PDA

Bekijk Volledige Versie : Afspraken nakomen,mOslima_Samira
01-01-06, 22:18
Keeping Appointments, Delays and Cancellation
Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda
De engelse versie is te lezen op www.Islaam.Com waar meer leerzame islam artikelen staan.

Afspraken nakomen, te laat komen en afzeggen*

Afspraken nakomen is noodzakelijk in ons leven. Tijd is het meest waardevolle handelsartikel; eenmaal verspild, kan het niet meer teruggehaald worden. Als je een afspraak maakt, of het nu met een vriend, collega of voor zakelijke doeleinden is, je zou je best moeten doen om deze afspraak na te komen.

In het eerste vers van Soera al Ma'ida vermaant Allah de gelovigen: "O jullie die geloven! Komt de beloften na." [Soera 5:1]

In soera Maryam prijst Allah, Subhana wa Ta'ala, de profeet Ismaïl, alaihi salaam: "En vertel in het Boek over Isma'il: hij was trouw aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, een Profeet." [Soera 19:54]

"Het is geen vroomheid dat jullie gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de Profeten...en die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan..." [Soera 2:177]

Dit is het recht van de ander persoon die, naast andere verbintenissen, jou bevoorrecht heeft met een deel van zijn/haar waardevolle tijd. Als je niet op tijd komt, heb je niet alleen zijn schema ontwricht maar ook je imago en reputatie bedorven. Als je stiptheid slecht wordt, zal je het respect van de mensen verliezen.

Je zou al je afspraken moeten nakomen, of deze nu met een belangrijk persoon, een goede vriend of een zakelijke collega zijn. Dan beantwoordt je het verzoek van Allah in Soera al Isra: "...komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagt)". [Soera 17:34]

Het is voldoende om te weten dat onze Profeet, salla Aallahu alaihi wa salaam, een afspraak had met één van zijn metgezellen. De metgezel kwam drie dagen later. De Profeet, salla Aallahu alaihi wa salaam, berispte hem zachtjes door te zeggen: "Je hebt een aantal problemen voor me veroorzaakt. Ik heb drie dagen op je gewacht." De metgezel had waarschijnlijk een reden voor deze vertraging, hij had echter geen middelen om de Profeet, salla Aallahu alaihi wa salaam, hierover te informeren.

Op de dag van vandaag zijn overal snelle en betrouwbare communicatiemiddelen verkrijgbaar. Daarom zou je zodra je merkt dat je niet in staat bent je afspraak na te komen, de andere partijen moeten informeren om hen in de gelegenheid te stellen hun tijd elders te gebruiken. Wees niet onverschillig of onverantwoordelijk door aan te nemen dat, omdat de afspraak relatief onbelangrijk is, het geen waarschuwing of excuses verdient. Dit is totaal niet aan de orde. Het belang van de afspraak buiten beschouwing gelaten, is een afspraak een aangegane verplichting die nagekomen moet worden of netjes van tevoren afgezegd.

Maak nooit een belofte met de gedachte je er niet aan te houden. Dit is verboden aangezien het in de categorie van liegen en hypocrisie valt. Al Bukhari en Muslim hebben overgeleverd dat de Profeet, salla Aallahu alaihi wa salaam, zei: "Drie karaktertrekken wijzen een hypocriet aan, zelfs als hij bidt, vast en beweert een moslim te zijn: Als hij spreekt liegt hij. Als hij een belofte maakt, breekt hij die. Als hij vertrouwd wordt beschaamt hij het vertrouwen." [Al-Bukhari and Muslim]

Imam al Ghazali legt uit in Al Ihya dat deze hadith ook toepasselijk is op
degene die belooft met de intentie zich hier niet aan te houden, of degenen die, zonder een excuus, later besluiten de belofte te breken.

*Degenen die een belofte doen maar deze niet na kunnen komen door een goede reden zijn geen hypocrieten. Maar we zouden voorzichtig moeten zijn om geen vals excuus te gebruiken aangezien Allah onze innerlijke gedachten en intenties weet.

hassan
08-01-06, 13:19
En Moge Allah ons Helpen en bijstaan in het nakomen van onze beloftes en afspraken opdat onze woorden gelijk onze daden worden en Moge Hij het van ons accepteren en ons tot de bewoners van de Djannat Al-Firdaus Maken Amien

Jamal
16-01-09, 00:19
Amien agie Hassan op je du3a.