PDA

Bekijk Volledige Versie : Je krijgt hulp bij het trouwen.hassan
02-05-06, 08:13
Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

De boodschapper van Allahhttp://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gif geeft aan dat Allah belooft iedereen te helpen die wenst te trouwen om te voorkomen dat hij zondigt.

Aboe Hoerayrahhttp://img92.imageshack.us/img92/1573/rasmall5sg5hq.gif berichtte dat de boodschapper van Allah http://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gifzei:


" Er zijn drie personen voor wie het voor Allah een recht is om hen te helpen: een strijder voor Allahs zaak, een moekatib* die zichzelf wenst vrij te kopen en iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te behouden."

(Overgeleverd door Ahmed, at-Tirmidzi, an-Nasa'i en anderen. Door al- Albani geklasseerd als hasan (sahieh oel-djami nummer 3152)

* = Een slaaf die met zijn meester een overeenkomst maakt om zijn vrijheid af te kopen.

In een andere overlevering zei Aboe Hoerayrah http://img92.imageshack.us/img92/1573/rasmall5sg5hq.gifdat de boodschapper van Allahhttp://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gif zei:

"Het is een recht voor Allah om iemand die wil trouwen te helpen om zo te voorkomen wat Allah verboden heeft. "

Al-oegt Noer Aicha
10-01-07, 14:22
Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

De boodschapper van Allahhttp://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gif geeft aan dat Allah belooft iedereen te helpen die wenst te trouwen om te voorkomen dat hij zondigt.

Aboe Hoerayrahhttp://img92.imageshack.us/img92/1573/rasmall5sg5hq.gif berichtte dat de boodschapper van Allah http://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gifzei:


" Er zijn drie personen voor wie het voor Allah een recht is om hen te helpen: een strijder voor Allahs zaak, een moekatib* die zichzelf wenst vrij te kopen en iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te behouden."

(Overgeleverd door Ahmed, at-Tirmidzi, an-Nasa'i en anderen. Door al- Albani geklasseerd als hasan (sahieh oel-djami nummer 3152)

* = Een slaaf die met zijn meester een overeenkomst maakt om zijn vrijheid af te kopen.

In een andere overlevering zei Aboe Hoerayrah http://img92.imageshack.us/img92/1573/rasmall5sg5hq.gifdat de boodschapper van Allahhttp://img140.imageshack.us/img140/6392/saws9jg2ps.gif zei:

"Het is een recht voor Allah om iemand die wil trouwen te helpen om zo te voorkomen wat Allah verboden heeft. "SOB7ANA ALLAH!!!!! Djazaka lahoe gairan om dit te plaatsen. Ik zie dit echt als een teken van Allah swt!! Sob7ana Allah. Want ik vraag Allah swt altijd dat ik insha Allah met een praktiserende moslimman met Aglaak ga trouwen en die me veel kennis bijleert... en eerlijk gezegd soms geef ik het op omdat er in mijn stad echt bijna geen moslims wonen. Bovendien weet niemand dat ik er ben want ik kom bijna nooit buiten. Maar sob7ana Allah. Gair insha Allah

Baraka Lahoe fiek.

Fi Amani Allah.

Wa3alaikoem salaam wara7matoelahi wabarakatoeh

hassan
10-01-07, 16:12
SOB7ANA ALLAH!!!!! Djazaka lahoe gairan om dit te plaatsen. Ik zie dit echt als een teken van Allah swt!! Sob7ana Allah. Want ik vraag Allah swt altijd dat ik insha Allah met een praktiserende moslimman met Aglaak ga trouwen en die me veel kennis bijleert... en eerlijk gezegd soms geef ik het op omdat er in mijn stad echt bijna geen moslims wonen. Bovendien weet niemand dat ik er ben want ik kom bijna nooit buiten. Maar sob7ana Allah. Gair insha Allah

Baraka Lahoe fiek.

Fi Amani Allah.

Wa3alaikoem salaam wara7matoelahi wabarakatoeh


Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu beste zuster Al-oegt Noer Aicha,

Beste zuster geef uw hoop nooit op, want waarlijk ik ken een verhaal van onze broeder.Hij was erg ziek en twijfelde of hij het zelfs zou halen en soms wist hij niet eens hoe hij een dag gehaald had en viel vaak bewusteloos in slaap en soms met de shahada en als hij de morgen weer opstond dankte en loofde hij Allah.Wie hem die tijden zag zou gezegd hebben deze broeder zal het niet halen.Enkele jaren later toen het dankzij Allah wat beter met hem ging had hij een verlangen om te huwen en hij smeekte onze Heer erover.En Allah had zijn smeekbeden verhoord en hij trouwde.

Beste zuster wat ik wil zeggen is Allah is nabij en verhoord ons geef het nooit op en blijf volhardend in je smeekbeden tot Hem.

Moge Allah u zegenen met een vrome en praktiserende broeder met een pracht akhlaaq en die bij u past.Moge Allah de Verhevene u zegenen met een volmaakte en succesvolle huwelijk en jullie beiden voorzien van barmhartigheid en rust en vele liefde en tederheid en al het goede.Moge Allah jullie huwelijk sterk maken en jullie liefde hierin met de dagen versterken en dit huwelijk tot het ware einde maken.En jullie weer doen herenigen als paren in de Djannatu Djannat Al-Firdaus.O Allah bescherm hen tegen al hetgeen waarvan U niet houdt en bescherm hun huwelijken tegen al het onrecht en scheidingen en tegen de shayatien die loeren op het kapotmaken.O Allah bescherm hen tegen al het kwade het openlijke en het verborgene en maak hun ware partners elkaar helpende naar de Djannat en elkaar steunend en liefhebbende. O Allah bescherm hen tegen overspel elke vorm hiervan en tegen de jaloezie van de jaloersen en tegen het kwaad van de kwaadwilligen en al hetgene waarvan U niet houdt.

O Allah help onze zuster Al-oegt Noer Aicha hiernaartoe en al mijn broeders en zusters over de gehele wereld, schenk hen yaa Rab allen een gezegende en liefdevolle huwelijken maak hun gezichten schitteren en schijnen van blijdschap en geluk.O Allah help hen en schenk hen al de middelen die ze hiervoor nodig hebben en schenk hen voorzieningen ervoor en maak het makkelijk voor hen en niet moeilijk. O Allah met name in deze tijden van fitan en U bent daar meer over de hoogte dan ons.O Allah schenk hen allen rechtgeleide kinderen die alleen U zullen aanbidden en die uitnodigers en leraren en lerassen en geleerden van Uw enige ware dien worden.

Amien wa salli wa salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien

Al-oegt Noer Aicha
10-01-07, 17:38
Allahoema Amieeen. Baraka Lahoe fiek ya agie. Moge Allah swt jou alles geven wat je wenst en vooral Djanatul Firdous. Amien. Masha Allah wallahi ya agie, ik krijg echt bijna tranen van wat je hebt verteld en vooral de doe3aa!! Sob7ana Allah!! Wal7amdoelilah, heb ik nu echt veel meer hoop!! Inni Tawakaltoe 3ala Allah, hoewa 7asbi. Wa insha Allah Gair.

Moge Allah swt jou en alle broeders en zusters een praktiserende lieve echtgeno(o)t(e) schenken die aglaak heeft en moge Allah swt jullie huwelijken zegenen. Allahoema Amien.

Djazaka Lahoe Gairan agie. Wallahi ik had die doe3a echt nodig. Baraka Lahoe fiek.

Wa3alaikoem salaam wara7matoelahi wabarakatoeh.