Zaterdag 19 november 2005,


Salamoe 3laikom wara7matoelahi wabarakatoeaa‚¬Â¦

Vandaag hebben de zuster het over een onderwerp gehad waar we continu mee te maken hebben. Het is een deel van ons, en we moeten er goed bij nadenken hoe we het gebruiken, op wat voor manier en we moeten er vooral bij stil staan dat we het Goed gebruiken.

Ik heb het over de Karakter van de Mens.(Achlaaq)
De islam omvat 3aqeeda, 3ibadaa en Achlaaq. Het is onmogelijk om te zeggen ik heb een goede Achlaaq en het geloof zit in me hart dus ik hoef me niet bezig te houden met 3aqeeda(Geloofsleer) en 3ibadaa(Aanbidding). Nee dat in onmogelijk. Maar met een goede Achlaaq en Taqwa Betreed je inshaAllah AlDjennah. Een goede Achlaaq is Bij Allah als iemand die Vastend Bid.

In soerah AlQalm Aayah 4 zegt Allah:

aa‚¬ËœEn voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand Karakter.aa‚¬a„¢

De profeet Mohammed Salallahoe 3laihi WaSellem was een voorbeeld voor ons met Woorden en Daden. Hij beschikte over zo een goede Achlaaq mashaAllah en liet dat zien aan zijn Metgezellen door middel van Woorden en het in praktijk brengen door middel van daden.

De profeet Salallahoe 3laihi WaSellem heeft gezegd:

aa‚¬ËœDiegene die het dichts bij mij staan op Al Yawm AlQiyama zijn diegene die het beste Karakter hebben en voor wie ik het meest achting koester, zij zullen naast mij staan.aa‚¬a„¢(Sa7ie7 Boechaarie)

Laat daarom de slechte eigenschap zitten en neem het over met een Goede Eigenschap. Iedereen (Elk kind van Adam) maakt fouten, Maar de Beste van Diegene die Fouten maken is Diegene die daarvoor Tauwba Verricht, vergeving vraagt bij Allah Ta3ala.

Een goede eigenschap kun je herkennen door:
1. Geduld te hebben
2. Eerlijkheid/ oprecht zijn
3. Betrouwbaar zijn(Amaanah)
4. Beleefd zijn tegen andere
5. Nutteloze praatjes vermijden(Te veel lachen, rodelen enz)
6. Het slechte bestrijden met het Goede

In soerah Nisaa Aayah 58 zegt Allah: (Over Nummer 3)

aa‚¬ËœVoorwaar Allah gebiedt jullie de toevertrouwende(zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.aa‚¬a„¢

En in soerah Moeminoen Aayah 96: (Over Nummer 6)

aa‚¬ËœWeer het slechte af met het beste. Wij weten het beste wat zij toeschrijven.aa‚¬a„¢

En Geduld beste broeders en zusters is het Licht en het lichte is Als een Verlichte Gids.'

En Djihaad Nafs is hierbij de strijd die we kunnen aan gaan tegen ons Nafs (Eigen-ik) Inspannen, strijd aangaan met jezelf om die slechte eigenschappen die je bezit weg te halen. De strijd aangaan met jezelf vanwege die Slechte Eigenschap. Totdat je de Goede eigenschappen gaat overnemen en het slechte inshaAllah gaat Laten.

In soerah Shaff Aayah 2 en 3 zegt Allah:

aa‚¬ËœO jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen.aa‚¬a„¢


Al7amdoelilah ben ik weer aan het eind gekomen van deze MashaAllah les. Wij danken Allah Sob7anahoe WaTa3ala dat we de mogelijkheid hebben gekregen van Hem Alleen, dat we Al7amdoelilah iedere Zaterdag bijeen kunnen komen om Hem te gedenkenaa‚¬Â¦En we Prijzen Allah Sob7anahoe WaTa3ala met de Beste Prijzing : Wal7amdoelilahi Rabbi 3alamien!

InshaAllah tot volgende weekaa‚¬Â¦Bi IdniAllah

En tot slot nog een doe3a waarmee de Profeet Salallahoe 3laihi WaSellem mee afsloot na een Bijeenkomst:

Sob7anaka Allahoema WaBi7amdiek, AshHadoe An La Illaha Illa Ant, Astaghfiroeka Wa Atoeboe Ilaikaa‚¬Â¦

Salamoe 3laikom wara7amtoelahi wabarakatoe

Ghouraba
24-12-05, 13:52
Zaterdag 3 december 2005

Salamoe 3laikom wara7matoelahi wabarakatoe

We hebben het dit keer gehad over iets wat je niet kunt zien, nog kunt waarnemen en waar je meestal niet bij stil staat.

Ik heb het beste Zusters&Broeders over: De Ziel van de Mens, Over de Roe7.

In soerah An3aam Aayah 60 zegt Allah Sob7anahoe WaTa3ala:

aa‚¬ËœHij is Degene die Jullie (Zielen) in de nacht weg neemt en Hij weet wat jullie gedurende de dag verricht hebben: Hij doet jullie er weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de Hoogte brengen van wat jullie plachten te doen.aa‚¬a„¢

En niemand zal Ontsnappen van de Dood.

In Soerah Ali Imraan Aayah 185 zegt Allah Vervolgens:

aa‚¬ËœIedere ziel zal de dood ondergaan, en voorwaar: pas op de Dag der Opstandig zullen jullie je beloning (Volledig) ontvangen, en wie van de Hel weggehouden wordt en Het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het Wereldse leven is Slechts een Misleidende Genieting.aa‚¬a„¢

In deze vers Maakt Allah dus Duidelijk dat Niemand Dood Kan gaan, Totdat zijn Tijd Gekomen is. En bij Allah is de Kennis Daarover!

In Soerah Ali Imraan Aayah 145 zegt Allah:

aa‚¬ËœEn geen Ziel kan sterven, behalve met hen verlof van Allah, zoals vastgesteld. En wie de Beloning van de Wereld wil, Wij geven hem ervan; en wie de Beloning van Het Hiernamaals wil, Wij geven hem Ervan. En Wij zullen de Dankbaren Belonen.aa‚¬a„¢

In Soerah AlIsraa Aayah 85 Zegt Allah:

aa‚¬ËœEn zij vragen jou over Ziel, zegt: aa‚¬ËœDe ziel behoort tot de zaken van Mijn Heer. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve een weinig.aa‚¬a„¢

En er zijn vele bewijzen uit de Quraan en De Soenah dat de Ziel in staat is om te kunnen Zien, horen, zich bewust zijn, voelen enz.

In Soerah Shams Aayah 9+10 zegt Allah:

aa‚¬ËœVoorwaar, hij die haar(de ziel) loutert, zal welslagen. En waarlijk verliest hij die haar bederft.aa‚¬a„¢

En de ziel Vergaat niet wanneer de Mens dood is, en het lichaam verlaat. Maar zal of genieten of lijden tot Al Yawm AlQiyama zal zijn. Wanneer het terug zal keren naar het lichaam en opnieuw op zal staan voor de Afrekening.
Ibn AlQayyim(Ra7imoehoeAllah) heeft gezegd in zijn Boek:aa‚¬a„¢de Reis van de ziel na de doodaa‚¬a„¢
De Ziel kan op 5 Manieren verbonden zijn met het Lichaam:

1) De Ziel van een Baby in de Buik van de Moeder
2) De Ziel van de Mens op Aarde
3) De Ziel in het lichaam van de Mens in Slaap.(De ziel is er nog wel, maar weer niet omdat je Ziel in je Slaap je lichaam tijdelijk verlaat, daarom wordt het ook Broertje van de dood genoemd of de Kleine Dood)
4) De Ziel van de Mens Als hij in Zijn Graf Ligt
5) De Ziel in Het Lichaam op Al Yawm AlQiyama. En dit is de Meest Volledig band van de Ziel.

Je kunt het vergelijken met de Slaap, de Kleine Dood. Je kan tijdens je slaap een Goede Of Slechte Droom hebben en het lijkt dan echt. Als je een slechte droom hebt gehad dan voel je je ongelukkig in je droom en zo ook met een Goede droom, je voelt het als het ware, zelfs als je wakker wordt denk je nog wel terug aan die Droom. Het is uiteraard zeker niet te vergelijken met de Dood, als je in je Graf ligt.
Pas als je dood bent, zie je Engels Des Doods, MalakaAlMawt. Dan zal de Mens zijn Bestemming zien. Op die Dag kun je Alles zien wat je op Aarde niet kon zien. Je kunt op die dag de Djinns zien, De engelen en de Ware Gelovigen die AlDjennah in zullen gaan zullen Allah Ta3ala te zien Krijgen. Al7amdoelilah

In Soerah AlQaaf Aayah 22 zegt Allah:

aa‚¬Ëœ(Er wordt Hem Gezegd: )aa‚¬a„¢Voorzeker, jij verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de Bedekking van Jouw(hart) op, toen was jouw waarneming op deze Dag Scherp.aa‚¬a„¢

Vandaag de dag, Wa A3yoedoeBillah, zijn er mensen die de Graven Bezoeken en de overleden die daar ligt om doe3a voor hem te doen, ze doen Tawaaf om de graf heen en bidden zelfs bij het graf, ze brengen daar hun offer enz enz. deze mensen verkeren in Grote Onwetendheid en hebben zeker een Geweldige Duidelijke Dwaling aangenomen.

Alles Behalve Allah is een Dienaar, is Afhankelijk, is zwak. Hij kan zichzelf niet eens Baten of Kwaad doen, hoe kan hij dat dan bij andere? Dit is een Verre Dwaling van de Rechte Weg!

In soerah Fathir Aayah 13+14 zegt Allah:

aa‚¬ËœHij doet de Nacht overgaan in de dag en Hij doet de dag overgaan in de Nacht en Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Allen lopen een vastgestelde tijd. Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen Macht.aa‚¬a„¢

De levenden moeten juist Doe3a doen voor de dode en Niet Andersom. De dode hebben baat bij de Levenden, zij kunnen voor hen Istighfaar, doe3a en Salaat AlDjanaza Doen. En de profeet Mohammed Salallahoe 3laihi WaSellem heeft ons Aanbevolen doe3a te doen bij de graven en vergiffenis te vragen.

Othman Ibn 3afaan RadiaAllahoe 3anhoe heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd:
aa‚¬ËœVraag om vergiffenis voor je Broeder, vraag Hem om Hem Standvastigheid, hij wordt nu ondervraagd.aa‚¬a„¢

In soerah AlAnbiyah Aayah 35 zegt Allah:

aa‚¬ËœIedere Ziel zal de Dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het Goede, als een beproeving, en tot Ons worden jullie teruggekeerd.aa‚¬a„¢

In Soerah Zoemar Aayah 30 zegt Allah:

aa‚¬ËœVoorwaar, jij zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven.aa‚¬a„¢

En de Ongelovige zal hopen om terug te keren naar deze wereld omdat hij weet van zijn Kwelling die hij zal ondergaan in AlYawm AlQiyama en hij wil terug keren naar de Wereld om dan vervolgens een Gelovige te Worden, Sob7anaAllah.
Maar voor de Gelovige zal deze wereld een Gevangenis zijn en zal streven naar de dood om vervolgens Naar Aldjennah Te gaan.

aa‚¬ËœDe wereld is Gevangenis voor de Gelovige en een Paradijs voor de ongelovigeaa‚¬a„¢Overgeleverd door Moeslim.

In soerah AlMoeminoen Aayah 99+100 zegt Allah:

aa‚¬ËœTotdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen:aa‚¬a„¢O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb. aa‚¬ËœZeker niet!aa‚¬a„¢Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij Spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden.aa‚¬a„¢

Er is overgeleverd dat toen de Profeet leed aan Zijn doodstrijd zij dochter Fatimah tegen hem zei: aa‚¬ËœO Vader, wat erg voor je. De profeet zei vervolgens tegen haar: aa‚¬ËœNa Vandaag zal je Vader Nooit meer Lijden.aa‚¬a„¢

Sob7anaAllah. En de Moeilijkste voor een gelovige in deze Wereld is de Doodstrijd.

In soerah Doekhan Aayah 56 zegt Allah:

aa‚¬ËœZij zullen daarin, na de eerste dood, geen dood meer ondergaan, en Hij beschermt hen voor de bestraffing van de Hel.aa‚¬a„¢

Behalve de Shahied die Dood is gegaan op de Weg van Allah wil terug om vervolgens Weer dood te gaan op de Weg van Allahaa‚¬Â¦Sob7anaAllah

We zijn Al7amdoelilah aan het einde Gekomen van deze MashaAllah Lezing..

Moge Allah Sob7anahoe WaTa3ala onze Ziel zuiveren van Alle soorten Ziekten en ons Tot Dienaren laten Behoren die Welslagen,zowel in dit Leven Als in AlAghira..Allahoema Amien

Ghouraba
24-12-05, 13:53
Zaterdag 10 December 2005

Salamoe 3laikom wara7matoelahi wabarakatoe

We gaan het hebben over iets wat NIET MAG&NIET KAN ontbreken in de Karakter van een Moslim.

Ik heb het over Al7ayaa.

Al7ayaa kun je niet goed vertalen naar het Nederlands maar je kunt het aa‚¬Ëœvertalenaa‚¬a„¢naar Schaamte, Bescheidenheid, Verlegen.

Ik ga Al7ayaa hier gebruiken als Schaamte.

Het is een Eigenschap die samengaat met Imaan, met geloof. Het hoort bij de Islaam en iedere moslim moet deze eigenschap bezitten!

Schaamte is een karaktereigenschap die aanspoort om het goede te doen en het slechte te laten. Het is een Eigenschap die je doet denken dat Allah Ta3ala Altijd naar je kijkt. En de 1e waarvoor je Schaamte moet hebben is Allah Sob7anahoe WaTa3ala. Je moet je Schamen om ongehoorzaam te zijn tegenover Allah 3aza Wa Djall! Je moet je schamen dat je dingen doet om de mensen tevreden te stellen, om de Dienaren van Allah Tevreden te stellen, Terwijl je Allah achterwege laat, terwijl je Allah Vergeten bent Sob7anaAllah!Daarvoor moet je je schamen. Dit is een omschrijving van een Ware Gelovige.

En Allah Ta3ala houdt van Zijn Dienaar wanneer die zich Schaamt. En als er in een samenleving het Schaamte ontbreekt dan veranderd de samenleving in een hel Sob7anaAllah. Want mensen gaan van Alles doen, want ze schamen zich immers niet.

Allah zegt in Soerah Hoed Aayah 82+83:

aa‚¬ËœToen dan Ons bevel kwam, keerden Wij het (land) ondersteboven. En Wij deden er stenen van Gebakken klei op neer regenen, in lagen. Gekenmerkt bij jouw Heer. En deze (bestraffing) is voor de onrechtplegers niet ver.aa‚¬a„¢

Dit was de bestraffing van de Volk van Loeth. Zij kenden geen Schaamte en Handelde WaA3yoedoe Billah zonder Schaamte!

Wanneer je hart leeft door Imaan en Kennis heeft over Allah dan is Al7ayaa Volmaakt maar echter wanneer het hart dood is dan verderft het de Ziel.

Fadil ibn Yaadh Ra7imoehoe Allah heeft gezegd: 5dingen zijn Tekenen van Ongelukkigheid:
1) Een harde Hart(Dat is een hart dat geen gevoel kent voor het goede)
2) Ogen die niet huilen(Als het geen gevoel heeft laat staan dat het nog huilt)
3) Gebrek aan schaamte gevoel(Al7ayaa)
4) Meer willen van deze Wereld, streven voor deze Doenya
5) Steeds meer willen

Al7ayaa ontstaat doordat de Mens kennis op gaat doen over Allah en Weet dat Allah hem ziet.

Ibnoe 3Abaas(RadiaAllah 3anhoe) heeft gezegd:

aa‚¬ËœO zondaar, denk niet dat je jezelf veilig hebt gesteld voor de slechte gevolgen van de zonden. Datgene wat op de zonde volgt, is groter dan de zonde zelf. Wat is er met jou, dat de wind die het gordijn doet bewegen terwijl je de zonde verricht je angst aanjaagt en dat je hart niet beeft terwijl Allah naar je kijkt terwijl jij de zonde verricht?aa‚¬a„¢

Na3am beste Zusters&Broeders Inderdaad, wanneer iemand een zonde verricht, terwijl hij alleen in de kamer is, of terwijl hij zich op plaatsen bevindt waar hij niet moet zijn, dan jagen al de zaken hem angst aan. Zelfs de wind die de deur lichtjes doet bewegen jaagt hem angst aan, omdat hij denkt dat het iemand is die binnenkomt. Zelfs wanneer hij alle deuren op slot gedaan heeft en de gordijnen heeft toegetrokken, heeft hij het gevoel dat er elk moment iemand binnen kan komen. Zie hoe hij zichzelf vernedert door Allah ongehoorzaam te zijn. Het is alsof hij Allah minderwaardig heeft gemaakt. De angst van Alles is hiervan het gevolg. Immers, wanneer je geen angst hebt van Allah, dan zal Allah ervoor zorgen dat je angst hebt voor anderen. En wanneer je Hem vreest, dan hoef je niemand anders te vrezen, want dan is Hij jouw Beschermer en Aanhanger. En zoals één van de voorgangers heeft gezegd:aa‚¬a„¢Als Allah met jou is, wie moet je dan vrezen? En wanneer Hij tegen jou is, op wie hoop je dan?aa‚¬a„¢

Enkele van de Voorgangers heeft gezegd:

aa‚¬ËœEn wanneer je jezelf in het duister van de Nacht verbergt met een twijfelachtige gedachte, en je Ziel je uitnodigt tot het overtreden van de grenzen van Allah. Wees dan verlegen voor de blik van Jouw Heer en zeg tegen je Ziel: aa‚¬ËœDiegene Die het duister gemaakt heeft, Ziet mij.aa‚¬a„¢

Al7ayaa Spoort je aan om het Goede te doen. En des te meer kennis je hebt over Allah des te meer Schaamte je zult hebben voor Hem.

In Soerah Fathir Aayah 28 zegt Allah:

aa‚¬ËœEn dat er ook onder de mensen, en de dieren en het vee zijn die verschillende kleuren hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind.aa‚¬a„¢

Kijk maar om je heen hoeveel gunsten we van Allah hebben gekregen. Kijk eens naar jezelf. Je hebt ogen om te zien, oren om te horen, benen die je brengen waar je heen wilt, handen, tong. Zoveel Gunsten Al7amdoelilah. Allah heeft gezegd: Als je de Gunsten van jou Heer wilt tellen kun je het niet, je kunt ze niet opsommen. Zoveel zijn het er. En wat doe jij voor Allah? Draag jij je Hidjaab wel hoe Hij het wil? Bid je zoals hij het wil? Gedraag jij je zoals Hij het wil? Behandel jij je ouders zoals Hij het wil? En zo kan ik nog door gaan. Wij zijn Hem zo vaak Ongehoorzaam sob7anaAllah maar wanneer we een doe3a maken dan Verhoort Allah ons Doe3a!!! En wat doen wij ervoor terug? Sob7anaAllah!!! Krijg je op dat moment geen Schaamte gevoel? Er zijn zelfs mensen die Allah continu ongehoorzaam zijn en het niet eens doorhebben, het is zo normaal voor ze geworden. Dat wanneer je ze ermee confronteert dat ze zich moeten schamen tegenover Allah dat ze je uitlachen en je ouderwets noemen WaA3yoedoe Billah..Moge Allah ons daarvoor behoeden..Amien.

Schaamte heeft niets te maken met ongehoorzaamheid aan Allah of met zonden begaan om de mensen tevreden te stellen en tevreden te houden of omdat je bang bent dat ze boos worden. Dat is geen Schaamte. Dat is niet de Schaamte die ik hier bedoel. Dat is de foute Schaamte! Want dan Schaam jij je voor de Mens. Dat jij je schaamt om je Hidjaab te dragen of om te bidden voor de Mens. En Wollahi dit is een Tekortkoming en verwaarlozing tegenover Allah. Als een persoon zich Echt Schaamt, zou hij dit doen Tegenover Allah. Want Hij is De Rabb van de gehele Mensheid!!! Diegene die zich Schaamt moet zich Schamen tegenover Zijn schepper!

Wie het goede wil hebben in het Hiernamaals moet de Versieringen van deze Vergankelijke Wereldse Leven laten. En wie dit doet, dan pas Schaam jij je echt tegenover Allah.

Allah heeft de vrouw Speciaal geschapen met veel van dit Karakter. En als zij zich hieraan houdt, krijgt zij een bepaald innerlijke Schoonheid. En het is bekend dat als een vrouw des te meer schaamt, des te aantrekkelijker en mooier ze wordt.

In Soerah AlQashash aayah 23 zegt Allah:

aa‚¬ËœEn toen hij het water van Madyan bereikte, vond hij daar een groep mensen die hun vee te drinken gaf. En Hij trof naast hen twee vrouwen aan die gun vee tegenhielden. Hij zei: aa‚¬Ëœwat is er met jullie aan de hand?aa‚¬a„¢ Zij zeiden: aa‚¬Ëœ Wij laten het vee pas drinken als de herders weggaan en onze vader is een zeer oude man.aa‚¬a„¢

Dit is een voorbeeld omdat 2 vrouwen zo bescheiden waren tussen de mannen om hun vee te drinken te geven dat Moesa 3alaihi Sellem hun vee te drinken gaf. Zij vertelden dit vervolgens aan hun oude vader en hij wou Moesa Belonen.

Wat wij nu vandaag de dag zien is dat er bijna geen Schaamte meer is. Dat zijn de Shayatien die het slechte mooi maken.
Kijk maar om je heen als je een beetje verlegen bent wordt je daarop aangesproken dat je Normaal moet gaan doen Sob7anaAllah. Terwijl het een onderdeel van het Geloof is!

Hierdoor zijn de slechte dingen toegenomen zoals Drugs, drank, en Vooral onder de moslim jongeren dat Broeders en Zusters met elkaar omgaan Als broer en zus. Ze raken elkaar aan en soms gaat het verder dan dat WaA3yoedoe Billah!!! Ook het Contact met het ander Geslacht is Niet Toegestaan!!!!! En weet dat Allah Sob7anahoe WaTa3ala Altijd naar je kijkt en is op de Hoogte van Alllessss!!!!

Moge Allah ons laten behoren tot Diegene die Welslagen in dit leven als in het Hiernamaals, moge Hij Ons Imaan Versterken en ons Al7ayaa doen Toenemen en ons niet laten Dwalen zoals Diegene die een Geweldige Dwaling hebben begaan..Allahoema Amienaa‚¬Â¦

Sob7anakaAllahoema WaBi7amdiek, AshHadoe An La Illaha illa Allah, Astaghfiroeka Wa Atoeboe Ilaik..

Ghouraba
24-12-05, 13:55
Ik laat het inshallah voor vandaag hierbij,de eerst volgende lezing zal ik inshallah weer zetten,met de wil van Allah sob7analla wata3ala...

Sammy
24-12-05, 14:11
Djazakoe allah oe ghairan!

Waar volg je die lezingen?

Ghouraba
24-12-05, 14:18
wa iak....
In rotterdam-noord,in Moskee Abu Bakr,elke zaterdag van Dohr tot met Al-Asr...
Het is alleen voor zusters...

Sammy
24-12-05, 14:21
Aha Intressant..woon daar niet egt ver vndaan...Zijn er kosten aan verbonden? Moet je je insgrijven etc?

Ghouraba
24-12-05, 14:24
Nee zuster,iedereen is welkom ook niet-Moslimas inshallah....
en inschrijving is niet nodig,gewoonlangskomen en kennis opdoen,inshallah hihi

Fatima {•------» Just_
27-12-05, 15:55
A salaam wa3alaikoem wara7amtoe allahi wabarakatoe!

amaba3d,
Ik hoop inshallah dat jullie en jullie naasten in goeie staat verkeren...

ik wil inshallah,hier op deze toppic lezingen zetten,die ik volg in Rotterdam,het zijn aantekeningen,die ik dus maak,inshallah zullen we er allemaal profijt aan hebben...

ps: zusters die kunnen de lezingen bijwonen,voor meer info kan je me inshallah pm'en....MasshAllah zijn echt mooie lezingen BarrakaAllahoe Fiek SiSsTA


NGA NGAkoes

Amien
21-01-06, 01:20
Asalaam oe alaikoum wa Rahmatoe Aallah wa Barakatoe,

prachtige lezingen zuster .. Djazakallah .

meknessia86
23-01-06, 13:56
Nee zuster,iedereen is welkom ook niet-Moslimas inshallah....
en inschrijving is niet nodig,gewoonlangskomen en kennis opdoen,inshallah hihi


Salam alaikom

Ik vroeg mij af of die lezingen nog steeds worden gehouden, want ik wou afgelopen week al gaan maar durfde niet echt :(
Hoelaat moet je daar dan aanwezig zijn?

Rajae

Ghouraba
23-01-06, 14:03
Ik heb je een pm gestuurd...

Fatima {•------» Just_
01-02-06, 11:13
Ik heb je een pm gestuurd...
hahaha hier ben ik weer teroeg van weggeweestga gauw verder e hoofdinoow nga nga


zijn very leerzaam !!!