PDA

Bekijk Volledige Versie : 'At-thalaq'mujahida
24-01-06, 14:43
At-thalaq - oftewel een echtscheiding op verzoek van de man. De scheiding bestaat uit twee categorieën:
1. At-thalaq ar-radj'î
2. At-thalaq al-bâ-in

1. At-thalaq Ar-radj'î - oftewel echtscheiding die herroepen kan worden:

Bij dit type thalaq wordt de echtscheiding één en ten hoogste twee keer door de echtegenoot uitgesproken. Na dat de echtscheiding voor de eerste keer is uitgesproken begint de 'iddah-periode (de man moet na het uitspreken van de thalaq, drie maanden lang geen seksuele gemeenschap hebben met zijn vrouw) van de vrouw.


Voor het einde van de 'iddah is verstreken, mag de man indien hij dit wenst zijn vrouw terug nemen dit wordt aa‚¬?radj'aaa‚¬? of terugkeer genoemd. Maar het recht van radj'a vervalt met beëindiging van de 'iddah en dan is de thalaq niet langer te herroepen en wordt onherroepelijk.

Om de vrouw terug te nemen is er maar een intentie noodzakelijk of door te zeggen: "Ik wil je terugnemen" of seksuele gemeenschap met als intentie het terugnemen van zijn vrouw. Er zijn hierbij geen getuigen nodig. Allah (swt) zegt in de Qor'aan:

"En als hij dan van haar gescheiden is, dan rust er geen zonde op hen als zij weer bij elkaar terugkomen, wanneer zij menen dat zij de voorschriften van Allah die Hij duidelijk maakt voor een volk dat weet." (Soerah Al-Baqarah 2 aya 230).


2. At-thalaq al-Bâ-in - oftewel onherroepelijke scheiding:

Wanneer de 'iddah eindigt dan is het niet meer mogelijk om de vrouw terug te nemen en wordt het een onherroepelijke scheiding totdat zij haar toestemming geeft om haar ex-man weer als echtgenoot te nemen. Hierbij is er wel een nieuwe huwelijksvoltrekking nodig, dit wordt dan de kleine onherroepelijke scheiding genoemd.

"En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd ('iddah) van drie maandelijkse periode (maandstonden) in acht nemen......En hun echtgenoten hebben het recht om hen terug te nemen binnen die (wachttijd), als zij verzoening wensen." (Soerah Al-Baqarah 2 aya 22)

Wat betreft de grote onherroepelijke scheiding, deze vindt plaats na drie keer de scheiding over de vrouw te hebben uitgeroepen. De man kan zijn ex-vrouw weer terugnemen nadat zij met een andere man getrouwd is geweest.

"En wanneer hij haar de scheiding heeft gegeven, dan is zij hem daarna niet (als echtgenoot) toegestaan, totdat zij met een andere man gehuwd geweest is." (Soerah Al-Baqarah 2 aya 230)

Khoelaa‚¬a„¢: Dit is een echtscheiding op het initiatief van de vrouw.
Maar in dit geval moet ze een vorm van compensatie aan de man betalen, d.w.z. de Mahr (bruidsschat) teruggave. (Qaradawi,aa‚¬?The lawful and de Prohibitedaa‚¬? pag. 219)

Een vrouw is deze mogelijkheid gegeven om zichzelf te bevrijden uit een ondraaglijk huwelijk. Er zijn voorbeelden in de ahadith van vrouwen die een scheiding door khoelaa‚¬a„¢ verkregen, omdat ze het niet langer konden verdragen te leven met hun mannen. (Mawdudi,aa‚¬?The law of mariage and divorce in the Islamaa‚¬?, pag. 36)

Niemand zou verplicht moeten zijn te blijven in een huwelijk dat een ellendige kwelling is geworden en dat een vrouw mogelijk dwingt de grenzen van de Islam te overschrijden. De vrouw heeft het recht khoelaa‚¬a„¢ te eisen en hoewel de Islam scheiding in het algemeen afkeurt moet de man, als al het andere mislukt is, haar laten gaan. (Mawdudi,aa‚¬?The law of mariage and divorce in the Islamaa‚¬?, pag.40-4)

Helaas hoor je tegenwoordig vaak van huwelijken waarin de man zijn vrouw behandeld met verbijsterende wreedheid, maar toch niet van haar wil scheiden. Zulke mannen moeten herinnerd worden aan de volgende woorden van Allah (swt):

aa‚¬?Wanneer jullie de vrouwen scheiding (aankondigen) en zij hebben hun termijn (de wachttijd van drie maanden, aa‚¬a„¢iddah) bereikt, neemt hen dan terug volgens de voorschriften of scheidt volgens de voorschriften. En houdt hen niet vast met de bedoeling hen te kwellen waarmee jullie zouden overtreden. En degene die dat zou doen, die heeft voorzeker zichzelf onrecht aangedaanaa‚¬Â¦aa‚¬Â¦aa‚¬? (Soerah Al-Baqarah 2 aya 231)

Moebaraaa‚¬a„¢a: Dit is een scheiding overeengekomen met wederzijdse toestemming. En behoeft geen nadere uitleg.

Liaa‚¬a„¢ÃƒÂ¢n: Dit is een scheiding in het geval de man zijn vrouw of andersom beschuldigt van overspel.
Li'ân: Volgens de Islamitische wet zijn er 4 getuigen vereist om een dergelijke zaak te bewijzen. Als de echtgenoot het niet kan bewijzen, moet hij vier maal zweren bij Allah (swt) dat hij de waarheid vertelt. De vrouw wordt opgeroepen haar schuld te bekennen of 4 maal te zweren dat ze onschuldig is. Beiden moeten ook 1 maal zweren ivm een eventuele valse eed in naam van Allah (swt). Als er geen bewijs (voor of tegen) kan worden ingebracht, wordt het huwelijk beschouwd als onverzoenbaar en zal worden ontbonden.

Voogdij over de kinderen
Kleine kinderen blijven onder de hoede van de moeder, tenzij ze duidelijk niet geschikt is ze op te voeden. De vader moet in het volledige onderhoud van de kinderen voorzien en de moeder een vergoeding geven (The family structure in Islam, pag. 246).

De moeder heeft meestal de voogdij over de kinderen, behalve als ze hertrouwt. (Rahman,aa‚¬?Role of muslim womanaa‚¬? pag. 314). In het geval de kinderen oud genoeg zijn zichzelf uit te drukken, moet er ook met hun wensen rekening worden gehouden (Rahman,aa‚¬?Role of muslim woman in societyaa‚¬? pag.289).

De belangen van de kinderen zijn doorslaggevend, ze horen bij de ouder te blijven, die het best in staat is ze te verzorgen en op te voeden in de Islam.

N.B
Dit alles zijn kwesties die alleen in grote lijnen geschertst worden in dit stuk. Elk geval kent immers zijn eigen individuele complicaties en overwegingen. Een broeder als zowel zuster die zich in een dergelijke situatie bevindt, raad ik ten zeerste aan een betrouwbare geleerde en betrouwbare moslims te consulteren, voordat ze aan een aangelegenheid begint zo ernstig als een echtscheiding.

Samenvattend
Echtscheiding is dus toegestaan in de Islam, maar het wordt beschouwd als een laatste redmiddel. Een serieuze poging tot verzoening ten sterkste wordt aanbevolen. Kleine kinderen meestal bij de moeder blijven, maar de vader is en blijft aansprakelijk voor het onderhoud. En de voogdij over de kinderen bepaald wordt overeenkomstig hun (de kinderen) belangen.

Moge Allah (swt) alle moslim-gezinnen Incha-Allah verre houden van echtscheiding en andere soorten problemen.

Allahoe-Alim!! (Allah weet het beste!!)

Incha-Allah heeft uw iets aan deze informatieaa‚¬Â¦

*laila*
25-01-06, 07:50
Moge allah de huwelijken van onze moslimbroeders en zusters behouden... een scheiding is niet gemakkelijk... amine