PDA

Bekijk Volledige Versie : Waarom da'wa doen?mOslima_Samira
26-02-06, 15:49
Bismillah,

Van Abdul-Jabbar, aan al mijn broeders en zusters,

As-salaam aleikum wa Rahmatullah,

Een Moslim hoort niet stil te zitten; zijn hele leven hoort Jihaad te zijn. Wij leven voor Islaam en sterven voor Islaam. Onze gezondheid, onze tijd, ons geld, onze bloed, zweet en tranen zouden we moeten geven voor de verdediging en verspreiding van de Islaam. Hieronder volgen enkele redenen waarom het voor ons verplicht is om da'wah te doen ten alle tijden; met onze gezinsleden, kinderen, buren, klasgenoten en collega's.

-Ten eerste is het da'wah doen een bevel van Allah.

Hij zegt in Soera an-Nahl, aya 125: "Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid en goed advies, en discussieer met hen op de beste wijze. Waarlijk, jouw Heer is Welbekend wie van Zijn Weg is afgedwaald, en Hij is Wel-bewust van degenen die geleid zijn."

En in Soera Yusuf, aya 108 lezen we: "Zeg :"Dit is mijn weg; ik nodig uit tot Allah met zekere kennis. Ik en wie mij volgt(moet uitnodigen tot Allah). Verheven is Allah! En ik ben niet van de moeshrikien."

-De tweede reden waarom we da'wah moeten doen, is omdat het een van de beste manieren is om Allah te dienen.

Zoals Allah zegt in Soera Foessilat, aya 33: 'En wie is er beter dan degene die oproept tot Allah en zegt :"Ik ben van de Moslims."'

En in Soera Aali-'Imraan, aya 110, lezen we: "Jullie waren de beste oemmah voortgebracht voor de mensheid. Jullie bevelen het goede en verbieden het slechte (=da'wah), en geloven in Allah."

En in een hadith, overgeleverd door al-Boekhaarie, lezen we dat de Profeet (salla Allahu alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Wens niet als iemand te zijn, behalve in twee gevallen: het geval van een man aan wie Allah rijkdom heeft gegeven en het op een goede manier uitgeeft, en dat van een man wie Allah religieuze wijsheid heeft gegeven, en hij geeft daaruitvolgend zijn oordelen en onderwijst het aan anderen."

En in een andere betrouwbare hadith heeft de Profeet (salla Allahu alayhi wa salaam) gezegd: "De beste van jullie is hij die de Qur'aan leert en hem (daarna)onderwijst."

In een sahih hadith, overgeleverd door At-Tirmidhi, zien we verder de grote beloning voor degenen die da'wah doen: "..Waarlijk Allah, Zijn Engelen, en al degenen die in de hemelen en op de aarde leven, zelfs de mieren in hun holen en de vissen spreken de Salaam uit over de leraar die de mensen het goede onderwijst."

-Als laatste is het voor ons verplicht da'wah te doen, omdat anders de woede van Allah op ons neer zal dalen.

In een sahih-hadith, overgeleverd door At-Tirmidhi, lezen we dat de Profeet(salla Allahu alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is! Jullie moeten het goede bevelen en het slechte verbieden, of anders zal Allah zeker Zijn woede op jullie neerzenden. En dan zullen jullie doe'aa tot Hem maken, maar die zal niet verhoord worden."

En zoals we lezen in een sahih-hadith, overgeleverd door Aboe Dawoed, waarin de Profeet (salla Allahu alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Degene die over kennis wordt gevraagd en het achterhoudt, zal gebreideld worden op de Dag des Oordeels met een hoofdtuig van vuur."

Beste broeders en zusters, sta op, kom in beweging, een ieder naar zijn/haar vermogen. Weet dat de koeffaar dag en nacht doorwerken. Zij hebben duizenden websites en TV-stations, tijdschriften en kranten in alle talen van de wereld, en stoppen miljarden dollars in het verspreiden van de valsheid en dwaling. Wat doe jij ?

Was-salaam aleikum wa rahmatullah, jullie broeder Abdul-Jabbar van de Ven.

Bron: ontvangen via mail.