PDA

Bekijk Volledige Versie : 99 namen van Allah (swt)...Islamgirl*20
26-03-06, 20:29
Salam moe3likoem zusters en broeders,
In naam van Allah de Barmhartige de Genadvolle..

Volgens Abu Hoeraira heeft de profeet v.z.m.h. gezegd:

Allah heeft 99 namen, wie ze (uit het hoofd leert en) reciteert, zal het Paradijs binnen gaan. (bron: Tirmiezie)

1 Ar Rahmaan de Barmhartige
2 Ar Rahiem de Genadevolle
3 Al Malik de Koning
4 Al Qoeddoes de Heilige
5 As Salaam de Vredige
6 Al Moemin de Schenker van vrijheid
7 Al Moehaimin de Beschermer
8 Al Aziez de Machtige
9 Al Djabbaar de Absolute / de Onweerstaanbare
10 Al Moetakabbir de Trotse
11 Al Ghalik de Schepper
12 Al Bari de Maker
13 Al Moesawwir de Vormgever
14 Al Gaffaar de Vergever
15 Al Qahhaar de Dominerende
16 Al Wahhaab de Gever
17 Al Razzaak de Schenker van levensonderhoud
18 Al Fattaah de Opener
19 Al Aliem de Alwetende
20 Al Kabied de Begrenzende
21 Al Basit de Verruimer
22 Al Ghafied de Venederaar
23 Ar Rafie de Verheffer
24 Al Moe'iez de Schenker van eer
25 Al Moezil de Onteerder
26 As Sami de Alhorende
27 Al Basier de Alziende
28 Al Hakam de Rechter
29 Al Adl de Rechtvaardige
30 Al Latief de Goedertierende / de Subtiele
31 Al Ghabier de Bewuste
32 Al Haliem de Verdraagzame
33 Al Aziem de Grote
34 Al Gafoer de Vergever
35 As Sjakoer de Wardeerende
36 Al Aliey de Allerhoogste / de Verhevene
37 Al Kabier de Bezitter van Grootheid
38 Al Hafiez de Instandhouder
39 Al Moeqiet de Onderhouder
40 Al Hasieb de Beste Rekenaar
41 Al Djaliel de Schone / de Sublieme
42 Al Kariem de Edelmoedige
43 Ar Raqieb de Waakzame
44 Al Moedjieb de Verhoorder
45 Al Wasie de Alomvattende
46 Al Hakiem de Alwijze
47 Al Waddoed de Liefderijke / de Liefhebbende
48 Al Madjied de Luisterrijke
49 Al Baa'ies de Opwekker
50 As Sjahied de Getuige
51 Al Haq de Ware
52 Al Wakiel de Voogd/ de Verzorger
53 Al Qawiyyoe de Sterke / de Vermogende
54 Al Matien de Standvastige
55 Al Waliey de Beschermende vriend
56 Al Hamied de Prijzenswaardige
57 Al Moehsie de Optekenaar
58 Al Moebdi de Beginner
59 Al Moe'ied de Hersteller
60 Al Moehyie de Levengever
61 Al Moemiet de Doder
62 Al Hay de Levende
63 Al Kayyoem de Vanzelfbestaande
64 Al Wadjied de Vinder
65 Al Madjied de Nobele / de Glorieuze
66 Al Wahied de Enige / de Unieke
67 Al Ahad de Ene
68 Al Samad de Onafhankelijke
69 Al Qaadir de Almachtige
70 Al Moektadir de Meest machtige
71 Al Moeqaddim de Bevorderaar
72 Al Moe'aagir de Vertraager
73 Al Awwal de Eerste
74 Al Aagier de Laatste
75 Az Zahier de Openlijke
76 Al Batien de Verborgene
77 Al Walie de Regeerder
78 Al Moetaali de Meest verhevene
79 Al Bar de Welwillende
80 At Tawaab de Berouwaanvaardende
81 Al Moentaqiem de Vergelder
82 Al Affoew de Uitwisser van zonden
83 Ar Ra'oef de Milde
84 Malikil Moelk de Heerser van het Koninkrijk
85 Dzoel djalili wal Ikram de Heer van glorie en eer
86 Al Moeksiet de Onpartijdige
87 Al Djamie de Verzamelaar
88 Al Ganiyyoe de Rijke
89 Al Moegnie de Verrijken
90 Al Manie de Verhinderaar
91 Ad Daar de Brenger van nood
92 An Nafie de Beguunstiger
93 An Noer het Licht
94 Al Hadie de Gids
95 Al Badie de Beginner
96 Al Baaqi de Eeuwige
97 Al Waris de Erfgenaam
98 A Rasjied de Feilloze leider
99 As Saboer de Geduldige

Moge Allah Taa'laa mij vergeven als ik iets verkeerd heb opgeschreven..

Ma3aslama,

Ridouan
27-03-06, 13:03
Ssalaamo alaikoem.

Ik heb twee opmerkingen:

1. In een andere hadith komt naar voren dat Allaah meer dan 99 namen heeft. De hadith luidt:

[align=right:13668cadbb]أسألك اللهم بكل إسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي [/CENTER:13668cadbb]


De hadith spreekt de eerste niet tegen, omdat in de eerste hadith alleen de 99 namen worden bedoeld.

2. ´man a7saaha´in de hadith betekent niet dat men het paradijs zal binnentreden door slechts de namen te memoriseren. Een moeslim dient er ook naar te handelen. Wa Allaaho a3lam.

Islamgirl*20
27-03-06, 20:34
E3likoem salam,

Ja je moet het kennen en leren met heel je hart en zoiets ligt vaak ook bij intentie he, maar ik begrijp wat je bedoeld maar dat spreekt voor zich net als dat in de Hadith wordt vermeld dat als je SubhanAllah, Hamdoelilah, Allah Akbar zegt het paradijs aan je voeten ligt maar daar zou je toch echt meer voor moeten doen, maar ik vertaal slecht wat ik lees meer niet maar ghair inchAllah.
Moge mijn Heer (swt) mij vergeven als ik iets verkeerd heb gezegd inchAllah en jou ook inchAllah.

Wa3likoem salaam,